Berrebi-bertrand Isabelle

Nové 6,11-dihydro-5H-benzo[d]imidazo[1,2-a]azepínové deriváty ako ligandy histamínového H4 receptora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18907

Dátum: 05.06.2013

Autori: Berrebi-bertrand Isabelle, Krief Stéphane, Levoin Nicolas, Billot Xavier, Schwartz Jean-charles, Lecomte Jeanne-marie, Calmels Thierry, Robert Philippe, Capet Marc, Labeeuw Olivier, Ligneau Xavier

MPK: A61P 11/00, A61K 31/4188, C07D 487/04...

Značky: 6,11-dihydro-5h-benzo[d]imidazo[1,2-a]azepínové, ligandy, deriváty, histamínového, nové, receptora

Text:

...pomocou dostupných liekov, menovite pomocou H 1 R antagonistických látok.0005 H 4 R antagonistické látky/invertné agonistické látky doteraz nedoslahli klinické využitie a preto existuje potreba zlúčenin, ktoré vykazujú vysokú schopnosť a bezpečnosť. V tejto prihláške vynálezu je oplsaná nová chemická trieda H 4 R Iigandov.0006 Tento vynález sa teda týka nových 6,11-dihydro-5 H-benzodimidazo 1,Z-ajazepínových derivátov ako Iigandov H 4...

Benzazolové deriváty ako ligandy histamínového H4 receptora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20980

Dátum: 27.09.2011

Autori: Levoin Nicolas, Lecomte Jeanne-marie, Labeeuw Olivier, Robert Philippe, Capet Marc, Berrebi-bertrand Isabelle, Schwartz Jean-charles, Billot Xavier, Danvy Denis, Krief Stéphane, Ligneau Xavier, Calmels Thierry

MPK: A61P 37/08, C07D 401/12, A61K 31/4439...

Značky: receptora, deriváty, benzazolové, ligandy, histamínového

Text:

...v reťazci, ak nie je uvedené inak. Výhodné alkenylové skupiny majú 2 až 12 atómov uhlíka v reťazci a výhodnejšie okolo 2 až 6 atómov uhlíka v reťazci. Príklady alkenylových skupín zahŕňajú elenyl, propenyl, n-butenyl, i-butenyl, 3-metylbut-2-enyl, n-pentenyl, heptenyl,oktenyl, nonenyl, decenyl.0015 AIkinyI znamená alifatickú uhľovodíkovú skupinu obsahujúcu trojitú väzbu uhlík-uhlík, a ktorá môže byt priama alebo rozvetvená s 2 až 15...

Karbonylované (aza)cyklohexány ako ligandy dopamínového D3 receptora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20442

Dátum: 21.06.2007

Autori: Levoin Nicolas, Danvy Denis, Schwartz Jean-charles, Berrebi-bertrand Isabelle, Robert Philippe, Ligneau Xavier, Calmels Thierry, Capet Marc, Lecomte Jeanne-marie

MPK: A61K 31/495, C07D 211/26, A61P 25/00...

Značky: receptora, karbonylované, aza)cyklohexány, ligandy, dopamínového

Text:

...alkoxyalkyl dialkylaminoskupina nearomatický heterocyklyl naviazaný pomocou dusíka alkylsulfanyl alkylsulñnyl alkylsulfonyl monohalogénalkylsulfanyl monohalogénalkylsulñnyl monohalogénalkylsulfonyl polyhalogénalkylsulfanyl polyhalogénalkylsulñnyl polyhalogénalkylsulfonyl heleroaryl aryI aralkyl aryloxyskupina alkoxykarbonylamino-skupina acyl acylaminoskupina aminokarbonyl monoalkylaminokarbonyl dialkylaminokarbonyl...

Arylpiperazínové deriváty a ich použitie ako selektívne ligandy dopamínového receptora D3

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3469

Dátum: 29.11.2005

Autori: Lecomte Jeanne-marie, Schwartz Jean-charles, Danvy Denis, Capet Marc, Levoin Nicolas, Berrebi-bertrand Isabelle, Morvan Marcel, Dartois Catherine, Robert Philippe, Calmels Thierry

MPK: C07D 405/00, C07D 209/00

Značky: arylpiperazínové, deriváty, selektivně, ligandy, použitie, receptora, dopamínového

Text:

...alebo nasýtený alebo nenasýtený heterocyklus, kondenzovaný na fenylové jadro, na ktoré sa viažu- R 5, R 6, R 7, R 8 a R 9 každý nezávisle predstavuje atóm vodíka alebo skupinu hydroxy, alkyl, monofluóralkyl, polyfluóralkyl, alkoxy, polyfluóralkoxy,alkylsulfanyl, polyfluóralkylsulfanyl, kyano, -NRR, -COOR, -COR, -CONRR,alebo dva zo susedných R 5, R 6, R 7, R 8 a R 9 sú medzi sebou spojené, abyvytvorili uhlovodikový cyklus alebo nasýtený alebo...

Deriváty arylpiperazínu ako selektívne ligandy receptora D3 dopamínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2389

Dátum: 18.10.2005

Autori: Morvan Marcel, Berrebi-bertrand Isabelle, Schwartz Jean-charles, Danvy Denis, Robert Philippe, Lecomte Jeanne-marie, Calmels Thierry, Capet Marc, Levoin Nicolas

MPK: A61P 25/00, C07D 213/00, A61K 31/4427...

Značky: receptora, ligandy, arylpiperazínu, deriváty, dopamínu, selektivně

Text:

...nezávisle od seba atóm vodíka alebo halogénu alebo skupinu hydroxy, alkyl, monofluóralkyl, polyfluóralkyl, alkoxy, polyfluóralkoxy,alkylsulfanyl, polyfluóralkylsulfanyl, kyano, -NRR, -COOR, -COR, -CONRR alebo dva zo susedných R 2, R 3, R 4, R 5 a R 6 sa medzi sebou spoja za účelom vytvorenia uhlovodíkového cyklu alebo heterocyklu, nasýteného alebo nenasýteného, kondenzovaného s fenylovým jadrom, ku ktorému sa viažukde R, R rovnaké alebo...

Nové deriváty dikarboxylovej kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4577

Dátum: 22.10.2004

Autori: Capet Marc, Panchal Bhavesh, Bhatt Isha, Jivani Jignesh K, Poupardin Olivia, Lecomte Jeanne-marie, Pal Ranjan Kumar, Schwartz Jean-charles, Samanta Biswajit, Rajamannar Thennati, Robert Philippe, Berrebi-bertrand Isabelle, Aradhye Jayraj, Levoin Nicolas

MPK: A61K 31/185, A61K 31/165, A61K 31/095...

Značky: nové, kyseliny, dikarboxylovej, deriváty

Text:

...náprotivky ponúkajú z dvoch potenciálnych nevýhod tieto indikácie vyžadujú, aby boli fosforylované in vivo na dosiahnutie aktivityselektivity voči piatim podtypom S 1 P receptoraPreto cieľom tohto vynálezu je poskytnúť nové zlúčeniny, ktorými sú agonisty S 1 P receptora, a ktoré majú imunosupresívnu aktivitu, s výhodou nízku añnitu k receptom voči edg 3/S 1 P 3.S prekvapením prítomný vynález rozpoznal nové zlúčeniny vzorca l, ktoré spĺňajú...