Bernard Gilbert

Zariadenie na rozdeľovanie sypkého materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280100

Dátum: 08.01.1997

Autori: Mailliet Pierre, Lonardi Emile, Bernard Gilbert

MPK: B65G 69/04, C21B 7/20, B65G 65/34...

Značky: sypkého, zariadenie, materiálů, rozdeľovanie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na rozdeľovanie sypkého materiálu obsahuje žľab (10) na dopravu sypkého materiálu, zavesený na prvom rotore (18), aby sa mohol uvádzať do otáčavého pohybu a mohol sa nakláňať okolo osi (33) nakláňania. K žľabu (10) je pripojený otočný prstenec (38), aby sa žľab (10) mohol natáčať okolo osi (36) natáčania, ktorá je kolmá na vodorovnú os (33) nakláňania žľabu (10). Vodiace prvky (52), obsahujúce najmä veľkopriemerové závesné ložisko,...

Zavážacie zariadenie s prvkom na reguláciu prietoku materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281322

Dátum: 07.09.1994

Autori: Bernard Gilbert, Lonardi Emile, Venturini Jean Jacques, Cimenti Giovanni

MPK: B65D 88/26, C21B 7/18

Značky: zariadenie, materiálů, prietoku, zavážacie, prvkom, reguláciu

Zhrnutie / Anotácia:

Zavážacie zariadenie je určené na zásobovanie uzatvoreného priestoru vopred stanoveným množstvom tuhého sypkého materiálu za jednotku času. Zariadenie obsahuje násypný zásobník (18), násypnú rúru (14) na plnenie uzatvoreného priestoru a mechanizmus (64) na zadržiavanie sypkého materiálu a regulovanie jeho prietoku. Tento regulačný mechanizmus (64) obsahuje zvon (66) na uzatváranie vyprázdňovacieho otvoru (72) a stredné odmeriavacie teleso (68),...

Zařízení pro zavážení šachtové pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 258479

Dátum: 16.08.1988

Autori: Lonardi Emila, Solvi Marc, Bernard Gilbert

MPK: F27B 1/20

Značky: šachtové, zavážení, zařízení

Text:

...mít na zreteli, že až do okamžiku 52, součettíží gt a gs se stále rovná go, což je znázorněno na obr. 2 čárkovanou kŕivkou.Otevřením dávkovací klapky gg vystupuje vsázka z násypky lg dovnitř äachtově pece lg. Dávka zaváženého materiálu vystupující z násypky lg je regulována dávkovací klapkou lg tak, aby nebyla větší než výstupní dávka ze zásobovacího aíta gg do náuypky lg, a aby tak číže obsahu násypky lg zůstala, pokud je zavážený materiál...

Zařízení pro zavážení šachtové pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 258477

Dátum: 16.08.1988

Autori: Bernard Gilbert, Lonardi Emile, Mailliet Pierre, Mahr René, Solvi Marc

MPK: C21B 7/20

Značky: zařízení, šachtové, zavážení

Text:

...na ramenech každého hradítka, čímž se umožňuje ovládání dávkovacího uzávěru QQ při otáčení zásobníku łg přesunutím kolejnice Q ve svislém směru.Aby se zabránilo nadměrnému vnikání horkých plynu do vzduchotěsné komory QQ, má její dno rovněž tvar nálevky, opatřené nad výstupním hrdlem-QQ zúžením QQ, které je co možno nejužäí mezi stěnou vzduchotěsné komory QQ a stěnou zásobníku lg. Toto zúžení QA je možno opstřit třecím pláštěm pro zabránění...

Zařízení pro rozdělování vsázkového materiálu v zásobníku šachtové pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 258476

Dátum: 16.08.1988

Autori: Bernard Gilbert, Lonardi Emile

MPK: C21B 7/20

Značky: zásobníku, zařízení, vsázkového, rozdělování, šachtové, materiálů

Text:

...rovná průměru výstupního otvoru, umístěné ve spodním zásobníku souose s ním, dosahuje výšky odpovídající alespoň většímu průměru epodñího zásobníku a je opatřena na svém vrchním konci vodorovnou přírubou, v níž je provedena řada zářezů.Vynálezem je vyvinuto výkonné zařízení za účelem snížení segregace částic v zásobníku zavážecího zařízení šachtové pece.Jeho uspořádáním se dosáhne rovnoměrného rozdělení vsázkového materiálu v...

Chladicí ústrojí zavážecího zařízení šachtové pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 235994

Dátum: 15.12.1986

Autori: Legille Edouard, Thillen Guy, Cimenti Giovanni, Bernard Gilbert

MPK: F27B 1/24, F27B 1/20

Značky: šachtové, chladicí, ústrojí, zavážecího, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká chladicího ústrojí zavážecího zařízení šachtové pece. Rozdělovací žlab je výkyvné uložen pod vsázecím kanálem v otočné skříni ovinuté nejméně jedním hadem, napájeným chladicí vodou přiváděnou z prstencové zásobovací nádrže. Každý z chladicích hadů je spojen odváděcím potrubím s prstencovým kolektorem tak, že voda protéká vlastní tíží odváděcími potrubími a hady mezi prstencovou zásobovací nádrží a prstencovým kolektorem.