Berežný Viktor

Sposob izolácie kyseliny adipovej z vodných roztokov organických kyselín a ich esterov vznikajúcich v procese oxidácie cyklohexánu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260256

Dátum: 15.12.1998

Autori: Mičák Jozef, Berežný Viktor, Lelko Jozef, Ferenčík Ján

MPK: C07C 55/14

Značky: oxidácie, spôsob, vznikajúcich, roztokov, procese, organických, vodných, adipovej, kyselin, cyklohexanu, esterov, kyseliny, izolácie

Text:

...za prítomnosti katalyticky pôsobiacich kobaltnatých soli, pričom sa takto získané roztoky org-anických kyselín po kryštalizácii spracujú ratináciou známym spôsobom.Na dekantáciu organických kyselín sa môže s velmi dobrým účinkom použit »destilát zo zahustenia vodného roztoku organických kyselín a ich esterov.Výhodou postupu získavania kyseliny adipovej podla tohto vynálezu je, že do vodných roztokov z kontaktovanie reakčnej zmesi oxizdácis...

Sposob získavania dvojsýtnych organických kyselín z vodných roztokov vznikajúcich v procese oxidácie cyklohexánu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260255

Dátum: 15.12.1998

Autori: Mičák Jozef, Ferenčík Ján, Lelko Jozef, Berežný Viktor

MPK: C07C 55/02

Značky: cyklohexanu, získavania, oxidácie, vznikajúcich, vodných, spôsob, dvojsýtnych, roztokov, organických, kyselin, procese

Text:

...kyselín po hydrolýze esterov sú technologicky aj ekonomicky veľmi náročné. Odparovarnie vody z vodných roztokov dvojsýtnych organických kyselín je energeticky náročné.Spôsob podľa tohoto vynálezu rieši získavanie tlvojsýtnych organických kyselín z v-odných roztokov vznikajúcich v procese oxidácie cyklohexánu na cyklohexanol a cyklohexanon oxidáciou vzdušným kyslíkom.i Dvojsýtne organické kyseliny C 2 až Ce saz vodných roztokov extrahujú...

Sposob výroby zmesného oxidu kobaltu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260182

Dátum: 15.12.1998

Autori: Molnár Gabriel, Berežný Viktor, Jurovčák Ondrej, Balaďová Paulína, Mičák Jozef, Ferenčík Ján, Lelko Jozef

MPK: C01G 51/04

Značky: zmesného, kobaltu, spôsob, výroby, oxidů

Text:

...Nevýhodou podľa tohoto spôsobu je únik nitróznych plynov, resp. ich likvidacia a dalej problémy vyplývajúce z koróznych vlastností uvnlkajücich nitróznych plynov.vynález rieši spôsob výroby zmesneho oxidu kobaltu C 0304 z odpadných kalov a spočíva v tom, že sa suspenzie vody a kaiu zachytí, zahusti sa napriklad filtráciou, se 4 dlmentáciou, odstreďovanim a pod., premyjekondenzátom alebo demineralizovanou vo dou, znovu zahustí na obsah...

Spôsob spracovania odpadových vôd

Načítavanie...

Číslo patentu: 269546

Dátum: 11.04.1990

Autori: Bodorík Gustáv, Zeman Svatopluk, Berežný Viktor, Zemanová Eva, Lelko Jozef

MPK: C02F 1/32, C02F 1/66

Značky: odpadových, spôsob, spracovania

Text:

...e destílát obsahujúci uvoľnený formeldehyd aa öálej epracuje známym spôsobom reakciou 3 močovinou, Časť formaldehydu se ponecháva v deatilačnon zvyšku, teda v roztoku dusičnenu,ktorý je určený na kryštalizáciu a to V množstve od 1 do 1000 mg na 1 kg rezultu jůceho dusičnanu, čo zabezpečí, že vyrobený dusičnan bude odolný voči epekaniu.Výhodou spracovania podľa tohoto vynalezu jo, že vyrobená produkty produkčnejlikvidácie odpadových vôd a...

Spôsob oxidácie cyklohexánu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269535

Dátum: 11.04.1990

Autori: Barňák Štefan, Mičák Jozef, Ferenčík Ján, Berežný Viktor

MPK: C07C 37/60

Značky: spôsob, oxidácie, cyklohexanu

Text:

...ešte pred oxidáciou kyslou vodou, avšak týmto spôsobom sa nedosiahne zvýšenie výtažku cyklohexanônu a cyklohexanolu.Podstatou spôsobu oxidácie cyklohexénu na cyklohexanol a cyklohexanôn podľa tohto vynálezu je oxidácia cyklohexánu v jednom až deviatich oxidačných stupňoch horizontálneho oxidečného reaktora pri teplote 100 až 200 OC a tlaku 0,5 a 1,5 MPa. Pričom na oxidáciu cyklohexánu, s výhodou v štvrtom a piatom oxidačnom stupni sa použije...

Spôsob výroby katalyzátora oxidácie amoniaku na oxid dusnatý na báze oxidov kobaltu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261408

Dátum: 10.02.1989

Autori: Berežný Viktor, Jurovčák Ondrej, Bernauer Bohumil, Horochonič Jozef

MPK: B01J 23/74

Značky: spôsob, oxidácie, báze, amoniaku, oxidov, kobaltu, dusnatý, výroby, katalyzátora

Text:

...roztoku dusičnanu kobaltnatéh-o pri teplote 15 až 30 °C zohriateho na teplotu nosiča, za. nasledovného vypalovania pri. teplote 300 až 900 °C a namáčanie a vypaľovanie sa (ipakuje 2- až S-krát. Katalyticky aktívna vrstva oxidov kobaltu sa ďalej tvorí namáčaním takto pripravených častíc v tavenine hexahydrátu dusičnanu kobaltnatého pri teplote nosiča a taveniny 60 až 150 °C za nasledovného vypalovvania v počte uvedených cyklov 1 až...

Spôsob spracovania zmesného oxidu kobaltu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261061

Dátum: 12.01.1989

Autori: Berežný Viktor, Mičák Jozef, Balaďová Paulína, Lelko Jozef, Ferenčík Ján, Jurovčák Ondrej

MPK: C01G 51/04

Značky: oxidů, spracovania, zmesného, kobaltu, spôsob

Text:

...na báze kobaltu a je charakteristický tým, že zmesný oxid obsahujúci 0,001 až 2 niklu, 0,001 až 2 sodíka a maximálne po 1 hmotnostnom vápnika, horčíka, kremika a chrómu sa dezintegruje na častice velkosti 0,004 až 0,4 min, 4s výhodou.0,01 až 0,04 mm a zapracuje do nosiča katalyzátora oxidácie čpavku na oxid dusnaiý v množstve odpovedajúcom obsahu zmesného oxidu kobaltu v nosiči 5 až 60 hmotnostnýoh.Výhodou tohto vynálezu je efektívne...

Tekutinový jednočinný válec

Načítavanie...

Číslo patentu: 244093

Dátum: 01.06.1988

Autori: Berežný Viktor, Lelko Jozef

MPK: F16J 3/06, F16J 1/00

Značky: válec, tekutinový, jednočinný

Text:

...pístem e pružným elementem je vložen plastický materiál.Výhodou tohoto řešení je, že zetížení mechanickou silou se z pístnice a pístu přenáší na pružný element rovnoměrněji rozložené, což se projeví zvýšením životnosti pružného elementu.Příkled provedení vynálezu je schematicky änázorněn na při pojeném výkresu.Tekutinový jednočinný válec je tvořen tělesem Ä válcelv němž je suvně uložen píst g s pístnicí provlečenou otvorem v jednom z obou čel...

Zapojenie na spätné získavanie kobaltu z procesu oxidácie cyklohexánu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257459

Dátum: 16.05.1988

Autori: Kolesár Ján, Ferenčík Ján, Berežný Viktor, Ambrož František, Lelko Jozef, Lichvár Milan

MPK: B01D 11/00

Značky: zapojenie, špatně, získavanie, oxidácie, cyklohexanu, procesu, kobaltu

Text:

...v ktorom súčasne prebieha extrakcia kobaltu 1 organických zvyškov do vodnej fázy. V extrakci g pre bieha druhý stupeň extrakcie Co 2 ionov vodou.Ako extraktor 2 hydrolyzovanej reakčnej zmesi sa môže využiť aj kontinuálna rotačnáodstredivka na kvapalné fázy. Extrakčným činidlom je vodná fáza z odstredívky.Zmiešanie extrakčných činidiel z extraktov l a 3 nastáva v zmiešavači Ä, ktorým môže byť v najjednoduchšom prípade aj rozšírené potrubie....

Polyesterové pojivo a způsob jeho přípravy.

Načítavanie...

Číslo patentu: 245608

Dátum: 15.10.1987

Autori: Berežný Viktor, Fereneík Ján, Lelko Jozef, Frey Augustín, Herda Miroslav, Havlín Vladimír, Wichterle Kamil, Juroveák Oddej, Exner Milan

MPK: C09B 67/22, C09D 3/64, C08G 63/12...

Značky: pojivo, přípravy, polyesterové, způsob

Text:

...vázaných zbytků polyalkoholů obecného vzorcea 70 až 82 hmot. esterově vázaných zbytků karboxylových kyselín obecného vzorce5 je acyklicky nebo cyklický zbytek polyalkohol, g je acyklický či aromatický zbytek monokarboxylové a dikarboxylové kyseliny.Příprava polyesterového pojiva obvykle rrobíhá v míchaném reaktoru opatřeném pláštěm pro ohřev a chlazení, azeotropnim nástavcem a popřípadě zařízením pro měření viskozity nebo vodivosti. S...

Zavěšení pojezdových kol

Načítavanie...

Číslo patentu: 242738

Dátum: 15.05.1987

Autori: Kolesár Ján, Berežný Viktor, Ambrož František

MPK: B62D 61/00

Značky: pojezdových, zavěšení

Text:

...kde obr. 1 znázorňuje čelní pohled na zsvěěení pojezdových kol a obr. 2 znázorňuje sxionometrický pohled na vozidlo se zsvěšením pojezdových kol podle vynálezu.Pojezdová kola 3, jsou otočně uložena v nábojí i kolem osy 4. Neboj i je otočné ulozen ve společné nápravě a. Společné náprava 2, je ulozene k rámu Q kolem výkyvné osy 1 která je ulozene výše než vrchol obrysu pojezdového kole 3.Osa á uložení náboje 2 svírá s osou i pojezdového...

Sposob spracovania vodných roztokov organických kyselín a ich esterov z procesu oxidácie cyklohexánu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250039

Dátum: 15.04.1987

Autori: Berežný Viktor, Lelko Jozef, Ferenčík Ján, Mičák Jozef

MPK: C07C 49/403

Značky: organických, spracovania, esterov, roztokov, spôsob, cyklohexanu, kyselin, procesu, vodných, oxidácie

Text:

...destiláciou, znova použije na rafináciu zmesi kyselín. Prímesi díkarboxylovýclh kyselín získané ako destilačný zvyšok z regenerácia rozpúštadla sa ďalej spracujú spaľovaním.Výhodou spôsobu spracovania podľa tohoto vynálezu je možnosť efektívneho využitia udikatrboxylových kyselín.Možnosť spracovania vodných roztokov organických kyselín je zrejmé z príkladovVodný roztok zmesi -mono- a dikarboxylových kyselín objemu 2000 ml zahustíme...

Sposob regenerácie katalyzátora oxidácie cyklohexánu vzduchom v procese výroby cyklohexanónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248995

Dátum: 12.03.1987

Autori: Lelko Jozef, Kolesár Ján, Lichvár Milan, Ferenčík Ján, Ambrož František, Berežný Viktor

MPK: C07C 45/27, B01J 31/04, C07C 49/11...

Značky: spôsob, cyklohexanu, cyklohexanonu, oxidácie, procese, katalyzátora, výroby, regenerácie, vzduchom

Text:

...extrakcie reakčnej zmesi oxidácie cyklohexánií prepúštaná cez katex, ktorý sa následne regeneruje pôsobením kyselinami alebo ich soľami. Regenerät sa po úprave pH zásadami použije na prípravu oxidačného katalyzátora tým, že sa zmieša s organickými kyselinami, s výhodou s nafténovými kyselinami a ďalej sa spracuje známym postupom. Výhodné je regenerovat soľami kyselín, najmä soľami alkalických kovov,kde je možné otvoriť uzavretý cyklus...

Spôsob predčistenia odpadových vôd z výroby močovino-formaldehydových lepidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: 231375

Dátum: 01.03.1987

Autori: Lipka Radislav, Berežný Viktor, Lichvár Milan

MPK: C02F 1/66, C02F 1/52

Značky: spôsob, močovino-formaldehydových, odpadových, predčistenia, lepidiel, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je odstránenie málo stabilného močovino-formaldehydového kondenzátu z odpadových vod z výroby močovino-formaldehydových lepidiel a tým vylúčenie možnosti zanášania potrubí dopravných trás a čistiarenských zariadení. Uvedeného účelu sa dosiahne úpravou odpadových vôd z výroby močovino-formaldehydových lepidiel anorganickou, alebo organickou kyselinou na pH 1-5, s výhodou na pH 1,2-2. Vypadnutý močovino-formaldehydový kondenzát sa...

Spôsob odstraňovania formaldehydu a dusitanov z matečných lúhov výroby cyklických nitrózamínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 234447

Dátum: 01.03.1987

Autori: Berežný Viktor, Dimun Milan, Kovaĺ Eugen, Zeman Svatopluk, Lichvár Milan, Procházka Bohumil, Fridrich František, Lipka Radislav, Kellner Michal, Gaško Pavol

MPK: C07D 487/08, C07D 251/06

Značky: dusitanov, formaldehydu, matečných, výroby, nitrózamínov, spôsob, cyklických, lúhov, odstraňovania

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši odstraňovanie formaldehydu a dusitanov z matečných lúhov výroby cyklických nitrózamínov nitrozačným štiepením hexametyléntetramínu. Podľa predloženého postupu sa na matečné lhůy neupravené a/alebo upravené prídavkom hexametyléntetramín obsahujúcich roztokov v množstve 0,01 až 20 mólov hexametyléntetramínu na 1 mól prítomného dusitanu vo východiskových matečných lúhoch pôsobí pri teplote 0 až 150 °C, za atmosférického tlaku až...

Elektrotechnická kvapalina

Načítavanie...

Číslo patentu: 234268

Dátum: 01.03.1987

Autori: Hyška Karel, Nepraš Ivan, Lišhák Pavol, Prokopec Jiří, Poljak František, Červenka Zdeněk, Grus Zdeněk, Rošková Miroslava, Berežný Viktor, Kalašová Alžbeta, Novák Bohuslav, Lipenský Bohumír, Ďurman Vladimír, Dolejš Petr, Lichvár Milan

MPK: H01B 3/20, C07C 15/14

Značky: elektrotechnická, kvapalina

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru elektrotechnológie, výroby elektrotechnických kvapalín. Rieši zloženie ekologicky nezávadnej elektrotechnickej kvapaliny, zloženej z 1 až 10 % hmotnostných difenylu, 35 až 80 % hmotnostných monoizopropyldifenylu, 7 až 50 % hmotnostných diizopropyldifenylu, 1 až 25 % hmotnostných produktu polymerizácie a/alebo oligomerizácie propénu o priemernej molekulovej hmotnosti 170 až 3000 a 0,1 až 1,5 % hmotnostných antioxidantu....

Sposob získavania kobaltu z odpadných produktov výroby cyklohexanonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248594

Dátum: 12.02.1987

Autori: Ambrož František, Molnár Gabriel, Kurajda Pavol, Lichvár Milan, Berežný Viktor, Olejník Vincent, Halko Miron, Ferenčík Ján, Lelko Jozef, Kolesár Ján

MPK: C01G 51/00

Značky: produktov, získavania, cyklohexanonu, odpadných, kobaltu, výroby, spôsob

Text:

...absorbciou a rozpúštaním vo vode. Vzniknutý vodný roztok uhličitanu a hydrogenuhličitanu sodného sa vedie do rozkladnej kolőny, kde pôsobením vodnej pary sa hydrogénuhličitan sodný rozkladá na uhl šitan sodný. Roztok uhličitanu sodného s obsahom cca 1 hmo drogénuhličitanu sa potom zahustuje a kryštalizuje. Vykryštalizovaná sőda sa separuje odstredovaním a suší.Prítomnosť kohitu v pomocnom paliva - organickom odpade podmieňuje jeho...

Spôsob odstraňovania formaldehydu z vodných roztokov obsahujúcich formaldehyd viazaný v organických dusíkových zlúčeninách a/alebo voľný formaldehyd

Načítavanie...

Číslo patentu: 234590

Dátum: 01.01.1987

Autori: Lichvár Milan, Lipka Ladislav, Berežný Viktor

MPK: C02F 1/58

Značky: odstraňovania, formaldehydu, organických, obsahujúcich, viazaný, formaldehyd, vodných, spôsob, roztokov, zlúčeninách, volný, dusíkových

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je odstraňovanie formaldehydu z vodných roztokov obsahujúcich formaldehyd viazaný v organických dusíkových zlúčeninách a/alebo voľný formaldehyd. Uvedeného účelu sa dosiahne p(sobením močovinou v množstve zodpovedajúcom mólovému pomeru močoviny k formaldehydu v roztoku 1:0,5-2 a anorganickou alebo organickou kyselinou v množstve zodpovedajúcom pH roztoku 1 až 4. Vypadnutý močovino-formaldehydový kondenzát sa z v(d izoluje...