Berežný Viktor

Sposob izolácie kyseliny adipovej z vodných roztokov organických kyselín a ich esterov vznikajúcich v procese oxidácie cyklohexánu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260256

Dátum: 15.12.1998

Autori: Ferenčík Ján, Berežný Viktor, Lelko Jozef, Mičák Jozef

MPK: C07C 55/14

Značky: adipovej, vznikajúcich, organických, vodných, cyklohexanu, esterov, oxidácie, izolácie, kyseliny, roztokov, procese, kyselin, spôsob

Text:

...za prítomnosti katalyticky pôsobiacich kobaltnatých soli, pričom sa takto získané roztoky org-anických kyselín po kryštalizácii spracujú ratináciou známym spôsobom.Na dekantáciu organických kyselín sa môže s velmi dobrým účinkom použit »destilát zo zahustenia vodného roztoku organických kyselín a ich esterov.Výhodou postupu získavania kyseliny adipovej podla tohto vynálezu je, že do vodných roztokov z kontaktovanie reakčnej zmesi oxizdácis...

Sposob získavania dvojsýtnych organických kyselín z vodných roztokov vznikajúcich v procese oxidácie cyklohexánu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260255

Dátum: 15.12.1998

Autori: Mičák Jozef, Berežný Viktor, Lelko Jozef, Ferenčík Ján

MPK: C07C 55/02

Značky: oxidácie, vznikajúcich, získavania, vodných, cyklohexanu, organických, dvojsýtnych, procese, kyselin, spôsob, roztokov

Text:

...kyselín po hydrolýze esterov sú technologicky aj ekonomicky veľmi náročné. Odparovarnie vody z vodných roztokov dvojsýtnych organických kyselín je energeticky náročné.Spôsob podľa tohoto vynálezu rieši získavanie tlvojsýtnych organických kyselín z v-odných roztokov vznikajúcich v procese oxidácie cyklohexánu na cyklohexanol a cyklohexanon oxidáciou vzdušným kyslíkom.i Dvojsýtne organické kyseliny C 2 až Ce saz vodných roztokov extrahujú...

Sposob výroby zmesného oxidu kobaltu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260182

Dátum: 15.12.1998

Autori: Mičák Jozef, Ferenčík Ján, Jurovčák Ondrej, Lelko Jozef, Balaďová Paulína, Molnár Gabriel, Berežný Viktor

MPK: C01G 51/04

Značky: výroby, oxidů, kobaltu, spôsob, zmesného

Text:

...Nevýhodou podľa tohoto spôsobu je únik nitróznych plynov, resp. ich likvidacia a dalej problémy vyplývajúce z koróznych vlastností uvnlkajücich nitróznych plynov.vynález rieši spôsob výroby zmesneho oxidu kobaltu C 0304 z odpadných kalov a spočíva v tom, že sa suspenzie vody a kaiu zachytí, zahusti sa napriklad filtráciou, se 4 dlmentáciou, odstreďovanim a pod., premyjekondenzátom alebo demineralizovanou vo dou, znovu zahustí na obsah...

Spôsob spracovania odpadových vôd

Načítavanie...

Číslo patentu: 269546

Dátum: 11.04.1990

Autori: Berežný Viktor, Zeman Svatopluk, Zemanová Eva, Bodorík Gustáv, Lelko Jozef

MPK: C02F 1/66, C02F 1/32

Značky: spracovania, spôsob, odpadových

Text:

...e destílát obsahujúci uvoľnený formeldehyd aa öálej epracuje známym spôsobom reakciou 3 močovinou, Časť formaldehydu se ponecháva v deatilačnon zvyšku, teda v roztoku dusičnenu,ktorý je určený na kryštalizáciu a to V množstve od 1 do 1000 mg na 1 kg rezultu jůceho dusičnanu, čo zabezpečí, že vyrobený dusičnan bude odolný voči epekaniu.Výhodou spracovania podľa tohoto vynalezu jo, že vyrobená produkty produkčnejlikvidácie odpadových vôd a...

Spôsob oxidácie cyklohexánu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269535

Dátum: 11.04.1990

Autori: Ferenčík Ján, Barňák Štefan, Mičák Jozef, Berežný Viktor

MPK: C07C 37/60

Značky: cyklohexanu, spôsob, oxidácie

Text:

...ešte pred oxidáciou kyslou vodou, avšak týmto spôsobom sa nedosiahne zvýšenie výtažku cyklohexanônu a cyklohexanolu.Podstatou spôsobu oxidácie cyklohexénu na cyklohexanol a cyklohexanôn podľa tohto vynálezu je oxidácia cyklohexánu v jednom až deviatich oxidačných stupňoch horizontálneho oxidečného reaktora pri teplote 100 až 200 OC a tlaku 0,5 a 1,5 MPa. Pričom na oxidáciu cyklohexánu, s výhodou v štvrtom a piatom oxidačnom stupni sa použije...

Spôsob výroby katalyzátora oxidácie amoniaku na oxid dusnatý na báze oxidov kobaltu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261408

Dátum: 10.02.1989

Autori: Bernauer Bohumil, Jurovčák Ondrej, Berežný Viktor, Horochonič Jozef

MPK: B01J 23/74

Značky: báze, katalyzátora, kobaltu, výroby, oxidov, amoniaku, oxidácie, spôsob, dusnatý

Text:

...roztoku dusičnanu kobaltnatéh-o pri teplote 15 až 30 °C zohriateho na teplotu nosiča, za. nasledovného vypalovania pri. teplote 300 až 900 °C a namáčanie a vypaľovanie sa (ipakuje 2- až S-krát. Katalyticky aktívna vrstva oxidov kobaltu sa ďalej tvorí namáčaním takto pripravených častíc v tavenine hexahydrátu dusičnanu kobaltnatého pri teplote nosiča a taveniny 60 až 150 °C za nasledovného vypalovvania v počte uvedených cyklov 1 až...

Spôsob spracovania zmesného oxidu kobaltu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261061

Dátum: 12.01.1989

Autori: Lelko Jozef, Jurovčák Ondrej, Berežný Viktor, Mičák Jozef, Ferenčík Ján, Balaďová Paulína

MPK: C01G 51/04

Značky: spôsob, kobaltu, oxidů, zmesného, spracovania

Text:

...na báze kobaltu a je charakteristický tým, že zmesný oxid obsahujúci 0,001 až 2 niklu, 0,001 až 2 sodíka a maximálne po 1 hmotnostnom vápnika, horčíka, kremika a chrómu sa dezintegruje na častice velkosti 0,004 až 0,4 min, 4s výhodou.0,01 až 0,04 mm a zapracuje do nosiča katalyzátora oxidácie čpavku na oxid dusnaiý v množstve odpovedajúcom obsahu zmesného oxidu kobaltu v nosiči 5 až 60 hmotnostnýoh.Výhodou tohto vynálezu je efektívne...

Tekutinový jednočinný válec

Načítavanie...

Číslo patentu: 244093

Dátum: 01.06.1988

Autori: Lelko Jozef, Berežný Viktor

MPK: F16J 3/06, F16J 1/00

Značky: jednočinný, tekutinový, válec

Text:

...pístem e pružným elementem je vložen plastický materiál.Výhodou tohoto řešení je, že zetížení mechanickou silou se z pístnice a pístu přenáší na pružný element rovnoměrněji rozložené, což se projeví zvýšením životnosti pružného elementu.Příkled provedení vynálezu je schematicky änázorněn na při pojeném výkresu.Tekutinový jednočinný válec je tvořen tělesem Ä válcelv němž je suvně uložen píst g s pístnicí provlečenou otvorem v jednom z obou čel...

Zapojenie na spätné získavanie kobaltu z procesu oxidácie cyklohexánu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257459

Dátum: 16.05.1988

Autori: Lichvár Milan, Lelko Jozef, Berežný Viktor, Kolesár Ján, Ferenčík Ján, Ambrož František

MPK: B01D 11/00

Značky: oxidácie, špatně, procesu, získavanie, zapojenie, kobaltu, cyklohexanu

Text:

...v ktorom súčasne prebieha extrakcia kobaltu 1 organických zvyškov do vodnej fázy. V extrakci g pre bieha druhý stupeň extrakcie Co 2 ionov vodou.Ako extraktor 2 hydrolyzovanej reakčnej zmesi sa môže využiť aj kontinuálna rotačnáodstredivka na kvapalné fázy. Extrakčným činidlom je vodná fáza z odstredívky.Zmiešanie extrakčných činidiel z extraktov l a 3 nastáva v zmiešavači Ä, ktorým môže byť v najjednoduchšom prípade aj rozšírené potrubie....

Polyesterové pojivo a způsob jeho přípravy.

Načítavanie...

Číslo patentu: 245608

Dátum: 15.10.1987

Autori: Lelko Jozef, Juroveák Oddej, Herda Miroslav, Fereneík Ján, Frey Augustín, Wichterle Kamil, Havlín Vladimír, Berežný Viktor, Exner Milan

MPK: C09D 3/64, C09B 67/22, C08G 63/12...

Značky: přípravy, pojivo, způsob, polyesterové

Text:

...vázaných zbytků polyalkoholů obecného vzorcea 70 až 82 hmot. esterově vázaných zbytků karboxylových kyselín obecného vzorce5 je acyklicky nebo cyklický zbytek polyalkohol, g je acyklický či aromatický zbytek monokarboxylové a dikarboxylové kyseliny.Příprava polyesterového pojiva obvykle rrobíhá v míchaném reaktoru opatřeném pláštěm pro ohřev a chlazení, azeotropnim nástavcem a popřípadě zařízením pro měření viskozity nebo vodivosti. S...

Zavěšení pojezdových kol

Načítavanie...

Číslo patentu: 242738

Dátum: 15.05.1987

Autori: Berežný Viktor, Kolesár Ján, Ambrož František

MPK: B62D 61/00

Značky: zavěšení, pojezdových

Text:

...kde obr. 1 znázorňuje čelní pohled na zsvěěení pojezdových kol a obr. 2 znázorňuje sxionometrický pohled na vozidlo se zsvěšením pojezdových kol podle vynálezu.Pojezdová kola 3, jsou otočně uložena v nábojí i kolem osy 4. Neboj i je otočné ulozen ve společné nápravě a. Společné náprava 2, je ulozene k rámu Q kolem výkyvné osy 1 která je ulozene výše než vrchol obrysu pojezdového kole 3.Osa á uložení náboje 2 svírá s osou i pojezdového...

Sposob spracovania vodných roztokov organických kyselín a ich esterov z procesu oxidácie cyklohexánu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250039

Dátum: 15.04.1987

Autori: Mičák Jozef, Lelko Jozef, Berežný Viktor, Ferenčík Ján

MPK: C07C 49/403

Značky: vodných, roztokov, cyklohexanu, kyselin, esterov, spôsob, oxidácie, procesu, organických, spracovania

Text:

...destiláciou, znova použije na rafináciu zmesi kyselín. Prímesi díkarboxylovýclh kyselín získané ako destilačný zvyšok z regenerácia rozpúštadla sa ďalej spracujú spaľovaním.Výhodou spôsobu spracovania podľa tohoto vynálezu je možnosť efektívneho využitia udikatrboxylových kyselín.Možnosť spracovania vodných roztokov organických kyselín je zrejmé z príkladovVodný roztok zmesi -mono- a dikarboxylových kyselín objemu 2000 ml zahustíme...

Sposob regenerácie katalyzátora oxidácie cyklohexánu vzduchom v procese výroby cyklohexanónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248995

Dátum: 12.03.1987

Autori: Kolesár Ján, Berežný Viktor, Lelko Jozef, Ambrož František, Ferenčík Ján, Lichvár Milan

MPK: C07C 45/27, B01J 31/04, C07C 49/11...

Značky: vzduchom, regenerácie, spôsob, cyklohexanu, výroby, cyklohexanonu, procese, oxidácie, katalyzátora

Text:

...extrakcie reakčnej zmesi oxidácie cyklohexánií prepúštaná cez katex, ktorý sa následne regeneruje pôsobením kyselinami alebo ich soľami. Regenerät sa po úprave pH zásadami použije na prípravu oxidačného katalyzátora tým, že sa zmieša s organickými kyselinami, s výhodou s nafténovými kyselinami a ďalej sa spracuje známym postupom. Výhodné je regenerovat soľami kyselín, najmä soľami alkalických kovov,kde je možné otvoriť uzavretý cyklus...

Spôsob predčistenia odpadových vôd z výroby močovino-formaldehydových lepidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: 231375

Dátum: 01.03.1987

Autori: Berežný Viktor, Lipka Radislav, Lichvár Milan

MPK: C02F 1/66, C02F 1/52

Značky: odpadových, predčistenia, výroby, močovino-formaldehydových, spôsob, lepidiel

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je odstránenie málo stabilného močovino-formaldehydového kondenzátu z odpadových vod z výroby močovino-formaldehydových lepidiel a tým vylúčenie možnosti zanášania potrubí dopravných trás a čistiarenských zariadení. Uvedeného účelu sa dosiahne úpravou odpadových vôd z výroby močovino-formaldehydových lepidiel anorganickou, alebo organickou kyselinou na pH 1-5, s výhodou na pH 1,2-2. Vypadnutý močovino-formaldehydový kondenzát sa...

Spôsob odstraňovania formaldehydu a dusitanov z matečných lúhov výroby cyklických nitrózamínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 234447

Dátum: 01.03.1987

Autori: Kellner Michal, Lichvár Milan, Lipka Radislav, Gaško Pavol, Zeman Svatopluk, Dimun Milan, Kovaĺ Eugen, Fridrich František, Berežný Viktor, Procházka Bohumil

MPK: C07D 487/08, C07D 251/06

Značky: formaldehydu, dusitanov, lúhov, nitrózamínov, výroby, matečných, odstraňovania, spôsob, cyklických

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši odstraňovanie formaldehydu a dusitanov z matečných lúhov výroby cyklických nitrózamínov nitrozačným štiepením hexametyléntetramínu. Podľa predloženého postupu sa na matečné lhůy neupravené a/alebo upravené prídavkom hexametyléntetramín obsahujúcich roztokov v množstve 0,01 až 20 mólov hexametyléntetramínu na 1 mól prítomného dusitanu vo východiskových matečných lúhoch pôsobí pri teplote 0 až 150 °C, za atmosférického tlaku až...

Elektrotechnická kvapalina

Načítavanie...

Číslo patentu: 234268

Dátum: 01.03.1987

Autori: Lišhák Pavol, Nepraš Ivan, Lipenský Bohumír, Prokopec Jiří, Kalašová Alžbeta, Poljak František, Grus Zdeněk, Rošková Miroslava, Dolejš Petr, Hyška Karel, Červenka Zdeněk, Lichvár Milan, Berežný Viktor, Novák Bohuslav, Ďurman Vladimír

MPK: C07C 15/14, H01B 3/20

Značky: kvapalina, elektrotechnická

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru elektrotechnológie, výroby elektrotechnických kvapalín. Rieši zloženie ekologicky nezávadnej elektrotechnickej kvapaliny, zloženej z 1 až 10 % hmotnostných difenylu, 35 až 80 % hmotnostných monoizopropyldifenylu, 7 až 50 % hmotnostných diizopropyldifenylu, 1 až 25 % hmotnostných produktu polymerizácie a/alebo oligomerizácie propénu o priemernej molekulovej hmotnosti 170 až 3000 a 0,1 až 1,5 % hmotnostných antioxidantu....

Sposob získavania kobaltu z odpadných produktov výroby cyklohexanonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248594

Dátum: 12.02.1987

Autori: Berežný Viktor, Lichvár Milan, Olejník Vincent, Lelko Jozef, Kurajda Pavol, Ambrož František, Halko Miron, Molnár Gabriel, Ferenčík Ján, Kolesár Ján

MPK: C01G 51/00

Značky: odpadných, kobaltu, produktov, spôsob, cyklohexanonu, výroby, získavania

Text:

...absorbciou a rozpúštaním vo vode. Vzniknutý vodný roztok uhličitanu a hydrogenuhličitanu sodného sa vedie do rozkladnej kolőny, kde pôsobením vodnej pary sa hydrogénuhličitan sodný rozkladá na uhl šitan sodný. Roztok uhličitanu sodného s obsahom cca 1 hmo drogénuhličitanu sa potom zahustuje a kryštalizuje. Vykryštalizovaná sőda sa separuje odstredovaním a suší.Prítomnosť kohitu v pomocnom paliva - organickom odpade podmieňuje jeho...

Spôsob odstraňovania formaldehydu z vodných roztokov obsahujúcich formaldehyd viazaný v organických dusíkových zlúčeninách a/alebo voľný formaldehyd

Načítavanie...

Číslo patentu: 234590

Dátum: 01.01.1987

Autori: Berežný Viktor, Lipka Ladislav, Lichvár Milan

MPK: C02F 1/58

Značky: roztokov, organických, viazaný, formaldehydu, spôsob, vodných, obsahujúcich, formaldehyd, odstraňovania, zlúčeninách, dusíkových, volný

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je odstraňovanie formaldehydu z vodných roztokov obsahujúcich formaldehyd viazaný v organických dusíkových zlúčeninách a/alebo voľný formaldehyd. Uvedeného účelu sa dosiahne p(sobením močovinou v množstve zodpovedajúcom mólovému pomeru močoviny k formaldehydu v roztoku 1:0,5-2 a anorganickou alebo organickou kyselinou v množstve zodpovedajúcom pH roztoku 1 až 4. Vypadnutý močovino-formaldehydový kondenzát sa z v(d izoluje...