Beránek František

Mobilný sledovací systém

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4813

Dátum: 02.08.2007

Autor: Beránek František

MPK: A42B 3/00, H04N 7/18

Značky: mobilný, systém, sledovací

Text:

...resp. infračerveným portom. Mobilný sledovací systém potom pozostáva z kamery a mikrofónu prepojeného so záznamovým zariadením s pamäťovým médiom, napájané zo zdroja, pričom je k nim možné pripojit zobrazovaciu jednotku s reproduktorom. K úplnosti mobilného sledovacieho systému je priradené exteme zariadenie na zber uchovávaných záznamov na pamäťovom médiu. Použitie tohto systému je význačné napríklad u policajtov čím sa zdokumentuje celý...

Způsob čistění kusového přírodního colemanitu, vhodného jako surovina zejména k tavení sklovin pro skleněná vlákna

Načítavanie...

Číslo patentu: 270352

Dátum: 13.06.1990

Autori: Pajurek Jiří, Abramovič Anastáz, Baborák Radko, Exnar Petr, Beránek František, Pospíšilová Jana

MPK: C03B 1/00

Značky: způsob, vhodného, skleněná, přírodního, sklovin, surovina, tavení, colemanitu, čištění, zejména, kusového, vlákna

Text:

...čistého colemenitu teplota 400 °c. V oblasti teplot 400 až 650 °c nedocházi k žádným strukturnin změnám nežádoucich přiměei, ale uvolnenim vody z colemenitu dojde k Jeho rozruěeni na drobná částečky e ostatni materiály, tj. nečistoty, zůstáveji v povodni kusová formě.odaepsrovánim frekcs dekrepitovenáho produktu o zrnitoeti nad l nn ae oddäli frekca e vysokým podilen obsahu dekrepitoveneho colenenitu od doprovodných nečietot....

Odlučovač kapek se separační vrstvou

Načítavanie...

Číslo patentu: 268950

Dátum: 11.04.1990

Autori: Beránek František, Šebor Václav

MPK: B01D 46/00

Značky: odlučovač, vrstvou, kapek, separační

Text:

...u-ožňuje oddělani odloućenł kapaliny z proudu plynu 3 její samostatné vypuštěni.Pfiklsdy provedeni odlučovełe kspek se sepsročni vrstvou podle tohoto vynblezu jsou uvedeny ne připojsných výkresoch, kde ne obr. 1 je svislý řez odlučovečes kspek se sepersčni vrstvou s s eplooersčni vrstvou, ne obr. Z je svislý řez tieto odlučovaše s prodloułenýs svislýn keneles e ns obr. 3 je vodorovný rez vstupnie prostortohoto odlulovsče.V horni šesti...

Impakční separační prvek

Načítavanie...

Číslo patentu: 268242

Dátum: 14.03.1990

Autori: Beránek František, Šebor Václav

MPK: B01D 3/20

Značky: impakční, prvek, separační

Text:

...výhoda inpskčniho eeperočniho prvku podle tohoto vynllezu epočlvd v ton, že rychlost plynu vyntupujiciho z ůsti vstupu se plynulo enižujo v kuželovitó štürbinł oszi nástsvce- s ispektoren. Tim vzniká difuzor, kterým se snižuje tlskovâ ztráta vstupu až o 30. Snížení výstupní rychlosti plynu so dále dosahuje sniženi nopfiznivých vlivů viřeni n tedy zvýšení neporsčni účinnosti.Další sniženi tlakové ztráty inpokčniho eeporsčniho prvku je možno...

Zařízení pro odvod kapaliny ze separační vestavby

Načítavanie...

Číslo patentu: 266690

Dátum: 12.01.1990

Autor: Beránek František

MPK: B01D 46/24

Značky: zařízení, kapaliny, odvod, vestavby, separační

Text:

...prouděni plynu mezi nad sebou unistěnými sekcemi a umožňuje průtok kapaliny ze sběrného kanálu přislušné sekce do odpadni trubky. Tak lze kondenzát z celé vertikální řady sekci vestavby odlučovače odvést do zásobni nádrže menšim počtem odpadnich trubek, jejichž průřez, případně počet, je dán objemovým průtokem kondenzátu. Výstupní i odpadní trubky mohou být umistěny v nejvýhodnějši poloze z hlediska koncepce uspo řádání vestavby.Na...

Kombinovaný chladič

Načítavanie...

Číslo patentu: 263704

Dátum: 11.04.1989

Autori: Beránek František, Štusák Josef, Bobek Jiří

MPK: F28D 7/00

Značky: chladič, kombinovaný

Text:

...zmenšení průtočnéhe průřezu přívodního kanálu v místech menšíhe objemového průtoku plynu je využite pro zvětšení průřezu seperačníoh prvků odlučovače. V důsledku změn sěru proudění se odloučí část kondenzátu již vpřívodním kanála, čímž se zlepší podmínky odlučování v separační vrstvě. Další výhodou uspořádání je možnost sestavit kompletní odlučovač vně nádoby a do nádoby ho zasunout jako celek.Příklad provedení kombinovaného chladiče...

Zařízení pro odlučování kapaliny z plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263502

Dátum: 11.04.1989

Autori: Beránek František, Šebor Václav, Kaiserová Dana

MPK: B01D 46/00

Značky: zařízení, plynů, kapaliny, odlučování

Text:

...Na obr.1 s přívodem plynu shore, na obr.2 s přívodem plynu zdola a na obr.3, 4, 5, 6 a 7 jsou další možné varianty predloženého řešení. íZąřízení sestává z vertikální nádoby 1 s hrdly 3, 2 pro vstup a výstup plynu a výpustí g kapaliny. V nádobě 1 jsou nad sebou umístěny dva separační stupně, přičemž první separační stupeň 3 je pod druhým separačním stupněm g s inerční náplní. Přívod plynu je na obr.1 proveden shore, takže potrubí pro vstup...

Vestavba pro separaci kapek z proudu plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232796

Dátum: 15.01.1987

Autori: Pavlíček Jan, Beránek František, Jelínek Alexander

MPK: B01D 46/02

Značky: vestavba, plynů, kapek, proudu, separaci

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vyřešit u separátoru s horizontálně protékanou lamelovou separační vrstvou složenou ze souběžně uložených lamel dokonalejší odvedení kapaliny odloučené na stěnách lamel připojením výstupního prvku na výstupní větev posledního ohybu lamely, čímž se dosahuje zvýšení účinnosti separace kapaliny při vysoké rychlosti plynu, případně zvýšení průtočné rychlosti plynu odlučovačem, a tím zmenšení jeho rozměrů při zachování požadované...

Zařízení pro odloučení kapek z proudu plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 233073

Dátum: 01.01.1987

Autori: Pavlíček Jan, Beránek František

MPK: B01D 45/18

Značky: odloučení, proudu, zařízení, kapek, plynů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká separace kapek z proudu stlačeného plynu. Řeší uspořádání separační vestavby s horizontálně protékanými lamelovými separačními vrstvami tak, že prvky vestavby a stěna nádoby uzpůsobují část vstupního prostoru, přilehlou ke vstupním povrchům separačních vrstev do tvaru vstupních kanálů, jejichž průřez se zmenšuje ve směru toku plynu a část výstupního prostoru do tvaru výstupních kanálů, jejichž průřez se zvětšuje ve směru toku...

Zařízení pro odvod kapaliny ze separační vestavby

Načítavanie...

Číslo patentu: 228569

Dátum: 15.08.1986

Autori: Pavlíček Jan, Beránek František

MPK: B01D 46/42

Značky: zařízení, odvod, kapaliny, separační, vestavby

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro odvod kapaliny ze separační vestavby je určeno pro odlučovače kapek s horizontálním průtokem plynu s účinnou separační vrstvou, například lamelovou, kterým se řeší odvod odloučené kapaliny z prostoru vany separační vrstvy v několika odlehlostech mezi jejím vstupním a výstupním povrchem, oddělenými příčnými kanály s vývody pro odtok kapaliny.