Beran Zdeněk

Kvapalné hnojivo na báze bioprocesných organických odpadov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2288

Dátum: 10.09.1999

Autori: Beran Zdeněk, Mareš Bohumil

MPK: C05F 5/00

Značky: kvapalné, odpadov, báze, hnojivo, organických, bioprocesných

Text:

...použitia melasových výpalkov ako hnojiva čiastočne odstraňuje postup podľa patentu CZ 278603. Zloženie melasových výpalkov,pokiaľ sa týka základných živín, sa upravuje prídavkom roztoku amonných solí kyseliny fosforečnej alebo dusičnanu amonného alebo síranu amonného. Účinnost tohoto postupu je výrazne obmedzená nízkou rozpustnostou fosforečnanov spolu s vysokým stupňom nasýtenia zahusteného roztoku organických a anorganických látok, ktoré...

Způsob odstraňování organických kapalin z amorfních látek a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270752

Dátum: 12.07.1990

Autori: Staněk Jaroslav, Beran Zdeněk

MPK: B01D 12/00, F26B 3/08

Značky: odstraňování, způsobu, provádění, amorfních, kapalin, látek, způsob, tohoto, zařízení, organických

Text:

...ze normálního tlaku. Proces je nepřetržitý s minimálními nároky na obsluhu.Pokud so týká zařízení pro provádění způsobu, je v porovnání se známými podstatně Jednodušäí. Kromě grenulátoru nemá žádné pohyblivé části s přitom výkon vztažený na jeho velikost. případně hmotnost, je podstatné vyšší než u známých typů.Na výkresu je schematicky znázorněn příkled zařízení podle vynálezu v sxonometriokém pohledu s oddělenou čelní stěnou.Fluidizační...

Způsob sušení aktivovaných kalů z čistíren odpadních vod a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 234588

Dátum: 01.01.1987

Autori: Smejkal Stanislav, Staněk Jaroslav, Beran Zdeněk

MPK: F26B 3/08

Značky: provádění, aktivovaných, kalů, čistíren, zařízení, způsob, sušení, způsobu, odpadních

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká kontinuálního způsobu sušení aktivovaných kalů z čistíren odpadních vod ve vzestupně proudící ohřáté vzdušině, vytvářející vícestupňové fluidní lože. Aktivovaný kal s obsahem sušiny 10 až 40 % hmotnostních se přivádí do prvního stupně fluidního lože bezprostředně po jeho rozdružení v padající vrstvě vzájemně oddělených částic, přičemž podmínky sušicího procesu se volí tak, aby teplota sušeného kalu v prvním stupni nepřesahovala...

Způsob odstranění rušivých potenciálů při měření průtoku kapalin indukčními průtokoměry a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 227823

Dátum: 15.04.1986

Autori: Beran Zdeněk, Synek Stanislav, Rychetzký Otto, Plášil Jiří

Značky: indukčními, průtokoměry, tohoto, potenciálu, způsob, odstranění, způsobu, průtoku, kapalin, rušivých, zařízení, provádění, měření

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob odstranění rušivých potenciálů při měření průtoku kapalin indukčními průtokoměry, vyznačený tím, že kovové snímací elektrody (3) indukčního průtokoměru se vodivě spojí s měřeným kapalným médiem přes kapalinový můstek obsahující totéž kapalné médium.

Zařízení pro nepřímé chlazení tekutin proudem plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 219534

Dátum: 15.08.1985

Autori: Beran Zdeněk, Luťcha Josef, Hartman Miloslav, Míchal Václav, Staněk Jaroslav, Míka Josef, Smejkal Stanislav

Značky: proudem, plynů, zařízení, chlazení, tekutin, nepřímé

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro nepřímé chlazení tekutých médií proudem plynu, u kterého je přestup tepla na straně plynu zvyšován přítomností pohyblivých částic pevné hmoty. Podstata vynálezu spočívá v tom, že mezitrubkový prostor s nejméně dvěma řadami trubek je maximálně do jedné poloviny vyplněn částicemi pevné hmoty o velikosti přesahující jednu třetinu mezery mezi sousedními trubkami řady. Trubky jsou přitom uspořádány tak, že středy výše...

Zařízení pro zpětné získávání tepla u sušáren

Načítavanie...

Číslo patentu: 230981

Dátum: 01.08.1985

Autori: Smejkal Stanislav, Míchal Václav, Beran Zdeněk, Staněk Jaroslav

MPK: F26B 23/10

Značky: sušáren, zařízení, získavání, tepla, zpětné

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro zpětné získávání tepla u sušáren, kde se jako sušicího prostředí používá plynů a kde se teplo z plynů, vystupujících ze sušárny, převádí za použití dvou trukových výměníků a teplonosného média do plynů, vstupujících do sušárny. Vynález řeší problém zvýšení efektivnosti zařízení a odstranění zanášení mezitrubkových prostorů tak, že alespoň v jednom z výměníků jsou trubky seřazeny do dvou nad sebou umístěných sekcí,...

Zařízení pro nepřetržité sušení drobně zrnitých látek v proudu sušicího prostředí

Načítavanie...

Číslo patentu: 216570

Dátum: 01.07.1984

Autor: Beran Zdeněk

Značky: prostředí, látek, proudu, sušicího, nepřetržité, zařízení, drobně, sušení, zrnitých

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro sušení drobně zrnitých látek zejména práškových polymerů, v proudu sušicího prostředí. Zařízení podle vynálezu sestává z podavače vlhkého materiálu, přívodu a odvodu sušicího prostředí, cyklonových odlučovačů, sušicí komory prvního stupně a sušicí komory druhého stupně. Ta je opatřena ve spodní části rozdělovacím roštem, pod který je zavedeno sušicí prostředí vytvářející se sušeným materiálem fluidní vrstvu. Sušicí...

Zařízení pro podávání vlhkých zrnitých látek, zejména do fluidní sušárny

Načítavanie...

Číslo patentu: 214572

Dátum: 30.03.1984

Autori: Beran Zdeněk, Smejkal Stanislav, Staněk Jaroslav

Značky: zrnitých, podávání, zařízení, sušárny, látek, zejména, fluidní, vlhkých

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro podávání vlhýkch zrnitých látek, zejména pro podávání např. síranu amonného nebo monohydrátu kyseliny citronové do fluidní sušárny, tj. látek, které mají ve vlhkém stavu velký sklon k tvorbě inkrustací a náletů. Zařízení podle vynálezu sestává z násypky, protiběžně otáčivých podávacích šneků, které do sebe zapadají, rotačního rozdružovače, tělesa a pohonů podavače. V zařízení jsou vedle sebe uloženy nejméně dva...