Beran Jaromír

Sběrač vláken pro hubici vysavače

Načítavanie...

Číslo patentu: 269149

Dátum: 11.04.1990

Autori: Zavřel Jaroslav, Sedlák Josef, Žoudlík Josef, Beran Jaromír, Žák Pavel

MPK: A47L 9/02

Značky: vláken, vysavače, sběrač, hubici

Text:

...pohledu zespoda,na obr. 3 je zobrazen pohled z boku, a to na zub sběrače, na obr. 4 je tento zub zobrazensvrchu. Na obr. 5 je naznačen ve dvou axonometrických pohledech plech hubice 5 úložnou plochou pro sběrač, na obr. 6 je naznačen příčný řez aestavou plechu hubice se sběračena na obr. 7 podélný řez sestavou plechu hubice se eběračem.Sběrać vláken 1 je vytvoŕen v profilu T escáv Jící ze sběrací ćestičky 2 a zekocvo vacího žebra 3, které...

Kliková hřídelová ucpávka

Načítavanie...

Číslo patentu: 267291

Dátum: 12.02.1990

Autori: Novotná Marie, Klement Oldřich, Šídlo Pavel, Beran Jaromír

MPK: F16J 15/44, F04D 29/10

Značky: hřídelová, kliková, ucpávka

Text:

...Zvyšuje ee i kvalita ucpávky proti známým provedením, nebot její těsnící účinek se zvětšuje při stoupajícím tlaku média, který může nastat v uzavřenêm stroji v důsledku zvýšené teploty chladiva ajiných exteľně Působícíoh vlivů. Proti podobným známým provede~ ním je možno s výhodou použít slabších pružin a dosáhnout přitomK otevírâní uopávky lze použít tlakovêho oleje z mazacího,či regulačního systému stroje, nebo tlakovêho vzduchu ze...

Plášť elektrického vysavače prachu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266098

Dátum: 14.11.1989

Autori: Beran Jaromír, Žoudlík Josef, Sedlák Josef, Zavřel Jaroslav

MPK: A47L 9/00

Značky: plášť, prachu, elektrického, vysavače

Text:

...lg a na odvrácené straně je na vnitřním dílu g pláště vytvořena příruba Á s otvory gg. vnější díl l pláště je z vnitřní strany opatřen lüžkem lg, na odvrácené straně je vytvořena osazenĺ ll tvarově a rozměrově shodné s přírubou A vytvcřené na vnitřnímdílu 3 pláště 5 kominky lg, Třmen 3 má vytvořen úchyt g a tvarový výstupek lg.Na vnitřní díl g pláště do úchytu É se založí agregát lg, a to napříč k podélné ose sací stranou k vytvořenému sacímu...

Uložení hnací jednotky s převodovou skříní

Načítavanie...

Číslo patentu: 265856

Dátum: 14.11.1989

Autori: Žoudlík Josef, Sedlák Josef, Zavřel Jaroslav, Beran Jaromír

MPK: A47J 49/08

Značky: prevodovou, jednotky, hnací, uložení, skříní

Text:

...Skříň z plechu.Na výkresu je na obr. 1 naznečena v osovém řezu převodová skříč s hnaoí jednotkou, na obr. 2 je naznačena v axiálním pohledu základní deska a na obr. 3 je naznačena v témže pohledu hnací jednotka.Hnací jednotka g opatřena hříde 1 í§hna které je zalisován pastorek g a ložiska łg uložené v lüžku ložiska łg vytvořeném ve skříňoe 35 Z vnější strany skříňky łg jsou vytvořeny dva segmenty 3 s vnitřní stěnou 3. Na základní desce ł§ je...

Podlahová hubice vysavače prachu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265731

Dátum: 14.11.1989

Autori: Zavřel Jaroslav, Žoudlík Josef, Sedlák Josef, Beran Jaromír

MPK: A47L 9/00, A47L 9/02

Značky: hubice, vysavače, podlahová, prachu

Text:

...čcpu na ovládá ní výsuvných kartáčú ve středu spojovacího kanálu, kde je nutno spáru těsnit.ové hubice vysavače prachu záleží v tom, že v tělese hubice je vytvořcnPodstata podlah ýstupkem a na přední vnějšíspojovací kanál opatřen na výstupní straně osazením s pojistným Vstěně je vytvořeno lůžko.ice vysavače prachu podle tohoto vynálezu spočívají spojovací kanál a miska, tím i nutnost těsnění í čepu na ovládání výsuvných kartáčů.Hlavní...

Spoj otočné koncovky podlahové hubice vysavače prachu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265190

Dátum: 13.10.1989

Autori: Beran Jaromír, Zavřel Jaroslav, Žoudlík Josef, Sedlák Josef

MPK: A47L 9/02

Značky: podlahové, koncovky, otočné, hubice, vysavače, prachu

Text:

...spoj 5 vysokou životnosti bez použití přídavných spojovacích součástí se sníženými materiálovými a mzdovými náklady.Na Výkresu je na obr. 1 znázorněno v osovém řezu otočné spojení, sestávající z kolena a kloubu, tělesa hubice, na obr. Z je vyznačeno v axonometrickém pohledu koleno a na obr. 3 je v tomto pohledu v částečném řezu kloub tělesa hubice.Na kolenu l je vytvořena válcová část 3, která je ukončena mezikružím 35, tvořící přechod...

Snímač podtlaku

Načítavanie...

Číslo patentu: 262938

Dátum: 11.04.1989

Autori: Štěrba Bohumír, Žoudlík Josef, Beran Jaromír, Zavřel Jaroslav, Sedlák Josef

MPK: G01L 9/10, A47L 5/00

Značky: snímač, podtlaku

Text:

...prachu.Na výkresu je na obr. 1 neznečena v osovém řezu jímka snímače s tělesem snímače a nembránou, na obr. 2 v osovém řezu sestavený kontaktní snímač a na obr. 3 v osovén řezu aestavený indukční snímač.Součástí nosného panelu l, ktorý slouží zároveä Jako kryt egregátu a nese namontované ovládací prvky vysávače,je jímka snímače g. Dno 5 Jímky snímače g má po obvodu provedeno osazení 2 a ve středu doraz §. Rovnoněrně po obvodu průřezu jímky...

Elektrický stroj točivý

Načítavanie...

Číslo patentu: 261641

Dátum: 10.02.1989

Autori: Beran Jaromír, Kalous Zdeněk, Matějíček Zdeněk

MPK: H02K 3/46, H02K 5/16, H02K 5/04...

Značky: stroj, točivý, elektricky

Text:

...chodu .a vysoké životnosti,přičemž není nutné, aby skříňka dosedala na ložiskový štít po celém obvodu a není ani nutná kolmost jednoho z čel statoru na dutínu statoru. Tím odpadá opracovaní čela statoru nebo přesné otáčení plechu.Příklad řešení je zobííazen na výkresech,kde na obr. 1 je naznačeíía v řezu sestava elektrického stroje točivého, na obr. 2 je naznačena v toxonometriokém pohledu skříňka stejného stroje v pohledu shora, na...

Přívod nasávaného vzduchu do sací komory vysavače prachu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260840

Dátum: 12.01.1989

Autori: Sedlák Josef, Žoudlík Josef, Beran Jaromír, Zavřel Jaroslav

MPK: A47L 9/00

Značky: vzduchu, přívod, sací, vysavače, komory, nasávaného, prachu

Text:

...opatřeno směrem k sací komoře těsnící plochou,a na jehož odvrácené straně je v nákružku opěrná plochaHlavní výhody řešení přívodu nasávaného vzduchu do sací komory vysavače podle tohoto vynálezu spočívají v tom, že odpadá náročná montáž vzduchového vedení do sací komory vysavače a ve zjednodušenívýlíeků tvořícich tento přívod, tím dochází ke snížení mzdových a materiálových nákladů.Na výkresu je na obr. 1 naznačen v osovém řszu přívod...

Bezpečnostní pojistka u elektrického vysavače prachu zabraňující vysávání bez použití prachového filtru

Načítavanie...

Číslo patentu: 257061

Dátum: 15.04.1988

Autori: Zavřel Jaroslav, Sedlák Josef, Beran Jaromír, Žoudlík Josef

MPK: A47L 9/00

Značky: použití, vysávání, vysavače, zabraňující, filtru, prachu, elektrického, prachového, bezpečnostní, pojistka

Text:

...v plášti vysavače je upevněn nosník, na kterém je vytvořen háček a úložná sedla pro hřídelku, na které je pružina a pojistka s výstupkem, přičemž na přepážce prachového prostoru jsou vytvořeny drážky a otvory.Hlavní výhody řešení bezpečnostní pojistky u elektrických vysavačů prachu zabraňující vysávání bez použití prachového filtru podle tohoto vynálezu spočívají v tom, že jde o jednoduché výrobně nenákladné řešení, které dokonale plní svoji...

Brzda navíjáku přívodního kabelu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254847

Dátum: 15.02.1988

Autori: Zavřel Jaroslav, Žoudlík Josef, Beran Jaromír, Sedlák Josef

MPK: B65H 75/30, A47L 9/26

Značky: navijáku, kabelů, přivodního, brzda

Text:

...opatřený dvěee petkeei e~otvory pro čep. Brzdové večka je opetřene ovládecin renónken, brzdioie remenee, mezi nimž a ránee nevijáku je ulozene tlečná pružina.Hlavni výhody řešení brzdy nevijáku podle vynálezu Jsou dány konetrukoi, kde je brzdove večke uchycene čepee přieo do ráeu nevijáku, což zajišťuje neproetou epolehlivoet funkce celého zeřizeni e snižuje náročnoet no preonoet e materiál.Na výkreeu je na obr. 1 neznečen v náryeu priklad...

Uzávěr víka vysavače

Načítavanie...

Číslo patentu: 236334

Dátum: 01.01.1988

Autori: Sedlák Josef, Zavřel Jaroslav, Žoudlík Josef, Beran Jaromír

MPK: A47L 9/00

Značky: víka, uzáver, vysavače

Zhrnutie / Anotácia:

Uzávěr víka vysavače, kde s pomocí spodního dílu pláště vysavače víka a kazety je zajištěno vzduchotěsné spojení sacího hrdla s kazetou filtru bez použití samostatných dílů a šroubových nebo lepených spojů.

Spôsob arylalkylácie fenolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245895

Dátum: 15.12.1987

Autori: Škrobálek Jaroslav, Janeš Karel, Soueek Jioí Csc, Beran Jaromír, Matušinský Jioí, Sedlák Josef, Jašek Lubomír, Záhradník Miroslav, Filippov Petr, Mináo Jan Csc

MPK: C07C 39/12

Značky: spôsob, fenolů, arylalkylácie

Text:

...najmä syntetické, ale aj prí~ rodné zeolity, tiež aktivovane brenttonity,najmxä tzv aktivita alebo bieliaca hlinka,zvlášť bieüiaxca hslinska S polyfowsforečlnanmi,p~o~totm bieliacta hliokva s oxidom fosforeč 11 ým. Menej vhodná je .kyselina sírová alko aj nizkomolekulové organické sulltolçysweliny. Vhodným katalyzáttorom sú tiež kuationaktívne živice, najmä swlfounované tpolymésry,alko sulfonovtawná styméo-divinylbetnzénouvá...

Arylamidy dipeptidů nebo tripaptidů s C-koncovým S-aralkylcysteinovým zbytkem a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 244022

Dátum: 16.11.1987

Autori: Beran Jaromír, Peterka Vlastimil, Sedlák Josef

MPK: C07K 5/08, C07K 5/06, C12Q 1/00...

Značky: způsob, tripaptidů, výroby, jejich, arylamidy, dipeptidů, s-aralkylcysteinovým, zbytkem, c-koncovým

Text:

...proąvte dimetłvlformamidem o filtr byl vekuovł odpełen. Odporek byl ronpuätén v octenu ethylnotém (100 m 1) o roztok byl postupne protřepén I ll kyselinou chlorovodíkovou a 5 lvdrogonuhličitonom zadným, vodou, vyausen-bezvodýu aíranem sodným, vakuovl odpeřen. Pevný odparok byl kryatalovdn s 2-propano 1 u (25. m 1) přídovkem petroletheru Bylo zíakdno 3.6 g (71 i) produktu. Vzorok k analýze byl kryetolovin obdobu,1.1 156 a 157 °c.v ledovó...

Soustava jednokolových radiálních turbokompresorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 253460

Dátum: 12.11.1987

Autori: Nácovský Miroslav, Plavnický Jan, Rérych Zdeněk, Beran Jaromír, Šídlo Pavel

MPK: F04D 29/30

Značky: soustava, turbokompresoru, jednokolových, radiálních

Text:

...kola a velikost převodové skříně, nikoliv však převodový poměr. Přitom tvar lopatky je volitelný v rozsahu typízace.Nevýhodou tohoto systému je velké množství různých šířek oběžných kol a obecně libovolnà množství obvodových rychlostí a tím i převodcvých poměrů.Uvedené nedostatky odstraňuje soustava jednokolových turbokompresorů podle vynàlezu. Podstatou řešení je, že každému průměru oběžného kola radiálního turbokompresoru je...

Ložiskový štít sacího agregátu vysavače prachu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253234

Dátum: 15.10.1987

Autori: Matějíček Zdeněk, Beran Jaromír, Matějíček Jiří, Žák Pavel, Vaska Bohumil

MPK: A47L 9/22, A47L 9/00

Značky: vysavače, agregátu, prachu, štít, ložiskový, sacího

Text:

...obvodových lopatek a nosná ramena ložiskového náboje jsou ve směru k obvodu ukončena prodlouženými lopatkami, přičemž jejich délka je větší oproti obvodovým lopatkám o šíři nosných ramen a jejich spodní část je ve stejnérovíně se Spodní stěnou lopatkového kanálu.Hlavní výhody ložiskového štítu podle tohoto vynálezu spočívají v tom, že odstraňuje narážení proudícího vzduchu na nosná ramena ložiskového náboje, zvyšuje vzduchotechnické parametry...

Ložiskový štít sacího agregátu vysavače prachu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252914

Dátum: 15.10.1987

Autori: Beran Jaromír, Matějíček Zdeněk, Kalous Zdeněk

MPK: A47L 9/00

Značky: sacího, štít, vysavače, prachu, agregátu, ložiskový

Text:

...vytvořené na obvedovén kole.Uvedené řešení umožňuje vyrobit ložískový štít eacího agregátu ze samostatných dvou dí 1 ů,a to lopatkového kola a třmenu,přičemž lopatkové kolo vzhledem ke svýn funkčnín vlaetnoeten 2 méně kvalitního plastu a třnen, na který jsou kledeny vysoká nároky zejména z hlediska pevnosti se vyrobí bud tlakovým litín 2 hliníkových slitin, nebo vystříkne z technických plastů plněných skelnýn vláknem.Na Výkresu je na obr. 1...

Spojení sacího otvoru papírového filtru s kazetou filtru

Načítavanie...

Číslo patentu: 238496

Dátum: 01.10.1987

Autori: Žoudlík Josef, Sedlák Josef, Beran Jaromír, Zavřel Jaroslav

MPK: A47L 9/00

Značky: otvorů, kazetou, filtru, papírového, spojení, sacího

Zhrnutie / Anotácia:

Spojení sacího otvoru papírového filtru s kazetou filtru podle vynálezu je určeno především pro vysavače prachu, kde je použito kazety filtru a papírových filtrů s křížovým rozstřihem sacího otvoru. Pružná průchodka má po obvodě tvarové rozevírače, které zajišťují rozevření křížového rozstřihu, a tím zabraňují ucpávání sacího otvoru vysavače.

Zařízení pro zakládání papírového filtru do kazety vysavače

Načítavanie...

Číslo patentu: 238495

Dátum: 01.10.1987

Autori: Zavřel Jaroslav, Beran Jaromír, Sedlák Josef, Žoudlík Josef

MPK: A47L 9/00

Značky: papírového, zařízení, filtru, zakládání, vysavače, kazety

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro zakládání papírového filtru do kazety vysavače podle vynálezu odstraňuje možnost použití chybně sestavené kazety ve vysavači prachu, usnadňuje obsluhu vysavače a zabraňuje jeho poruchám. Pomocí naváděcích žeber je čelo papírového filtru navedeno na dosedací plochu, v opačném případě nelze víko kazety spojit s rámem filtru.

Způsob čištění vod znečištěných ropnými produkty

Načítavanie...

Číslo patentu: 241226

Dátum: 15.09.1987

Autori: Cipryán Jaromír, Beran Jaromír, Fox Eduard, Šídlo Pavel, Bouzek Jaroslav, Lorenc Jaroslav, Dvooák Pavel, Maneal Petr

MPK: C02F 1/40

Značky: produkty, způsob, ropnými, znečištěných, čištění

Text:

...času použitím tlaku 0,2 až 0,5 MPa. Podstatou předmětu vynálezu je dále skutečnost,že v 1 m 3 hydroiobizovaného expandovaného perlitu se v průměru zachytí 180 litrů motorového oleje. čištění usnadňuje, je-li znečištěná voda před vstupem do filtru podrobena dispergaci. Předností čištění vod znečištěných ropnými látkami způsobem podle vynálezu je vysoká účinnost. Účinnost byla zjišťována rozborem vyčištěné vody na obsah uhlovodíků...

Stabilizační činidlo suspenzních hnojiv

Načítavanie...

Číslo patentu: 243425

Dátum: 14.08.1987

Autori: Sedlák Josef, Beránek Antonín, Zavoel Jaroslav, Mostecký Jioí Akademik, Žoudlík Josef, Micenko Štefan, Polák Václav, Peola Pavol, Beran Jaromír

MPK: C05F 11/02

Značky: stabilizační, hnojiv, činidlo, suspenzních

Text:

...v roltoku technického hydroxidu aodnélo, draaelného nebo amonného. Oxihumolit - kapucín je humuscvé hnedé uhlí s nízkou výhřevností a velkým obsahom Vody a popelovin.Huminosílikdtem se rozumí komplexní sloučenina vodorozpustného hunzatu s křemičitanan. Htminosilíkat lze pripravu bud pridaním kyseliny křemičíté nebo alkalických křemičitanů do roztoku vodorozpustného humátu, nebo přídavkem kyseliny křemičité nebo alkalických křemičítam...

Stator radiálního turbokompresoru, zejména vícestupňového provedení

Načítavanie...

Číslo patentu: 252244

Dátum: 13.08.1987

Autori: Matějů Pavel, Kodym Jaroslav, Bartoň Petr, Beran Jaromír, Martinec Milan, Futera Miroslav, Šídlo Pavel, Škaloud Vladimír

MPK: F04D 29/42

Značky: provedení, radiálního, turbokompresoru, zejména, vícestupňového, stator

Text:

...že vnitřní řešení jeho mezistěn umožňuje vytvoření vhodného prostoru pro umístění natáčecího páčkového mechanismu difusorových lopatek u vícestupňových kompresorů. Řešení vlastních prvků natáčecího systému si ve shodě se záměrem konstrukce klade malé nároky na prostor jak v radiálním, tak zejména v axiálním směru. Výhodou je rovněž okolnost, že stator může být dělený v horizontálni rovině. Další z řady výhod řešení statoru podle vynálezu...

Držák ovládacích prvků vysavače prachu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238234

Dátum: 01.06.1987

Autori: Sedlák Josef, Žoudlík Josef, Zavřel Jaroslav, Beran Jaromír

MPK: A47L 9/00

Značky: vysavače, prachu, držák, prvků, ovládacích

Zhrnutie / Anotácia:

Držák ovládacích prvků vysavače prachu je určen pro upevnění vypínačů, potenciometrů a jiných potřebných ovládacích prvků. Držák je součástí nosného dílu a zajišťuje bez použití spojovacího materiálu dokonalé upevnění potřebných ovládacích prvků.

Zařízení k upevnění textilního filtru

Načítavanie...

Číslo patentu: 238185

Dátum: 01.05.1987

Autori: Zavřel Jaroslav, Žoudlík Josef, Beran Jaromír, Sedlák Josef

MPK: A47L 9/00

Značky: filtru, upevnění, zařízení, textilního

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k upevnění textilního filtru, zejména u ručního elektrického vysavače, které je určeno pro zajištění prachotěsného spojení textilního filtru s vysavačem. Zařízení sestává z kuželového hrdla, které je opatřeno na konci menšího průměru nákružkem s těsnicí plochou a na vnitřním obvodě bajonetovými sedly. Objímka jako protidíl kuželového hrdla má v horní části opěrnou plochu zakončenou osazením a na jejim opačném konci jsou vytvořeny po...

Natáčecí mechanismus difuzorových lopatek

Načítavanie...

Číslo patentu: 250426

Dátum: 15.04.1987

Autori: Misárek Dušan, Dvořák Pavel, Beran Jaromír

MPK: F04D 29/46

Značky: mechanismus, lopatek, difuzorových, natáčecí

Text:

...natáčecího mechanismu dífuzorových lopatek podle vynálezu je možnost přesného vzájemného nastavení nosného a regulačního prstence při montáži i při dodatočných úpravách při odstavení stroje. Natáčecí mechanismus tvoří uzavřený montážní celek, který lze se 4stavit mimo vlíastní stroj. Důležitá přednost řešení pak spočíva v tom, že celý natáčení mechanismus lopatek téměř nesouvísí se skříní statoru. Boměrně jemný mechanismus není tak...

Závěr fitrační kazety elektrického vysavače prachu

Načítavanie...

Číslo patentu: 234712

Dátum: 01.03.1987

Autori: Zavřel Jaroslav, Sedlák Josef, Beran Jaromír, Žoudlík Josef

MPK: A47L 9/00

Značky: prachu, kazety, závěr, elektrického, vysavače, fitrační

Zhrnutie / Anotácia:

Závěr filtrační kazety elektrického vysavače prachu zajišťující prachotěsné uzavření filtrační kazety pomocí pružných závěrů opatřených ochrannou klecí, která zabraňuje poškození nebo ulomení těchto závěrů při výměně papírového filtru.

Kryt oběžného kola

Načítavanie...

Číslo patentu: 234461

Dátum: 01.03.1987

Autori: Beran Jaromír, Žák Pavel, Žoudlík Josef, Kadlec Pavel

MPK: A47L 9/00

Značky: oběžného

Zhrnutie / Anotácia:

Kryt oběžného kola, zejména k elektrickým vysavačům prachu, kde ve vstupním hrdle (3) krytu oběžného kola (1) je vytvořeno vybrání (4), do něhož je uložen výztužný kroužek (8) s výhodou otěru odolného materiálu.

Uzávěr filtračního vaku

Načítavanie...

Číslo patentu: 234460

Dátum: 01.03.1987

Autori: Zavřel Jaroslav, Žoudlík Josef, Beran Jaromír, Sedlák Josef

MPK: A47L 9/00

Značky: uzáver, filtračního

Zhrnutie / Anotácia:

Uzávěr filtračního vaku je určen zejména pro ruční elektrické vysavače prachu. Filtrační vak (l) je po obvodu vyprazdňovacího otvoru (3) opatřen dělenými výztuhami (4), na něž se ve složené poloze nasune nosník (5), čímž je zajištěno prachotěsné uzavření filtračního vaku.

Ložiskové pouzdro

Načítavanie...

Číslo patentu: 247824

Dátum: 15.01.1987

Autori: Beran Jaromír, Vacek Rudolf, Matějíček Zdeněk

MPK: F16C 27/04

Značky: pouzdro, ložiskové

Text:

...obvodovou drážkou, jejíž hloubka je rovna minimálně polovině šířky valivého ložiska, přičemž tlouščka stěny otvoru pro valivé ložisko je stejně jako šíře obvodové drážky shodná 5 tlouščkou žehrs a tlouštkou úchytných ramen.Hlavní výhodou řešení ložiskového pouzdra pro uložení valivého ložiska podle tohoto vynálezu je, že smrštění žeber a úchytných ramen se projeví na vnější stěně drážky. Stěnaotvoru pro valivé ložisko přesně...

Odnímatelné držadlo ručního elektrického vysavače prachu

Načítavanie...

Číslo patentu: 233770

Dátum: 15.08.1986

Autori: Žoudlík Josef, Sedlák Josef, Beran Jaromír, Zavřel Jaroslav

MPK: A47L 5/24

Značky: vysavače, odnímatelné, držadlo, prachu, elektrického, ručního

Zhrnutie / Anotácia:

Odnímatelné držadlo je určeno k ručnímu elektrickému vysavači prachu, kde součást držadla je závěr 11, který pomocí výstupku 7 zajišťuje spojení držadla s nástavnou trubkou nebo vysavačem. Součástí držadla jsou rovněž pevná žebra navijáku 21, která umožňují navinutí přívodního kabelu.

Spoj otočné koncovky hadice elektrického vysavače prachu

Načítavanie...

Číslo patentu: 230939

Dátum: 15.06.1986

Autori: Zavřel Jaroslav, Sedlák Josef, Žoudlík Josef, Beran Jaromír

MPK: A47L 9/00

Značky: koncovky, hadice, vysavače, otočné, prachu, elektrického

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší spoj otočné koncovky hadice elektrického vysavače prachu, jehož podstata spočívá v tom, že mezi objímkou hadice a koncovkou pro připojení k vysávači je vložen těsnící kroužek, jehož průřez je ve tvaru písmene V. Spojení těchto dílců zajišťuje spojovací kroužek pomocí vytvořených výstupků.

Přední kryt vysavače s pojezdovým kolečkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 227472

Dátum: 15.04.1986

Autori: Sedlák Josef, Zavřel Jaroslav, Šváb Jaroslav, Beran Jaromír, Žoudlík Josef

Značky: kolečkem, přední, pojezdovým, vysavače

Zhrnutie / Anotácia:

Přední kryt vysavače s pojezdovým kolečkem, které je uloženo v jeho osazení čelní stěny pomocí žeber a výstupků, vyznačený tím, že čelní stěna (11) předního krytu (1) tvoří tečný náběh (14) k pojížděcímu kolečku (2), jeho čep (3) je uložen na vrcholech (10) vnitřních žeber (7) a konce čepu (3) jsou upevněny v lůžkách (9) a hranou (8), zhotovených ve výstupcích (4) vnitřních stěn (12) vnějších žeber (3).

Jednostupňový radiální turbokompresor

Načítavanie...

Číslo patentu: 230428

Dátum: 01.04.1986

Autori: Dvořák Pavel, Beran Jaromír, Šídlo Pavel, Futera Miroslav

MPK: F04D 29/42, F04D 29/28

Značky: jednostupňový, radiální, turbokompresor

Zhrnutie / Anotácia:

Jednostupňový radiální turbokompresor mající na letmém konci hřídele naklínováno oběžně kolo polootevřeného provedení, vyznačující se tím. že statorová krycí stěna (8) oběžného kola (1), vytvořená jako samostatný díl, je nastavitelně v osovém směru uchycena ke skříni (9) statoru, přičemž na hřídeli (4) oběžného kola (1) je upraven nákružek (14) o vnějším průměru (d2), který je větší, než vnitřní průměr (d1) opěrného nákružku (15) upraveného na...

Závěsné oko

Načítavanie...

Číslo patentu: 220620

Dátum: 15.12.1985

Autori: Uchytil Josef, Zavřel Jaroslav, Žoudlík Josef, Beran Jaromír

Značky: závesné

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je umožnit odkládání hadice vysavače do nepracovní polohy, aniž se musí odnímat od vysavače. Dosáhne se toho tím, že na úhlové koncovce sací hadice přilehlé k vysavači, je zhotoveno závěsné oko, které je její pevnou součástí, přičemž vnitřní průměr závěsného oka se liší od minimálního vnějšího průměru koncovky sací hadice odvrácené od vysavače maximálně o 3 mm.

Otočná přípojka k elektrickým vysavačům prachu

Načítavanie...

Číslo patentu: 220454

Dátum: 15.11.1985

Autori: Žoudlík Josef, Beran Jaromír

Značky: elektrickým, prachu, otočná, vysavačům, přípojka

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je otočná přípojka, která umožňuje otáčet hadicí s příslušenstvím kolem tohoto sacího otvoru. Dosáhne se toho tím, že je sestavena z pevné části opatřené nákružkem, jehož součástí jsou radiální výstupky umístěné na straně protilehlé dnu nákružku, ve kterémžto dnu jsou proti výstupkům vytvořeny otvory, a otočné části, která je opatřena obvodovým žebrem válcového tvaru s vnějším průměrem odpovídajícím vnitřnímu průměru válcové...

Zařízení k seřízení signalizace vysavače prachu

Načítavanie...

Číslo patentu: 219541

Dátum: 15.08.1985

Autori: Žoudlík Josef, Zavřel Jaroslav, Beran Jaromír

Značky: prachu, zařízení, signalizace, seřízení, vysavače

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení k seřízení signalizace vysavače prachu při jeho sníženém vzdušném sacím výkonu. Účelem vynálezu je zajistit vzdušné a současně i mechanické seřízení signalizace, které by včas upozornilo obsluhu, že filtr je naplněn vysávaným prachem a že dochází k takovému snížení vzdušného sacího výkonu, že funkce vysávání je omezena. Dosáhne se toho tím, že těleso seřizovače je opatřeno uzavírací plochou, jejíž součástí je svislý,...

Závěr krytu vysavače

Načítavanie...

Číslo patentu: 227118

Dátum: 01.01.1985

Autori: Žoudlík Josef, Beran Jaromír, Zavřel Jaroslav, Šváb Jaroslav, Sedlák Josef

Značky: závěr, krytu, vysavače

Zhrnutie / Anotácia:

Závěr krytu vysavače, který se skládá z klapky a plechového dílu, vyznačený tím, že klapka (2) je vytvořena jako pružná část osazení (1) krytu a je opatřena na spodní straně žebry (5) proti zpětnému vylomení a současně je na nich uložen plechový díl (6), který tvoří jednoramennou páku, zajištěnou ve své poloze proti axiálnímu posunu bočními výstupky (8).

Jednostupňový radiální turbokompresor s letmo uchyceným oběžným kolem

Načítavanie...

Číslo patentu: 217909

Dátum: 15.12.1984

Autori: Futera Miroslav, Misárek Dušan, Beran Jaromír, Rérych Zdeněk

Značky: radiální, kolem, uchyceným, jednostupňový, oběžným, turbokompresor, letmo

Zhrnutie / Anotácia:

Jednostupňový radiální turbokompresor s letmo uchyceným oběžným kolem, uloženým otočně na dutém pevném čepu, ve kterém volně prochází axiálním ložiskem opatřený hnací hřídel. Pevný čep je zasazen do samostatné mezistěny, kterou tvoří nosné víko skříně turbokompresoru. Na nosném víku skříně v difuzoru výtlačné spirály jsou upraveny natáčivé difuzorové lopatky. Nosné víko je rozebíratelně připevněno ke skříni turbokompresoru přírubou o větším...