Benža Jozef

Sposob výroby kyseliny sírovej kvality pre mikroelektroniku

Načítavanie...

Číslo patentu: 259353

Dátum: 17.10.1988

Autori: Gašpierik Ivan, Husár Štefan, Benža Jozef, Kotupanov Boris

MPK: C01B 17/69

Značky: výroby, kvality, mikroelektroniku, kyseliny, spôsob, sírovej

Text:

...1932 a 3145 080 z roku 1964, kde sú popisované spôsoby ich odstraňovanie pomocou rozpustných sírnikov reagujúcich na nerozpustné sírniky týchto kovov, ktoré sú následne odfiltrované. Podobne aj v patente USA 3 826 819 z roku 1974 od Orlandinýho a Larzona je popísaný spôsob čistenia kyseliny sírovej za pomoci sirovodíka. Vo všetkých týchto opísaných spôsoboch sú okrem prašnosti najväčšie ťažkosti s filtráciou nerozpustných zvyškov.Vo...

Sposob výroby kyseliny dusičnej pre mikroelektroniku

Načítavanie...

Číslo patentu: 259206

Dátum: 17.10.1988

Autori: Husár Štefan, Benža Jozef, Gašpierik Ivan

MPK: C01B 21/38

Značky: kyseliny, dusičnej, spôsob, výroby, mikroelektroniku

Text:

...je možné využít na výrobu kyseliny dusičnej pre mikroelektroniku, ktorá najde využitie hlavne pri výrobe integrovaných obvodov a iných mikroelektroniokých súčiastok v elektrotechnickom priemysle.V destilačnej banke uzavretej sklenenej aparatúry pre jednoduchú destiláciu bola zmiešaná v pomere 11 50 8 hmot. kyselina dusičná s 96 hmot. kyselinou sírovou, ktorá bola pridávaná do zmesi postupne cez bočný vstup za pomoci oddelovacieho...

Spôsob výroby kyseliny chlorovodíkovej pre mikroelektroniku

Načítavanie...

Číslo patentu: 258702

Dátum: 16.09.1988

Autori: Husár Štefan, Auskrech Peter, Gašpierik Ivan, Benža Jozef

MPK: C01B 7/01

Značky: mikroelektroniku, výroby, chlorovodíkovej, kyseliny, spôsob

Text:

...kyselinou sírovou, ktorá sa pridáva k vodným roztokom chloridov a/alebo chlorovodíka. Vysušený chlorovodík sa zbavuje strhnutých kvapiek kyseliny sírovej lapačom kvapiek. Vyčistený chlorovodík sa absorbuje vo vysokočistej vode čistoty pre mikroelektro-niku na vodný roztok kyseliny chlorovodikovej. Materiál na zhotovenie sa volí podľa požadovaného stupňa ziskanejkyseliny chlorovodikovej. Nečistoty, predovšetkým polarne látky sa...