Beniska Jozef

Spôsob výroby kopolymérov alfa-metylstyrénu s vinylovými monomérmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 278702

Dátum: 14.01.1998

Autori: Chrástová Viera, Beniska Jozef, Štaudnerová Anna, Pristačová Jana, Citovický Pavol

MPK: C08F 12/12, C08F 2/30, C08F 10/06...

Značky: monomérmi, vinylovými, spôsob, alfa-metylstyrenu, kopolymérov, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby vysokomolekulových kopolymérov alfa-metylstyrénu s metylmetakrylátom, akrylonitrilom a styrénom alebo blokových kopolymérov metylmeta-krylát-b-(metylmetakrylát/alfa-metylstyrén) alebo styrén-b-(styrén/alfa-metylstyrén) so zvýšenou termickou a svetelnou stabilitou. Polymerizácia prebieha v emulzii pri nízkych teplotách v systéme obsahujúcom aktivátor pozostávajúci z 0,06 až 0,15 hmotnostných dielov heptahydrátu síranu železnatého,...

Spôsob povrchovej úpravy pigmentov pre polyolefínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 267060

Dátum: 12.02.1990

Autori: Samuhel Jozef, Beniska Jozef, Nečas Miroslav, Marcinčin Antón, Marcinčinová Tatiana, Ondrejmiška Koloman, Zemanová Elena

MPK: C08L 23/00, C08J 3/20

Značky: povrchovej, spôsob, úpravy, pigmentov, polyolefínov

Text:

...je možné aplikovat pri farbeni polyolefinov v hmote,pri príprave farebných koncentrátov bez alebo s použitím dispergátorov alebo použit na priame farbenie bez prípravy koncentrovaných âisperzii.Nižšie uvedené príklady ilustrujú predmet vynálezu.100 dielov hmot. pigmentu yellow 95 vo forme filtračného koláče, obsahujúceho 40 dielov čistého pigmentu a 60 dielov vody, sa zriedi dalšími 100 dielmi vody obsahujúcej 10 hmot. polyoxyetylénglykolu...

Sposob povrchovej úpravy PET vlákien proti aminolýze

Načítavanie...

Číslo patentu: 266967

Dátum: 12.01.1990

Autori: Zamboj Ivan, Beniska Jozef, Fusek Eduard, Murárová Anna, Jambrich Martin

MPK: D06M 13/34

Značky: proti, úpravy, aminolýze, vlákien, spôsob, povrchovej

Text:

...1 n.PET vlákno povrchovo upravené podľa vynálezu sa vyznačuje zvýšenou odolnosťou proti aminolýze v porovnani s povrchovo neupraveným vláknom. PET vlákno, ktoré je povrchovo upravené živicou za podmienok uvedených vo vynáleze, po exponovani v parách dimetylaminu pri teplote 70 °C po dobu 3 hod. vykazuje pokles pevnosti 22 oproti pevnosti pôvodného PET vlákna. Účinnosť povrchovej úpravy PET vlákna proti aminolýze, vyjadrené na základe...

Spôsob výroby polyuretánov

Načítavanie...

Číslo patentu: 258670

Dátum: 16.09.1988

Autori: Střešinka Jozef, Beniska Jozef, Bartuš Ján, Mokrý Jozef

MPK: C08G 18/24, C08G 18/20, C08G 18/18...

Značky: výroby, polyuretánov, spôsob

Text:

...vody s reakčnými partnermi.Podľa tohto vynávlezu sa spôsob výroby polyuretánov s výhodou polyu-retánový-ch .pien z polyhydroxyzlúčenin a organických polyizokyanátov v prítomnosti krartalyzátowrov,stabllizátorov, retardérov horenia, plnidiel,nadúvadiel, pripadne iných zlúčením uskutočňuje tak, .že ako amínový katazylátor sa použije zlúčenina silazánového typuR 1, R 2 značí alky-l s 1 až 4 cvtómami uhlíkua alebo fenyl aPodla použitých...

Spôsob ochrany proti žltnutiu stabilizovaných polyolefínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 255385

Dátum: 15.03.1988

Autori: Kostková Viktória, Bartuš Ján, Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav, Nedas Jozef, Beniska Jozef, Šingliar Michal

MPK: C08L 23/00, C08K 5/09

Značky: ochrany, spôsob, polyolefínov, stabilizovaných, proti, žltnutiu

Text:

...zlúčeniny fenolového typu, ako 2,6-diterc.butyl-4 ~n 1 etyllenol,2,4,6-tri-terc.butylfenol,Z-terobutyl-Ił-kumylienol,oktadecyl-EH 3 L,5-di-terc.butyl-4Ako UV stabilizátory, resp. ahsorluéry žiarenia sa používajú substituované benzotriazoly, hlavne Zhydroxyfenylbenzotriazoly,salicyláty ako fenylsalicylát,â-oktylfenylsalicylát,Ił-tercxbutylfenylsalicylát Z-hydroxybenzoíeuóny a drarivály benzolkynónu, ako 2,4...

Prstencovitá fréza na díry

Načítavanie...

Číslo patentu: 245788

Dátum: 15.12.1987

Autor: Beniska Jozef

MPK: B23C 5/10

Značky: fréza, díry, prstencovitá

Text:

...strany lichého a sudého frézovacího zubu 18, 23, jak znázorněno na obr. 3 a 5.U frézy 10 dosud popsané by třísky řezané radiálně vnitřními a radiálně mezilehlými břity 34, 38 byly užší, než je hloubkažlábků .22 a mělý by v nich dosti místa. Ale když radiálně vnější břit 36 uřízne třísku po své celé šířce, jakmile se tříska po uříznutí roztáhne a má tendenci se zadřít mezi druhým osazením 54 a stěnou frézované díry. Účelom tohoto vynálezu...

Antielekrostaticky upravené olefíny

Načítavanie...

Číslo patentu: 253423

Dátum: 12.11.1987

Autori: Jambrich Pavel, Ondrejmiška Koloman, Marcinčin Antón, Beniska Jozef, Svitek Justín, Jambrich Martin

MPK: C09K 3/16, D01F 1/10, C08L 23/12...

Značky: upravené, olefiny, antielekrostaticky

Text:

...antielektrostatická účinost modifikátora podla vynálezu spočíva v synergickom účinku zložiek I a II.Antistatické úprava podľa vynálezu sa vyznačuje stálostou v- praní, čisteni a pri ošetrovani aj za drastických podmienok.Využitie zmesného modifikátora pri antistatickej úprave polyolefínov podľa vynálezu oproti doterajšemu stavu znižuje celkovü materiálovú náročnosť úprav.y a zvyšuje spracovateľskü istotu, najmä pri výrobe vlákien a...

Zařízení pro úpravu čel optických konektorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 245639

Dátum: 15.10.1987

Autor: Beniska Jozef

MPK: G02B 6/24

Značky: optických, zařízení, konektoru, úpravu

Text:

...část 3, která sestává ze avialáho hlavního hřídele lg, 3 245639poháněného od pohonné jednotky g, na jehož horní část je nasazen nosný kotouč É s unášecími kolíky, na kterém je uchycen výměnný dolní lapovací kotouč 1, jehož pohon je odvozen přes hlavní hřídel lg od pohonné jednotky Ě. tvořené motorem s možností plynulé regulace otáček a šnekovou skříní s převodem 1 50.Převod v poměru 1 3 až 3 1 ze šnekové skříně je řešen ozubeným...

Urýchlovač vulkanizácie

Načítavanie...

Číslo patentu: 252046

Dátum: 13.08.1987

Autori: Kyselá Gabriela, Štefanec Jozef, Beniska Jozef, Rattay Vladimír, Štaudner Emil

MPK: C08K 5/59, C08J 3/24

Značky: urychlovač, vulkanizácie

Text:

...poklese ťažnosti, pevnosti v ťahu a štruktúrnej pevnosti.Vplyv dialkylditiokarbamanov antimonitých na sírnu vulkanizáciu kaučukov sa sledoval pri teplote 145 °C na prístroji Rheometer - 100 Monsanto. Antimonité urýchľovače sa do zmesí dávkovali v takých množstvách, aby mólová koncentrácia dialkylditiokarbamínových skupín bola rovnaká akoV zmesi s dietylditiokarbamanom zinočnatým. Termooxidačné starnutie vulkanizátov sa sledovalo metódou...

Způsob výroby granulí tvořených jádrem a pláštěm

Načítavanie...

Číslo patentu: 244412

Dátum: 15.07.1987

Autor: Beniska Jozef

MPK: B01J 2/16

Značky: tvořených, způsob, výroby, granulí, pláštěm, jádrem

Text:

...vzájemné rušil a aniž by došlo k poruchám fluldizace pevných čáetíc.Použitelný typ granulátoru je tvořen núdobou, mající v podstatě horizontúlní stěny a kruhový, čtvercový nebo obdélníkový horizontální případně jiný průřez. Lože jader je nesenc plochým perforovaným dnem, Jímž je distribuován do lože fluidizační plyn, kterýmje obvykle vzduch. Dno může být uapořádáno bud horizontálně nebo mírně skloněně např. v rozmezí 30 az 2 °, což je...

Spôsob stabilizácie izotaktického polypropylénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232097

Dátum: 01.04.1987

Autori: Košík Martin, Citovický Pavol, Mejzlík Jiří, Považancová Marta, Chrástová Viera, Sedlář Jiří, Karvaš Milan, Durmis Július, Lesná Marie, Beniska Jozef

MPK: C08K 5/17, C08L 23/12

Značky: polypropylénu, izotaktického, stabilizácie, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadajúci do odboru chémie a technológie makromolekulových látok rieši spôsob UV stabilizácie izotaktického polypropylénu. Podstata spôsobu podľa vynálezu je v tom, že ako UV stabilizátor sa použije 0,14 až 0,8 % hmotnostných sekundárnych alicyklických amínov so stericky bráneným atómom dusíka zo skupiny zabraňujúcej látky ako 4-amino-2,2,6,6-tetrametylpiperidínu, dispiro(5,1,5,3)-7,15-diazohexadekán, dispiro(5,l,5,3)-14,...

Spôsob úpravy elasticity a transparentnosti polymérnej kompozície

Načítavanie...

Číslo patentu: 233895

Dátum: 01.04.1987

Autori: Beniska Jozef, Kišš Mikuláš, Mayer Ladislav, Füzy Štefan, Michalíček Ľudovít

MPK: C08L 23/12

Značky: polymérnej, elasticity, kompozície, transparentnosti, spôsob, úpravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka sp(sobu úpravy elasticity a transparentnosti polymérnej kompozície na báze polymérov propylénu, ktorým sa jeho spracovateľské a úžitkové vlastnosti zlepšia. Podstatou vynálezu je technologický jednoduchý sp(sob úpravy elasticity a transparencie polymérnej kompozície na báze polymérov propylénu. Úprava transparencie a elasticity sa dosahuje pridávaním propylénetylénového a etylénvinylacetátového kopolyméru. Polymérna kompozícia...

Farebné koncentráty pre farbenie polyolefínov v hmote

Načítavanie...

Číslo patentu: 235399

Dátum: 15.02.1987

Autori: Franko Peter, Pavlovič Milan, Samuhel Jozef, Mačurák Milan, Szentiványi Norbert, Beniska Jozef, Ondrejmiška Koloman, Marcinčin Antón, Zemanová Elena, Benedikty Ján

MPK: C09D 17/00

Značky: hmotě, farebne, farbenie, koncentráty, polyolefínov

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka farebných koncentrátov pre farbenie polyolefínov v hmote. Farebné koncentráty podľa vynálezu sa vyznačujú tým, že pozostávajú z 99,4 až 50 percent hmotnostných polyolefínu, 0,5 až 40 % hmotnostných pigmentu a 0,1 až 30 % hmotnostných dispergátora na báze kopolyméru etylénoxidu a propylénoxidu s molekulovou hmotnosťou 300 až 20 000 alebo jeho esteru s alifatickými karboxylovými kyselinami s počtom atomov uhlíku 5 až 20, alebo...

Zdroj iontů

Načítavanie...

Číslo patentu: 244507

Dátum: 10.02.1987

Autori: Kamenár Štefan, Smolárová Zuzana, Beniska Jozef, Rosner Pavol, Tóth Vojtech

MPK: H01J 27/04

Značky: zdroj, iontů

Text:

...oruomenmx.-4 Henm naodpeweumn - ynpomenne KOHcTpyKunn MBTHHTHoü cncrem nyTeM cnmteuna paóoqeü EHJJWRIIEE Marnnrnoro nom.Hocwanneunas nem, nocwuraewca rem, rrro 13 normamKe, conepmamem raaopaspmnym KaMepy, odpaaonanxym ImJmuxąanqeczcoñ öozçoaoñ, sannen n nepąaopmposanaon nepezxneü cremcamn. BHHOJIHSHHHMH na HGMaPHĽTHOPO Mamepnam,nuyrpn xoropoñ pasmemenu KHTOJI n amen, noaHo-ournqecrcym cncTeMy, ycraaonnennyn co cmopoau nepemzeñ cmenma naMepu,...

Spôsob iniciácie očkovania

Načítavanie...

Číslo patentu: 232123

Dátum: 15.12.1986

Autori: Beniska Jozef, Bartuš Ján, Macho Vendelín

MPK: C08F 291/18

Značky: očkovania, spôsob, iniciácie

Zhrnutie / Anotácia:

Iniciácia očkovania olefinicky nenasýteným monomérom alebo zmesou monomérov (vinylchlorid, akrylonitril, styrén, metylmetakrylát) má syntetický alebo prírodný makromolekulový substrát vystavený pred očkovaním pôsobeniu žiarenia, za prítomnosti kyslíka alebo len pôsobeniu kyslíka a zvlášť oligomérov kyslíka (O3), pričom komponentmi iniciačného systému v prostredí očkovania je aspoň jedna dusíkatá alebo aspoň jedna organická redukujúca zlúčenina....

Spôsob stanovenia epoxidických skupín

Načítavanie...

Číslo patentu: 231795

Dátum: 15.12.1986

Autori: Citovický Pavol, Kizlink Juraj, Majer Josef, Beniska Jozef, Chrástová Viera, Malík Ján, Mejzlík Jiří, Fančovič Karol, Rattay Vladimír

MPK: G01N 31/00, C08F 10/06, C08F 8/08...

Značky: skupin, spôsob, epoxidických, stanovenia

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru makromolekulárnej chémie. Týka sa stanovenia epoxidických skupín viazaných na práškovom izotaktickom polypropyléne s obsahom 0,5 až 2,0 % hmotnostných epoxidického kyslíka. Podstatou spôsobu podľa vynálezu je, že 1 hmotnostný diel práškového izotaktického polypropylénu reaguje s 0,3 až 0,4 hmotnostných dielov látky obsahujúcej v molekule pohyblivý atóm vodíka viazaný na atóm dusíka alebo síry, s výhodou sukcínimidom,...

Zařízení pro žehlení a sušení vlhkého prádla

Načítavanie...

Číslo patentu: 240440

Dátum: 15.12.1986

Autori: Beniska Jozef, Štaudnerová Anna, Alexy Pavol

MPK: D06F 65/10

Značky: zařízení, vlhkého, žehlení, sušení, prádla

Text:

...mmm), nepegxamaa Bona. n HETOK. c JJIQTKOM B ÓOIIBIIIOIJ oďeue axcpałmpyzomçx or KOMHBJTHOŘ memnepaTYpH E Kycm óeirm des owxemsaoro trpaucuopwepa uonamox K Imrmruąpy a des oTneJmHoro npomezyccoqaoro -paiłćxiopmepa B KaranComacno naoópememm sąąaqa pezuaewcsz rer-A, mo ycTpoíłcTBo .Uni mxamemľ z Bmcyrvumaxłzm Bçrzavznoro öemz zoomom K 3 HarpeBaLreJIBŠ HOPO In IIpI« 1 B 0.1 I,I×a-Ó 10 m-.amrązma, m JÍOTKOBOPO zcairzcaw Harrpanmnaumc...

Spôsob očkovania

Načítavanie...

Číslo patentu: 232336

Dátum: 15.07.1986

Autori: Beniska Jozef, Macho Vendelín, Bartuš Ján

MPK: C08F 291/18, C08F 255/02, C08F 259/04...

Značky: očkovania, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob očkovania olefinicky nenasýteného monoméru pri teplote 0 až 200 °C na makromolekulový substrát vystavený pred očkovaním pôsobeniu žiarenia, ešte lepšie kyslíka alebo jeho oligomérov (03) sa uskutočňuje tak, že komponentami iniciačného systému v prostredí očkovania je aspoň jedna dusíkatá látka (NH3, NH40H, pyridín, di- až polyamíny) a aspoň jedna anorganická zlúčenina vytvorená aspoň z dvoch neprechodných prvkov (H, Li, Na, K, Mg, Ca,...

Spôsob prípravy nízkomolekulových polymérov styrénu alebo methylmetakrylátu alebo ich vzájomných kopolymérov

Načítavanie...

Číslo patentu: 231235

Dátum: 15.06.1986

Autori: Štaudner Emil, Beniska Jozef, Černáková Ľudmila, Füzy Štefan

MPK: C08F 20/14, C08F 12/08

Značky: styrenu, vzájomných, kopolymérov, přípravy, nízkomolekulových, polymérov, methylmetakrylátu, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy nízkomolekulových polymérov styrénu alebo methylmetakrylátu alebo ich vzájomných kopolymérov radikálovou polymerizáciou príslušných monomérov, pri ktorom sa ako radikálového iniciatoru a súčasne regulátoru dĺžky reťazca použijú tetraalkyltiuramdisulfidy všeobecného vzorca I kde R je CH3, C2H5, C3H7, C4H9, R´ je CH3, C2H5, C3H7, C4H9 alebo R a R´ dohromady tvoria -/CH2/5-, -/CH2/4 výhodne tetrametyltiuramdisulfidu o koncentrácii...

Urýchĺovač sírnej vulkanizácie kaučukov

Načítavanie...

Číslo patentu: 224193

Dátum: 01.07.1984

Autori: Štaudner Emil, Kyselá Gabriela, Rattay Vladimír, Kúdela Štefan, Beniska Jozef

Značky: kaučukov, sírnej, urychlovač, vulkanizácie

Zhrnutie / Anotácia:

Použitie dialkylciničitých derivátov dialkylcínditiokarbamidových kyselín obecného vzorca I kde R je C4 H9 alebo (R)2 je C2 H4 - O - C2H4, (CH2)4, (CH2)5 R1 je CH3, C2H5, C3H7, C4H9 ako urýchľovača sírnej vulkanizácie kaučukov.