Beneš Luděk

Algicídny a herbicídny prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: 278208

Dátum: 03.04.1996

Autori: Mitterhauszerová Ľudmila, Csöllei Jozef, Krempaská Eva, Beneš Luděk, Kráľová Katarína, Šeršeň František, Borovanský Alois

MPK: A01N 47/20, C07C 271/28

Značky: prostriedok, herbicídny, algicídny

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčeniny vzorca I, kde OR1 znamená alkoxyl s 3 až 7 atómami uhlíka v orto- alebo meta- polohe benzénového jadra, R2 znamená dietylamino-, resp. piperidinoskupinu, pôsobia algicídne pri koncentráciách 1.10exp(-5) mol.dm-3 a vyšších (t.j. pri koncentráciách 5 mg.dm-3 a vyšších).

Cis-2,8-dimetyl-2,3,4,4a,5,9b-hexahydro-5-(3-pyridínkarbonyl) -1H-pyrido/4,3-b/indol a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 277949

Dátum: 14.09.1995

Autor: Beneš Luděk

MPK: A61K 31/465, C07D 471/04

Značky: cis-2,8-dimetyl-2,3,4,4a,5,9b-hexahydro-5-(3-pyridínkarbonyl, spôsob, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Cis-2,8-dimetyl-2,3,4,4a,5,9b-hexahydro-5-(3-pyridínkarbonyl)-1H- pyrido(4,3-b)indol vzorca I, ako aj jeho soli je možné pripraviť reakciou derivátu pyridoindolu s hydrochloridom kyseliny nikotínovej v prostredí inertného rozpúšťadla, s prídavkom ekvivalentného množstva terciárneho amínu, napr. trietylamínu, pri teplote 0 až 120 st.C. Uvedená zlúčenina vychytáva voľné kyslíkové radikály a je možné jej využitie vo farmácii, resp. v medicíne.

Způsob stanovení alkoxysubstituovaných anilínů, acetanilidů a fenylizokyanátů a bazických alkoholů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269055

Dátum: 11.04.1990

Autori: Beneš Luděk, Stuchlík Josef, Pavelek Zdeněk, Beneš Karel, Štefek Milan

MPK: G01N 30/00

Značky: bazických, anilinu, acetanilidů, stanovení, alkoxysubstituovaných, fenylizokyanátů, alkoholů, způsob

Text:

...nethylovýni I fenylovýni akupinaui v ponězu 1 1, a použití prograaovanáho teplotního gradientn ternostatu. Vyhodnocení ee provede metodou vnějlího standardu nebo porovnání ploch píku aledovaná komponenty sa auaou ploch všech píkd chrouatogranu. Pro vyhodnocení je možno místo plochy píku hrát v uvahu výšku píku.Následující příklady způsob stanovení podle vynálezu pouze dokládají, ale neonezují.Podmínky. Plynový ehroaatograf ve spoJeni a...

Alkylestery 4-/(3-halogén-2-hydroxy)-proproxy)-fenylkarbamovej kyseliny a spôsob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 267785

Dátum: 12.02.1990

Autori: Borovanský Alois, Beneš Luděk, Csöllei Jozef

MPK: C07C 125/06

Značky: spôsob, alkylestery, výroby, kyseliny

Text:

...alkylester kyseliny 4-Ľ /2,3-epoxy/-propoxy J łenylkarbamovej všeobecného vzorca IIIv ktorom R má už uvedený význam, s kyselinou halogénvodâkovou vo vodnom roztoku etylmetylketônu alebo acetčnu. zistila sa, že je výhodné, ak sa reakcia uskutoční so L 8 -nou kyselfncu bromovodlkovou vo vodnom acetône pri teplote miestností počas 4 hodln. Ďalšlpostup výroby je rovnaký ako uvádza Zbls a kol. Arzneim.-Forsch, 2, 233 1983/. Zlúčeniny všeobecného...

Alkylestery kyseliny 4-/(2,3-epoxy)-propoxy/fenylkarbamovej a sposob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 266284

Dátum: 13.12.1989

Autori: Csöllei Jozef, Borovanský Alois, Beneš Luděk

MPK: C07C 125/063

Značky: alkylestery, kyseliny, spôsob, přípravy

Text:

...vzorca IIv ktorom R má už uvedený význam s 3-chlór-1,2 ~epoxypropánom v prostredí roztoku hydroxidu alkalického kovu. zistila sa, že je výhodné, ak sa reakcia uskutočňuje v prostredí roztokuhydroxidu draselného pri teplote miestnosti po dobu 6 h.Alkylestery kyseliny 4 ~hydroxyfenylkarbamovej je možné pripraviť jednoduchým postupom uvedeným V literatúre çhabrier P. a spol. Bull. soc. Chim. Fr. 1 353, (1955)J.Nasledujúce príklady...

Spôsob prípravy vo vode rozpustných sulfoderivátov mikrobiálnych beta-1,3-D-glukánov

Načítavanie...

Číslo patentu: 278562

Dátum: 14.11.1989

Autori: Pastýr Ján, Trnovec Tomáš, Šandula Jozef, Masler Ladislav, Beneš Luděk

MPK: C08B 37/00, A23L 1/054, A61K 31/715...

Značky: mikrobiálnych, beta-1,3-d-glukánov, přípravy, sulfoderivátov, rozpustných, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata prípravy spočíva v tom, že sa nerozpustný beta-1,3-D-glukán parciálne éterifikuje sulfoalkylačným činidlom v zmesi alkálie a organického rozpúšťadla pri použití molárneho pomeru polysacharid : alkália : sulfoalkylačné činidlo 1 : 1 až 3 : 0,4 až 1 pri teplote 40 až 70 °C počas 1 až 3 h. Ako alkália sa použije hydroxid sodný alebo čpavok a ako sulfoalkylačné činidlo beta-chlóretylsulfonát sodný, vinylsulfonát sodný alebo propánsulton....

Spôsob solubilizácie bázy pentakaínu vo vodnom prostredí

Načítavanie...

Číslo patentu: 265785

Dátum: 14.11.1989

Autori: Novák Ladislav, Račanská Eva, Belešová Marie, Čižmárik Jozef, Matejeková Viera, Beneš Luděk

MPK: A61K 31/245

Značky: prostředí, spôsob, pentakainu, bázy, vodnom, solubilizácie

Text:

...0,1 q látky sa zmiešavalo s pridaným množstvom solubilizéra. Pripravené zmes sa doplnila do 10 ml vodou a znovu sa premiešala. Pripravené solubilizačné systémy sa hodnotili v troch základných časových intervaloch ihned po príprave,po uplynutí 24 hodín od prípravy, po 7 dňoch státia a po jednom roku pri laboratórnej teplote.zo závislosti povrchového napätia na koncentrácii solubilizátora a pentakaínu sa graficky určila kritická koncentrácia pre...

Alkylestery kyseliny 3-acetyl-4( (2,3-epoxy)-propoxy)fenylkarbámovej a sposob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 265533

Dátum: 13.10.1989

Autori: Beneš Luděk, Borovanský Alois, Csöllei Jozef

MPK: C07C 125/06

Značky: kyseliny, spôsob, 2,3-epoxy)-propoxy)fenylkarbámovej, 3-acetyl-4, alkylestery, výroby

Text:

...hydroxidu draselného po dobu 6 h.Látky všeobecného vzorca II o hore uvedenom význame je možné pripraviť podľa prihl. vynálezu A 0 č. 158 638. Bližšie podrobnosti o spôsobe výroby látok podľa vynálezu vyplývajú z nasledujúcich príkladovprevedenia, ktoré však rozsah vynálezu neobmedzujú.14,6 g (0,05 mol) propylesteru kyseliny 3-acety 1-4-hydroxyfenylkarbámovej sa rozpusti v roztoku 3,3 g (0,06 mol) hydroxidu draselného v 100 ml vody a...

Alkylestery kyseliny 3-acetyl-4( (3-bróm-2-hydroxy)-propoxy)fenyl karbámovej a sposob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 265532

Dátum: 13.10.1989

Autori: Borovanský Alois, Beneš Luděk, Csöllei Jozef

MPK: C07C 125/06

Značky: karbámovej, 3-bróm-2-hydroxy)-propoxy)fenyl, výroby, kyseliny, alkylestery, spôsob, 3-acetyl-4

Text:

...to popísané V literatúre (zöls a spol. Arzneim.-Forsch. 2, 33Bližšie podrobnosti o spôsobe prípravy látok vyplynú z nasledujúcich príkladov prevedenia,ktoré však rozsah vynálezu vynálezu neobmedzujú.(0,15 mol) 3-brčm-1,2-epoxypropánu a 1 ml piperidinu sa aahrieva na vodnom kúpeli 10 h. Po skončení reakcie sa prebytočný brömhydrin za vákua oddestiluje a zvyšok sa rozpustí v chloroforme. organické fáza sa pretrepe 10 kyselinou chlôrovodikovou,...

Léčivo průjmových onemocnění

Načítavanie...

Číslo patentu: 263931

Dátum: 12.05.1989

Autori: Dittertová Valéria, Štolc Svorad, Bauer Viktor Člen Korešpondent Sav, Urbanová Zdeňka, Beneš Luděk, Rašková Helena Člen Korespondent Čsav, Babuľová Anna

MPK: A61K 31/40

Značky: onemocnění, průjmových, léčivo

Text:

...Publ. London 1986, s. 113 a dále významné snížení aktivity adenylátcyklázy Hynie a spol. Čs. Fysiol. 35, 338-339 1986, což je pravděpodobně jedním z možných mechanismů protiprůjmových účinků látky vzorce I. Nízká akutní toxícíta,subchronícká a chronická toxicita jsou výbornými predpoklady spolu s nově objevenými účinky pro léčbu průjmových onemocnění. odstranění vysoké o dehydratace organismu vyplývající kromě jiného z vlastního průjmového...

Substituované aryloxyaminopropanoly a spôsob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 263555

Dátum: 11.04.1989

Autori: Gsöllei Jozef, Bezeková Mariana, Beneš Luděk, Švec Pavel, Bauer Viktor Člen Korešpondent Sav, Béderová Eva, Borovanský Alois

MPK: C07C 101/00

Značky: substituované, aryloxyaminopropanoly, spôsob, výroby

Text:

...v zriedenej lcyselíne clilóroxroclíkoxrej, prrtrepe étermn a z oddelenej vodnej fáze alkalizáciou uvolnená báza vytrepe do éteru. Z tohto roztclku je možné bázický ester previesť priamo na žiadanú sol a tú ďalej čistiť kryštalizáciozi z organického rozpúšťadla alebo zo zmesi organických rozpŕlštadirxl.Zo soli s orgganickýini kyalrliuiami prichádzajú do úvahy hydrotthloríd, hydrobromid,síran, fosforečnan, prípadne zo solí s anorganíckými...

Alkylestery kyseliny 3-acetyl-4-hydroxykarbanilovej a spôsob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 258638

Dátum: 16.09.1988

Autori: Borovanský Alois, Beneš Luděk, Csoellei Jozef

MPK: C07C 125/065

Značky: 3-acetyl-4-hydroxykarbanilovej, kyseliny, alkylestery, výroby, spôsob

Text:

...Ioshi S. S. a spol. I. Amer. Chem. Soc. 76, 4993 1954 .Bližšie podrobnosti o spôsobe výroby látok vyplynú z nasledujúcich príkladov prevedenia, ktoré však rozsah vynálezu neobmedzujú.dá sa 7,9 g 0,1 mólu pyrłidlnu a k vzniknutému roztoku sa postupne pridá za miešania 12,2 g 0,1 mólu prtfpylesteru kyseliny chlôrmravčej v 30 ml acetónu a zahrieva 1 h. na vodnom kúpeli. Pĺo oddestilovanĺ acetónu sa reakčná zmes ,rozpustí v...

Léčivo s účinkem protivředovým, spasmolytickým a lokálně anestetickým

Načítavanie...

Číslo patentu: 237705

Dátum: 15.04.1987

Autori: Beneš Luděk, Babuľová Anna, Bauer Viktor, Štolc Svorad, Borovanský Alois, Nosáľová Viera

MPK: A61K 31/24

Značky: léčivo, účinkem, lokálně, anestetickým, protivředovým, spasmolytickým

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká léčiva s účinkem protivředovým, spasmolytickým a lokálně anestetickým, určeného pro perorální aplikaci jež obsahuje jako účinnou složku trans-2/1-pyrrolidinyl/cyklohexilester kyseliny 3-n-pentyloxykarbanilové nebo jeho sůl s farmaceuticky přijatelnou anorganickou nebo organickou kyselinou, s výhodou hydrochlorid, spolu s fyziologicky neškodným vehikulem a/nebo antacidní složkou. Léčivo podle vynálezu v denní dávce 10 až 200 mg...

2-Bazicky substituované 1-alkoxymethylethylestery kyselin alkoxykarbanilových a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 228301

Dátum: 15.09.1986

Autori: Beneš Luděk, Borovanský Alois, Kozlovský Ján, Bezeková Mariana, Bauer Viktor, Švec Pavel, Búčiová Ľubica

Značky: jejich, 1-alkoxymethylethylestery, substituované, kyselin, způsob, výroby, alkoxykarbanilových, 2-bazicky

Zhrnutie / Anotácia:

2-Bazicky substituované 1-alkoxymethylethylestery kyselin alkoxykarbanilových obecného vzorce I, ve kterém Rl značí atom vodíku nebo alkoxyl se 2 až 9 atomy uhlíku, R2, R3 jsou atomy vodíku nebo alkyly se 2 nebo 3 atomy uhlíku, které popřípadě spojeny tvoří spolu s atomem dusíku pyrrolidinový, piperidinový nebo hexamethyleniminový kruh, R4 je alkyl s 1 až 4 atomy uhlíku, jakož i jejich soli s anorganickými i organickými kyselinami.

Léčebný prostředek s antiarytmickým a podpůrným účinkem při hypoxii a způsob přípravy účinné látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 229067

Dátum: 15.04.1986

Autori: Bauer Viktor, Beneš Luděk, Štolc Svorad, Tichý Miloš

Značky: prostředek, antiarytmickým, účinkem, způsob, látky, léčebný, podpůrným, účinné, přípravy, hypoxii

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká léčebného prostředku s antiarytmickým a podpůrným účinkem při hypoxii a způsobu jeho přípravy. Léčebný prostředek podle vynálezu má i další účinky, a to hypotenzívní, lokálně anestetický, spasmolytický, alfa-adrenolytický a centrálně sedativní. Účinnou látkou je (-)-cis-2,8-dimetyl-2,3,4,4a,5,9b-hexahydro-1H-pyrido(4,3b)indol a jeho soli v aplikační formě tekuté, polotekuté a tuhé. Sloučenina podle vynálezu se připraví z...

3-Bazicky substituované 4-[2-,3- nebo 4-(1-alkoxy) fenylkarbamoyloxy]-tetrahydrofurany a způsoby jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 223425

Dátum: 15.03.1986

Autori: Kozlovský Ján, Beneš Luděk, Sýkorová Hana, Tichý Miloš, Borovanský Alois, Švec Pavel

Značky: 3-bazicky, jejich, 4-[2-,3, fenylkarbamoyloxy]-tetrahydrofurany, výroby, substituované, způsoby, 4-(1-alkoxy

Zhrnutie / Anotácia:

3-Bazicky substituované 4-[2-, 3- nebo 4-(1-alkoxy) fenylkarbamoyloxy]tetrahydrofurany obecného vzorce I ve kterém R1 je dimethylmino- nebo trimethylaminoskupina, R2 je atom vodíku nebo alkoxyl s 4 až 9 atomy uhlíku, jakož i jejich soli s anorganickými i organickými kyselinami.

Substituované aryloxypropanolamíny, ich soli a spôsoby ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 220271

Dátum: 15.02.1986

Autori: Csöllei Jozef, Borovanský Alois, Kozlovský Ján, Béderová Eva, Dřímal Ján, Beneš Luděk, Švec Pavel

Značky: aryloxypropanolamíny, substituované, výroby, spôsoby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka substituovaných aryloxypropanolamínov obecného vzorca I kde R1 je alkyl alebo/a alkoxylalkyl s 2 až 5 atómami uhlíka, priamy alebo rozvetvený alkenyl s 2 až 5 atómami uhlíka alebo/a cykloalkyl s 3 až 6 atómami uhlíka a R2 je rozvetvený alkyl s 3 až 4 atómami uhlíka a/alebo cykloalkyl s 3 až 6 atómami uhlíka a ich solí. Tieto nové látky sú významne účinné betalytika, použitelná pri léčbe rôznych obehových porúch. Vynález tiež...