Beneš Karel

Způsob stanovení stopových příměsí v N-(6-methyl-8 alfa-(9-arogenyl)N’,N’-diethylmočovině a v jejich solích

Načítavanie...

Číslo patentu: 270492

Dátum: 13.06.1990

Autori: Pavelek Zdeněk, Beneš Karel

MPK: G01N 30/00

Značky: příměsí, alfa-(9-arogenyl)n',n'-diethylmočovině, způsob, stopových, solích, stanovení, jejich, n-(6-methyl-8

Text:

...přímőeí v lieurldu kapalinovou chromatogreiíí na kyanové koionä podle vynálezu. kdy se ako mobilní fáze použije roztok citronanwěho, octanoveho nebo íosíorečnanovćho pufru e pH v oblastí od 2 do 8,5 ve směsi vody a acetonitrllu. kde obsah vody může být v rozmezí 2 o až Bo 56 objemových. Tato metoda má výhody ve vysokóm rozlišení jednotlivých píků, me stanovení je nižší než 1 ppm a navíc nedochazí k rychlómu opotřebení chromatosraiických...

Způsob stanovení izomerů kyseliny lysergové

Načítavanie...

Číslo patentu: 270042

Dátum: 13.06.1990

Autori: Beneš Karel, Pavelek Zdeněk

MPK: G01N 30/02

Značky: způsob, izomeru, stanovení, lysergové, kyseliny

Text:

...příklah způsob podle vynálezn dokumontují, ale neomeznjí. Příklad 1chemikálie octan amomif ma kyselina octoví pa., methylolkohol pro UV spektrcskopii, tetrahydroiuran pro UV opektroskcpii, ocetonitril pro BPM.Přístroje kepalinový chromatogret, spektrefotometriow detektor s promčnnon vlncvon dělkou, počítaoí intesrátor. skleněnd kolena o vnitřním romčrn 150 z 3 mm naplnění silikogs lom s navízanými aminoethylovými skupinami o...

Způsob stanovení 2-/(benzyl-anilino)/-2-imidazolinu, 2-(naftyl-methyl)-2-imidazolinu a 2-(tert-butyl-3-hydroxy-2,6-dimethylbenzyl)-2-imidazolinu v lékových formách

Načítavanie...

Číslo patentu: 269281

Dátum: 11.04.1990

Autori: Pavelek Zdeněk, Beneš Karel

MPK: A61K 31/155

Značky: 2-(tert-butyl-3-hydroxy-2,6-dimethylbenzyl)-2-imidazolinu, 2-(naftyl-methyl)-2-imidazolinu, stanovení, lékových, formách, způsob

Text:

...typu s kovalentně vázanými lqanoethylovými skupinami o velikosti části 5 až 10 /um metodou vneJšího standardu. Mobilní ráze Je tvořena roztokem octanu sodného o koncentraci 5 až 100 101/1113 a kyseliny octově o koncentraci 5 až 100 mo 1/m 3 ve směsi 40 až B 5 33 obJ. acetonitrilu a 15 až 60 obJ. destilovaná vod. Průtok mobilní fáze Je v rozmezí 0,4 až 2 ml/min, přičemž Jsou všechny vzorky včetně roztoků standardu reděny mobilní...

Způsob stanovení alkoxysubstituovaných anilínů, acetanilidů a fenylizokyanátů a bazických alkoholů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269055

Dátum: 11.04.1990

Autori: Stuchlík Josef, Beneš Luděk, Štefek Milan, Beneš Karel, Pavelek Zdeněk

MPK: G01N 30/00

Značky: bazických, stanovení, způsob, alkoxysubstituovaných, anilinu, acetanilidů, alkoholů, fenylizokyanátů

Text:

...nethylovýni I fenylovýni akupinaui v ponězu 1 1, a použití prograaovanáho teplotního gradientn ternostatu. Vyhodnocení ee provede metodou vnějlího standardu nebo porovnání ploch píku aledovaná komponenty sa auaou ploch všech píkd chrouatogranu. Pro vyhodnocení je možno místo plochy píku hrát v uvahu výšku píku.Následující příklady způsob stanovení podle vynálezu pouze dokládají, ale neonezují.Podmínky. Plynový ehroaatograf ve spoJeni a...

Způsob izolace námelových alkaloidů z fermentační tekutiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 262313

Dátum: 14.03.1989

Autor: Beneš Karel

MPK: C12P 17/18

Značky: tekutiny, fermentační, způsob, alkaloidů, námelových, izolace

Text:

...uhlí s mletou křemelinou v hmotnostním poměru 11 v množství 5 až 8 g na 1 g alkaloidů.Výhoda způsobu podle vynálezu spočívá v tom, že se dosáhne až stonásobného zakoncentrování alkaloidů. Po filtraci, promytí vodou a vysušení filtračního koláče se alkaloidy vyextrahují do organického rozpouštědla nebo přímo do vodného roztoku organické nebo anorganické kyseliny. Dále se roztok námelového alkaloidu zpracuje obvyklým způsobem.Před...

Způsob stanovení (2,5-dioxo-4-imidazolidinyl)-močoviny za přítomnosti komplexu jódu s polyvinylpyrolidonem

Načítavanie...

Číslo patentu: 262269

Dátum: 14.03.1989

Autori: Beneš Karel, Pavelek Zdeněk

MPK: G01N 30/02

Značky: přítomnosti, způsob, komplexu, stanovení, jódu, polyvinylpyrolidonem, 2,5-dioxo-4-imidazolidinyl)-močoviny

Text:

...zpusobů stanovení však nedokáže stnnovit allantoin vedle přebytku komplexu jódu s polyvinylpyrolidonem (5 až Zsnásobného). Dokcnce ani redukce jódu na jodid pomocí thiosíranu sodného nepomohla vyřešit daný problém.Způsob podle vynálezu se provádí tak, že se vzorek s přebytkem komplexu jódu s polyvinylpyrolidonem převede na kolonu 5 vhodným sorbentem, jako například silikagelem s kovalentně vázanými oktadecylovými nebo oktylovými skupinami. Na...

Způsob stanovení 1,6-bis/5-(4-chlorfenyl)-diguanidino/-hexanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261198

Dátum: 12.01.1989

Autori: Beneš Karel, Pavelek Zdeněk

MPK: G01N 30/34

Značky: způsob, stanovení

Text:

...naplněné sorbentem silikaqelového typu s kovalentně vázanými kyanoethylovými skupinami 0 velikosti částic 5 až 10 m. Mobilní fáze je tvořena roztokem octanu sodného nebo draselného o koncentraci 100 až 200 mo 1/ma rozpuštěného ve směsi 40 až 80 obj. acetonitrilu a 20 až 60 obj. destilované deionizované vody. Průtok mobilní 9 fáze je v rozmezí 0,5 až 2 ml/min, přičemž se všechny vzorky včetně kalibračních roztoků rozpouští popřípadě...

Způsob výroby 2-naftylamino-6,8-disulfonové kyseliny a jejich solí

Načítavanie...

Číslo patentu: 260624

Dátum: 12.01.1989

Autori: Beneš Karel, Doležal Stanislav, Jarý Jiří, Beneš Milan, Spáčil Jiří, Stuchlík Josef, Grossmann Vojtěch

MPK: C07C 149/44

Značky: jejich, způsob, kyseliny, 2-naftylamino-6,8-disulfonové, solí, výroby

Text:

...protřepáním s CaClz a destilací). Ethanol se dá rovněž použít do další šarže. Další destilací reakční směsi do sucha se získa bílý krystalický zbytek, který se potom extrahuje 95 ethanolem 4 až 5 X po 800 ml.Z-chlorethansulfonan sodný se získa z extraktů buď vychlazením nebo rychleji oddestilováním ethanolu na rotační odparce) do sucha, přičemž se ethanol vrací do extrakce. Výtěžek produktu je 65 až 83 g 40 až 50 0/0 teorie, počítáno na...

Způsob stanovení kyseliny 5-chlornikotinové

Načítavanie...

Číslo patentu: 247942

Dátum: 15.01.1987

Autor: Beneš Karel

MPK: G01N 30/02

Značky: 5-chlornikotinové, způsob, stanovení, kyseliny

Text:

...vynálezu analyzuje přímo kyselina 5-ch 1 ornikotinová při výrobě, bez předchozí chemické úpravy, zejména esterifikace, je vyloučena možnost zanesení systematické chyby při obtížné esterifikaci.Následující příklady provedení způsob podle vynálezu ilustrují, níkoliv omezují.Kapalinovou ohromatografií na obrácenýoh fázích metodou vnějšího standardu bylo analyzováno 156 mg vzorku s obsahem kyseliny 5-chlornikotinové.Kovová kolona o rozměrech 250...