Beneš Josef

Axiální turbokompresor pro nasávání vzduchu při teplotách blízkých bodu mrazu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270704

Dátum: 12.07.1990

Autori: Anděra Vratislav, Nožička Jiří, Daněk Václav, Zvěřina Josef, Janč Zbyněk, Beneš Josef, Goldšmíd Ivan, Misárek Dušan

MPK: F04D 29/58

Značky: blízkých, axiální, vzduchu, teplotách, turbokompresor, mrazu, nasávání

Text:

...vstupních etatorových lopałek s mechanlsmem k núćčetiŕüýzowićho-krouiku a na obr. Sue zznázoměn příklad přímého propojení vstupní lopstky a dýzevým kroužkem.První kompnsní stupeň se .skládá ze vstupnĺch lopaleak l. z-rotorových lopałek 31 a z následujících stolorových lopetek, (neznózorněny). V příklądu provedení jsou rotorové lopatky g pevně uchyceny v rotoru g, zotímco stntorové lopatky ł jsou válcovýml čepy i otočnč uloženy v nosném...

Zařízení k ovládání plavnosti řazení automatických vozidlových převodovek

Načítavanie...

Číslo patentu: 267632

Dátum: 12.02.1990

Autori: Beneš Josef, Dostál Jan, Jiřičný Josef

MPK: F16H 39/50, F16H 57/00

Značky: vozidlových, zařízení, plavnosti, ovládání, automatických, převodovek, řazení

Text:

...v ř-adíoím členu po zapnutí.0 d pohybu mechanizmu ovládání dodávky paliva 1 je prostřednictvím táhla 2 odvozen pohyb páky g elektronického snímača polohy E, jehož výstupní signál je sběrnicí i přiveden do elektronické řídící jednotky 6. Tato elektronická řídící jednotka 6 ovládá elektromagnotický ventil 7, do jehož signálního vstupu i je přívodním kanálem g přiváděn hlavní tlak zo systému. hydrauliokého ovládání g. Plnící výstup 2 §...

Zařízení k příčné dopravě a sdružování slitků u víceproudého zařízení plynulého odlévání kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266096

Dátum: 14.11.1989

Autori: Lukáš Josef, Nykl Vítězslav, Cagaš Jaroslav, Kopec Svatopluk, Beneš Josef

MPK: B22D 11/14, B22D 11/128

Značky: zařízení, slitků, sdružování, odlévání, příčné, plynulého, víceproudého, kovů, dopravě

Text:

...mezi roštnice druhé části łł pevného roštu a jsou spojenýs příčníky lg, ktoré jsou svými pojezdovými drahami łg upevněnými pod jedním koncem a vodioi mi pojezdovými drahamí il, upevněnými pod druhým koncem příčníku łg, pojízdně uloženy nakladkách gg uložených otočně na klikách gł zvedacích jednotek lg a 19 druhé přêstavitelné části 2 pohyblivého roštu. Hnaci páky 23, 23 těchto zvedacich jednotek 19, 19 jsou tažnou tyčí Ä spojeny s pákou 21,...

Vícestupňová planetová převodovka s jemným odstupněním převodových stupňů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264062

Dátum: 12.05.1989

Autori: Jiřičný Josef, Sýkora Jan, Dostál Jan, Půr Ladislav, Norek František, Beneš Josef

MPK: F16H 3/44

Značky: vícestupňová, převodovka, jemným, stupňů, prevodových, odstupněním, planetová

Text:

...§, unašečem třetího soukoli Q a korunovým kolem čtvrtého soukoli 2. Spojk zpátečky gg spojuje vstupní hřídel ł s hřídelem zpátečky 5, terý je pevné sojen s oentrálním kolem prvého soukdlí 3 a centrálním kolém druhého soukolí Q. Korunové kolo prvého soukolí g je pevné spojene s korunovým kolem třetího soukoli Q a třetí brzduu gg je spojitelné s komorou převodovky Q. Skříň převodovkyQ je dále spojitelná prvou brzcou äł s hřídelum zpàtečky É,...

Kompenzátor přítlaku tangenciálního řemene textilního stroje na vřeteno

Načítavanie...

Číslo patentu: 245587

Dátum: 15.09.1987

Autori: Macho Vendelín, Didek Miloslav, Beneš Josef

MPK: D01H 7/14

Značky: řemene, tangenciálního, vřeteno, prítlaku, textilního, kompenzátor, stroje

Text:

...síly, kterou působí řemen na vřeteno, případně kompenzací silovéhomomentu Vyvozovaného touto silou, se změní podmínky při dimensování dynamické tuhostia míry tlumení prvků tvořících původní pružné uložení vřetene. Zatímco před úpravou bylo úkolem pružného uložení definovat polohu vřetene při působení hmotnosti vřetene, síly technologického původu a síly přítlaku řemene, po úpravě poslední z uvedených působení odpadá. Proto může být...

Elektrostimulátor mäsa

Načítavanie...

Číslo patentu: 250803

Dátum: 14.05.1987

Autori: Jedlička Jaroslav, Foltys Vladimír, Lichtner Július, Mojto Jozef, Kapounek Stanislav, Beneš Josef, Stříteský Jan

MPK: A22C 9/00

Značky: mäsa, elektrostimulátor

Text:

...tela. Dalej je známe zariadenie podľa A 0 č. 237 855, ktoré je nízkonapätové, konštrukčne zložitejšie, je potrebné ručné ovládanie, je univerzálne a je možné nastavovanie prvkov a použitie u rôznych druhov hospodárskych zvierat. Je známy patent US 4 340 993, ktorý pracuje pri vysokom napätí 800 až 1 100 V a jatočné polovičky su stimulované v špeciálnych kabinách, Uvedené zariadenia nie sú vhodné jednak z hľadiska zhoršenia opracovania...

Zařízení pro intervalové čištění tras dálkové pásové dopravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 233273

Dátum: 01.04.1987

Autori: Beneš Josef, Bublík Miroslav

MPK: B65G 45/00, E02F 3/62

Značky: zařízení, dopravy, čištění, pásové, intervalové, dálkově

Zhrnutie / Anotácia:

Na pevném rámu (22) mobilního podvozku je pomocí rámového čepu (l) kyvně ukotvena zadní část nosného výložníku (2) a pomocí pomocného čepu (3) kyvně uložena zadní část nosného táhla (4), přední část nosného výložníku (2) je osazena společným čepem (5), do kterého je otočně ukotven horní části kyvný výložník (16) a pravé spojovací rameno (6) a levé spojovací rameno (7). Do protilehlé části pravého spojovacího ramene (6) je pravým čepem (8) kyvně...

Způsob superindukce lidského fibroblastového ß-interferonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237920

Dátum: 15.03.1987

Autori: Hanuš Jan, Tazulachova Elena Borisovna, Beneš Josef, Kára Jinřich, Jeršov Felix Ivanovič, Sokolova Tatijana Michailovna, Kozel Jaroslav

Značky: ß-interferonu, fibroblastového, superindukce, způsob, lidského

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu opakované superindukce lidského fibroblastového ?-interferonu s použitím 18,19-dihydrorifampicinu (DHR). Způsob pozůstává v tom, že v prvé fázi cyklu se provádí vlastní superindukce tím, že na kulturu lidských fibroblastů se působí dvouřetězcovou ribonukleovou kyselinou (polyinosinovou, polycytidylovou) v množství 10 až 50 ?g/ml živného růstového kultivačního média po dobu 60 až 240 minut v inkubátoru při 37 ( 0,1 °C,...

Zařízení k dopravě a přesunu žhavých kovových tyčí, zejména ocelových

Načítavanie...

Číslo patentu: 236041

Dátum: 01.02.1987

Autori: Tučník Drahomír, Beneš Josef

Značky: zejména, přesunu, tyčí, dopravě, zařízení, kovových, oceľových, žhavých

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zmenšení tření mezi tyčemi a pevnými roštnicemi, snížení tlačné síly k sesunutí tyčí a jejich uspořádán uložení v nádobě a současně i snížení zmetkovitosti. Uvedeného účelu se dosáhne zařízením podle vynálezu, kde ojnice 9 klikového ústrojí 6 je spojena s jednou pákou 10, která je svým spodním koncem pevně spojena se společným hřídelem 11, ne jméně další jedné páky 10, který je uložen v ložiskách 12 a kde každá páka 10 svým...

Způsob přípravy sekanice dělením skleněných trubiček nebo tyčinek a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 231306

Dátum: 15.05.1986

Autori: Komoň Jiří, Winter Josef, Menčík Jaroslav, Dědek Miloslav, Beneš Josef

MPK: C03B 33/06

Značky: tyčinek, způsobu, tohoto, přípravy, trubiček, sklenených, způsob, provádění, delením, zařízení, sekanice

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší způsob a zařízení k přípravě sekanice dělením skleněných trubiček nebo tyčinek. Účelem vynálezu je zvýšit výkon sekacího zařízení, eliminovat ruční práci spojenou s jeho obsluhou a omezit množství odpadu vznikajícího při přípravě polotovarů pro výrobu bižuterních skleněných elementů. Vynález, který lze využívat především v bižuterním průmyslu, je založen na dělení trubiček břity rotujících nožů umístěných na jednom nebo více...

Způsob orientace polotovarů při hromadné výrobě skleněných bižuterních kamenů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 229205

Dátum: 01.03.1986

Autori: Zemler Lubomír, Horčička Ivan, Beneš Josef

MPK: B24B 9/08

Značky: sklenených, bižuterních, způsob, výrobe, polotovarů, hromadné, kamenů, provádění, způsobu, zařízení, orientace, tohoto

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší způsob a zařízení k orientaci polotovarů při hromadné mechanizované výrobě skleněných bižuterních kamenů. Účelem vynálezu je zvýšit produktivitu práce a vytvořit podmínky k automatizaci procesu hromadné výroby skleněných bižuterních kamenů. Podstatou vynálezu, který lze využívat především v bižuterním průmyslu, je takové působení proudu plynu na polotovar, aby součet vektoru síly vyvolané prouděním plynu a vektoru gravitační síly...

Způsob přetmelování skleněných předmětů

Načítavanie...

Číslo patentu: 224277

Dátum: 15.12.1985

Autori: Beneš Josef, Dědek Miloslav

Značky: předmětů, přetmelování, způsob, sklenených

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přetmelování skleněných předmětů, které jsou první stranou natmeleny nejméně na jedné tmelce prvního aparátu, vyznačující se tím, že po opracování druhé strany se první aparát přesune nad nejméně jednu tmelku druhého aparátu, opatřenou nahřátým tmelem o vyšší teplotě měknutí než je teplota měknutí tmele, kterým je natmelena první strana, načež tmelka s natmeleným skleněným předmětem se přitiskne na tmelku druhého aparátu, jehož předem...

Způsob tvarování předmětů rotačního tvaru ze skla nebo skloviny a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 220071

Dátum: 15.10.1985

Autori: Beneš Josef, Dědek Miloslav

Značky: tvaru, provádění, tohoto, způsob, tvarování, zařízení, skloviny, způsobu, rotačního, předmětů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru bižuterní výroby a řeší problém strojní výroby drobných předmětů rotačního tvaru s dokonalým povrchem nevyžadujícím dodatečných povrchových úprav. Podstata vynálezu spočívá v tom, že tvarovací nástroj rotačního tvaru, jehož profil povrchu tvoří negativ povrchu tvarovaného předmětu a je uspořádán spirálovitě, se odvaluje po povrchu vytékajícího proužku skloviny kolem osy tvarovaného předmětu. Dosahuje se toho na zařízení...

Drtič těženého materiálu v přesypech pásových cest těžebních zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 225574

Dátum: 30.09.1985

Autori: Koudela Jiří, Beneš Josef, Vágner Pavel

Značky: těžebních, pásových, drtič, materiálů, těženého, přesypech, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Drtič těženého materiálu v přesypech pásových cest těžebních zařízení vyznačený tím, že sestává z rámu (1), který je pevně spojen s těžebním zařízením (2) a ve kterém je pevně uložen rotor (3) osazený kotouči (4) a pohyblivě uložen pohyblivý rám (6), na kterém je pevně uložen rotor (7) se zuby (8), přičemž pohyblivé uložení rámu (6) v rámu (I) umožňuje vysunutí rotoru (7) z toku materiálu (9) a v horní části rámu (1) je upevněna násypka (5) pro...

Způsob opracování a přípravy činného povrchu leštících nástrojů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 226809

Dátum: 01.09.1985

Autori: Dědek Miloslav, Beneš Josef

Značky: zařízení, přípravy, provádění, nástrojů, povrchu, způsobu, opracování, lešticích, způsob, tohoto, činného

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob opracování a přípravy činného povrchu lešticích nástrojů, vyznačený tím, že lešticí nástroj se zdeformuje, buď trvale po opracování jeho činného povrchu do tvaru rotační plochy, nebo přechodně při opracování jeho činného povrchu do tvaru rotační plochy, nebo přechodně při opracování jeho činného povrchu do tvaru rotační plochy a trvale po opracování jeho činného povrchu, s výhodou tak, že přechodné deformace mají opačný směr než trvalé...

Způsob leštění ploch skleněných mnohostěnů a nástroj k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 225956

Dátum: 01.07.1985

Autori: Beneš Josef, Jeblonec Nad Nisou, Dědek Miloslav

Značky: způsob, způsobu, sklenených, leštění, provádění, mnohostěnů, tohoto, ploch, nástroj

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob leštění ploch skleněných mnohostěnů na rotujícím lešticím nástroji, prováděného postupně po částěch leštěných ploch mnohostěnů s přemisťováním leštěných míst otáčivým pohybem po celých leštěných plochách otáčením mnohostěnů kolem osy kolmé k leštěným plochám nebo otáčením rotujícího lešticího nástroje kolem téže osy, vyznačený tím, že se mění vzdálenost nejméně jednoho leštěného místa od osy otáčení nejméně jedné leštěné plochy, přičemž...

Způsob zvýšení tepelné účinnosti sklářského tavicího agregátu otápěného plynným nebo kapalným palivem a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 225799

Dátum: 01.07.1985

Autori: Dědek Miloslav, Beneš Josef

Značky: provádění, zařízení, tepelně, tohoto, tavicího, kapalným, palivem, agregátu, způsobu, zvýšení, způsob, otápěného, účinnosti, sklárského, plynným

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob zvýšení tepelné účinnosti sklářského tavicího agregátu otápěného plynným nebo kapalným palivem, vyznačený tím, že vzduch s okolí vrchní stavby tavicího agregátu, ohřátý teplem unikajícím stěnami této vrchní stavby, se jako spalovací vzduch vhání do topného systému sklářského tavicího agregátu.

Dvouturbínový hydrodynamický měnič

Načítavanie...

Číslo patentu: 218782

Dátum: 15.04.1985

Autori: Půr Ladislav, Jesenovskij-laškov Jurij Konstantinovič, Giruckij Olgert Ivanovič, Trusov Sergej Michajlovič, Beneš Josef, Stratil Jiří

Značky: dvouturbínový, měnič, hydrodynamický

Zhrnutie / Anotácia:

Dvouturbínový hydrodynamický měnič je určen pro motorová vozidla. Řeší úhly lopatek kol dvouturbínového hydrodynamického měniče jak na vstupu, tak na výstupu. Navrhuje tyto úhly měřené na střední proudnici: první turbínové kolo vstup 40° až 98°, výstup 142° až 168°, druhé turbínové kolo vstup 40° až 108°, výstup 138° až 162°. První kolo převáděče vstup 120° až 150°, výstup 80° až 125°, druhé kolo převáděče vstup 60° až 100°, výstup 10° až 45°....

Způsob opracování ploch skleněných mnohostěnů

Načítavanie...

Číslo patentu: 225097

Dátum: 01.12.1984

Autori: Beneš Josef, Dědek Miloslav

Značky: ploch, mnohostěnů, sklenených, opracování, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob leštění ploch skleněných mnohostěnů vyznačený tím, že se nejméně jeden skleněný mnohostěn nastavuje leštěnou plochou k rotující lešticí ploše s větší křivostí než je křivost leštěné plochy, je-li leštěná plocha skleněného mnohostěnu rovinná, potom se s výhodou nastavuje k rotující lešticí ploše kuželové, načež se k této lešticí ploše skleněný mnohostěn přitlačuje tak, že buď na této lešticí ploše rotuje nebo se odvaluje leštěnou plochou...

Lopatka hydrodynamických strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 214504

Dátum: 28.02.1984

Autori: Beneš Josef, Půr Ladislav, Kazda Mirko, Jiřičný Josef

Značky: hydrodynamických, lopatka, strojů

Zhrnutie / Anotácia:

Podstatou vynálezu je, že každý z boků lopatky má svoji pracovní část, vy mezenou plochami tvořícími pracovní prostor lopatky, tvořenou plochou, která je zadána tvořící křivkou a jejím obecným prostorovým pohybem.