Benda Břetislav

Stator horizontálního elektrického stroje točivého s dělenou kostrou

Načítavanie...

Číslo patentu: 260318

Dátum: 15.12.1998

Autori: Benda Břetislav, Poštolka Miroslav, Topol Jaroslav, Süss Jaroslav

MPK: H02K 5/14, H02K 5/04

Značky: dělenou, stator, točivého, elektrického, kostrou, horizontálního, stroje

Text:

...LADISLAV, LEVICE(54) Zariadenie na uchytenie lmpulzných poistných ventilov u parných geuerátorovPodstatou riešenia je osadenie impulzných poistných ventilov. priamo na parné potrubie tak, že sú uchytené do zariadenia, ktoré je navarené na parné potrubie. Použitím tohoto zariadenia vylúčlme prívodná potrubia k lmpulzným poistným ventilom la tým úplne odstránime prídavné sily a momenty vzni kajúce z ich dilatácií, ktoré nepriaznivo vplývajú...

Rozběhové vinutí pomaluběžných synchronních motorů velkých výkonů, zejména pro těžké rozběhové podmínky

Načítavanie...

Číslo patentu: 268959

Dátum: 11.04.1990

Autori: Peliš Josef, Benda Břetislav, Maloušek Antonín

MPK: H02K 3/20

Značky: zejména, vinutí, výkonu, těžké, podmínky, motorů, rozběhové, synchronních, pomaluběžných, veľkých

Text:

...obdálnikoveho průřezu na koncich zaobleného. jejichž oea je rovnobežne s hlavní osou pólu e poměr šířky tyče rozběhového vlnuti k výšce tyče rozběhového vinuti je nejmáně 0 25 řičemž výška tyče rozběhového vinuti je větši než hodnote daná vztahem 11 kde J je měrny odpor materiálu tyče roigghového vinuti e JŠL je měrný odpor mědi při teplotě 20 °C.Výhodnost řešení podle vynálezu spočivá v tom, že je dodržene dostatočné tepelná kapacita...

Magnetický obvod statoru elektrických strojů středních a velkých výkonů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266658

Dátum: 12.01.1990

Autori: Benda Břetislav, Berkovský Oldřich, Peliš Josef

MPK: H02K 1/18

Značky: středních, elektrických, strojů, magnetický, veľkých, obvod, výkonu, statoru

Text:

...podle vynálezu,v němž je svazek segmentu statorových plechu stažen svorníky,axíálně uloženými v polouzavřených drážkách, vytvořených na vnější straně svazku segmentu a profil drážky, kromě jedné její náběhově zkoseně hrany, odpovídá příčněmu prúřezu svornfku. Podstatou vynálezu je, že příčný prúřez svorníku je tvořen plochou kruhu zmenšenou o kruhovou úseč, přičemž rovinnê části svorníků266 558 Vyšší účinek magnetického obvodu podle vynálezu...

Provětrávací zařízení elektromotoru velkých výkonů v nadpodlažním nevýbušném provedení

Načítavanie...

Číslo patentu: 259500

Dátum: 17.10.1988

Autori: Zdeněk Dalibor, Benda Břetislav, Maloušek Antonín, Pavlas Jaroslav

MPK: H02K 9/12

Značky: provedení, výkonu, zařízení, nadpodlažním, provětrávací, nevýbušném, elektromotorů, veľkých

Text:

...z elektroizolačního materiálu.Vyšší účinek provětrávacího zařízení podle výnálezu se projevuje V tom, že jednoduchou úpravou vzduchovodu je elektormotor dokonaleji zàbezpečen proti vzniku případných nečistot,k čemuž je výhodné využite skříně jeho elektrických přívodu. Tím je současně zajištěno provětrávání a v provozu pak i účinné chlazení těchto přívodů.Na připojeném výkresu je uveden příklad provětrávacího zařízení podle výnálezu,které je...

Zařízení k uchycení vyjímatelného jha plechů statoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 258932

Dátum: 16.09.1988

Autori: Benda Břetislav, Pavlas Jaroslav, Zdeněk Dalibor, Maloušek Antonín

MPK: H02K 15/14

Značky: uchycení, statoru, zařízení, vyjímatelného, plechů

Text:

...polohy ve směru hlavní osy stroje.Další výhodné úpravy spočívají v tom, že první úhelníková příĺožka a druhá úhelníková příložka jsou navzájom spojeny pomocným šroubem, přičemž druhá úhelníková příložka je připojena přídržným šroubem k postraniui kostry. svislý kolík může být v horní části opatřen závitempro nasunutou trubku a alespoň jednu maticí.Hlavní výhody řešení podle vynálezu spočívají V tom, že vyjímatelné jho plechu statoru lze...

Skříň přívodů elektromotoru velkého výkonu v nadpodlažním nevýbušném provedení

Načítavanie...

Číslo patentu: 257942

Dátum: 15.06.1988

Autori: Benda Břetislav, Rakušan Milan, Pavlas Jaroslav, Maloušek Antonín, Zdeněk Dalibor

MPK: H02K 5/22

Značky: skříň, elektromotorů, výkonu, provedení, velkého, nadpodlažním, přívodů, nevýbušném

Text:

...příkladnê provedení dvou ~skříní přívodů podle vynâlezu, jimíž je opatřen vysokonapětovýelektromotor velkého výkonu e dvojím statorovým vinutím, který je na obr 1 znázorněn v čelním pohledu a na obr. 3 v bokorysu,Na obr. 2 je zakreslen jeden odpružený konecjeho propojovacíhokskříí 4 zakreslenêho elektromotoru v.nadpod 1 ažnímnevýbuš něm provedení je v obou spodních rozíćh jedné evê boční stranyopatřenačtyřhranným otvorem, k němuž je...

Zařízení pro stabilizaci kontaktních ploch tlumicí klece u dvoupólových synchronních motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 257630

Dátum: 16.05.1988

Autori: Benda Břetislav, Pavlas Jaroslav, Zdeněk Dalibor, Maloušek Antonín

MPK: H02K 3/20, H02K 3/16, H02K 3/487...

Značky: dvoupólových, ploch, zařízení, synchronních, tlumící, motorů, kontaktních, stabilizaci, klece

Text:

...materiálu.vynález bude v dalším textu blíže objasněn na příkladu provedení, znázorněného na připojeném výkresu.Na obr. 1 je schematický znázorněn řez kontaktní plochou vytvořenou klíny vinutírotoru s nemagnetickou bandáží čel vinutí rotoru rovinnou jdoucí hlavní osou stroje. Na obr. 2 je znázorněn půdorys kontaktní plochy podle obr. 1. Na obr. 3 je schematicky znazorněn pohled na tělo rotoru.Vodivé klíny l vinutí rotoru jsou opatřeny na...

Provětrávací zařízení elektromotoru velkého výkonu v nadpodlažním skříňovém provedení

Načítavanie...

Číslo patentu: 256498

Dátum: 15.04.1988

Autori: Zdeněk Dalibor, Maloušek Antonín, Pavlas Jaroslav, Benda Břetislav

MPK: H02K 5/20

Značky: provětrávací, nadpodlažním, elektromotorů, zařízení, výkonu, skříňovém, velkého, provedení

Text:

...Tímto opatřením je tak docíleno jejího vysuěení.Na připojenêm výkresu je znázorněn příklad provětrávacího zařízení podle vynâlezu, kde na obr. 1 je V řezu zakreslena čelní část skříně eletromotoru z bočního pohledu a na obr. 2 je ve třech naznačených svislých řezech zakreslena tatáž partie z čel ního pohledu.Příkladně provětrâvací zařízení je součástí konstrukce ele ktromotoru velkého výkonu v nadpodlažním skříšovêm provedení.Elektromotor má...

Zařízení pro vyztužení čel vinutí statoru rychloběžných motorů mezních výkonů, zejména napájených z polovodičových měničů frekvence

Načítavanie...

Číslo patentu: 255692

Dátum: 15.03.1988

Autori: Pavlas Jaroslav, Rakušan Milan, Benda Břetislav, Zdeněk Dalibor, Maloušek Antonín

MPK: H02K 3/50

Značky: výkonu, vyztužení, frekvence, zejména, polovodičových, zařízení, vinutí, statoru, motorů, rychloběžných, napájených, měničů, mezních

Text:

...vynálezu dostatečnou pružnost. Navíc nemůže docházet k samovclnému uvolñování svorníků vlivem víbrací od pulsačních momentu či k odtlačování a postupnému uvolňování dílů výztužné konstrukce.vynález bude v dalším textu blíže osvětlen na příkladech provedení, znázorněných na pŕipojených Výkresech.- Na obr. 1 je schematicky znázorněn řez čelní částí stroje rovinou procházející hlavní osou stroje. Na obr. 2 a 3 jsou znázorněna dvě konkrétní...

Způsob montáže elektromotoru v hale sekce elektromotoru s kompresorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 254810

Dátum: 15.02.1988

Autori: Benda Břetislav, Flieger Jiří, Pavlas Jaroslav, Zdeněk Dalibor, Maloušek Antonín, Dejl Jaromír

MPK: H02K 5/26, H02K 15/16

Značky: kompresorem, sekce, způsob, elektromotorů, montáže

Text:

...šrouby a po konečné zálivce betonem se demontuji boční pojízdné jednotky a hydraulické zdvihací jednotky.Hlavní výhody způsobu montáže podle vynálezu spočívají v tom, že se dosáhne nejen výrazného zkrácení a přesnosti montáže, ale při demontážích rotoru není zapotřebí uvolňovat skŕíň statoru, což přináší nejen časové úspory ale umožňuje to i méně kvalifikovaným pracovníkům tyto náročné práce provést v patřičné kvalitě. Tato skutečnost s...

Sekce elektromotoru s kompresorem pro přepravu plynu v plynovodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254809

Dátum: 15.02.1988

Autori: Maloušek Antonín, Flieger Jiří, Dejl Jaromír, Ruml Jan, Benda Břetislav, Pavlas Jaroslav, Zdeněk Dalibor

MPK: H02K 15/16, H02K 5/26

Značky: elektromotorů, prepravu, sekce, plynovodu, kompresorem, plynů

Text:

...vynálezu je možné realizovat halu sekce elektromotoru s kompresorem nejen s podstatné menšími geometrickými rozměry a nižším dimensováním nosných stěn, ale není také zapotřebí dvou jeŕábů a je dosaženo bez zvláštních opatření vysoké přesností a rychlosti montáže, případně demontáže, což je v daných případech zvláště žádoucí.Vynález je v dalším podrohněji vysvětlen na pŕíkladu provedení ve spojení s výkresovou částí.Obr. 1 představuje...

Skříň elektromotoru, zejména pro sekci elektromotoru s kompresorem v hale

Načítavanie...

Číslo patentu: 254483

Dátum: 15.01.1988

Autori: Dejl Jaromír, Pavlas Jaroslav, Maloušek Antonín, Zdeněk Dalibor, Benda Břetislav, Flieger Jiří

MPK: H02K 15/16, H02K 5/26

Značky: elektromotorů, zejména, skříň, kompresorem, sekcí

Text:

...v podělných patkách stroje jsou vytvořena vybraní pro umístění hydraulických zdvíhacích jednotek.Hlavní výhody skříně elektromotoru podle vynálezu spočívají v tom, že její konstrukce usnadní budování a montáž sekce a že umožní výrazně snížit pracnost a náklady na vybudování této sekce. Skříň podle vynálezu umožňuje realízovat halu sekce elektromotoru s kompresorem nejen s podstatné menšími geometrickými rozměry a nižším dimensováním...

Zařízení pro přebrušování sběracích kroužků

Načítavanie...

Číslo patentu: 254085

Dátum: 15.01.1988

Autori: Zdeněk Dalibor, Pavlas Jaroslav, Dejl Jaromír, Maloušek Antonín, Benda Břetislav

MPK: H01R 43/14

Značky: sběracích, přebrušování, zařízení, kroužků

Text:

...sběracích kroužků podle vynálezu je, že zapojení samotného synohronního stroje při protáčení se nemění oproti trvalému chodu. Jsou-li klíny rotoru synchronního stroje příčně dělené a vodivě spojené, odpadá u těchto typů synchronních strojů nebezpečí trvalého mechanického poškození rotoru. Navíc je značně zjednodušena montáž i demontáž rotoru.Příklad uspořádání zařízení pro přebrušování sběracính kroužků podle vynálezu je schematicky...

Výztužné rohové vložky čel budícího vinutí synchronních motorů s hladkým rotorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 236338

Dátum: 01.01.1988

Autori: Benda Břetislav, Pavlas Jaroslav, Maloušek Antonín, Zdeněk Dalibor

MPK: H02K 3/50

Značky: rohové, vložky, motorů, hladkým, výztužné, budicího, synchronních, rotorem, vinutí

Zhrnutie / Anotácia:

Výztužné rohové vložky jsou umístěny v chladících kanálech čel vinutí v místě přechodu cívek z axiální do tangenciální polohy. Podstatou vynálezu je, že střední část obou rohově zaoblených stran jednotlivé vložky je opatřena podélným vybráním, čímž jsou v místě ohybu sousedních cívek vytvořeny dva souběžné radiální kanály, zatímco sloupkovitými okraji vložky jsou rozepřeny protilehlé stěny vinutí na počátku a konci ohybu. Jedna přilehlá strana...

Rotor asynchronního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 253838

Dátum: 17.12.1987

Autori: Peliš Josef, Ondruška Emil, Benda Břetislav

MPK: H02K 1/26, H02K 17/16

Značky: asynchronního, stroje, rotor

Text:

...částí s různými úkosy. přičemž prüřez dolní částí tyče klece nakrátko, která je přivrácena k ose rotoru, má Konstantní šířku a šířky líchoběžníkových průřezů střední části a horní části tyče klece nakrátkose zmenšují směrem ke vzduchové mezeře.Výhodnost řešení podle vynálezu spočívá v tom, že je v maximální možné míře zvětšena plocha průřezu tyče klece nakrátko při nevyjádřeném krčku rotorové drážky, avšak s minimâlním otevřením, přičemž...

Zařízení ke chlazení čelních částí rotorového vinutí dvoupólových synchronních strojů s hladkým rotorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 233269

Dátum: 01.04.1987

Autori: Zdeněk Dalibor, Benda Břetislav, Maloušek Antonń, Pavlas Jaroslav

MPK: H02K 9/02

Značky: hladkým, rotorového, synchronních, částí, čelních, chlazení, strojů, rotorem, zařízení, vinutí, dvoupólových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší rovnoměrné a účinnější chlazení rotorového vinutí vzduchem chlazeného turbomotoru. Zařízení je tvořeno dvěma ventilačními systémy každé čelní části rotorového vinutí, která je rozdělena do dvou chladicích sektorů, z nichž první je tvořen dvěma ventilačními sekcemi před čely širokých zubů a druhý sektor dvěma sekcemi před čely ostatních zubů a drážek rotoru.Jednotlivé ventilační sekce jsou odděleny pevnými přepážkami a radiálně...

Způsob přesného ustavení a zajištění stroje v požadované poloze a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249049

Dátum: 12.03.1987

Autori: Čížkovský Hubert, Mráz Václav, Pavlas Jaroslav, Benda Břetislav

MPK: F16M 5/00

Značky: tohoto, způsobu, stroje, přesného, zařízení, způsob, provádění, požadované, poloze, zajištění, ustavení

Text:

...a válcové dústanční vložkyv patkach stroje pomocí zařízení pro přesné ustavení a zajiš tění stroje v požadované poleze podle vynálezu, přičemž na levépolovině obr. l je znázorněno zařízení s kotvícími šrouby a maticemí a na pravé.po 1 ovině je znázorněno zařízení s kotvícími šroubya patkovými šrouby. Obr. 2 znázorňuje půdorys s částečným řezem kotvícího nebo patkového sroubu ě válcové distanční vložkyu zařízení pro přesné ustavení a...

Rozběhové a tlumicí vinutí synchronních strojů středních a velkých výkonů

Načítavanie...

Číslo patentu: 233643

Dátum: 01.03.1987

Autori: Süss Jaroslav, Argay Vladimír, Benda Břetislav, Maloušek Antonín

MPK: H02K 3/11, H02K 3/06

Značky: veľkých, strojů, výkonu, tlumící, rozběhové, synchronních, vinutí, středních

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší konstrukci uvedeného vinutí k dosažení vyšší odolnosti rotoru proti mechanickému a tepelnému namáhání. Toto vinutí je určeno pro synchronní stroje s vyjádřenými póly složenými z lamel, z nichž koncové lamely jsou z elektricky vodivého materiálu a tvoří obě celé čelní stěny každého pólu, jež jsou axiálně propojeny vodivými tyčemi, umístěnými v pólových nástavcích. Podstatou vynálezu je, že koncová lamela (2) je ve své spodní části...

Vodivé spojení příčně dělených klínů rotoru turbostrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 236015

Dátum: 01.02.1987

Autori: Maloušek Antonín, Pavlas Jaroslav, Benda Břetislav, Zdeněk Dalibor

Značky: turbostrojů, dělených, spojení, rotoru, klínu, vodivé, příčné

Zhrnutie / Anotácia:

Příčně dělené klíny z vodivého materiálu lichoběžníkového průřezu jsou součástí klecového tlumícího a rozběhového vinutí stroje. K sobě přilehlé konce příčně děleného klínu jsou po obou úkosových bočních stranách opatřeny symetrickým vybráním, jehož celkový tvar odpovídá tvaru ploché vodivé spojky těchto konců, jež je do vybrání vložena. Z kolmého pohledu na úkosovou stranu klínu má vodivá spojka tvar obráceného poháru či nálevky, případně tvar...

Bandáž čel vinutí rotoru turbostrojů velkých výkonů a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 235630

Dátum: 15.11.1986

Autori: Maloušek Antonín, Pavlas Jaroslav, Benda Břetislav

MPK: H02K 3/38

Značky: vinutí, veľkých, bandáž, výkonu, turbostrojů, výroby, její, rotoru, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší konstrukci a výrobní postup uvedené bandáže, umožňující axiální dilataci rotorového vinutí v čelních partiích. Dilatační bandáž vytvořená z kompaktně spojených izolačních materiálů výsledného tvaru jednostranně osazeného dutého válce je vnitřní stranou pevně přilehlá k válcovitému povrchu čel rotorového vinutí a vnější stranou, opatřenou kluzkou vrstvou, je volně přilehlá k bandážové obruči. Zeslabeným okrajem dilatační bandáže...

Rozběhové vinutí synchronních strojů s vyjádřenými listěnými póly

Načítavanie...

Číslo patentu: 230536

Dátum: 15.05.1986

Autori: Argay Vladimír, Benda Břetislav, Maloušek Antonín

MPK: H02K 3/11

Značky: rozběhové, strojů, synchronních, vinutí, listěnými, vyjádřenými, póly

Zhrnutie / Anotácia:

Rozběhové vinutí synchronních strojů s vyjádřenými listěnými póly pro střední a velké výkony, tvořené tyčemi rozběhového vinutí, jež jsou axiálně uloženy v drážkách pólového nástavce každého listěného pólu a jsou nerozebíratelně vodivě spojeny s koncovými lamelami, vyznačené tím, že koncová lamela (1) z elektricky vodivého materiálu je stejného tvaru jako lamely listěného pólu a je tvořena z více vrstev.

Rozběhové a tlumící vinutí synchronních strojů středních a velkých výkonů

Načítavanie...

Číslo patentu: 231094

Dátum: 01.03.1986

Autori: Süss Jaroslav, Argay Vladimír, Benda Břetislav, Maloušek Antonín

MPK: H02K 3/20

Značky: rozběhové, tlumící, synchronních, veľkých, výkonu, vinutí, strojů, středních

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší snížení pevnostního namáhání vyjádřených listěných pólů při jejích spojení nakrátko. Rozběhové a tlumící vinutí je tvořeno vodivými tyčemi v pólových nástavcích, na jejichž obou čelech jsou konce těchto tyčí vodivě spojeny s koncovými lamelami z elektrický vodivého materiálu, jimiž jsou vytvořeny celé čelní vodivé stěny každého pólu. Tyto vodivě stěny vždy sousedních pólů jsou na obou čelních stranách rotoru vzájemně propojeny...

Rozběhové a tlumící vinutí synchronních strojů s vyjádřenými póly

Načítavanie...

Číslo patentu: 225523

Dátum: 01.12.1984

Autori: Maloušek Antonín, Süss Jaroslav, Argay Vladimír, Benda Břetislav

Značky: vinutí, synchronních, rozběhové, póly, vyjádřenými, strojů, tlumící

Zhrnutie / Anotácia:

Rozběhové a tlumící vinutí synchronních strojů s vyjádřenými poly, sestávající z tyčí rozběhového vinutí axiálně umístěných v pólových nástavcích a nerozebiratelně spojených s plochými vodivými segmenty či vodivými lamelami, které tvoří vodivé čelní plochy obou stran pólového nástavce, ze dvou svorníků s maticemi a dvou vodivých spojek pro každý pól stroje, vyznačené tím, že v obou postranních koncích pólových nástavců je souběžně s tyčemi (1)...

Rotor rychloběžných synchronních motorů s plnými vyniklými póly

Načítavanie...

Číslo patentu: 224146

Dátum: 01.11.1984

Autori: Maloušek Antonín, Zdeněk Dalibor, Benda Břetislav, Argay Vladimír, Süss Jaroslav

Značky: synchronních, vyniklými, rychloběžných, plnými, rotor, póly, motorů

Zhrnutie / Anotácia:

Rotor rychloběžných synchronních motorů s plnými vyniklými póly, určený pro motory velkých a mezních výkonů, vyznačený tím, že alespoň polovina stykové plochy (3) každého pólu (2) s tělesem hřídele (1) je opatřena vrstvou (4) nemagnetického elektricky vodivého kovového materiálu.