Benc Ivo

Křemíkový mnohadiodový terčík

Načítavanie...

Číslo patentu: 268081

Dátum: 14.03.1990

Autori: Prchlík Jaroslav, Kerhart Jaroslav, Kopecký Josef, Urbanec Jan, Benc Ivo

MPK: H01L 27/14, H01J 31/38

Značky: terčík, mnohadiodový, křemíkový

Text:

...odporu je na horní hranici použitelných hodnot. svůj odpor tyto vrstvy ještě zvětšují, jsou-li delší dobu vystaveny vzdušní atmosféře. Vrstvy těchto materiálů je přitom třeba nanášet dostatečně silně. Velký sériový odpor který tím však vzniká, omezuje dynamický rozsah zpracování obrazového signálu a zároveň ,podststně zvyšuje i setrvačnost elektronky. Uvedené nevýhody nelze odstranit žádnou modifikací způsobu jejich zpracování.Výše uvedené...

Odpařovací lodička

Načítavanie...

Číslo patentu: 267107

Dátum: 12.02.1990

Autori: Kříž Josef, Kerhart Jaroslav, Benc Ivo, Urbanec Jan, Ladnar Josef, Kopecký Josef, Weidner Miroslav

MPK: H01L 21/203, H01L 21/208

Značky: odpařovací, lodička

Text:

...od sebe vzdáleny více než je výška täohto vrchních podélných částí bočných stän od místa Jejich prohnutíoVýhodou odpařovncí lodićky podle vynálezu je to,ie so při napnřovúní skoro úplně zanezí vystŕikování kapiček roztavenĺho skla z lodičky, a to i bez kŕycího víčka, jeho použití ovšem jeitč může zvýšiť spolehlivost rovnonärného odpařování skloviny z lodičky. Vystřikování kspiček skla z lodičky se zalezí tím,h sklo při tavoni steče do...

Křemíkový detektor měkkého rentgenového záření

Načítavanie...

Číslo patentu: 256124

Dátum: 15.04.1988

Autori: Kříž Josef, Mach Jaroslav, Ladnar Josef, Benc Ivo, Kerhart Jaroslav, Urbanec Jan, Kopecký Josef

MPK: G01T 1/20, G01T 1/202

Značky: záření, detektor, rentgenového, měkkého, křemíkový

Text:

...P je ze strany odvráceně straně vytvoreného plsnárního prechodu NP nebo PN ztenčena na tlouštku 30 až 100 m a povrch alespoň jedné strany takto zhotovené PIN diody je opatřen kovovým filtrem. s výhodou tvořeným 1 až 100 nm silnou hliníkovou vrst~ vou.Jednou z výhod detektoru podle vynálezu je docílení menšího sériového odporu PIN diody,a tím dosažená větší citlivost detektoru, namisto jinak používané náročné epitaxní technologie. Další...

Štítový dvojpodávač prefabrikovanej výstuže

Načítavanie...

Číslo patentu: 242315

Dátum: 15.11.1987

Autori: Zumr Jioa, Benc Ivo, Svineak Ilja

MPK: E21D 9/06, E21D 11/00

Značky: štítový, prefabrikovanej, dvojpodávač, výstuže

Text:

...štít s pažiacimi doskami i valcami čelby, hlavnými tlačnými valcami štítu a samotného dvojpodávača.Na obr. 2 je znázornená priestorové usporiadanie dvojpodavača v raziacom štíte pri montáži štvordielnej prefabrikovanej výstuže bez uzatvaracieho prvku. Na obr. 3 e znázornená použitie dvojpodávača pri montáži štvordielnej prefabrikovanej výstuže s uzatváracím prvkom.Konštrukcia štítového dvojpodávača prefabrikovanej výstuže je súčasťou...

Spôsob uvádzania do prevádzky zariadenia na výrobu olefínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 243938

Dátum: 15.11.1987

Autori: Kerhart Jaroslav, Koíž Josef, Kopecký Josef, Benc Ivo

MPK: C10G 9/00

Značky: spôsob, uvádzania, zariadenia, výrobu, prevádzky, olefínov

Text:

...podstata spočíva v tom,že sa namiesto vlastného pracovného média pyroplynuj použijú na prípravu zariadenia na prevádzkové parametre iné vhodné látky, napr. zemný plyn, vodný plyn, bioplyn, generátorový plyn, koksárenský plyn,ratinérské odpadové plyny, resp. ich zmesi, pričom sa zároveň zmeni sled technologických operácií a ich poradie je -obrátené,t. j. delenie, kompresie., pyrolýza.Výhodou spôsobu uvádzania zariadenia na výrobu olefínov do...

Ľahká anorganická požiaru odolná doska

Načítavanie...

Číslo patentu: 243935

Dátum: 15.11.1987

Autori: Bajgar Miroslav, Šindel Zdenik, Benc Ivo

MPK: E04C 2/04

Značky: anorganická, ľahká, odolná, doska, požiaru

Text:

...povrchovo upravovať bežnými spôsobmi natierať, striekať, tapetovať, dýhovať, laminátovať a podobne. Dosky sa vyznačujú veľmi nízkou objemovou hmotnosťou v rozmedzí 450 až 650 kg.m 3, ktorá je neobvyklá v azbestocementovej výrobe a vyžaduje osobitné podmienky technológie výroby pri vhodnej skladbe základných surovín. Z týchto dôvodov je veľmi výhodné používanie výrobku všade tam, kde popri ohňuvzdorných vlastnostiach je ptížadovanä čo...

Způsob měření rychlosti nárůstu tloušťky nanášených vrstev

Načítavanie...

Číslo patentu: 236352

Dátum: 01.11.1987

Autori: Kříž Josef, Kopecký Josef, Benc Ivo, Urbanec Jan, Landar Josef

MPK: G01B 7/06

Značky: způsob, měření, nanášených, vrstev, nárůstu, tloušťky, rychlostí

Zhrnutie / Anotácia:

Řesení se týká způsobu měření rychlosti nárůstu tloušťky nanášených vrstev odpařovaného materiálu na substrát pomocí krystalového čidla. Účelem řešeni je přesnější a jednodušší způsob měření rychlosti nárůstu tloušťky nanášené vrstvy a možnost současného měření celkové tloušťky nanesené vrstvy při použití jediného krystalového čidla. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že se měří ve dvou následných časových intervalech změna frekvence čidla,...

Způsob vytvoření polovodivé vrstvy

Načítavanie...

Číslo patentu: 236143

Dátum: 01.08.1987

Autori: Benc Ivo, Ladnar Josef, Kopecký Josef, Mach Jaroslav, Kerhart Jaroslav, Kříž Josef, Weidner Miroslav, Urbanec Jan

MPK: H01L 21/02

Značky: vrstvy, polovodivé, vytvoření, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu vytvoření polovodivé vrstvy Si, Si0n, Si3N4 na křemíkové součástce, deposici této vrstvy při rozkladu silanu ve vodíku. Vynález řeší zlepšení definovatelného vytváření polovodičových vrstev použitím výhodnější nosné podložky deponované součástky. Podstata vynálezu spočívá v tom, že deponovaná křemíková součástka leží při depozici na nosné podložce zhotovené z křemíku o čistotě, odpovídající čistotě deponované křemíkové...

Světelný filtr pro fotocitlivé polovodičové součástky a způsob zhotovení

Načítavanie...

Číslo patentu: 237582

Dátum: 15.01.1987

Autori: Kříž Josef, Kerhart Jaroslav, Urbanec Jan, Kopecký Josef, Ladnar Josef, Benc Ivo

MPK: G02F 1/015, G02G 5/22

Značky: filtr, způsob, součástky, světelný, fotocitlivé, polovodičové, zhotovení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká světelného filtru pro fotocitlivé polovodičové součástky, propustného v oblasti blízkého infračerveného záření, s propustností od 0,8 do 2,0 (m. Účelem vynálezu je vyřešení stabilního světelného filtru se strmou absorpční hranou, nacházející se právě v té oblasti vlnových délek, které jsou požadovány pro práce se zářením o vlnových délkách kolem l (m. Podstata vynálezu spočívá v tom, že na podkladě sestávajícím z fotocitlivé...

Způsob zakrytí okrajového mezikruží křemíkové desky při hlubokém leptání

Načítavanie...

Číslo patentu: 231890

Dátum: 15.12.1986

Autori: Weinová Hana, Benc Ivo, Ladnar Josef, Weidner Miroslav, Kříž Josef, Kopecký Josef

MPK: H01L 21/02

Značky: způsob, zakrytí, okrajového, mezikruží, hlubokém, leptání, křemíkové, desky

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se vztahuje k operaci "hluboké leptání" při výrobě křemíkové rozkladové elektrody pro snímací elektronky. Účelem zakrytí okrajového mezikruží podle vynálezu je, docílit takové geometrie zakrytí křemíkové desky, aby byla leptána jen její obnažená část, a to rovnoměrně na celé ploše, bez nepříznivých lokálních vírů leptadla. Uvedeného účelu se dosáhne zakrytím okrajového mezikruží křemíkové desky na teflonové podložce, a to buďto...

Způsob vytvoření P-N přechodu na vysokoohmickém monokrystalickém křemíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 233524

Dátum: 15.08.1986

Autori: Weidner Miroslav, Mach Jaroslav, Benc Ivo, Kerhart Jaroslav, Urbanec Jan, Kříž Josef, Kopecký Josef, Ladnar Josef

MPK: H01L 21/02

Značky: křemíku, přechodu, vysokoohmickém, vytvoření, způsob, monokrystalickém

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká polovodičové techniky. Účelem vynálezu je hlavně zamezení degradace vysokoohmické oblasti monokrystalického křemíku při vytváření P-N přechodu. Uvedeného účelu se dosáhne postupem, při kterém se nejprve provede oxidace monokrystalického křemíku v kyslíku, obohaceném alespoň po část doby oxidace o méně než 1 % chlorovodíku, při teplotě v oblasti 950 až 1 050 °C, dále se po vytvoření otvorů v kysličníkové vrstvě provede žíhání v...

Studená polovodičová katoda

Načítavanie...

Číslo patentu: 226083

Dátum: 01.06.1986

Autori: Kopecký Josef, Ladnar Josef, Kříž Josef, Urbanec Jan, Benc Ivo, Kerhart Jaroslav

Značky: katoda, studena, polovodičová

Zhrnutie / Anotácia:

Studená polovodičová katoda vytvořená na destičce polovodičového základního materiálu opatřená izolační mezivrstvou umožňující oddělení systému katody a anody, vyznačená tím, že na kysličníkové izolační mezivrstvě (2) jsou vytvořeny útvary katody (4) a anody (5) z polykrystalického polovodičového materiálu tak, že útvar katody (4) vytvořený v prostoru otvorů kysličníkové izolační mezivrstvy (2) tvoří alespoň jeden břit svírající s povrchem...

Studená katoda

Načítavanie...

Číslo patentu: 226082

Dátum: 01.06.1986

Autori: Kopecký Josef, Kříž Josef, Kerhart Jaroslav, Urbanec Jan, Benc Ivo, Ladnar Josef

Značky: studena, katoda

Zhrnutie / Anotácia:

Studená katoda, jejíž elektrody jsou vytvořeny na destičce isolačního materiálu, vyznačená tím, že elektrody katody (3) a anody (4) vytvářející elektrické pole jsou plošné a ježí v jedné rovině, přičemž alespoň jedna elektroda je tvořena hrotem, směřujícím proti břitu druhé elektrody, a to tak, že výstupky (2) podkladu elektrod katody (3) a anody (4) jsou vytvořeny ze základního isolačního materiálu destičky (1) a výstupky (2) podkladu elektrod...

Studená polovodičová katoda

Načítavanie...

Číslo patentu: 226081

Dátum: 01.06.1986

Autori: Kerhart Jaroslav, Kříž Josef, Benc Ivo, Kopecký Josef, Ladnar Josef, Urbanec Jan

Značky: katoda, studena, polovodičová

Zhrnutie / Anotácia:

Studená polovodičová katoda, vytvořená na destičce polovodičového základního materiálu, opatřené isolační vrstvou z kysličníku, přičemž hroty katody, vytvořené ze stejného materiálu jako je materiál základní, jsou umístěny v otvorech isolační vrstvy, vyznačená tím, že hroty (3) katody vytvořené z polovodičového základního materiálu (1) jsou pokryty vrstvičkou kovu (5).

Způsob urychlení polovodičového systému

Načítavanie...

Číslo patentu: 226104

Dátum: 15.04.1986

Autori: Kopecký Josef, Urbanec Jan, Kříž Josef, Benc Ivo, Kerhart Jaroslav, Ladnar Josef

Značky: polovodičového, urychlení, systému, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob uchycení polovodičového systému s malou proudovou hustotou, do 1A/cm2, k nosné podložce, pomocí elektricky vodivého epoxidového tmelu s práškovým stříbrem, vyznačený tím, že polovodičový systém tvořený PIN fotodiodou je připojen epoxidovým tmelem s práškovým stříbrem, obsahujícím fenolformaldehydovou pryskyřici ve funkci tvrdidla.

Křemíková rozkladová elektroda

Načítavanie...

Číslo patentu: 228971

Dátum: 01.02.1986

Autori: Urbanec Jan, Benc Ivo, Ladnar Josef, Ščobák Karel, Kopecký Josef, Kříž Josef, Prchlík Jaroslav, Kerhart Jaroslav

MPK: H01L 31/00

Značky: rozkladová, křemíková, elektroda

Zhrnutie / Anotácia:

Křemíková rozkladová elektroda pro snímací elektronky. Vynález umožňuje jednak zlepšení některých parametrů křemíkových vidikonů, jako je například citlivost na světelné záření, kvalita snímaného pole za tmy i za světla, ale hlavně je vynálezem docíleno podstatné zvýšení výtěžnosti při výrobě rozkladových elektrod, tím, že vynález umožňuje použití i méně kvalitního polovodičového materiálu. Uvedeného zlepšení se docílí tím, že přechody P-N...

Způsob ochrany polovodičového prvku tvořeného PIN-fotodiodou

Načítavanie...

Číslo patentu: 221063

Dátum: 15.01.1986

Autori: Kerhart Jaroslav, Urbanec Jan, Kříž Josef, Kopecký Josef, Benc Ivo, Ladnar Josef

Značky: prvků, způsob, polovodičového, tvořeného, pin-fotodiodou, ochrany

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problém ochrany PIN-fotodiody, u které při kontaktním zalévání hrozí nebezpečí mechanického poškození, nepříznivého chemického ovlivnění, zhoršení elektrických a optických parametrů. Ochrana se řeší mezivrstvou mezi PIN fotodiodou a zalévací látkou. Podstata vynálezu spočívá v tom, že mezivrstva mezi ochrannou zalévací látkou a PIN-fotodiodou je vytvořena z polyvinylchloridu PVC, rozpuštěného v methylenchloridu CH2Cl2, a to tak, že...

Polovodičová součástka planární PIN-fotodiody

Načítavanie...

Číslo patentu: 220696

Dátum: 15.12.1985

Autori: Kerhart Jaroslav, Kříž Josef, Benc Ivo, Ladnar Josef, Urbanec Jan, Kopecký Josef

Značky: planární, polovodičová, pin-fotodiody, součástka

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší zlepšení funkce planární PIN-fotodiody v důsledku jiného uspořádání polovodičové součástky. Podstata vynálezu spočívá v tom, že polovodičová destička planární PIN-fotodiody je k nosné základně pouzdra, vytvářející zároveň elektrický spoj, připevněna a vodivě spojena ze strany opačného typu vodivosti, než je vodivost základního materiálu polovodičové destičky. Vynálezu lze s výhodou využít v optoelektronice a jako detektor záření, s...

Rozkladová elektroda snímací elektronky infračerveného záření

Načítavanie...

Číslo patentu: 218270

Dátum: 15.02.1985

Autori: Urbanec Jan, Ladnar Josef, Kopecký Josef, Benc Ivo, Kerhart Jaroslav

Značky: elektronky, elektroda, rozkladová, snímací, záření, infračerveného

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká rozkladové elektrody snímací elektronky infračerveného záření. Řeší materiál a podklad pro rozkladovou elektrodu snímacích elektronek. Podstata vynálezu spočívá v použití speciální práškové keramiky v želatině nanesené na křemíkové destičce. Vynález může být využit ve vakuové elektronice a v polovodičové technice.

Rozkladová elektroda snímací elektronky infračerveného záření

Načítavanie...

Číslo patentu: 218269

Dátum: 15.02.1985

Autori: Kopecký Josef, Urbanec Jan, Kerhart Jaroslav, Benc Ivo, Ladnar Josef

Značky: elektronky, elektroda, infračerveného, snímací, rozkladová, záření

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká elektrody snímací elektronky infračerveného záření. Řeší materiál a podklad pro rozkladovou elektrodu snímacích elektronek. Podstata vynálezu spočívá v použití speciální práškové keramiky v želatině nanesené na křemíkové destičce. Vynález může být využit ve vakuové elektronice a v polovodičové technice.

Zařízení pro chlazení rozkladové elektrody vidikonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 225231

Dátum: 01.12.1984

Autori: Ladnar Josef, Kerhart Jaroslav, Prchlík Jaroslav, Kříž Josef, Kopecký Josef, Urbanec Jan, Benc Ivo

Značky: rozkladové, zařízení, chlazení, vidikonu, elektrody

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro chlazení rozkladové elektrody vidikonu, zabudované do systému vidikonové elektronky, vyznačené tím, že sestává z chladícího okruhu (11) vakuově zabudovaného v rozšířeném konci skleněného pláště (1) snímací elektronky, přičemž chladící okruh (11) je pomocí tepelného spoje (10) přichycen k držáku (8) rozkladové elektrody (9), která je s držákem (8) vodivě spojená.

Polovodičová rozkladová elektroda snímací elektronky

Načítavanie...

Číslo patentu: 213840

Dátum: 01.05.1984

Autori: Kopecký Josef, Husa Václav, Ladnar Josef, Benc Ivo, Urbanec Jan, Kerhart Jaroslav, Kříž Josef

Značky: polovodičová, snímací, rozkladová, elektroda, elektronky

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší provedení polovodičové rozkladové elektrody snímací elektronky určené pro měření rozměrů. Podstata vynálezu spočívá v tom, že polovodičová rozkladová elektroda je zhotovena tak, že obsahuje jednu přímou řadu fotodiod obdélníkovitého tvaru, přiléhajících k sobě delšími stranami. Rozkladovou elektrodu lze přitom s výhodou vytvořit z křemíku, a to běžnou technologií používanou při výrobě křemíkových vidikonů. Vynálezu je možno využít...