Benák Rudolf

Lineárne valivé vedenia najmä unášacieho vozíka paliet

Načítavanie...

Číslo patentu: 260377

Dátum: 15.12.1998

Autor: Benák Rudolf

MPK: B65G 25/04

Značky: lineárně, unášacieho, vozíka, vedenia, najmä, valivé, paliet

Text:

...pre silovo. náročné uloženie.Na pripojených výkresoch sú znázornená dve prikladné riešenia lineárneho vallvéhovedenia, kde na obr. 1 je nakreslený prieč ny rez vedením, na obr. 2 je nakreslené vedenie vjpôdoryse, ,na obr. .3 je nakreslenýpriečny rez druhým príkladným riešením a i,na obr. 51 jenakreslený pôdorys druhého riešeniaLineárne valivé vedenie unášacieho vozí~ ka pozostáva z nosnej vodiacej časti 1 a vedenej časti 2. Na stykových...

Zariadenie na ohrievanie tabliet, najmä vysokofrekvenčným ohrevom

Načítavanie...

Číslo patentu: 269669

Dátum: 11.04.1990

Autor: Benák Rudolf

MPK: B29C 35/12

Značky: ohrevom, tabliet, vysokofrekvenčným, najmä, ohrievanie, zariadenie

Text:

...tabliet vysokofrekvenćným ohrevom pozostáva z ohrievacej komory l, v ktorej je vysokofrekvenčný ohrev tvorený hornou elektródou lj a dolnou elektródou 3. V ohrievacej komore l je umiestnený dopravník 2, ktorý je tvorený nekonečným dopravným pásom 3. Horná vetva Q nekonečneho dopravného pásu 5 je vedená nad dolnou elektródou Ž a dolná vetva 2 je vedená pod dolnou elektródou Ž ohrievacej komory l. Nekonečný dopravný pás 3 je uložený na...

Zariadenie na vymedzenie dlžky dopravného pásu a napínanie dopravného pásu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269667

Dátum: 11.04.1990

Autor: Benák Rudolf

MPK: B65G 23/44

Značky: dĺžky, pásu, vymedzenie, napínanie, zariadenie, dopravného

Text:

...bočnici je uložená doska v ktorej je otočne uložená príruba. V prirube sú vytvorené otvory pre uloženie osiek. Na oskách sú uložené valce. Na výstupe otoč~ ného ramena je upevnené páka spojená so zdrojom sily.Výhodou mechanizmu na vymedzenie dĺžky dopravného pásu a napínanie dopravného pásu je, že v duplicitnej zostave je schopné vymedzovať vaćšie dĺžky predĺženia dopravnéhopásua tak zvyšuje dobu využiteľnosti dopravného pásu. Výhodou...

Zariadenie na stohovanie plošných technologických paliet

Načítavanie...

Číslo patentu: 267765

Dátum: 12.02.1990

Autori: Kaššovic Ľubomír, Benák Rudolf

MPK: B23Q 7/10

Značky: stohovanie, plošných, technologických, paliet, zariadenie

Text:

...zeriedenie.Zariadenie na ctohovenia plolných technologických paliet pozostáva z rásu 1. V hornej časti rálu 1 je usiestnená nosné plošina 1 pevne uložená ne zdviháku 2, na ktorý je pripojená ojnica 12 klukoveho eechaniznu jo spojeneho s pohono /na obr. nezekreslený/. Na dolnej ploche nosnej ploliny § po oboch stranách sú na pevných konzoliach 11 kyvne e nero hore odpružene prostrednictvoe prułin 1 uložená reaená 2 s ovládncini kladkeni 13. V...

Zariadenie pre dávkovanie technologických paliet

Načítavanie...

Číslo patentu: 267198

Dátum: 12.02.1990

Autor: Benák Rudolf

MPK: B65G 60/00

Značky: dávkovanie, paliet, zariadenie, technologických

Text:

...technologických paliet je prikladne znázornená na pripojenom výkrese, kde na obr. 1 je nakreslený nárys zariadenia vo východiskovej polohe, na obr. 2 je nakreslený nárys zariadenia v polohe odoberania palety zo stohu, na obr. 3 je nakreslená časť nárysu zariadenia v polohe po odobrati jednej palety zo stohu a na obr. 4 je nakreslený pôdorys zariadenia.Zariadenie pre dávkovanie technologických paliet pozostáva 2 rámu l. V dolnej časti...

Dávkovacie zariadenie najmä tabliet na pásový dopravník

Načítavanie...

Číslo patentu: 267189

Dátum: 12.02.1990

Autori: Benák Rudolf, Sláva Jozef

MPK: B65G 47/19

Značky: tabliet, dávkovacie, pásový, najmä, dopravník, zariadenie

Text:

...je spojený s pohonovým motorom g. Oproti vstupu pásového dopravníka §je umiestnená technologické paleta ll s tabletami lg. Nad technologickú paletu zasahuje narážka ll posúvača lg. Posúvač lg je pevne uchytený na ťažnom páse li,ktorý je uložený na nosných kladkách lg. Na nosnú kladku lg je pripojený.pohonový motor l. Nad vstupom pásového dopravnika Ž je umiestnený optosnímač 3 prísunu tablety lg, za ktorým je vo vzdialenosti menšej ako je...

Zariadenie pre cyklický posun plochých technologických paliet

Načítavanie...

Číslo patentu: 266286

Dátum: 13.12.1989

Autori: Radič Rudolf, Benák Rudolf

MPK: B65G 25/04

Značky: technologických, zariadenie, paliet, cyklický, posun, plochých

Text:

...o zdvih pri manipulácií predmetmi (obyčajne tabliet) nazariadenie pre cyklícký posun plochých technologických paliet je prikladne znázornená na pripojených výkresoch, kde na obr. I je nakreslený celkový pohľad na zariadenie v náryse vo výchcdiskovom postavení pred záberom, na obr. 3 je nakreslené zariadenie v náryse v čias točnom reze a na obr. 3 je nakreslený pôdorys zariadenia.zariadenie pre cyklický posun plochých technologických...

Zariadenie na prívod a orientáciu najmä sifónových bombičiek

Načítavanie...

Číslo patentu: 262793

Dátum: 11.04.1989

Autor: Benák Rudolf

MPK: B65G 47/74

Značky: sifónových, bombičiek, najmä, přívod, zariadenie, orientáciu

Text:

...rez rovinou AA z obr. 1.Zariadenie na prívod a orientáciu sifónových bombičiek pozostáva z frémy 1, na ktorej sú uchytené unášacie valce 4. Na unáša 4cích valcoch 4 je horizontálne uložený do pravný kotúč 2. Na Íréme 1 vedľa dopravného kotúča 2 je uložený násypný zásobník 17,v ktorom je vytvorený oproti vnútornému povrchu dopravného kotüča 1 odv-ádzací otvor 11. Vnútorný povrch dopravného kotúča 1 je -opatrený vynášacíml lištami 5. Pod...

Zariadenie na nakladanie najmä tabliet na pásový dopravník

Načítavanie...

Číslo patentu: 261824

Dátum: 10.02.1989

Autori: Radič Rudolf, Borík Dušan, Benák Rudolf

MPK: B65G 47/06

Značky: nakladanie, dopravník, pásový, najmä, zariadenie, tabliet

Text:

...uložené vysávacie rameno 25 tabliet 24, ktoré zasohuje nad úložnú plochu 23 palety 19 a nad pásový dopravník 22.Vyrsüvacie rameno 25 je pevne Licbytené na valčekovej reťazi 27 opásanej na reťazových kolesách 28, z ktorých ľavé je opatrene pohonom 26. Pod unášacím vozikom 15 obr, 1) je v dolnej časti 3 trémy 1 na ľavej strane umiestnený nakladaci výťarh 4 a na.pravej strane vykladaci výťah 5 paliet 19. Nakladaci .a vykladací výťah 4, 5...

Technologická paleta najmä pre tablety

Načítavanie...

Číslo patentu: 261672

Dátum: 10.02.1989

Autori: Radič Rudolf, Benák Rudolf

MPK: B65D 85/56

Značky: najmä, tablety, technologická, paleta

Text:

...seba zadadajüce. Do podstaty vynálezu patri aj to, že oddeľovacie a nosné prepážky sú opatrené obmedzovacími vložkami.Technologické paleta podla vynalezu umožňuje samočinné nakladanie tabliet priamo od tabletovacieho lisu bez potreby ďalšieho nakladacieho mechanizmu, zariadenia,alebo pracovníka obsluhy. Výhodou technologickej palety je aj jej univerzálnost, rýchla úprava na iný rozmer tablety a spôsob jednoduchého vykladania samočinným...

Dopravné zariadenie valcových súčiastok najmä sifónových bombičiek

Načítavanie...

Číslo patentu: 256188

Dátum: 15.04.1988

Autor: Benák Rudolf

MPK: B23Q 7/08

Značky: sifónových, zariadenie, válcových, súčiastok, najmä, bombičiek, dopravné

Text:

...a zjednoduší sa pristup k dopravným súčiastkám.Na jpripojenom výkrese je znázornená pri 4.k-ladné riešenie dopravného zariadenia sifönových ibombičiek, kde na obr. 1 je nakreslený nárys v reze a na obr. 2 je nakrevslený rez rovinou A - A z obr. 1.Dowpnavné zariadenie valcovýoh súčiastok v konkrétnom riešení -sifónových íbombičiek,pozostáva z dopravného tunela 1, v ktorom je vytvorená vratná komora 2. Po stranách dopravného tunela 1 v...

Zariadenie na otáčanie súčiastok, najmä sifónových bombičiek

Načítavanie...

Číslo patentu: 236211

Dátum: 01.02.1988

Autor: Benák Rudolf

MPK: F17C 5/06, F17C 1/00

Značky: súčiastok, otáčanie, sifónových, najmä, bombičiek, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je otáčanie súčiastok, ich spoľahlivé uchytenie pri otáčaní a okamžité uvoľnenie po otáčaní. Uvedeného účelu sa dosiahne zariadením na otáčanie súčiastok, ktoré je tvorené telesom v dutine ktorého je na rozpernej pružine uložené šmýkadlo, na spodnom konci opatrené kladkou otočne uloženou na čape. V drážke vytvorenej v telese je uložené vodiace pero upevnené na čape kladky. Na hornom konci telesa je vytvoreny držiak na ktorom je...

Zapojenie zariadenia na dopravu najmä válcových súčiastok

Načítavanie...

Číslo patentu: 252955

Dátum: 15.10.1987

Autori: Šicko Ján, Benák Rudolf, Radič Rudolf, Bumbál Ľubomír

MPK: B65G 47/19

Značky: válcových, zapojenie, najmä, dopravu, súčiastok, zariadenia

Text:

...s elektromagnetom 4.(4 Posúvač, 2je spojený s pohonom 18. Elektromagnet 4 je elektricky pripojený na súčinový logický člen 5, na ktorý je pripojený zdroj elektrickej energie 20. Na prívode 12 súčiastok 13 je umiestnený snímač 11, ktorý je pripojený cez oneskorovaci člen 9 a zosilňovací člen 8 na vstup súčinovêho logického obvodu 5. Oproti prednej polohe posúvača 2 je umiestnený snímač 7 pripojený cez zosilňovací čen 6 na vstup súčinového...

Ovládacie zariadenie posúvača najmä valcových súčiastok

Načítavanie...

Číslo patentu: 237087

Dátum: 01.10.1987

Autori: Křižka Bedřich, Benák Rudolf

MPK: B65G 47/19

Značky: najmä, válcových, súčiastok, zariadenie, posúvača, ovládacie

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je synchronizácia zatvárania palcov posúvača s vykladacím postavením posúvača v hornej polovici zdvihu. Uvedeného účelu sa dosahuje ovládacím zariadením podľa vynálezu, ktorého podstatou je, že ovládanie elektromagnetu je pripojené prostredníctvom súčinového logického člena cez zosilňovací člen valcových súčiastok prostredníctvom oneskorovacieho člena so snímačom prítomnosti a cez zosilňovací člen so snímačom polohy posúvača.

Zariadenie na dávkovanie valcových súčiastok do rotorového stroja

Načítavanie...

Číslo patentu: 252000

Dátum: 13.08.1987

Autor: Benák Rudolf

MPK: B23Q 7/02

Značky: dávkovanie, zariadenie, stroja, rotorového, válcových, súčiastok

Text:

...pôdorys s čiastkovými rezmi.Zariadenie na dávkovanie sifónových bombičiek do rotorového stroja pozostáva zo stojana 1, v ktorom je otočne uložený vzvislej polohe hriadel 2. Na hornom konci hriadela 2 je pevne uložený dávkovací kotúč 3, ktoreho obvod je opatrený unášačom 4, na ktorom je vytvorené odoberanie lôžko 11. Pred odoberacim lôžkom 11 unášača 4 sú v dvoch drážkach 12 vytvorených nad sebou v dávkovacom lkotúči 3 kyvne uložené na...

Způsob nepřetržité rektifikace vícesložkových směsí

Načítavanie...

Číslo patentu: 245041

Dátum: 16.03.1987

Autori: Benák Rudolf, Vasilev Ljudmil

MPK: B01D 3/14

Značky: vícesložkových, směsi, způsob, rektifikace, nepřetržité

Text:

...Kam coomuomenne uexny aa onuuanonoe npeua ncnapennuu u y rononxu KOHOHHH Konnencuponauuuun xonuuecmnaum mneruu n nucwunnama M cxenonawennno HBHHBTGH onpenenammmu maumopou nan aueproaampar. na cyuuu oooux Konnqecrn numexaer oómas narpysxn Konóanu.upn nocroaunon oruocurensnon nemyqecwu H coornewcrnenao Innnuannaony Qneruonouy qucny Qneruonoe qncno yBennqnBaerca c onnom croponn c nananmen Konueurpannew ncxonaoro nponyxma H c npyvoü cwoponu - c...

Medzioperačný zásobník rotorového dávkovacieho zariadenia súčiastok s osadením

Načítavanie...

Číslo patentu: 234725

Dátum: 01.03.1987

Autor: Benák Rudolf

MPK: B65G 47/74

Značky: zariadenia, súčiastok, osadením, zásobník, dávkovacieho, rotorového, medzioperačný

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je vyrovnanie výpadkov jednotlivých orientovane privádzaných súčiastok do cyklického odovzdávacieho zariadenia a zvýšenie množstva orientovane privádzaných súčiastok. Uvedeného účelu sa dosiahne medzioperačným zásobníkom rotorového dávkovacieho zariadenia, ktorého podstatou je, že vonkajšia a vnútorná vodiaca dráha súčiastok s osadením vyúsťujú nad otočný stôl. Otočný stôl je uložený na stojane excentricky voči zvislej osi...

Rotorové zariadenie na nasádzanie hadičky na nástavec a jej delenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 248226

Dátum: 12.02.1987

Autori: Radič Rudolf, Benák Rudolf, Zámečník Jaroslav

MPK: B23P 19/04

Značky: hadičky, nástavec, zariadenie, rotorové, delenie, nasádzanie

Text:

...15, ktorého horný koniec je s hriadelom 3 spojený .prostrednictvom polohovacieho prevodu 11. P-clohovací prevod 11 je tvorený retazovými .kolesami 22,z ktorých hnacie je pevne uchytené na puzdre 13 a hnané .na vretene 15. Reťazové kolesá 22 sú opásané .reťaz-ou 23. Na dolnom konci vretena 15 je uchytená nasádzaucia hlavice 17, tvorená klieštinami 16 uloženými na .pružinách 27. Na hornej ploche pracovného .rotora 4 je prestavitelné...

Zariadenie na ovládanie posúvača valcových súčiastok, najmä sifónových bombičiek

Načítavanie...

Číslo patentu: 234834

Dátum: 15.01.1987

Autor: Benák Rudolf

MPK: B65G 47/19

Značky: ovládanie, posúvača, bombičiek, najmä, válcových, sifónových, zariadenie, súčiastok

Zhrnutie / Anotácia:

Podstatou vynálezu je, že v dráhe posuvu výklopných ramien sú pred hornou zdvihovou úvraťou posúvača uložené odsúvacie kladky a v dráhe posuvu tlačných palcov pred dolnou zdvihovou úvraťou posúvača sú na čape upevnenom v odklopnom závese otočne uloženom na fréme zariadenia, uložené zasúvacie kladky. Odklopný záves je spojený s tiahlom ovládacieho elektromagnetu pevne uchyteného na fréme zariadenia.

Zariadenie na podávanie valcových súčiastok

Načítavanie...

Číslo patentu: 234695

Dátum: 01.01.1987

Autor: Benák Rudolf

MPK: B65G 47/19

Značky: válcových, podávanie, zariadenie, súčiastok

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom zariadenia na podávanie valcových súčiastok je plynulé podávanie súčiastok a sprístupnenie vratnej komory pre odstránenie zádržiek. Uvedeného účelu sa dosiahne zariadením na podávanie valcových súčiastok, ktorého podstatou je, že prívodný tunel valcových súčiastok je výkyvne uložený na držiaku, ktorého spodná plocha tvorí konvexnú opornú vodiacu plochu prívodného tunela.

Prívodné zariadenie valcových súčiastok, najmä sifonových bombičiek

Načítavanie...

Číslo patentu: 234594

Dátum: 01.01.1987

Autor: Benák Rudolf

MPK: B65G 47/74

Značky: najmä, válcových, prívodné, zariadenie, bombičiek, sifónových, súčiastok

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je privádzanie samočinne sa obmedzujúceho optimálneho množstva sifónových bombičiek do dopravného venca bez prívodného snímača stavu zásoby sifónových bombičiek. Uvedeného účelu sa dosiahne prívodným zariadením, valcových súčiastok, ktorého podstatou je, že stena dopravného venca sa smerom od vynášacích líšt k násypnému zásobníku rozširuje vytvárajúc nábeh v ktorom sú vytvorené po obvode dopravného venca rozrušovacie zahľbenia....

Združený nástroj na triedenie súčiastok a odstraňovanie fólie zo súčiastok, najmä zo sifónových bombičiek

Načítavanie...

Číslo patentu: 232628

Dátum: 15.12.1986

Autor: Benák Rudolf

MPK: F17C 5/00, F17C 5/06

Značky: nástroj, najmä, súčiastok, bombičiek, odstraňovanie, združený, fólie, sifónových, triedenie

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je roztriedenie demontovaných sifónových bombičiek s prilisovaním fólie od bombičiek bez fólie a strhávanie fólie jedným združeným nástrojom. Uvedeného účelu sa dosiahne vynálezom, ktorého podstatou je, že vo vnútornom šmýkadle je svojou hornou časťou uložený vnútorný tŕň a na spodnom konci vonkajšieho šmýkadla je prostredníctvom zachytávacieho člena upevnená dutá objímka, v ktorej je uložený feromagnetický člen s vytvoreným...

Zariadenie na orientáciu a dopravu súčiastok s hlavou na rotorových strojoch

Načítavanie...

Číslo patentu: 227567

Dátum: 01.06.1986

Autor: Benák Rudolf

Značky: hlavou, súčiastok, zariadenie, orientáciu, dopravu, strojoch, rotorových

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na orientáciu a dopravu súčiastok s hlavou na rotorových strojoch, u ktorých dopravná dráha súčiastok je tvorená po obvode dopravného rotora, vyznačujúce sa tým, že vnútorná časť dopravnej dráhy (10) je tvorená rotačným kotúčom (4), pričom nad častou rotačného kotúča (4) je umiestnený násypník (5) zasahujúci nad dopravnú dráhu (10).

Zariadenie na ovládanie pracovných nástrojov na rotorových strojoch

Načítavanie...

Číslo patentu: 227566

Dátum: 01.06.1986

Autor: Benák Rudolf

Značky: strojoch, ovládanie, rotorových, nástrojov, zariadenie, pracovných

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na ovládanie pracovných nástrojov na rotorových strojoch pozostávajúce z vonkajšie ho šmýkadla, v ktorom je posuvne uložené vnútorné šmýkadlo, ktoré sú prostredníctvom vodiacich kladiek uložené na pevnej obvodovej vačke rotorového stroja, pričom pod šmýkadlom je na no snom venci rotorového stroja pevne uchytený pracovný nástroj, vyznačujúce sa tým, že vonkajšie šmýkadlo je na dolnom konci na vnútornej ploche opatrené vodiacou drážkou...

Rotorové dávkovacie zariadenie plochých súčiastok do pracovných strojov

Načítavanie...

Číslo patentu: 224022

Dátum: 15.04.1986

Autor: Benák Rudolf

Značky: pracovných, zariadenie, súčiastok, rotorové, dávkovacie, strojov, plochých

Zhrnutie / Anotácia:

Rotorové dávkovacie zariadenie plochých súčiastok do pracovných strojov, pozostávajúce s otočného dávkovacieho kotúča, nad ktorým je usporiadaný zásobník, vyznačujúce sa tým, že na obvode hornej časti deliacej medzery dávkovacieho kotúča (2) a plášťa (6) zásobníka je vytvorená zoraďovacia drážka (19), na ktorú je napojená v zvislom smere aspoň jedna odoberacia dráha (11), vyúsťujúca do horizontálneho podávacieho lôžka (12) nad vodiacou dráhou...

Rotorové dávkovacie zariadenie súčiastok s osadením do pracovných strojov

Načítavanie...

Číslo patentu: 222638

Dátum: 15.03.1986

Autori: Urbanová Emília, Benák Rudolf

Značky: strojov, zariadenie, osadením, rotorové, dávkovacie, súčiastok, pracovných

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je zorientovať súčiastky a dopraviť do pracovného stroja v potrebnom množstve. Uvedeného účelu sa dosiahne zariadením podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom, že v dávkovacom kotúči sú vytvorené dva druhy dopravných dráh, ktoré sú ukončené horizontálnym odovzdávacím lôžkom, korešpondujúcim s odoberacím lôžkom pracovného stroja.

Uzatváracia montážna hlavica, najmä aerosolových ventilov na montážnych strojoch

Načítavanie...

Číslo patentu: 227117

Dátum: 01.01.1985

Autor: Benák Rudolf

Značky: uzatváracia, hlavica, aerosolových, montážnych, montážna, ventilov, strojoch, najmä

Zhrnutie / Anotácia:

Uzatváracia montážna hlavica najmä aerosolových ventilov na montážnych strojoch vyznačujúca sa tým, že je tvorená dvojramennými pákami /2/ kyvne uloženými na vnútornom obvode nosného puzdra /1/, pričom dvojramenné páky /2/ sú na hornom konci z vnútornej strany opatrené šikmým zrazením /9/, kým na dolnom konci z vnútornej strany sú vytvorené uzatváracie čeľuste /11/ a v strednej časti z vnútornej strany sú opatrené pevnými dorazmi /10/, zatiaľ...

Podávacie zariadenie valcových súčiastok, najmä sifónových bombičiek

Načítavanie...

Číslo patentu: 227078

Dátum: 01.01.1985

Autori: Radič Rudolf, Benák Rudolf

Značky: najmä, sifónových, válcových, podávacie, bombičiek, súčiastok, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Podávacie zariadenie valcových súčiastok, najmä sifónových bombičiek, pozostávajúce z orientovacieho zariadenia s gravitačným sklzom, vyznačujúce sa tým, že ku gravitačnému sklzu /6/ je pripojený prívodný sklz /10/ súčiastok /5/ a k prívodnému sklzu /10/ je pripojený odvádzací dopravný tunel /12/ súčiastok /5/ po stranách ktorého sú umiestnené ramená /3/ s tlačnými palcami /4/ prečnievajúcimi do odvádzacieho dopravného tunela /12/ súčiastok /5/...

Zariadenie na orientáciu valcových súčiastok, najmä sifónových bombičiek

Načítavanie...

Číslo patentu: 227077

Dátum: 01.01.1985

Autori: Radič Rudolf, Benák Rudolf

Značky: bombičiek, orientáciu, sifónových, zariadenie, válcových, súčiastok, najmä

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na orientáciu valcových súčiastok, najmä sifónových bombičiek, pozostávajúce z frémy, na ktorej je uložený násypný zásobník súčiastok a dutý valec, uložený na unášacích valcoch, vyznačujúci sa tým, že na vnútornej ploche horizontálne uloženého dutého valca /1/ sú v smere jeho osi pripojené vynášacie lišty /5/, pričom z vnútra dutého valca /1/ nad jeho horizontálnou osou, je uložená prídržná lišta /2/ súčiastok /8/ v hornej časti...

Zariadenie k dávkovaniu plochých rotačných súčiastok do rotorového stroja

Načítavanie...

Číslo patentu: 216863

Dátum: 31.10.1984

Autor: Benák Rudolf

Značky: súčiastok, zariadenie, dávkovaniu, rotačných, rotorového, stroja, plochých

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši spoľahlivé dávkovanie plochých rotačných súčiastok do pracovného priestoru stroja. Podstata vynálezu spočíva v zhotovení dávkovacieho zariadenia, ktorého násypka je tvorená čelom a jeho tvarovaná časť je totožná s tvarom odoberacieho kotúča až po jeho funkčné čelo. Ďalej je násypka tvorená vnútornou kužeľovitou plochou, na ktorú nadväzuje vonkajšia plocha ukončená vybraním. Odoberací kotúč je po obvode tvorený vonkajšou...

Montážny nástroj pracovného stroja

Načítavanie...

Číslo patentu: 217488

Dátum: 15.05.1984

Autori: Benák Rudolf, Radič Rudolf

Značky: pracovného, nástroj, stroja, montážny

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka montážného nástroja pracovného stroja pre montáž telesa kužeľky z jednotlivých dielov. Podstatou uvedeného vynálezu je, že zakladač a odoberací tŕň sú uchytené vo vlastných šmýkadlách do seba posuvne uložených a tlačených rozpernou pružinou. Uvedené šmýkadlá ovláda jedna rovinová vačka obsahujúca dve samostatné vodiace plochy, ktoré ovládajú činné zdvihy funkčných prvkov. Usporiadanie stavby zlúčeného pracovného bloku nástrojov...

Zariadenie k dávkovaniu plochých rotačných súčiastok do pracovného stroja

Načítavanie...

Číslo patentu: 217487

Dátum: 15.05.1984

Autor: Benák Rudolf

Značky: stroja, zariadenie, pracovného, dávkovaniu, plochých, súčiastok, rotačných

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši spoľahlivé dávkovanie plochých rotačných súčiastok do pracovného stroja. Podstata vynálezu spočíva v zhotovení dávkovacieho zariadenia, ktorého čelo násypky je na strane v smere otáčania odoberacieho kotúča nad jeho osadením opatrené aspoň jednou kladkou. Kladka je otočne uložená na čape, ktorý je pevne upevnený v drážke čela násypky. Funkčné čelo odoberacieho kotúča je opatrené aspoň jedným ustavovacím lôžkom vytvoreným súoso s...