Bemis Jean

N-(3,3-Dimetylindolin-6-yl){2-[(4-pyridylmetyl)amino](3- pyridyl))karboxamid, jeho použitie a farmaceutická kompozícia s jeho obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 287860

Dátum: 01.12.2011

Autori: Dominguez Celia, Kim Joseph, Adams Jeffrey, Geuns-meyer Stephanie, Germain Julie, Kiselyov Alexander, Bemis Jean, Ouyang Xiaohu, Kim Tae-seong, Cai Guolin, Yuan Chester Chenguang, Xu Shimin, Croghan Michael, Patel Vinod, Dipietro Lucian, Xi Ning, Chen Guoqing, Handley Michael, Booker Shon, Elbaum Daniel, Tasker Andrew, Huang Qi, Stec Markian, Smith Leon

MPK: C07D 401/12, C07D 401/14, C07D 213/82...

Značky: farmaceutická, n-(3,3-dimetylindolin-6-yl){2-[(4-pyridylmetyl)amino](3, obsahom, pyridyl))karboxamid, použitie, kompozícia

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa N-(3,3-dimetylindolin-6-yl){2-[(4-pyridylmetyl)amino](3-pyridyl))- karboxamid a jeho farmaceuticky prijateľná soľ. Tento karboxamid alebo jeho farmaceuticky prijateľná soľ, alebo farmaceutická kompozícia s jeho obsahom sa používa na výrobu lieku na liečenie a profylaxiu rakoviny, chorôb súvisiacich s angiogenézou, neopláziou a chorôb súvisiacich s KDR receptormi.

Imidazo[2,2-b]tiazolové deriváty ako zlúčeniny modulujúce sirutín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13797

Dátum: 04.08.2006

Autori: Nunes Joseph, Ng Pui Yee, Vu Chi, Disch Jeremy, Milne Jill, Bemis Jean, Xie Roger

MPK: A61K 31/41, A61K 31/495, A61K 31/435...

Značky: sirutín, modulujúce, deriváty, zlúčeniny, imidazo[2,2-b]tiazolové

Text:

...ajeho odolnosti voči záťaži, a tak zvyšujú jeho šancu prežiťSIRT 3 je homológom SIRT 1, ktorý je konzervovaný u prokaryot i eukaryot (P. Onyango et al., Proc. Natl. Acad. Sci. USA 99 13653-13658 (2002. Cieľom pre protein SIRT 3 sú mitochondriálne lišty, k čomu slúži jedinečná doména na N-konci. SIRT 3 vykazuje aktivitu NAD-dependentný proteín deacetylázy a je exprímovaný ubikvitne, najmä v metabolícky aktívnych tkanivách. Predpokladá sa,...