Bemis Jean

N-(3,3-Dimetylindolin-6-yl){2-[(4-pyridylmetyl)amino](3- pyridyl))karboxamid, jeho použitie a farmaceutická kompozícia s jeho obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 287860

Dátum: 01.12.2011

Autori: Ouyang Xiaohu, Huang Qi, Chen Guoqing, Handley Michael, Elbaum Daniel, Xu Shimin, Yuan Chester Chenguang, Bemis Jean, Smith Leon, Germain Julie, Xi Ning, Croghan Michael, Kiselyov Alexander, Kim Joseph, Booker Shon, Kim Tae-seong, Geuns-meyer Stephanie, Cai Guolin, Adams Jeffrey, Dominguez Celia, Patel Vinod, Tasker Andrew, Dipietro Lucian, Stec Markian

MPK: C07D 401/14, C07D 213/82, C07D 401/12...

Značky: obsahom, farmaceutická, kompozícia, pyridyl))karboxamid, n-(3,3-dimetylindolin-6-yl){2-[(4-pyridylmetyl)amino](3, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa N-(3,3-dimetylindolin-6-yl){2-[(4-pyridylmetyl)amino](3-pyridyl))- karboxamid a jeho farmaceuticky prijateľná soľ. Tento karboxamid alebo jeho farmaceuticky prijateľná soľ, alebo farmaceutická kompozícia s jeho obsahom sa používa na výrobu lieku na liečenie a profylaxiu rakoviny, chorôb súvisiacich s angiogenézou, neopláziou a chorôb súvisiacich s KDR receptormi.

Imidazo[2,2-b]tiazolové deriváty ako zlúčeniny modulujúce sirutín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13797

Dátum: 04.08.2006

Autori: Nunes Joseph, Xie Roger, Bemis Jean, Disch Jeremy, Vu Chi, Milne Jill, Ng Pui Yee

MPK: A61K 31/495, A61K 31/41, A61K 31/435...

Značky: deriváty, zlúčeniny, sirutín, imidazo[2,2-b]tiazolové, modulujúce

Text:

...ajeho odolnosti voči záťaži, a tak zvyšujú jeho šancu prežiťSIRT 3 je homológom SIRT 1, ktorý je konzervovaný u prokaryot i eukaryot (P. Onyango et al., Proc. Natl. Acad. Sci. USA 99 13653-13658 (2002. Cieľom pre protein SIRT 3 sú mitochondriálne lišty, k čomu slúži jedinečná doména na N-konci. SIRT 3 vykazuje aktivitu NAD-dependentný proteín deacetylázy a je exprímovaný ubikvitne, najmä v metabolícky aktívnych tkanivách. Predpokladá sa,...