Bemis Jean

N-(3,3-Dimetylindolin-6-yl){2-[(4-pyridylmetyl)amino](3- pyridyl))karboxamid, jeho použitie a farmaceutická kompozícia s jeho obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 287860

Dátum: 01.12.2011

Autori: Kim Joseph, Stec Markian, Yuan Chester Chenguang, Xu Shimin, Elbaum Daniel, Adams Jeffrey, Croghan Michael, Germain Julie, Booker Shon, Chen Guoqing, Dominguez Celia, Dipietro Lucian, Cai Guolin, Handley Michael, Kiselyov Alexander, Bemis Jean, Ouyang Xiaohu, Patel Vinod, Smith Leon, Xi Ning, Kim Tae-seong, Huang Qi, Geuns-meyer Stephanie, Tasker Andrew

MPK: C07D 213/82, C07D 401/12, C07D 401/14...

Značky: použitie, kompozícia, obsahom, farmaceutická, pyridyl))karboxamid, n-(3,3-dimetylindolin-6-yl){2-[(4-pyridylmetyl)amino](3

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa N-(3,3-dimetylindolin-6-yl){2-[(4-pyridylmetyl)amino](3-pyridyl))- karboxamid a jeho farmaceuticky prijateľná soľ. Tento karboxamid alebo jeho farmaceuticky prijateľná soľ, alebo farmaceutická kompozícia s jeho obsahom sa používa na výrobu lieku na liečenie a profylaxiu rakoviny, chorôb súvisiacich s angiogenézou, neopláziou a chorôb súvisiacich s KDR receptormi.

Imidazo[2,2-b]tiazolové deriváty ako zlúčeniny modulujúce sirutín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13797

Dátum: 04.08.2006

Autori: Bemis Jean, Milne Jill, Ng Pui Yee, Disch Jeremy, Nunes Joseph, Xie Roger, Vu Chi

MPK: A61K 31/495, A61K 31/41, A61K 31/435...

Značky: modulujúce, deriváty, zlúčeniny, imidazo[2,2-b]tiazolové, sirutín

Text:

...ajeho odolnosti voči záťaži, a tak zvyšujú jeho šancu prežiťSIRT 3 je homológom SIRT 1, ktorý je konzervovaný u prokaryot i eukaryot (P. Onyango et al., Proc. Natl. Acad. Sci. USA 99 13653-13658 (2002. Cieľom pre protein SIRT 3 sú mitochondriálne lišty, k čomu slúži jedinečná doména na N-konci. SIRT 3 vykazuje aktivitu NAD-dependentný proteín deacetylázy a je exprímovaný ubikvitne, najmä v metabolícky aktívnych tkanivách. Predpokladá sa,...