Bemis Guy

Inhibítory enzýmu konvertujúceho interleukín-1beta, farmaceutická kompozícia s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 287422

Dátum: 18.08.2010

Autori: Murcko Mark, Lauffer David, Livingston David, Mullican Michael, Golec Julian, Bemis Guy

MPK: C07K 5/00, A61K 38/06, A61K 38/07...

Značky: kompozícia, interleukín-1beta, použitie, konvertujúceho, enzymů, farmaceutická, obsahom, inhibitory

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa inhibítory enzýmu konvertujúceho interleukín-1beta všeobecného vzorca alfa, farmaceutická kompozícia s ich obsahom, ich použitie na prípravu liečiva na liečenie alebo prevenciu ochorení sprostredkovaných IL-1, autoimúnnych ochorení, zápalových ochorení alebo neurodegeneratívnych ochorení, na prípravu liečiva na inhibíciu funkcie sprostredkovanej ICE, na prípravu liečiva na urýchlenie hojenia zranení a rán a na liečenie alebo...

Inhibítory enzýmu konvertujúceho interleukín-1ß, farmaceutický prostriedok s ich obsahom a spôsob prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 287195

Dátum: 22.02.2010

Autori: Zelle Robert, Matharu Saroop, Batchelor Mark, Bemis Guy, Murcko Mark, Bebbington David, Lauffer David, Gu Yong, Gillespie Roger, Fridman Wolf Herman, Nyce Philip, Wilson Keith, Mullican Michael, Murdoch Robert, Livingston David, Su Michael, Robidoux Andrea, Golec Julian, Wannamaker Woods

MPK: A61K 38/08, A61K 31/55, C07D 487/00...

Značky: farmaceutický, inhibitory, konvertujúceho, interleukín-1ß, enzymů, spôsob, přípravy, obsahom, prostriedok

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa nová trieda zlúčenín, ktoré sú inhibítormi enzýmu konvertujúceho interleukín-1 beta (ICE), spôsob ich prípravy a farmaceutické prostriedky s ich obsahom. ICE inhibítory sú charakterizované špecifickými štrukturálnymi a fyzikálno-chemickými vlastnosťami. Ďalej je opísané použitie uvedených zlúčenín na výrobu liečiva na liečenie alebo prevenciu ochorení sprostredkovaných IL-1, apoptózou, IGIF a IFN-gama, zápalových ochorení,...

Inhibítory kaspázy, farmaceutická kompozícia, ktorá ich obsahuje, a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 286736

Dátum: 20.03.2009

Autori: Wilson Keith, Murcko Mark, Mullican Michael, Forster Cornelia, Grillot Anne-laure, Lauffer David, Janetka James, Davies Robert, Wannamaker Marion, Shi Zhan, Bemis Guy, Charifson Paul

MPK: A61K 38/03, A61K 31/47, A61K 38/04...

Značky: použitie, inhibitory, kaspázy, ktorá, farmaceutická, kompozícia, obsahuje

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčenina všeobecného vzorca (I), v ktorom Y znamená skupinu (a) alebo (b), ktoré sú inhibítormi kaspázy, najmä enzýmu konvertujúceho interleukín-1beta (ICE), spôsoby jej prípravy, farmaceutické kompozície s jej obsahom a jej použitie na výrobu liečiva na liečenie alebo prevenciu ochorenia, ktorým je ochorenie sprostredkované IL-1, apoptózou, zápalové ochorenie, autoimúnne ochorenie, deštrukčné ochorenie kosti, proliferatívne ochorenie,...

Heterocyklické zlúčeniny, farmaceutická kompozícia s ich obsahom a ich použitie na prípravu liečiva na liečenie alebo prevenciu ochorení súvisiacich s p38

Načítavanie...

Číslo patentu: 286689

Dátum: 25.02.2009

Autori: Salituro Francesco, Cochran John, Galullo Vincent, Bemis Guy, Bellon Steven

MPK: A61K 31/435, A61K 31/44, A61K 31/17...

Značky: ochorení, liečenie, farmaceutická, zlúčeniny, obsahom, použitie, přípravu, prevenciu, súvisiacich, kompozícia, heterocyklické, liečivá

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa inhibítory p38, čo je proteínkináza cicavcov zahrnutá do proliferácie buniek, bunkovej smrti a reakcie na extracelulárnu stimuláciu. Ďalej sa opisujú farmaceutické kompozície obsahujúce inhibítor podľa vynálezu a spôsoby použitia týchto kompozícií pri liečení a prevencii rôznych ochorení.

Deriváty močoviny, farmaceutické prostriedky, ktoré ich obsahujú, a ich použitie ako inhibítorov aktivity IMPDH enzýmu

Načítavanie...

Číslo patentu: 286662

Dátum: 18.02.2009

Autori: Bethiel Randy, Badia Michael, Novak Perry, Frank Catharine, Armistead David, Ronkin Steven, Saunders Jeffrey, Bemis Guy

MPK: C07D 263/00, C07C 275/00, A61K 31/42...

Značky: prostriedky, aktivity, deriváty, močoviny, impdh, obsahujú, použitie, inhibítorov, enzymů, farmaceutické

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané zlúčeniny všeobecného vzorca (I), kde B, B', D, E, G a G' sú vysvetlené v opise, a farmaceutické prostriedky, ktoré sú vhodné na inhibíciu IMPDH enzýmu.

Heterocyklické zlúčeniny obsahujúce dusík, farmaceutický prostriedok obsahujúci tieto zlúčeniny a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 284578

Dátum: 06.06.2005

Autori: Duffy John Patrick, Salituro Francesco Gerald, Cochran John, Galullo Vincent, Harrington Edmund Martin, Wilson Keith, Su Michael, Murcko Mark, Bemis Guy

MPK: C07D 213/70, C07D 213/56, A61K 31/495...

Značky: obsahujúci, zlúčeniny, použitie, heterocyklické, tieto, dusík, farmaceutický, obsahujúce, prostriedok

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú inhibítory p38, cicavčej proteínkinázy spôsobujúcej bunkovú proliferáciu, zánik buniek a reakciu na extracelulárne stimuly, spôsob prípravy týchto inhibítorov, farmaceutické prostriedky s ich obsahom a ich použitie na prípravu prostriedkov na ošetrovanie a prevenciu rôznych ochorení.