Bell Gordon Alastair

Agrochemické koncentráty obsahujúce izopyrazam

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19069

Dátum: 21.10.2011

Autori: Bell Gordon Alastair, Ramsay Julia Lynne, Stock David, Perry Richard Brian

MPK: A01N 25/04, A01N 45/02, A01N 25/30...

Značky: obsahujúce, koncentráty, agrochemické, izopyrazam

Text:

...O, R je Cia-CzoNa zvýšenie účinnosti lzopyrazamu, môže byť žiaduca vysoká koncentrácia pomocnej látky. Napriklad môže byť pomocná látka prítomná vo vodných agrochemických koncentrátoch vaspoň 50 g/l, aspoň 100 g/l, aspoň 180 g/l alebo aspoň 230 g/l. Napríklad môže byt pomocná látka 50 - 800 g/l vodného agrochemického koncentrátu, napr. 100 - 500 g/l, napr. 150 - 400 g/l.Pomocné látky podľa predkladaného vynálezu sa môžu pripraviť bežnými...

Vylepšenia v organických zlúčeninách a vylepšenia týkajúce sa organických zlúčenín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20181

Dátum: 12.08.2008

Autori: Tovey Ian David, Bell Gordon Alastair, Harris Clair Louise

MPK: A01N 25/02

Značky: zlúčenín, vylepšenia, organických, zlúčeninách, týkajúce

Text:

...a Emamectin, spodmienkou, že agrochemikáliou nie jeŠtruktúra abamectinu je znázomená na obrázku l.Štruktúra emamektínu (vo forme benzoátu) je znázornená na obrázku 2.Štruktúra trinexapak etyluje znázomená na obrázku 3.Štruktúra mandipropamidu je znázomená na obrázku 4.Alkylové skupiny a zvyšky sú priame alebo rozvetvené reťazce. Prikladmi sú metyl, etyl, izo propyl, n-propyl, n-butyl, sek-butyl, terc-butyl, n-amyl a izo-amyl...

Mikroenkapsulovaná agrochemická kompozícia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5857

Dátum: 12.08.2003

Autor: Bell Gordon Alastair

MPK: A01N 25/26

Značky: agrochemická, mikroenkapsulovaná, kompozícia

Text:

...tank mix, než vo vhodnejšej forme built-in koncentrátu. Navyše stabilné adjuvans kompozície určené na pridanie ako tank mix majú tendenciu byť zložitou zmesou obsahujúcou zložky, ako súsurfaktanty, cieľom ktorých je zvýšiť kompatibilitu primárneho kvapalného adjuvans. V 0 vode nerozpustné adjuvans použite V kompozíciách podľa vynálezu majú vzorec R-X (I), a ich alkoxylované deriváty, kde R je alkylová alebo alkenylová skupina s rozvetveným...

Mikroenkapsulovaná agrochemická kompozícia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3631

Dátum: 12.08.2003

Autor: Bell Gordon Alastair

MPK: A01N 25/26

Značky: agrochemická, kompozícia, mikroenkapsulovaná

Text:

...by bolo možné použitím bežných techník).0012 Aj keď adjuvans zvyčajne interaguje s agrochemikáliou a zvyšuje jej biologickú účinnosť, prekvapivo sme zistili, že veľmi zvýšená stabilita koncentrátov podľa predloženého vynálezu, ktoré majú vysoký obsah adjuvans/agrochemikálie, nespôsobuje žiadnu významnú stratu aktivity V porovnaní so zodpovedajúcimi obsahmi neenkapsulovaného adjuvans, prida ného ako tankmix.V skutočnosti sme všeobecne...

Spôsob prípravy pevného, mikroenkapsulovaného produktu a produkt získaný týmto spôsobom

Načítavanie...

Číslo patentu: 282509

Dátum: 09.09.2002

Autori: Landham Rowena Roshanthi, Bell Gordon Alastair

MPK: B01J 13/10

Značky: týmto, mikroenkapsulovaného, produkt, pevného, spôsobom, spôsob, produktů, získaný, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Pevný mikroenkapsulovaný produkt sa získa pomocou (i) prípravy vodného média, z ktorého vzniká film, obsahujúceho polymér tvoriaci film, ako je polyvinylpyrolidón a vodnú suspenziu mikroenkapsulovanej látky, (ii) liatím takto pripraveného vodného média na substrát a (iii) sušením liateho média pri vzniku liateho polyméru tvoriaceho film, ktorý obsahuje mikroenkapsulovanú látku.