Belko Dušan

Spôsob zníženia obsahu kyseliny metakrylovej v surovom esteri metylmetakrylátu v priebehu jeho syntézy

Načítavanie...

Číslo patentu: 279138

Dátum: 08.07.1998

Autori: Skačániová Zuzana, Belko Dušan, Matúšová Mária, Štúň Marián, Uváček Emil, Čučiaková Alžbeta, Jančík Milan, Hlavatý Tomáš

MPK: C07C 57/04, C07C 69/653

Značky: zníženia, priebehu, esteri, surovom, syntézy, kyseliny, metakrylovej, spôsob, metylmetakrylátu, obsahu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka zníženia obsahu kyseliny metakrylovej v surovom esteri metylmetakrylátu v priebehu jeho syntézy z acetónkyánhydrínu, kyseliny sírovej a následnej esterifikácie metanolom, vydestilovávaním surového esteru cez rektifikačný nadstavec a refluxom pracích vôd 10-80 % obj., výhodne 50 % obj. Účinok sa prejaví znížením obsahu kyseliny metakrylovej a ďalších vedľajších produktov v surovom metylmetakryláte, ako aj zvýšením výťažku...

Spôsob úpravy polyamidových, polyakrylonitrilových, vlnených a modakrylových vlákien a textilií

Načítavanie...

Číslo patentu: 270112

Dátum: 13.06.1990

Autori: Belko Dušan, Spevárová Eva, Hulík Milan, Deanko Peter, Kabátová Viera, Truchlik Štefan, Dimun Milan, Cigániková Eva

MPK: D06M 11/04

Značky: vlákien, polyamidových, textilií, modakrylových, vlněných, polyakrylonitrilových, úpravy, spôsob

Text:

...medi a sulfidačného ůinidla, za účelom ich elektrického odporu, sa robi tak, že na uprsvovaný materiál sa pôsobí vodným kúpelom obsehujúcim redukčné činidlo v množstve 0,01 až 40 3, vztishnute na hmotnosť upravovaného materiálu, pri teplote 1 až 120 °C po dobu 0,5 ai 360 minút.Výhody,spôsobu podla vynálezu sú v jeho jednoduchosti, ekonomickej dostupnosti, vo variabiliteĺtechnologického zariadenia na úpravu, v dosahovaní výborných...

Spôsob rubovej úpravy všívaných textilných materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 267382

Dátum: 12.02.1990

Autori: Markuš Stanislav, Truchlik Štefan, Kabátová Viera, Bartek Pavol, Belko Dušan

MPK: B32B 27/04

Značky: textilných, spôsob, úpravy, materiálov, rubovej, všívaných

Text:

...z POP pások. Použitím polyuretánu sa zvyšujú nároky na povrstvovacie zariadenie a zhoršuje sa pracovné prostredie.Uvedené a ďalšie nevýhody rieši spôsob rubovej úpravy všivaných textilných materiálov podľa vynálezu, pri ktorom sa vytvorené vrstvenć preddielo, pozostávajúce z dvoch a viac vrstiev, z ktorých aspoň jedna je tvorená polymérnym útvarom s teplotou mäknutia a tavenia minimálne o 10 °C nižšou ako ostatné zložky. pri teplote...

Prostriedok s biologickou najmä baktericidnou aktivitou

Načítavanie...

Číslo patentu: 267055

Dátum: 12.02.1990

Autori: Sokol Drahomír, Bláha Jaromír, Kabátová Viera, Zeman Svatopluk, Truchlik Štefan, Dimun Milan, Belko Dušan

MPK: A61K 31/415

Značky: baktericidnou, biologickou, najmä, aktivitou, prostriedok

Text:

...ktorý sa vyzna čuje dobrou rozpustnostou vo vode, požadovanou stabilitou a ľahkou odburateľnostou.Príprava prostriedku spočíva v snadnej reakcii glykolurilu s formaldehydom podľa schémyIzolovaný produkt je biela kryštalická látka s teplotou topenia 136,5 °c, ktorá sa dosiaľ používa ako sieťovač pri výrobe glykoluril - formaldehydových živíc. Ako nová vlastnosť tetrametylolglykolurilu bola zistená stálosť jeho neutrálnych vodných roztokov pri...

Modifikátor tepelnej stability a vjťažku plynných splodín

Načítavanie...

Číslo patentu: 266130

Dátum: 14.11.1989

Autori: Mikel Miroslav, Truchlik Štefan, Zeman Svatopluk, Fedorík Radovan, Dimun Milan, Belko Dušan, Šubert Jiří, Surovec Ján, Kabátová Viera, Melicher Roman

MPK: C08J 9/04

Značky: splodín, vjťažku, modifikátor, plynných, stability, tepelnej

Text:

...tepelnej stability a výtažku plynných splodín u azodikarbonamidu, 1,5-metano-3,7-dinitrôzo-1,3,5,7-tetraazacyklooktánu, 1,3,5-trinitrôzo~l,3,5-triazacyklohexánu, a/alebo zmesí s obsahom týchto aktívnych zložiek nadúvadiel, v množstve 0,5 až 98,0 hmot. na hmotnost príslušnej aktívnej zložky.Výhodou tohto vynálezu je technicko-ekonomická dostupnosť dutých sklenených guličiek. Aplíkáciou vedľajších frakcií guličiek dôjde k zvýšeniu...

Kompozícia pre elastickú rubovú úpravu textilných podlahovín

Načítavanie...

Číslo patentu: 265768

Dátum: 14.11.1989

Autori: Turianiková Helena, Belko Dušan, Dimun Milan, Truchlik Štefan, Kabátová Viera, Markuš Stanislav, Missbach Viktor, Hulík Milan

MPK: C09D 3/74

Značky: podlahovín, kompozícia, rubovú, elastickú, textilných, úpravu

Text:

...5 z titulu použitia jednej polymérnej bázy je malá variabilita výsledných vlastností rubovej úpravy.Pri použití termoreaktivnej vodou riaditeľnej kompozíoie podľa čs. A 0 223 208 ako polymérnej bázy pre záterovú pastu nedostaneme elastickú rubovú gumovitého charakteru, pričomzáter má slabšiu zotavovaciu schopnosť po dynamickom a statickom zaťažení, čo je pri textilných podlahovinách na závadu.Uvedené a dalšie nevýhody rieši tento vynález,...

Kompozícia pre elastickú rubovú úpravu textilných podlahovín

Načítavanie...

Číslo patentu: 262610

Dátum: 14.03.1989

Autori: Hulík Milan, Markuš Stanislav, Kabátová Viera, Dimun Milan, Missbach Viktor, Belko Dušan, Truchlik Štefan, Turianiková Helena

MPK: D06N 3/10

Značky: rubovú, elastickú, úpravu, textilných, podlahovín, kompozícia

Text:

...pomocné prostriedky, vo vztahu k neprchavej zložke latexu kąučuku obsahuje 100 až 400 hmot. práškového plniva, ktoré ke kombináciou anorganických látok a termoplastických polýmérnych látok v hmotnostnom pomere 110 až 101a l až 30 hmot. zmesi vulkanizačnýchhptísad o zložení 10 až 30 hmot. síry, 10 až 40 3 hmot. oxidu zinočnatého, 1 až 20 hmot. antioxidantu a 5 až 55 hmot. urýchlovačov vulkanizície z ktorých aspoň jeden je na báze...

Modifikátory nadúvadiel

Načítavanie...

Číslo patentu: 258209

Dátum: 15.07.1988

Autori: Šubert Jiří, Kabátová Viera, Mikel Miroslav, Dimun Milan, Truchlik Štefan, Zemanová Eva, Zeman Svatopluk, Tomis Bořivoj, Milichovský Miloslav, Belko Dušan

MPK: C08K 5/34

Značky: nadúvadiel, modifikátory

Text:

...substáncie v jej povrchovo močovinoformaldehydovými kondenzátmi aktivovanom analôgu je možné napr. pripraviť dezodoračné,resp. aktivačné činidlo, majúce v tomto smere rovnakú účinnost, ako samotný močovinoformaldehydový kondenzát, čo je äalšou prednosťou tohto vynálezu, nakolko je tak možné realizovať úsporu formaldehydu a močoviny v syntéze modifikátoru.Použitie močovinoformadehydovými kondenzátmi povrchovo aktivovaných práškových...

Modifikátory alifatických nitrózamínov a/alebo azozlúčenín

Načítavanie...

Číslo patentu: 258208

Dátum: 15.07.1988

Autori: Truchlik Štefan, Zemanová Eva, Zeman Svatopluk, Dimun Milan, Kabátová Viera, Mikeštík Antonín, Belko Dušan

MPK: C08K 5/34

Značky: nitrózamínov, alifatických, azozlúčenín, modifikátory

Text:

...399,18 mg hydroxidu draselného na 1 g- farebnosť podľa Hanzenovej stupnice . . . . . . . menší ako 1Chromatograficky je stanovené ( hmot) 27,4 dimetyladipátu, 6,3 dimetylglutarátu,5,4 dimetylsukcinátu, 0,5 metylvalerátu, 0,9 metylkapronátu, 0,01 metylpropionátu,0,46 metanolu a 10,0 1,2-cyklohexándiolu takto stanovené estery predstavujú 67,25 hmot.,všetkých esterov vo frakcií a podobne stanovené alkoholy predstavujú 79,91 hmot....

Spojení plunžru nebo pístu s křižákem

Načítavanie...

Číslo patentu: 244086

Dátum: 01.06.1988

Autori: Zemanová Eva, Belko Dušan, Kabátová Viera

MPK: F16J 1/10

Značky: křižákem, plunžru, spojení, pístů

Text:

...zorněn na připojeném výkrese, představujícím detail spojení plunžru s křižákem v osovém řezu.Při spojení plunžru s křižákem podle vynálezu je plunžr ł opatřen na svém spodním konci čepem g, ąterý představuje jednu část nárokovaného spojení. Druhá část spojení je tvořena speciálním silentblokem 1 situovaným v závitové dutině A křižáku 1, a sestává z děleného opěrného kroužku Q, který je uložen v drážce 1 vytvořené na volném konci čepu g...

Modifikátory tepelnej stability a výťažku plynných splodín

Načítavanie...

Číslo patentu: 257457

Dátum: 16.05.1988

Autori: Dimun Milan, Zemanová Eva, Kabátová Viera, Červenka Zdeněk, Truchlik Štefan, Zeman Svatopluk, Belko Dušan

MPK: C07C 15/02, C08K 5/01, C07C 15/12...

Značky: plynných, stability, tepelnej, modifikátory, splodín, výtažků

Text:

...produktov.Pomocou diferenčnej termickej analýzy (DTA), pracujúcej s meracím rozsahom 1 mv na škálu stupnice, lineárnou rýchlosťou vzostupu teploty 5 °C.minl a navážkami vzoriek 50 až 80 mg bolo nájdené~pre východiskovú zmes (eutektikum) počiatok endotermy topenia pri 54,3 OC, jej pík pri 67,6 UC, počiatok axotermického rozkladu pri 129,8 OC a jeho pri 162,1 OC- pre zmes s obsahom vedľajších produktov počiatok endotermy topenia pri 52,4...

Spôsob prípravy hexamethyléntetramíniových kvartérnych solí

Načítavanie...

Číslo patentu: 256557

Dátum: 15.04.1988

Autori: Kabátová Viera, Belko Dušan, Mikeštík Antonín, Sokol Drahomír, Koššuth Jaroslav, Truchlik Štefan, Zeman Svatopluk, Bláha Jaromír, Dimun Milan, Kostková Viktória

MPK: C07D 487/18

Značky: hexamethyléntetramíniových, solí, spôsob, kvartérnych, přípravy

Text:

...prípravy predmetných substancií.Do šnekového malaxéru z neiskrivej ocele s objemom 500 cm 5 sa nasype 140,0 g hexametyléntetramínu 1 mól). Pri Laboratórne teplote 24 °C za stáleho miešania sa postupne dávkuje 167,0 g 1 mól etylesteru kyseliny brómoctovej cez štádium kaše, ktorá sa, ohrleva uvolneným kvarternizačným teplom udržlavaním na hodnote 70 °C. Po hodine malaxovania sa produkt ,pomelie Rezultuje 306,0 g kvartérnej soli, to je...

Aktivátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 255376

Dátum: 15.03.1988

Autori: Kubínyiová Eva, Truchlik Štefan, Šubert Jiří, Pinka Anton, Mikel Miroslav, Dimun Milan, Belko Dušan, Zaman Svatopluk, Kabátová Viera, Maňkoš Vladimír, Trnečka Vladimír

MPK: C08K 3/36, C01B 33/26

Značky: aktivátor

Text:

...nebolo doposiaľ v liicratrwre popísané a je doknineiiiované nasledujúcimi prikladmi.K dispozícii je technický 1,5-metano-3,7-dinitrózo-1,3,SJ-tetraazvacyklooktán s obsahom 4,9 9/0 hmot. 1,3,5-trinitrózo~ 1,3,5-triazacyklohexánn, zeolit-klínoptilolii s nasledujúcou. špecifikácinounjeniieľnosl horniny podľa VTl pevnosť horniny V tlakuna T 102 0,30 až 0,33 9/0 E 1920 1,65 až 1,72 9/0 CaO 3,50 až 4,36 9/0 IVIgO 0,50 až 1,26 9/0 MnO stopy až...

Zmes alifatických azozlúčanín so zvýšenou tepelnou stabilitou

Načítavanie...

Číslo patentu: 255312

Dátum: 15.03.1988

Autori: Truchlik Štefan, Belko Dušan, Zemanová Eva, Zeman Svatopluk, Dimun Milan, Kabátová Viera

MPK: C08K 5/23, C08J 9/10

Značky: stabilitou, tepelnou, azozlúčanín, zvýšenou, alifatických

Text:

...vysokej výťažnosti bielkuovín zo zpracovávaného mlieka, prakticky sa jedná o bezodpadovú technolögiu z hladiska využitia bielkovín a tiež možnosť dosiahnutia zlepšenej mikrobiologickej akosti syrov.Mlieko o obsahu tuku 3 g v 100 g sa ultrafiltráciou a diatiltráciou koncentruje na sušinu 23 g v 100 g a nasledne na vákuových odparkách na sušinu 35 g v 100 g. Do koncentrátu sa pridá čistá mliekárenská kultúra v množstve 4 g na 100 g a...

Způsob přípravy imunoreagencií obsahujících protilátky

Načítavanie...

Číslo patentu: 240831

Dátum: 01.01.1988

Autori: Belko Dušan, Sikorai Štefan, Truchlik Štefan

MPK: G01N 33/53

Značky: protilátky, způsob, přípravy, imunoreagencií, obsahujících

Text:

...o nízká iontové síle (s výhodou proti 0,Ó 03 M monohydrofostorečnanu sodnému) a filtmje přes hustý čeřící filtr (na př. Seitz K 5). ATímto postupom se odatraní nadbytečně antigeny zsnešené do hyperimumího sére při odstraňovaní balastních protilátok s. také rozpustně imunokqnplexy a lipe-protein. .E-ventuelně přítcmrąý zadlvytočný antizen immoglobulirm G, by se tímto krokom neodstranil.Taktodzolwaná imunoglobtxlinová frakce z...

Způsob výroby ložiskových štítů elektrického stroje točivého

Načítavanie...

Číslo patentu: 246754

Dátum: 15.12.1987

Autori: Belko Dušan, Truchlik Štefan

MPK: H02K 5/15

Značky: elektrického, způsob, točivého, výroby, štítu, stroje, ložiskových

Text:

...plechových štítů se nalisují a zámky zajistí komory pro samomazná neb-o kuličkové ložiska.Zpfrsobem výroby ložiskových štítů elektrického stroje točivého podle vynálezzu se docílí varíantního použití štítu pro samo mazné, nebo kuličková ložiska, značné ú 4spory materiálu .a pracnosti při nízkych investičních .nákladechNa pripojených vykresech je znázorněn.príklad řešení .podle vynálezu, kde na obr. 1 je boční řez ložiskového štítu pro...

Žací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 241120

Dátum: 15.12.1987

Autori: Hulík Milan, Belko Dušan

MPK: A01D 34/66

Značky: žací, stroj

Text:

...pojistněho ústrojí ve zvětšeném měřítku, na obr. 4 kloubové spojení hlavního nosníku zobrazeného V řezu a zvětšenÁ~ měřítku, na obr. 5 žací stroj V přepravní poloze za tahačem a na obr. 6 žací stroj V přepra.upoloze bočné od tahače.Upevňovací vidlice l pro pŕipevnéni na tahaći je opatŕena pevným svislým čepem 5. Hlavní nosník Q je rozdělen na tři díly. Vnitřní díl ga je kyvně upevněn na pevněm svislém čepu g. Vnější díl gg je spojen S...

Kompozícia pre elastickú rubovú úpravu všívaných podlahových textílií

Načítavanie...

Číslo patentu: 253421

Dátum: 12.11.1987

Autori: Hulík Milan, Missbach Viktor, Kabátová Viera, Dimun Milan, Truchlik Štefan, Turianiková Helena, Markuš Stanislav, Belko Dušan

MPK: C08F 214/06, C08F 220/10

Značky: textilií, podlahových, rubovú, elastickú, kompozícia, úpravu, všívaných

Text:

...nároky na povrstvovacie zariadenie a zhoršuje sa pracovne prostredie. Rubové úpravy na báze tavenín termoplast-ov majú obmedzenia pri použití podkladoviek z POP pások a zvyšujú energetické- nároky úpravy. Použitie špeciálnych plnidiel, napr. oxidu hlinitého, síranu vápenatého, bóraxu, škrobu, naráža na ťažkosti z titulu ich vysokých sorpčných schopností, čo znižuje plnitelnosť zmesí bežnými lacnými plnivami a tým zvyšuje ekonomickú náročnosť...

Integrovaná stříkací kabina

Načítavanie...

Číslo patentu: 245606

Dátum: 15.10.1987

Autor: Belko Dušan

MPK: B05B 15/12

Značky: integrovaná, kabina, stříkací

Text:

...a dnem je vytvořena odpadová štěrbina.Výhody vynálezu spočívají v tom, že soustředění filtračních prvků na jedná přírubě opatřené rychloupínacími prvky umožňuje jejich snadnou a rychlou výměnu při změně odstínu prášku, přičemž jednoduchost provedení a tím i nízká cena umožňuje vybavit kabinu sadou náhradních Eiltrů pro každý používaný odstín prášku v procesu výroby.Dále kryt filtračních prvků chrání filtry proti přímému působení prášku a...

Sposob prípravy kvartérnych solí

Načítavanie...

Číslo patentu: 252363

Dátum: 13.08.1987

Autori: Mikeštík Antonín, Kostková Viktória, Truchlik Štefan, Dimun Milan, Bláha Jaromír, Kabátová Viera, Zeman Svatopluk, Košuth Jaroslav, Sokol Drahomír, Belko Dušan

MPK: C07D 471/18

Značky: spôsob, přípravy, solí, kvartérnych

Text:

...ml chloroformu a sušený volne na vzduchu. Rezultuje 30,1 gramu kvartérnej soli, to je 98,05 oproti teorii.Pomocou difereinčinej termickej analýzy DTA, pracujúcej s. rýchlosťou liineárneho vzostupu teploty 5 °C . miirl, meracím rozsahom .1 mV na škálu stupnice a navažkami 50 až 70 mg vzorky je nájdený počiabok exotermického rozkladu v pevnom skupenstve pri 117,0 °C. Ďalej prvý pik exoi-raozkladu pri 142,4 6 G en-dIo-pík pri 146,0 °C a druhý...

Tyristorový spínač stejnosměrného proudu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240790

Dátum: 01.08.1987

Autor: Belko Dušan

MPK: H03K 17/00

Značky: stejnosměrného, spínač, proudu, tyristorový

Text:

...podle obr. 3 je spínací tyristor gxł zapojen v kladné větvi. Vypínací obvod Q je druhým koncem připojen jednak přes rozpínací kontakt 3 spínače §pg a s ním do serie zapojeným srážecím odporem 32 na vstupní svorku g záporného proudu,jednak na katodu vybíjecího tyristoru T 2, jehož anoda je připojena-k anodě spínaoího tyriatoru Qxł. Katode a řídící elektrodavybíjecího tyristoru Eyg jsou spojeny blokovacím odporem gg, při 240 790čemž jeho řídící...

Upravárenský prostriedok určený k zušlechťovaniu textilných substrátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 251465

Dátum: 16.07.1987

Autori: Dimun Milan, Truchlik Štefan, Formánek Leopold, Belko Dušan, Kabátová Viera, Zeman Svatopluk

MPK: C09D 3/80

Značky: prostriedok, textilných, substrátov, zušlechťovaniu, určený, upravárenský

Text:

...pozostávajúcich z polymérnej zložky s plastifikačným účinkom, ktorý pozostáva z 20 až 30 hmot. styrénu, 65 až 70 hmot. butylakrylátu, 1 až 5 hmot. izobutoxymetylakrylamidu a 1 až 6 hmot. kyseliny metakrylovej a z polymérnej zložky s tužiacim účinkom, ktorá pozostáva z 40 až 50 hmot. metylmetakrylátu, 4 U až 50 hmot. etylakrylátu, 3 až 7 0/0 hmot. metylakrylarnidu a 1 až 5 hmot. N-metylolakrylamldu, pri 4zastdpenié jednotlivých typov...

Stator barelového radiálního turbokompresoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 240060

Dátum: 01.07.1987

Autori: Ivan Miroslav, Kabátová Viera, Truchlik Štefan, Turianiková Helena, Petrjánoš Ludik, Belko Dušan

MPK: F04D 29/42

Značky: turbokompresoru, barelového, radiálního, stator

Text:

...v ucpâckâch. Do řetězce jednotlivých dílů a jejich rozměrných tolerancí je zařazena totiž i vnější nádoba, u níž je dodržaní vůlí něçbtfšnější vzhledem k jejínu velkêmu průměru.Uvedené nedostatky do znaěně míry odstraíuje řešení statoru barelověho turbokompresoru podle vynâlezu. Podstatou vynâlezu je, že vnitřní těleso skříně je po obou stranách opatřeno koncovýni přírubami, na jejichš vnitřních vâlcových plochâch jsou ulošeny na stejnêm...

Spôsob výroby veľkoplošných dosák z kusového odpadu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240324

Dátum: 15.06.1987

Autori: Truchlik Štefan, Belko Dušan, Kabátová Viera

MPK: B32B 21/04

Značky: velkoplošných, kusového, odpadů, dosák, spôsob, výroby

Text:

...esteru alebo prírodných ľanových vlákien,následne sa poskládaný panel opláštuje tenkou súvislou doskou. iHlavnou výhodouspôsobu výroby veľkoplošných dosák z kusového odpadu je jeho jednoduchosť, ekonomická efektívnosť a vyššia rýchlosť zosadzovania ako pri spôsoboch spájania na pero a drážkuspôsobom podľa vynälezu sa dosiahne vyššia pevnosť v ohy 4-be ako u dosák vyrobených bez zlepov-ania -, knsov drevotrieskových dosák na tupú spá ru....

Spôsob výroby vinylacetátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240318

Dátum: 15.06.1987

Autori: Belko Dušan, Rajniak Igor, Zeman Svatopluk, Dimun Milan

MPK: C07C 69/15

Značky: výroby, vinylacetátu, spôsob

Text:

...aktivitu veľmi aktívnych katelytických centier na nižšej úrovniatým za 240318 t V4 braňuje ich urýchlene udezaktívácii, čim sav dosiahne vyššej produkcie katalyzátora. Zá rovcň svojim stabilizujúcim účinkom na aktívne centrá LLZ-trichlóretylenu znižujenebezpečie úletu reakcie, čo zvyšuje rov nomernost chodu výroby a najmä jej bezpečnosť. . Zvlášť pre bezpečnost výroby vinylacetátu má značnú výhodu spôsob podľa vynálezu,že je možne...

Zařízení pro ovládání technologické soustavy válcovací tratě

Načítavanie...

Číslo patentu: 240230

Dátum: 15.06.1987

Autori: Zeman Svatopluk, Belko Dušan, Kollárovits Štefan

MPK: B21B 45/02

Značky: ovládání, válcovací, soustavy, tratě, zařízení, technologické

Text:

...obtoku.Informační výstup pl štvrtého spínacího.bloku- 13 je zapojen na druhý blokovací vstup m časovacího bloku 5, jehož první b-lokovací vstup 1 je spojen s íntormačním výstupem o třetího spínacího bloku 12, jehož výkonový výstup 7 je zapojen k nezakreslenému uzavíracímu prvku chladící vody. Na ovládací vstup y třetího spínacího bloku 12,- jepřipojen~ jednak první rozhodovací výstup y druhého v-yhodnocovacího bloku 8 a jednak výstup...

Spôsob výroby 1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-tetraazacyklooktánu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238443

Dátum: 15.05.1987

Autori: Truchlik Štefan, Belko Dušan, Kabátová Viera, Zeman Svatopluk, Dimun Milan, Zemanová Eva

MPK: C07D 257/02

Značky: 1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-tetraazacyklooktánu, spôsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález pojednáva o výrobe 1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-tetraazacyklooktánu nitračným štiepením 1,5-diacetyl-3,7-dinitro-1,3,5,7-tetraazacyklooktánu, označovaného kódom DADN, kyselinou dusičnou s obsahom oxidu dusičného, pričom je do reakčného systému pridávaná nitromočovina v množstve 0,5 až 10 % hmot. na hmotnosť východiskového DADN. Postup je použiteľný vo výrobe oktogénu i pri vývoji nových postupov výroby tejto substancie.

Spôsob výroby 1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-tetraazacyklooktánu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238442

Dátum: 15.05.1987

Autori: Truchlik Štefan, Dimun Milan, Belko Dušan, Zemanová Eva, Kabátová Viera, Zeman Svatopluk

MPK: C07D 257/02

Značky: 1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-tetraazacyklooktánu, spôsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález pojednáva o výrobe 1,3,5,7-tetranitro 1,3,5,7-tetraazacyklooktánu, zvaného oktogén, nitračným štiepením 1,5-diacetyl-3,7-dinitro-1,3,5,7-tetraazacyklooktánu, označovaného DADN, kyselinou dusičnou s obsahom oxidu dusičného, pri čom je do reakčného systému pridávaný dikyandiamid v množstve 0,05 až 11 % hmot., počítané na východiskové množstvo DADN. Postup je použiteľný vo výrobe oktogénu, no má význam predovšetkým pre vývoj nových...

Spôsob výroby 1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-tetraazacyklooktánu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238440

Dátum: 15.05.1987

Autori: Dimun Milan, Belko Dušan, Zeman Svatopluk, Kabátová Viera, Truchlik Štefan

MPK: C07D 257/02

Značky: výroby, 1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-tetraazacyklooktánu, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález pojednáva o výrobe 1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-tetraazacyklooktánu, zvaného oktogén, nitračným štiepením 1,5-diacetyl-3,7-dinitro-1,3,5,7-tetraazacyklooktánu, označovaného kódom DADN, kyselinou dusičnou s obsahom oxidu dusičného, pričom je do reakčného systému pridávaný dusičnan močoviny v množstve 0,5 až 10 % hmot. na hmotnosť východiskového DADN. Postup je použiteľný vo výrobe oktogénu ako aj pri vývoji nových postupov výroby tejto...

Spôsob adhezívneho spájania krátkych vlákenných častíc s povrchmi na báze chlórovaných vinylových polymérov

Načítavanie...

Číslo patentu: 238431

Dátum: 15.05.1987

Autori: Belko Dušan, Formánek Leopold, Kabátová Viera, Rajniak Igor, Ivan Miroslav, Dimun Milan, Truchlik Štefan, Zeman Svatopluk

MPK: C08L 33/06, D06N 7/04

Značky: částic, vlákenných, vinylových, polymérov, adhezívneho, spôsob, povrchmi, báze, spájania, krátkých, chlorovaných

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši spôsob adhezívneho spájania krátkych vlákenných častíc s povrchmi na báze chlórovaných vinylových polymérov, určených najmä pre vákuové tvarovanie, obalový a dekoračný materiál, použitím vrstvy vodnej disperzie, ktorej neprchavá zložka je tvorená polymérom na báze jedného alebo viac akrylových monomérov, obsahujúcich poprípade aj styrén, ktorý vždy obsahuje zapolymerizované jednotky aspoň jedného alkylesteru kyseliny akrylovej...

Modifikované pojidlo pre sekundárnu rubovú úpravu všívaných podlahových textílií

Načítavanie...

Číslo patentu: 237720

Dátum: 15.04.1987

Autori: Truchlik Štefan, Zeman Svatopluk, Dimun Milan, Kabátová Viera, Padyšák Pavol, Belko Dušan

Značky: textilií, pojidlo, všívaných, rubovú, podlahových, úpravu, modifikované, sekundárnu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka modifikovaného pojidla pre sekundárnu rubovú úpravu všívaných podlahových textílií kašírovaním. Podstata spočíva v tom, že ako modifikátora je použité 0,01 až 15,0 % hmot. zmydelneného kopolyméru styrén - maleinanhydrid, s obsahom 5 až 50 % hmot. maleinanhydridu na hmotnosť kopolyméru. Predmet vynálezu je možné využiť v chemickom a textilnom priemysle.

Hexaminiové chloridy esterov kyseliny monochlóroctovej

Načítavanie...

Číslo patentu: 250582

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kabátová Viera, Bláha Jaromír, Paulovič Milan, Sokol Drahomír, Šútor Ľubomír, Belko Dušan, Dimun Milan, Truchlik Štefan, Krajčík Marián, Zeman Svatopluk

MPK: C07D 471/18

Značky: kyseliny, monochlóroctovej, esterov, hexaminiové, chloridy

Text:

...Pri laboratórnej teplote 24 °C za stáleho miešania sa postupne dávkuje 146,6 g kvapalného esteru 1 mól na báze kyseliny monochlóroctovej a LZ-propándio-lu pripraveněho esterifikáciou v molárnom pomere 1 1. V priebehu hodiny sa získa 286,5 g pasty hexaiminium-hydroxypropyiacetát chloridu s nasledujúcou špecifikáciouElementárna analýza CHN - Analyzátor 185 Hewlett Packard poskytlaštruktúru potvrdzujú charakteristické pásy prítomné v. IČ spektre...

Odstředivka

Načítavanie...

Číslo patentu: 245023

Dátum: 16.03.1987

Autori: Belko Dušan, Reguly Alojz, Kabátová Viera, Jeddál Jozef, Urban Štefan, Massányi Štefan

MPK: B04B 1/00

Značky: odstředivka

Text:

...BGpXHHM Iommxtnnłcamu 5 M 4 a KOJXOHKG 7 poropa 6 BHHOJIHGHH nouocTm 12 n IS u LCZ-.IHBJIH I 4 n I 5,cJ 1 yacaume ,rum ownona paóoueü xuuucocrm OT IIOJIUJYIHHMICOB n Arcoxcyx LB ocuoaaxmn 2 Komyxa I BHIIOJIHGHO msa pana KOHLIGHTpuqao pacnonomermux oraepcruü I 6 mm JQBJIBJLLHOPO oTBona paóoqeñ mumcocwn us noJxocTeñ KOJIOHKVI 7, a x ,unmuy pomopa 6 cuapymu m rc ocnouanuzo 2 Komyxa I npmcpenaxenu Hanpan.námnme 17 u 18 COOTBGTCTBSHHO Ma paóoueñ...

Gumárenské a plastikárske nadúvadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 238441

Dátum: 15.03.1987

Autori: Truchlik Štefan, Zeman Svatopluk, Zemanová Eva, Dimun Milan, Tall Andrej, Lichvár Milan, Belko Dušan, Kabátová Viera

Značky: plastikárske, gumárenské, nadúvadlo

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález pojednáva o gumárenskom a plastikárskom nadúvadle na báze cyklických nitrózamínov, ako je 1,5-metano-3,7-dinitrózo-1,3,5,7-tetraazacyklooktán a/alebo 1,3,5-trinitrózo-1,3,5-triazacyklohexán, alebo ako sú zmesi na ich báze, ktoré obsahujú na 1 hmot. diel cyklického nitrózamínu 0,01 až 1 hmot. diel halogénovaného tripropylfosfátu, charakterizovaného obsahom 3,8 až 8 % hmot. fosforu. Postup podľa vynálezu je využiteľný pri výrobe a/alebo...

Vulkanizačná disperzia

Načítavanie...

Číslo patentu: 237896

Dátum: 15.03.1987

Autori: Dimun Milan, Zeman Svatopluk, Šimek Ivan, Barková Ivona, Truchlik Štefan, Kabátová Viera, Belko Dušan, Orlík Ivo

MPK: C08K 13/02, C08J 3/24

Značky: vulkanizačná, disperzia

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka vulkanizačnej disperzie s tixotropnými vlastnosťami a stabilitou z hľadiska usadzovania pevnej zložky obsahujúcej urychľovače na báze solí derivátov kyseliny ditiokarbamidovej, síru, aktivátory vulkanizácie, antioxidanty, emulgátory a vodu. Podstata vynálezu spočíva v zložení, ktoré je vymedzené 15 až 30 % hmot. síry, 25 až 40 % hmot. oxidu zinočnatého, 5 až 20 hmot. 2,6-diterciálneho butyl-4-metylfenolu, 2 až 15 % hmot....

Spôsob vulkanizácie latexov kaučukov

Načítavanie...

Číslo patentu: 234433

Dátum: 01.03.1987

Autori: Barková Ivona, Kabátová Viera, Šimek Ivan, Zeman Svatopluk, Truchlik Štefan, Dimun Milan, Belko Dušan, Orlík Ivo

MPK: C08K 5/39, C08C 19/20, C08J 3/26...

Značky: vulkanizácie, kaučukov, spôsob, latexov

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši problém urýchlenia vulkanizácie latexov kaučukov na báze kopolyméru styrénu s butadiénom a/alebo prírodných latexov kaučuku a zabránenia sedimentácie práškových častíc vo vulkanizačnej disperzii, ako aj v zmesi s latexom pomocou pridania alebo vytvorenia synergickej zmesi urýchľovačov, pozostávajúcich najmenej z dvoch solí kyseliny ditiokarbamidovej alebo jej derivátov s rozdielnou rozpustnosťou.

Kompozícia pre rubovú úpravu všívaných podlahových textilií

Načítavanie...

Číslo patentu: 248494

Dátum: 12.02.1987

Autori: Truchlik Štefan, Kabátová Viera, Turianiková Helena, Dimun Milan, Belko Dušan, Frýbertová Daniela

MPK: D06N 3/04

Značky: rubovú, podlahových, textilií, kompozícia, všívaných, úpravu

Text:

...nízka odolnosť polymérneho filmu voči vode, lepivost pri použití zmäkčovadiel, pri použití polyuretänu zhoršenie pracovného prostredia, vyššie energetické nároky pri použití ÍHVBHÍH termoplastov a pomerne nizke hodnoty ukotvenia vlasu pri použití nekarboxylovaných styrénbutadiénových latexov.Uvedené dalšie nevýhody rieši tento vynález, podľa ktorého kompozícia pre rubovú úpravu všívaných podlahových textílii,obsahujúca vodu, plnivá,...

Sposob výroby viacvrstvého plošného útvaru s penovým vulkanizátom

Načítavanie...

Číslo patentu: 248484

Dátum: 12.02.1987

Autori: Kabátová Viera, Belko Dušan, Truchlik Štefan, Dimun Milan, Zeman Svatopluk

MPK: B32B 31/14

Značky: plošného, penovým, spôsob, vulkanizátom, viacvrstvého, výroby, útvaru

Text:

...útvaru z titulu výroby netkaných vlákenných materiálov na špeciálnych rúnotvorných zariadeniach. Použitím výroby postupov spájania vrstiev pomocou tepla, sú do technológie výroby zaradené špeciálne vyhrievacie bubny, zváračky, tvarovacie zariadenia, kalandre, čo zvyšuje nároky na celé strojné zariadenie. Pri použití rozpúštadlových systémov sa zvyšuje miera ohrozenia pracovného prostredia požiarom a toxicitou. Okrem toho použitím...

Modifikované organické nitráty a/alebo zmesi s obsahom organických nitrátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 248081

Dátum: 15.01.1987

Autori: Dimun Milan, Truchlik Štefan, Zeman Svatopluk, Dimun Andrej, Kabátová Viera, Zemanová Eva, Belko Dušan

MPK: C06B 25/00

Značky: nitrátov, organické, organických, nitráty, modifikované, obsahom, zmesí

Text:

...a deriváty trifenylfosfatu s jednou až tromi izopropylskupinami na niektorom z fenylov tento zmesný triarylľosfát je V ČSSR vyrábaný ,pod firemným označením RETAR 131 a obsahuje 7 až 8 hmot. fosforu - pre dokumentáciu V rámci tohto vynálezu je .použitá frakcie RETAR 131 s obsahom 7,48 0/0 hmot. tosforu.Ďalej je k dispozícii odvodnená nitrocelulöza s obsahom 29,8 9/0 hmot. etylalkoholu a obsahom 12,6 hmot. dusíka V sušine....