Belička Ivan

Mobilný telefón s rozšíriteľným, resp. prídavným displejom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6789

Dátum: 03.06.2014

Autor: Belička Ivan

MPK: G06F 1/16, H04M 1/725, H04M 1/02...

Značky: rozšíriteľným, displejom, přídavným, telefon, mobilný, resp

Text:

...Tento displej môže byť dodávaný aj ako prislušenstvo k mobilnému telefónu.Prehľad obrázkov na výkresochNa obrázku je schematicky zobrazený mobilný telefón rozšíriteľným displejom.Mobilný telefón s rozšíriteľným displejom Q má displej Q, ktorýje zložený z displejových častí z, ž, i, j,Q, 1, ktoré sú navzájom prepojené a spojene so spojovacími a/alebo výklopnými a/alebo zasúvacimi prvkami. Na mobilnom telefóne alebo v tele I mobilného...

Stabilizačný a/alebo ukotvovací prvok

Načítavanie...

Číslo patentu: 287623

Dátum: 18.03.2011

Autor: Belička Ivan

MPK: F16G 11/00, E02D 5/00, E04H 12/00...

Značky: prvok, stabilizačný, ukotvovací

Zhrnutie / Anotácia:

Stabilizačný a/alebo ukotvovací prvok je vyrobený z materiálu s vysokou mernou hustotou, ako napríklad z betónu, výhodne zo železobetónu. Tento stabilizačný a/alebo ukotvovací prvok má v navzájom dvoch na seba kolmých osiach otočne upevnenú aspoň jednu obruč (2). V každej z týchto obručí (2) je vyhotovená priebežná drážka (4). Pootočením jednej z obručí (2) okolo jednej z osí a pootočením obruče okolo druhej osi vznikne prienik (3) drážok (4)...

Stabilizačný a/alebo ukotvovací prvok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5086

Dátum: 05.02.2009

Autor: Belička Ivan

MPK: E02D 5/80, F16G 11/00, E04H 12/00...

Značky: ukotvovací, stabilizačný, prvok

Text:

...plochou. V onom riešení je možné teleso stabilizačného prvku umiestniť do pripravenej priehlbíny - výkopu.Prehľad obrázkov na výkreseNa obrázku l až 3 je znázornený pohľad na stabilizačný guľovitý prvok a na sústavu upevnenia napr. stožiara. Na obrázku 4 až 9 sú znázornená rôzne varianty tvaru stabilizačných prvkov.Je vyrobený stabilizačný a/alebo ukotvovací prvok 1 z materiálu s vysokou memou hustotou ako napríklad z betónu, výhodne zo...

Pyrotechnický výrobok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4836

Dátum: 06.09.2007

Autori: Kindernay Ján, Belička Ivan

MPK: F42B 4/00

Značky: pyrotechnický, výrobok

Text:

...Úseky a dilatačné medzery sú oddelené zaťahovacím elementom, ktorý môže byť Šnúrka, kovová objímka, plastová objímka alebo drôt. Úseky sú opatrené zápalným prostriedkom na prenesenie reakcie do nasledujúceho úseku. Pyrotechnický výrobok je opatrený pásovým prípravkom alebo vodiacou tyčkou na pripevnenie pyrotechnického výrobku na podložku ako je stena, podlaha, pričom pásový prípravok slúži aj na ochranu podložky pred poškodením počas...

Vizitka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4271

Dátum: 06.10.2005

Autor: Belička Ivan

MPK: B42D 15/02, G09F 1/02

Značky: vizitka

Text:

...subjektu, prípadne aj logo alebo krátky opis podnikateľskej činnosti, potom plochu, ktorá obsahuje kontaktné údaje ako adresa, telefónne čísla, čísla faxu ako aj čísla mobilných telefónov, e-mail, intemetová adresa. To znamená, že predmetná vizitka na jednej svojej strane obsahuje údaje patriace majiteľovi vizitky a druhá strana obsahuje údaje jeho podnikateľských partnerov napríklad obchodných partnerov alebo údaje blízkych...

Obal na pasty, krémy a látky im podobnej konzistencie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3819

Dátum: 08.06.2004

Autori: Belička Ivan, Gažo Alexander

MPK: B65D 35/22

Značky: pasty, podobnej, látky, krémy, konzistencie

Text:

...obal na pasty, krémy a látky im podobnej konzistencie s dvomi komorami a otvormi s uzávermi umiestnenými na oboch stranách tela obalu s nerovnako velkým objemom komôr,obr. 5 predstavuje obal na pasty, krémy a látky im podobnej konzistencie s tromi komorami a otvormi s uzávermi umiestnenými najednej strane tela obalu,obr. 6 predstavuje obal na pasty, krémy a látky im podobnej konzistencie s tromi komorami a otvormi s uzávermi...