Belayová Jana

Mäkčené polyméry vysokoodolné voči vode a ropným materiálom

Načítavanie...

Číslo patentu: 239596

Dátum: 15.06.1987

Autori: Bulík Jozef, Banda Imrich, Mojsej Michal, Stachý Alfréd, Belayová Jana, Lueanský Anton, Szekházi Imrich

MPK: C08L 27/06

Značky: ropným, polyméry, mäkčené, vysokoodolné, materiálom, voči

Text:

...dcstupnými poląymértiymi zmäkčevadlami, ako vysokú tvarovú stálosť a stabilitu, dobrú odolnosť v-oči vode i organickým rozpúštadlám.Ako zmäkčovadlo na prípravu mäkčených polymérov podľa tohto vynálezu možno použit hlavne polyesterpolyowly, pripravené polýesterili-kaciou popísauott napriklad v čs. autorskom osvedčení 229429 alebo modifikovaním postupu výroby povlymérneho zmäk.čovadla podiĺa čs, .autorských osvedčení č. 230 443 a PV...

Montovaný kyselinovzdorný drevený strop

Načítavanie...

Číslo patentu: 236605

Dátum: 15.02.1987

Autori: Szekházi Imrich, Repka Peter, Belayová Jana

MPK: E04B 5/12

Značky: kyselinovzdorný, dřevěný, montovaný, strop

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka trojvrstvej konštrukcie stropu, odolného voči kyselinám, so zníženou hmotnosťou a zvýšenou únosnosťou. Výhodou riešenia je úspora cenných drevín a vylúčenie lepených spojov. Podstata riešenia spočíva v kombinovaní klasických drevných materiálov s materiálmi odolnými voči kyselinám, ktorých cena je o 60 % vyššia ako u bežných drevín. Montovaný strop podľa vynálezu sa skladá z nosnej stredovej vrstvy z mäkkých ihličnatých drevín,...

Vodovzdorná spárovka, spôsob jej výroby a zariadenie na prevádzanie tohoto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 226634

Dátum: 15.02.1986

Autori: Repka Peter, Belayová Jana, Szekházi Imrich

Značky: spôsobu, spôsob, zariadenie, spárovka, tohoto, výroby, vodovzdorná, prevádzanie

Zhrnutie / Anotácia:

Vodovzdorná spárovka na báze bočného reziva listnatého i ihličnatého, vyznačujúca sa tým, že pozostáva z drevených lamiel (1) o šírke 40 až 120 mm, spojených navzájom cez paralelné otvory (10) spojovacím materiálom (9), s výhodou z polyamidu a z plášťovacieho materiálu (15), pripevneného k dreveným lamelám (1) vodovzdorným lepidlom.

Montovaná drevená polica a spôsob výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 225243

Dátum: 01.12.1984

Autori: Repka Peter, Belayová Jana

Značky: polica, montovaná, drevená, spôsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Montovaná drevená polica a sp(sob výroby na báze reziva a konštrukčných termoplastov, tvaru obojstranne votknutého a v strede podopretého nosníka, pozostávajúca z horizontálnej časti, vertikálnych príchytiek pravej, ľavej a bočnej, vyznačujúca sa tým, že horizontálna časť /1/ hrúbky 10 až 45 mm je vytvorená z dutého profilovaného nosníka /5/ vyhotoveného z konštrukčných termoplastov, do ktorého dutín sú striedavo vklinené profilované drevené...