Beisswenger Hans

Spôsob znižovania obsahu N2O v spalinách

Načítavanie...

Číslo patentu: 279954

Dátum: 11.06.1999

Autori: Bandel Gebhard, Schaub Georg, Beisswenger Hans, Reimert Rainer

MPK: F23C 11/02, F23C 9/06, F01K 23/06...

Značky: obsahu, spôsob, spalinách, znižovania

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob znižovania obsahu N2O v spalinách sa uskutočňuje tak, že zrnité uhlie a vzduch sa zavádzajú do dolnej časti spaľovacieho priestoru a uhlie sa spaľuje v spaľovacom priestore vo fluidnom stave, z hornej časti spaľovacieho priestoru sa odvádzajú spaliny obsahujúce kyslík a pevné látky do odlučovania, spaliny sa z odlučovania odvádzajú a privádzajú do chladenia a pevné látky sa vedú z odlučovania späť do spaľovacieho priestoru. Do spalín...

Spôsob vaLcovania za tepla pásov hrúbky 1, 5 až 5 mm z konštrukčnej nízkouhlíkovej ocele

Načítavanie...

Číslo patentu: 246304

Dátum: 15.12.1987

Autori: Schmidt Hans-werner, Beisswenger Hans, Palliard Maurice

MPK: B21B 1/26

Značky: konštrukčnej, hrúbky, pásov, nízkouhlíkovej, spôsob, valcovania, ocele, tepla

Text:

...V stave po valcovani alebo po následnom zušľachtovaní. V prípade zvyšovania pevnostných vlastností, aj v tomto pripade klesajú tvárne vlastnosti napríklad pre lisovanie.Uvedené nedosta-tky odstraňuje a problém rieši spôsob valcovania. za- tepl.a pásov hrúbky 1,5 až 5 mm z konštrukčne nízkouhlikovej ocele o .chemickom zložení V hmotnostnoin obsahu 0,03 až 0,14 0/0 uhlíka, 0,3 .až 1,1 kremíka, 0,005 až 0,03 fosforu, 0,002 .až 0,035 0/0...

Světlocitlivý záznamový materiál pro fotoduplikaci

Načítavanie...

Číslo patentu: 246302

Dátum: 13.03.1986

Autori: Prices Risborough, Schmidt Hans-werner, Beisswenger Hans, Myers Peter Leslie, Reh Lothar

MPK: G03C 1/72

Značky: světlocitlivý, fotoduplikaci, záznamový, materiál

Text:

...apod.Orproti jiným. světlocitlivým systêmům, .které využívají fotochevmicky aktivo-va-né tvorby Volných radikálü z organickú Halogensloučeniny, viz Karesh M. S. -, j. Am. Chem. Soc. 68, 1946, 155 Sprague R. H.,Fichter H. L., Weiner E., Phatog. Sci. Engng. 5, 1961. 99 má tento systém výhodu V tom, že poskytuje pozitivní kopií transparentní predlohy a výsledný obraz je hluboce zbarven. Absovrpce .sloučeniny ll nebo...