Behrens Holger

Zariadenie a spôsob spájania pásov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9640

Dátum: 03.12.2008

Autori: Berg Robert, Sohl Ralf-hartmut, Bendler Manuel, De Kock Peter, Kümmel Lutz, Behrens Holger, Tomzig Michael

MPK: B23K 37/04, B21B 15/00

Značky: spôsob, pásov, zariadenie, spájania

Text:

...bez toho, že by tieto nože nepriaznivo ovplyvnili rezný prípravok.0008 Výhodné je najmä, ak rezný prípravok je vybavený spodným nožom a horným nožom, pričom spodný nôž je zafixovaný v ráme tohto prípravku a horný nôž je prinajmenšom riadene vertikálne presúvateľný. Tým sa dosahuje, že poloha spodného noža je zafixovaná anie je cez otočný mechanizmus zaťažená0009 Ďalej je výhodné, ak rezací prípravok obsahuje homé a spodné nože,pričom...

Spôsob a zariadenie na stabilizáciu pásu s povlakom vedeného medzi stieracími dýzami zariadenia na zušľachťovanie v tavenine

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12490

Dátum: 22.08.2008

Autori: Behrens Holger, Zielenbach Michael, Hartung Hans-georg, Fontaine Pascal

MPK: C23C 2/00, C23C 2/40, C23C 2/24...

Značky: vedeného, pásu, povlakom, stabilizáciu, spôsob, zušĺachťovanie, dýzami, tavenině, medzi, zariadenia, stieracími, zariadenie

Text:

...oscilačné správanie sa ako funkciu času.0011 Pojem stabilizácia pásu zahŕňa v rámci predkladaného opisu dva podstatné aspekty na jednej strane je pod stabilizáciou pásu myslené určité vyhladenie zvlneného profilu pásu ana strane druhej je pod týmto pojmom myslené utlmenie chvení pásu. Oba aspekty tejto stabilizácie pásu môžu byt pomocou vhodných regulačných obvodov zrealizované nezávisle od seba alebo vo vzájomnej kombinácii resp....

Tesniace zariadenie pásu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8088

Dátum: 18.10.2007

Autori: Behrens Holger, Kretschmer Matthias, De Kock Peter, Sohl Ralf-hartmut, Kümmel Lutz, Gramer Andreas

MPK: B01J 3/00, C23C 14/56, B01J 3/03...

Značky: zariadenie, pásu, tesniace

Text:

...efekt.0009 Tým bude možné podstatne zlepšit schopnost utesnenia tesniaceho zariadenia pásu v kritickej oblasti hrán pásu.0010 Výhodne sú oba valce vaxiálnych koncových oblastiach, ležiacich oproti sebe, opatrené tesniacim prvkom.0011 Tesniaci prvok je pri tomto výhodne určitá tesniaca kladka. Vtomto prípade sa môže navrhnúť, aby táto tesniaca kladka pozostávala prinajmenšom čiastočne z pružného, elastického materiálu. Tesniaca kladka,...

Tesniace zariadenie pásu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8109

Dátum: 12.10.2007

Autori: Kümmel Lutz, Sohl Ralf-hartmut, De Kock Peter, Kretschmer Matthias, Gramer Andreas, Behrens Holger

MPK: C23C 14/56, B01J 3/03, B01J 3/00...

Značky: tesniace, pásu, zariadenie

Text:

...cloniacich prvkov - vytvorit pre pás ľubovoľné obdĺžnikové priechodné kanály0011 Alternatívna forma uskutočnenia predpokladá, že sa navrhnú dva navzájom presuvné cloniace prvky, ktoré každý budú vykazovat dve navzájomkolmo usporiadané tesniace plochy. Vsúčinnosti týchto cloniacich prvkov samôže práve tak vytvorit obdĺžnikový priechodný kanál pre pás, ktorý presne zodpovedá tvaru prierezu pásu.0012 Ďalšie alternatívne uskutočnenie vynálezu...

Tesniace zariadenie pásu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8038

Dátum: 12.10.2007

Autori: Kümmel Lutz, Kretschmer Matthias, Gramer Andreas, Behrens Holger, Sohl Ralf-hartmut, De Kock Peter

MPK: C23C 14/56, B01J 3/03, B01J 3/00...

Značky: zariadenie, pásu, tesniace

Text:

...obrysom opatrený pružným materiálom.0011 Alternatívne a výhodne je navrhnuté, že oba spoiupôsobiace valce majú vnútorné jadro s obrysom, rozšíreným v okrajových oblastiach.0012 Obe navzájom presúvatelné časti jadra môžu mať vo svojej oblastidotyku navzájom komplementárny (dopĺňajúci sa) tvar prierezu.0013 Prinajmenšom jeden valec môže byt naďalej cez svoje celkové axiálne rozpätie opatrený plášťom zpružného, elastického materiálu. Alternatíva...

Postup a zariadenie na povrchové nanášanie na kovový pás ponáraním do taveniny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4770

Dátum: 30.06.2006

Autori: Behrens Holger, Falkenhahn Bodo, Brisberger Rolf, Hartung Hans-georg

MPK: C23C 2/02, C23C 2/36

Značky: povrchové, taveniny, kovový, nanášanie, postup, ponáraním, zariadenie

Text:

...svalcami, bežiacimi vtekutom nanášanom kove, sú známe tiež riešenia, pri ktorých sa používa nadol otvorená nádoba nanášanie pre vertikálne odvádzanie pásu nahor, pričom sa na utesnenie použije elektromagnetickýuzáver. Pri tomto sa jedná oelektromagnetické induktory, ktoré pracujús naspat vytláčajúcimi, odčerpajúcimi resp. zužujúcimí elektromagnetickými striedavými resp. putujúcimi poľami, ktoré nádobu nanášania utesňujú smerom...

Spôsob a zariadenie na odokovinovanie kovového pásu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3920

Dátum: 16.03.2006

Autori: Behrens Holger, Brisberger Rolf, Zerbe Rüdiger, Senokosov Evgeny Stepanovich, Kretschmer Matthias, Frommann Klaus, Senokosov Andrei Evgenievich

MPK: C23C 2/02, B21B 45/04, B08B 7/00...

Značky: odokovinovanie, spôsob, pásu, kovového, zariadenie

Text:

...ocel a pre nehrdzavejúcu, austenitickú a feritickú oceľ. Špeciálnepredspracovanie nie je potrebné.0007 Pri plazmovom odokovinovaní beží pás teda medzi nad a pod pásomusporíadanýmí elektródami cez vákuovú komoru. Plazma sa nachádza medzielektródami a povrchom pásu na oboch stranách pásu. Pritom sa uskutočňuje plazmou, pôsobiacou na okoviny, odstraňovanie oxidov na povrchu pásu, ktoré je spojené so zvýšením teploty pásu to môže byt veľmi...

Zariadenie na kontinuálne ťahové preťahovanie kovového pásu a spôsob prevádzkovania takého zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4285

Dátum: 19.09.2005

Autori: Gramer Andreas, Luckmann Fritz, Häusler Jan Christoph, Behrens Holger, Hartung Hans-georg

MPK: B21D 1/00

Značky: zariadenia, tahové, kontinuálně, takého, zariadenie, preťahovanie, spôsob, kovového, pásu, prevádzkovania

Text:

...vyznačuje tým, že aspoň v smere dopravy pásu druhá S-valčeková jednotka zariadenia naťahové preťahovanie má dva valčeky, ktorých priemer je rôzne veľký, pričom v smere dopravy pásu nasledujúci valček druhej S-valčekovej jednotky má väčší priemer a pričom v priemere väčší valček S-vaIčekovej jednotky má aspoň 1,25 násobný priemer v priemere menšieho valčeku.0012 Výhodne je navrhnuté, že v priemere väčší valček S-valčekovej jednotky má...

Spôsob a zariadenie na orezávanie okrajov kovového odliatku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6661

Dátum: 07.07.2004

Autori: Sohl Ralf-hartmut, Kretschmer Matthias, De Kock Peter, Behrens Holger

MPK: B23D 33/00

Značky: spôsob, odliatku, kovového, zariadenie, okrajov, orezávanie

Text:

...aby orezaný kovový odliatok nemal žiadny ostrapok.0014 Riešenie tejto úlohy vynálezom sa podľa spôsobu vyznačuje tým, že sa v smere dopravy za nožnicami na ostrihávanie uskutočňuje krátkodobý silný ohrev okrajovej oblasti kovového odliatku pomocou elektrického indukčnéhoprvku a že sa v smere dopravy za elektrickým indukčným prvkom uskutočňuje hladenie (hladiace valcovanie) kovového odliatku.0015 Pritom je výhodne navrhnuté, že sa ohrievanie...

Zariadenie na pokovovanie kovového predliatku ponorom v tavenine a spôsob pokovovania ponorom v tavenine

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5956

Dátum: 08.06.2004

Autori: Brisberger Rolf, Tenckhoff Bernhard, Frommann Klaus, Behrens Holger, Hartung Hans-georg

MPK: C23C 2/36, C23C 2/14

Značky: kovového, predliatku, tavenině, pokovovanie, spôsob, ponorom, pokovovania, zariadenie

Text:

...pokovovacou nádobouusporiadané elektromagnetické uzatváracia zariadenie. Je tam navrhnuté, že k zásobníku pre roztavený kvapalný nanášací kov je priradený predtaviacizásobník, pričom zásobník je pokial ide ojeho objem o násobok menší ako predtaviaci zásobník. Zásobník je kvôli dodatočnému plneniu, resp. vyprázdňovaniu spojený s predtaviacim zásobníkom cez prívodné a odvádzacie kanály, pričom roztavený povlakový materiál medzi predtaviacim...

Spôsob a zariadenie na pokovovanie kovového pásu ponorom v tavenine

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1370

Dátum: 18.03.2004

Autori: Trakowski Walter, Zielenbach Michael, Hartung Hans-georg, Behrens Holger, Brisberger Rolf, Tenckhoff Bernhard

MPK: C23C 2/14, C23C 2/00, C23C 2/36...

Značky: spôsob, kovového, ponorom, tavenině, zariadenie, pásu, pokovovanie

Text:

...priradená nádrž na predtavený materiál, ktorá je čo sa týka objemu niekoľkonásobne väčšia než pokovovacia nádrž. Pokovovacia nádrž sa zásobuje z nádrže na predtavený materiál nanášacím kovom, ked sa tento pomocou pokovovanéhokovového pásu vyťaží z pokovovacej nádrže.0009 Z FR 2 804 443 A je známy spôsob pokovovania ponorom v tavenine, EP 1 E 11 253 32530/1pri ktorom sa cez kanál siahajúci z pokovovacej nádrže smerom dolu odvádza tavenina...

Spôsob a zariadenie na potiahnutie kovového polotovaru ponorením do taveniny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 606

Dátum: 15.11.2003

Autori: Trakowski Walter, Falkenhahn Bodo, Brisberger Rolf, Tenckhoff Bernhard, Jürgens Robert, Zielenbach Michael, Behrens Holger

MPK: C23C 2/00, C23C 2/36

Značky: ponorením, taveniny, polotovarů, kovového, spôsob, zariadenie, potiahnutie

Text:

...pole vyvolàvane pomocnými cievkami, takže sa celkovo získa zlepšenie účinnosti regulácie.0017 Prvé výhodné uskutočnenie navrhuje, že elektromagnetickým polom vytváraným na utesnenie je viacfázové putujúce pole, ktoré sa vytvára zapojenim striedavého prúdu s frekvenciou medzi 2 Hz a 2 kHz. Alternativou môže byť tiež jednofázové striedavé pole, ktoré sa vytvára zapojením striedavého prúdu s frekvenciou medzi 2 kHz a 10 kHz.0018 Obzvlášť...

Zariadenie na nanášanie vrstiev na kovový predliatok ponorením do roztaveného kovu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 621

Dátum: 25.10.2003

Autori: Tenckhoff Bernhard, Brisberger Rolf, Zielenbach Michael, Behrens Holger, Falkenhahn Bodo

MPK: C23C 2/00

Značky: zariadenie, kovový, ponorením, roztaveného, predliatok, nanášanie, vrstiev

Text:

...a má tvar skrine. Tým sa môže jednak lacno uskutočňovať výroba hrádze ajednak sa môže mimoriadne jednoduchým spôsobom zabezpečiť spôsobilosť zariadenia k prevadzke.0019 Výhodne má hrádza vo svojej dolnej, od oblasti dna nádrže odvrátenej koncovej oblasti krycie prostriedky. S nimi sa môže dosiahnut to, že sa kúpeľ na nanášanie vrstiev, do ktorej sa elektromagnetickou iniciáciou induktormi privádzajú turbulencie, ustáli. Podľa jedného...

Zariadenie na pokovovanie kovového pása ponorom do roztaveného kovu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4287

Dátum: 18.10.2003

Autori: Falkenhahn Bodo, Behrens Holger, Tenckhoff Bernhard, Brisberger Rolf, Zielenbach Michael

MPK: C23C 2/00, C23C 2/14

Značky: kovového, pása, pokovovanie, roztaveného, ponorom, zariadenie

Text:

...do nádrže, odkiaľ sa z nej prostredníctvom pumpy opätdopravuje do nanášacieho kúpeľa. Tiež tu nie sú uvedené žiadne konkrétne a špecifické údaje o tom, ako sa má zachytávať unikajúcí nanášaný kov.0010 Dokument EP 0 855 450 B 1 sa zaoberá bližšie otázkou, ako tu zaistiť tesnost spodnej oblasti vodiaceho kanála. Pre jej zaistenie sú uvedené rôzne altematívne riešenia. Podla jedného uskutočnenia sa môžu ku kovovému pásu priblížiť dve Šupátka....

Spôsob a zariadenie na pokovovanie kovových pásov ponoorm do roztaveného kovu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3395

Dátum: 06.10.2003

Autori: Brisberger Rolf, Zielenbach Michael, Behrens Holger, Tenckhoff Bernhard, Falkenhahn Bodo

MPK: C23C 2/14, C23C 2/00

Značky: ponoorm, spôsob, kovových, pokovovanie, pásov, zariadenie, roztaveného

Text:

...zadrží v pohybe, smerovanom proti povrchu kovového kontinuálnehopásu a cirkuluje pri uzávierke vzduchu.0008 Všetky uvedené riešenia sú pri tomto založené na tom, že v zásade je snaha o udržanie vopred zadanej výšky hladiny nanášaného kovu v pokovovacej nádobe. Spravidla sa rýchlosť priechodu kovového kontinuálneho pásu cez pokovovací kúpeľ používa ako podstatný vplývajúci parameter na druh a kvalitu pokovovania ponorenim do taveniny....

Zariadenie na pokovovanie kovových pásov ponáraním do roztaveného kovu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 734

Dátum: 20.02.2003

Autori: Schunk Eckart, Behrens Holger, Jepsen Olaf-norman, Frommann Klaus, Trakowski Walter, Zielenbach Michael, Brisberger Rolf

MPK: C23C 2/14

Značky: kovových, zariadenie, ponáraním, pásov, roztaveného, pokovovanie

Text:

...kovový pás sa pri vychýleni zo stredovej polohy opäť do tejto stredovej polohy vráti.0012 Pri realizácii tohto princípu, tj. koncepcie induktora putujúceho poľa skorekčnými cievkami, sa však ako nevýhodné ukázalo, že induktory na vytváranie elektromagnetického putujúceho poľa musia mať určitú, pomerne značnú konštrukčnú výšku, čo je dané požadovanou intenzitou magnetického poľa, veľkosťou elektrických prúdov a následne potrebnými jadrami...

Zariadenie na pokovovanie kovových predliatkov ponáraním do taveniny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 727

Dátum: 20.02.2003

Autori: Trakowski Walter, Bergmann Frank, Jepsen Olaf, Behrens Holger, Zielenbach Michael

MPK: C23C 2/14

Značky: pokovovanie, predliatkov, zariadenie, taveniny, ponáraním, kovových

Text:

...čo sila vracajúca pás do pôvodnej polohy sa exponenciálne znižuje. Obidva efekty sa samé od seba zosilňujú, takže rovnováha je labilná, 0011 Na riešenie tohto problému, teda na presné riadenie polohy kovového predliatku vo vodiacom kanáli, sú odkazy v DE 195 35 854 A 1 a DE 100 14 867 A 1, Podlakonceptu vnich opísaného sú vedľa cievok pre vytváranie elektromagnetického putujúceho poľa usporiadané prídavné korekčné cievky, ktoré sú v spojení...