Bednář Jiří

Mechanizmus odpúšťania vzduchu z kompresora

Načítavanie...

Číslo patentu: 285409

Dátum: 14.12.2006

Autori: Drnda Ján, Hanajík Jozef, Bednář Jiří

MPK: F02K 3/00, F02C 3/00, F02C 6/00...

Značky: mechanizmus, vzduchu, odpúšťania, kompresora

Zhrnutie / Anotácia:

Na veku (2) je jedným svojím koncom upravený hriadeľ (6) a druhým koncom v konzole (8), ktorá je základňou (13) upravená na veku (2). Hriadeľ (6) je vo veku (2) uložený prostredníctvom vedenia (10), ktoré je upravené v otvore (17), pričom vedenie (10) zasahuje jedným koncom do úložného otvoru (18). Na hriadeli (6) je v mieste medzi konzolou (8) a jej základňou (13) upravené rameno (7).

Rotor stupňa kompresora

Načítavanie...

Číslo patentu: 284985

Dátum: 01.03.2006

Autori: Bachan Marián, Bednář Jiří, Belavý Peter

MPK: F01D 5/00

Značky: stupňa, kompresora, rotor

Zhrnutie / Anotácia:

Náboj (2) je vytvorený v tvare bubnového tenkostenného prstenca a na jeho vnútornej ploche (11) sú vytvorené aspoň dve obvodové rebrá (4), ktoré sú umiestnené v priestore medzi predným čelom (9) a zadným čelom (8), s odstupom od predného čela (9) a zadného čela (8) náboja (2). Vzájomný rozstup obvodových rebier (4) je väčší, ako je odstup krajného obvodového rebra (4) od príslušného predného čela (9) a zadného čela (8) náboja (2). Aspoň jedno z...

Spaľovacia komora

Načítavanie...

Číslo patentu: 284984

Dátum: 01.03.2006

Autori: Bednář Jiří, Kostrej Jozef

MPK: F02C 3/00

Značky: komora, spaľovacia

Zhrnutie / Anotácia:

Závesy (20), ktoré sú jedným svojím koncom pevne spojené s čelným deflektorom (4), sú rozoberateľne upravené druhým svojím koncom na prírube (9) telesa (5) difúzora (2), ktorá je spojená s prírubou (8) plášťa (1). Záves (20) pozostáva z kocky (14) a držiaka (10), ktoré sú vzájomne pevne spojené, pričom držiak (10) je tvorený základňou (15) a na ňu pozdĺžne napojenými bočnicami (16). Predĺžením bočníc (16) oproti dĺžke základne (15) sú na...

Zariadenie na reguláciu prívodu vzduchu k vysokotlakovému kompresoru prúdového motora

Načítavanie...

Číslo patentu: 284927

Dátum: 20.01.2006

Autor: Bednář Jiří

MPK: F02M 35/00, B64D 33/00, F02C 7/04...

Značky: reguláciu, vysokotlakovému, vzduchu, kompresoru, prúdového, přívodů, motora, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na reguláciu prívodu vzduchu k vysokotlakovému kompresoru prúdového motora, najmä turbínového dvojprúdového motora, je tvorené zberným zásobníkom vzduchu, ktorý je vytvorený ako obvodová dutina (6) v telese (1) medziskrine v priestore medzi nízkotlakovým kompresorom (2) a vysokotlakovým kompresorom (3). Za nízkotlakovým kompresorom (2) je na vonkajšej stene (23) kanála (16) vnútorného prúdu vytvorený aspoň jeden obvodový otvor (17),...

Lopatka

Načítavanie...

Číslo patentu: 273086

Dátum: 12.03.1991

Autor: Bednář Jiří

MPK: F01D 5/00, F01D 5/18, F01D 5/12...

Značky: lopatka

Radiaca spojka

Načítavanie...

Číslo patentu: 236272

Dátum: 01.02.1988

Autor: Bednář Jiří

MPK: F16D 13/52

Značky: spojka, radiaca

Zhrnutie / Anotácia:

Za účelom zvýšenia stálosti funkcie radiacej spojky bez ohľadu na stupeň opotrebovania lamiel je záber unášača s odstredivými závažiami riešený tak, že operná plocha unašača je vytvorená vypuklou časťou valcovej plochy a záberová plocha odstredivých závaží je tvorená na seba plynule napojenými vypuklou a vydutou plochou, ktoré sú tvorené časťou valcových ploch.

Zariadenie na predvoľbu prevádzkových režimov samočinnej prevodovky

Načítavanie...

Číslo patentu: 238413

Dátum: 15.05.1987

Autor: Bednář Jiří

MPK: F16H 5/40

Značky: predvoľbu, režimov, převodovky, zariadenie, samočinnej, prevádzkových

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je umožnenie využitia v plnom rozsahu výhod samočinných prevodoviek s odstredivými radiacimi spojkami vybavenými mechanizmom silovej spätnej väzby. Uvedeného účelu sa dosiahne zariadením tvoreným voliacim prevodom, voľnobežným blokom, blokovacím mechanizmom, obmedzovacím zariadením a kulisou s ovládacím ramenom.

Voliaci mechanizmus samočinnej prevodovky

Načítavanie...

Číslo patentu: 239175

Dátum: 15.05.1987

Autor: Bednář Jiří

MPK: F16H 5/44

Značky: převodovky, samočinnej, mechanizmus, voliaci

Zhrnutie / Anotácia:

Za účelom zjednodušenia konštrukcie a výroby voliaceho mechanizmu a vysokej únosnosti voľnobežných spojok rieši vynález voliaci mechanizmus tak, že kulisa je voľne otočne uložená v telese, pričom do tvarových otvorov kulisy zasahujú západky a reakčne západky, ktoré sú v zábere s vonkajším tvarom kulisy. Pôsobením pružiny na západku je kulisa zovretá pomedzi operný krúžok rohatky a pomedzi lamelu rohatky a svojou drážkou je v zábere s ramenom,...

Voľnobežná spojka

Načítavanie...

Číslo patentu: 237138

Dátum: 15.03.1987

Autor: Bednář Jiří

MPK: F16D 41/02

Značky: voľnobežná, spojka

Zhrnutie / Anotácia:

Za účelom zníženia hlučnosti pri voľnom chode a zvýšenia životnosti voľnobežnej spojky je pomedzi nábojom a príložkou pevne prichytenou k náboju otočne voľne vedený kotúč, ktorý je súčasne zvieraný pomedzi pevnú lamelu, pevne prichytenú na rohatku a pomedzi lamelu účinkom pružín. Západky zasahujú do tvarových otvorov obsahujúcich obmedzovaciu plochu a vyľahčenie.

Meradlo tvarových ploch

Načítavanie...

Číslo patentu: 249210

Dátum: 12.03.1987

Autori: Kopp Jozef, Vicena Miroslav, Bednář Jiří

MPK: G01B 5/26

Značky: ploch, tvarových, meradlo

Text:

...axiálna poloha je -na tyčí 5 fixovaná krúžkami 20. Dolné rameno 7 je p-rostredníctuvom kolika 19 vzoplerané pružným elementom 17 voči opernej doske 18, čim je dotyk 9 nútený do styku s meraným predmetom 13.Horné rameno 6 má vytvorené dva dotyky 8 a 21. Dotyk 8 je pevný voči hornému ramenu 6 a pôsobením tiaže horného ramena 6 kopíruje tv.ar šalblóny 11. Dotyk 21 je voči hornému ramenu 6 pohyblivý a pri kopírovaní dotykom 21 povrchu meranêho...

Radiaca spojka

Načítavanie...

Číslo patentu: 236634

Dátum: 15.02.1987

Autor: Bednář Jiří

MPK: F16D 13/52

Značky: spojka, radiaca

Zhrnutie / Anotácia:

Za účelom skvalitnenia funkcie a zvýšenia životnosti radiace] spojky je pre záber odstredivých závaží s unášačom vytvorená na unášači operná plocha tvorená vydutou časťou valcovej plochy, alebo rovinnou plochou a na odstredivých závažiach je pre záber s unášačom vytvorená tvarovaná plocha. Táto je tvorená dvomi časťami vypuklej valcovej plochy, pričom časť bližšia k osi rotácie radiace] spojky je priemeru väčšieho, ako časť bližšia k osi čapu.

Viacstupňový samočinný prevod

Načítavanie...

Číslo patentu: 234865

Dátum: 15.01.1987

Autor: Bednář Jiří

MPK: F16H 5/46

Značky: samočinný, viacstupňový, převod

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je zabezpečiť kvalitný a plynulý priebeh procesu preraďovania prevodových stupňov a kvalitnú a presnú reguláciu samočinnej voľby najvýhodnejšieho zahradeného prevodového stupňa. Pre dosiahnutie uvedených vlastností viacstupňového samočinného prevodu je jeho výstupná časť opatrená unášačom, ktorý je posuvne vedený na výstupkoch výstupného hriadeľa, pričom odstredivé závažie radiacej spojky, otočne zavesené na čapoch bubna, pevne...

Odstredivá spojka

Načítavanie...

Číslo patentu: 214918

Dátum: 30.10.1984

Autori: Michalík Jozef, Bednář Jiří

Značky: odstredivá, spojka

Zhrnutie / Anotácia:

Odstredivá spojka vhodná pre samočinné prepájanie hnacej a hnanej časti súosých vzájomne rotujúcich členov, viacstupňových samočinných prevodoviek motorových vozidiel. Účelom vynálezu je zabezpečenie tichosti a plynulosti záberu spojky a výhodných funkčných vlastností pri minimálnych nárokoch na priestor pri zabudovaní spojky. Uvedeného účelu sa dosiahne odstredivou spojkou, ktorej pružné pásiky 6 zavesené na závesnom čape 7 čelustí 1,...

Čeľusť odstredivej spojky

Načítavanie...

Číslo patentu: 217665

Dátum: 16.07.1984

Autori: Bednář Jiří, Michalík Jozef

Značky: spojky, čeľusť, odstredivej

Zhrnutie / Anotácia:

Čeľusť odstredivej spojky opatrená trecím obložením ukončeným zrazením, v y z n a č u j ú c a s a t ý m, že zrazenie obloženia (2) čeľustí (1) je na strane ukončenia (4) čeľuste (1) tvorené odklonenou valcovou plochou (7) obsiahnutou vo valcovej ploche (8), ktorej os rotácie je totožná s osou (10) vykyvovania čeľuste (1).

Odstredivá spojka

Načítavanie...

Číslo patentu: 218054

Dátum: 15.06.1984

Autor: Bednář Jiří

Značky: spojka, odstredivá

Zhrnutie / Anotácia:

Odstredivá spojka vhodná ako rozbehová spojka motorových vozidiel. Účelom vynálezu je zabezpečiť prenos vysokých výkonov pri dodržaní plynulého a mäkkého záberu. Uvedeného účelu sa dosiahne odstredivou spojkou, u ktorej nosná časť 6 čeľustí 1 tvaru pásika ohnutého do oblúka sústredeného s priemerom záberovej plochy 9 bubna 3 spojky je prichytená na závesnú časť 7 čeľuste 1. Závesná časť 7 čeľuste 1 je tvorená bočnými stenami 11 opatrenými...

Odstredivá lamelová spojka

Načítavanie...

Číslo patentu: 217468

Dátum: 15.05.1984

Autor: Bednář Jiří

Značky: lamelová, odstredivá, spojka

Zhrnutie / Anotácia:

Odstredivá lamelová spojka so stláčaním lamiel spojky vzopieraním odstredivých závaží medzi prítlačnú lamelu a dno bubna spojky a so zachytávaními axiálnej sily opernou lamelou bubna spojky, v y z n a č u j ú c a s a t ý m, že axiálne ustavovacia skrutka (3), osadená v bubne (5), prostredníctvom poistnej podložky (14) dosedá na opernú lamelu (2).

Zverný spoj

Načítavanie...

Číslo patentu: 213788

Dátum: 01.05.1984

Autor: Bednář Jiří

Značky: zverný

Zhrnutie / Anotácia:

Zverný spoj plechového závesu prednej teleskopickej vidlice motocykla s rúrkou teleskopu, kde zverná sila na zovretie rúrky teleskopu v príchytnom otvore a závesnom otvore je vyvolaná skrutkou zvierajúcou tlačné oká objímky vyznačený tým, že objímka /3/ zverného spoja je vytvorená z celistvého plechového výlisku závesu /1/, kde tlačné oká /9/ objímky /3/ obaľujúce driek /11/ skrutky /10/ sú vytvorené plynulým napojením plochého dna /4/ závesu...

Spojenie súosých nábojov

Načítavanie...

Číslo patentu: 213770

Dátum: 01.05.1984

Autor: Bednář Jiří

Značky: súosých, spojenie, nábojov

Zhrnutie / Anotácia:

Rozoberateľné spojenie súosých nábojov uložených otočne na spoločnom hriadeli. Účelom vynálezu je dosiahnutie presného vedenia nábojov, vysokej účinnosti i prenosu výkonu a prenosu premenlivého krútiaceho momentu bez vzniku rázov, pri minimálnych dĺžkových a priemerových nárokoch na zastavovacie rozmery. Uvedeného účelu sa dosiahne takým spojením súosých nábojov, že na náboji 2 súoso s uložením l2 náboja 2 na hriadeli 3, je vytvorené valcové...