Bednář Bohumil

Pozitivní elektronový rezist

Načítavanie...

Číslo patentu: 270749

Dátum: 12.07.1990

Autori: Maroušek Vladimír, Paleta Oldřich, Bednář Bohumil

MPK: G03F 7/26

Značky: rezist, pozitivní, elektronový

Text:

...nejen hodnoty molárních hmotnosti a distribuce vznikajících polymerů, ale i jejich hodnoty Tg, adhezi k podložce, rozpouštěcí charakteristiky a litografické vlastnosti.Směs monomerü obsahující (2,2,3,3-tetrafluor-2-methyl-2-butyl)methakry 1 át (h,3 g),methylmethakrylát (3,2 g) a (2-hydroxyethyl)methakrylät (0,5 g) byla polymerizována v roztoku dioxanu pri teplote 60 °C po dobu 6 hodin za inloiace 2,2 Šazo-bis-isobutyronítrilu o koncentraci...

Kopolymery 2,3-epoxypropyl-a /2,3-epithiopropyl/-2-propenoátů a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 270650

Dátum: 12.07.1990

Autori: Láznička Vladimír, Bednář Bohumil, Maroušek Vladimír

MPK: G03F 7/26

Značky: 2,3-epoxypropyl-a, 2,3-epithiopropyl/-2-propenoátů, jejich, kopolymery, přípravy, způsob

Text:

...evětle v přítonnoetí bežne používaných fotoínícíátorů nebo derivátů fenylozoíeobutyonítrílu.složení kopolymero a jejích Iolúrní hnotnoet lze měnit v široká intervalu v závioloetí na uložení polyleraćní núeady e polynoročních podmínkách. S roetoucím obeahow halogenderívatd atyronu v neeedö klooala rychlost kopolyoerízace. Tento pokles byl u kopolynerů e 4-ch 1 or-vĎ~Iethy 1 etyrenen doprovázon 1 výrazným pokleeen eolúrních hmot 2 C 8 270 550 B...

Negativní elektronový a rentgenový rezist

Načítavanie...

Číslo patentu: 270649

Dátum: 12.07.1990

Autori: Maroušek Vladimír, Bednář Bohumil, Mistr Adolf

MPK: G03F 7/26

Značky: negativní, rezist, elektronový, rentgenový

Text:

...kopolynorech je možná za použití ooučaoných technologií. Noatovaní vlaotnoatí raziatu lze provóet v širokou rozsahu volbou pomeru aonooero a polyoeročních podnínok.Rychlost kopolylorlzsca vzrůeto o kleasjícío oboohsn chlordorivátů otyronu v polyIůľační HI 501. přičemž u 4-chlor-K-Iethylotyronu Je přibližně o řád nižší než u 4-chlorotyronu.docházi ke znečn 6 nu«onižoni kontrastu reziotuĺHodnoty výtěžku eiřováni roetou e rootoucim obsahom...

Způsob přípravy kopolymerů kyseliny methakrylové s estery kyseliny methakrylové

Načítavanie...

Číslo patentu: 257988

Dátum: 15.07.1988

Autori: Bednář Bohumil, Králíček Jaroslav, Mistr Adolf, Zachoval Jaromír

MPK: C08F 220/06, C08F 220/112

Značky: kyseliny, přípravy, estery, kopolymerů, methakrylové, způsob

Text:

...monomerů na kopolymer 5 až 80 1 hmotnostních, načež se kopolymerace ukončí pfídavkem ínhibitoru polymerace. s výhodou p-methoxyfenolu nebo ochlazením.Protože rozšíření distribuce molárních hmotnosti a nehomogenita V konstitučním složení kopolymeru je způsobováno změnou složení kopolymerační násady s časem, kontinuální přidavek monomerní směsi o složení. které odpovídá složení kopolymeru, vznikajícího z násady, umožňujeudržet konstantni...

Způsob separace volného a vázaného ligandu v saturační analyse

Načítavanie...

Číslo patentu: 224226

Dátum: 01.09.1984

Autori: Devátý Jan, Bednář Bohumil, Vodrážka Zdeněk, Marek Miroslav, Rauch Pavel, Králíček Jaroslav

Značky: ligandu, separace, vázaného, způsob, saturační, volného, analyse

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob separace volného a vázaného ligandu v saturační analyse, při stanovení biologicky účinných látek soutěžením ligandů stanovované látky a téže značené látky,například radionuklídem nebo fluorescenčním činidlem, ve vazbě na ligát,například specifickou vazebnou bílkovinu, vyznačující se tím, že ligát se kovalentní vazbou imobilisuje na nosič potažený vrstvou polymeru nebo kopolymeru obsahujícího chemicky modifikovatelné reaktivní skupiny, s...