Bečvář Josef

Filtr pro filtraci hořlavého prachu rozvířeného v plynu s pojistným ústrojím

Načítavanie...

Číslo patentu: 270753

Dátum: 12.07.1990

Autori: Štěpánek Jan, Valenta Miroslav, Bečvář Josef

MPK: B01D 35/14

Značky: rozvířeného, filtr, pojistným, plynů, filtrací, ústrojím, hořlavého, prachu

Text:

...z filtru clo vstupního potrubí při aoučaeném omezení účinku tlakové vlny vzniklé při explozi uvnitř vstupního potrubí. Řešení přináší omezení nákladů při výrobě í montáži vzduchotechníckého zařízení pro liltraci hořlavých prachů rozvířených ve vzduchu a zamezuja škodám vzniklým destrukcí přívodního potrubí při explozi uvnitř filtru nebo destrukcí filtru i potrubí při explozi uvnitř vstupního potrubí.Řešení působí nejen jako ochrana proti...

Filtr pro filtraci výbušné směsi k instalaci uvnitř provozních objektů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269606

Dátum: 11.04.1990

Autor: Bečvář Josef

MPK: B01D 35/02, F16L 55/24, F17D 5/00...

Značky: instalaci, filtrací, uvnitř, objektu, filtr, směsi, výbušné, provozních

Text:

...ĺäou pojistné klapky nebo pojistná průtrlne aeabrány uaístěny na filtru bez sožností odvodu vlech zplodin exploze z prostoru, va kterém je filtr instalovàn. V některých případech jsou filtry pro ľíltrací prachů tvořících ve aaěsi sa vzduchea výbušnou aača řešeny bez pojiatného ústrojí konstrukčnč dlmenzovány jako tlakové nádoby pro Iexiaální cxplozní tlak fíltrovaně výbuäné směsi a zplodiny axploze unikají z filtru výstupní- otvorom do...

Pojistná klapka sloužící k uvolnění tlakové vlny

Načítavanie...

Číslo patentu: 266092

Dátum: 14.11.1989

Autori: Bečvář Josef, Valenta Miroslav

MPK: F16K 15/03

Značky: uvolnění, klapka, sloužící, pojistná, tlakově

Text:

...nebo oválného disku klade minimální nároky na výrobu. Při zhotovení závaží s více otvory ke kyvnému uložení na čepu v různých vzdálenostech od těžiště závaží je možno mumu záměnou otvoru kyvného uložení měnit i přitlačovací sílu a tím i hodnotu pojistného statického tlaku, v případě změny provozních podmínek jištěného druhu zařízení. Upevněnílistu klapky k otočnému hřídeli u Spodní hrany zajištuje při pojistném účinku tj....

Filtrační člen několikanásobného kapsového provedení

Načítavanie...

Číslo patentu: 238238

Dátum: 01.06.1987

Autor: Bečvář Josef

MPK: B01D 29/24

Značky: několikanásobného, filtrační, provedení, člen, kapsového

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patři do oboru vzduchotechniky a vztahuje se na filtrační člen několikanásobného kapsového provedení. Vynález řeší problém zvýšení provozní spolehlivosti při snížení provozních i výrobních nákladů. Problém je řešen tím, že vnější prašný prostor mezi základními filtračními články je relativně větší než vnitřní čistý prostor základních filtračních článků, přičemž nosníky opěrného roštu jsou opatřeny odlehčovacími otvory.

Zařízení na regulaci intenzity zpětného proplachu filtračních členů průmyslových filtrů

Načítavanie...

Číslo patentu: 247870

Dátum: 15.01.1987

Autor: Bečvář Josef

MPK: B01D 46/46

Značky: filtračních, proplachu, filtru, průmyslových, zařízení, členu, regulaci, zpětného, intenzity

Text:

...filtračních členů zpětným proplachem použito a na obr. 2 Je znázorněno ve zvětšeném měřítku provedení podstatné částizařízení na regulaci intenzity regeneračního procesu. 4Podle obr. 1 Je průmyslový filtr tvořen dvěma filtračními komorai g, g oddělenými uprostřed výstupním kanálem 1. Pravá filtrační komora § je znázorněna ve stavu filtrace, kdy průchod vyčištěné vzdušiny z filtrační komory § do výstupního kanálu 1 je zajištěn...

Kapalinový odlučovač prachových částic z plynu, zejména částic prachu o vysoké měrné a sypné hmotnosti, s kontinuálním odplavováním kalu

Načítavanie...

Číslo patentu: 233121

Dátum: 01.01.1987

Autori: Bečvář Josef, Kolář Jiří

MPK: B01D 47/02

Značky: odplavováním, vysoké, částic, kontinuálním, prachových, hmotnosti, odlučovač, plynů, sypné, zejména, měrné, prachu, kapalinový

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká kapalinového odlučovače prachových částic z plynu, zejména částic prachu o vysoké měrné a sypné hmotnosti, s kontinuálním odplavováním kalu. Vynálezem se řeší úkol snížení spotřeby odlučovací kapaliny a zjednodušení konstrukce kapalinového odlučovače. Podstata vynálezu spočívá v tom, že přívod odlučovací kapaliny je tvořen přívodní trubkou (3) probíhající ve skříni (11) souběžně s jejím dnem, ve kterém je vytvořen nejméně jeden...

Kapalinový odlučovač prachových částic z plynu, zejména částic prachu o vysoké měrné a sypné hmotnosti, s kontinuálním odplavováním kalu

Načítavanie...

Číslo patentu: 233120

Dátum: 01.01.1987

Autori: Bečvář Josef, Kolář Jiří

MPK: B01D 47/02

Značky: kontinuálním, odplavováním, vysoké, prachových, kapalinový, prachu, zejména, měrné, částic, odlučovač, hmotnosti, sypné, plynů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká kapalinového odlučovače prachových částic z plynu, zejména částic prachu o vysoké měrné a sypné hmotnosti, s kontinuálním odplavováním kalu. Vynálezem se řeší úkol dosažení vyšší koncentrace prachu v odváděné odlučovací kapalině, čímž se snižují provozní a investiční náklady. Dalším úkolem vynálezu je zvýšení provozní spolehlivosti kapalinového odlučovače. Podstata vynálezu spočívá v tom, že odvod je tvořen kalovým potrubím, ve...

Zařízení na rovnoměrné rozdělení vzdušiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 218525

Dátum: 15.03.1985

Autor: Bečvář Josef

Značky: vzdušiny, rozdělení, zařízení, rovnoměrné

Zhrnutie / Anotácia:

U stavebnicově uspořádaných odlučovačů nebo průmyslových filtrů je důležité rovnoměrné rozdělení znečištěné vzdušiny na vstupu do jednotlivých výkonových jednotek. Zabrání se tím nerovnoměrnému zatížení jednotek, a tím jejich nestejnému opotřebení i rozdílnému stupni odlučivosti. Rovnoměrného rozdělení znečistěné vzdušiny na vstupu do jednotek, které jsou propojeny vstupním potrubím umístěným v prostoru výsypek, se dosáhne vestavěním plochých...

Těsnění filtračního členu průmyslových filtrů

Načítavanie...

Číslo patentu: 214188

Dátum: 15.02.1985

Autor: Bečvář Josef

Značky: filtru, průmyslových, filtračního, členu, těsnění

Zhrnutie / Anotácia:

Těsněni filtračního členu, např. v kaspovém uspořádání, je provedeno vtlačením jeho manžety do korýtkové drážky, kterou je opatřen vnější obvod dělícího rámu. K tomu účelu je použito profilové obvodové lišty se stojinami, které tisknou manžetu ke dnu korýtkové drážky pomocí odtlačovacího prvku. Takto provedeným těsněním je docíleno dokonalého oddělení prašného od čistého prostoru filtrační komory.

Látkový filtr pro filtraci plynů, zejména s vysokým obsahem tuhých příměsí

Načítavanie...

Číslo patentu: 218210

Dátum: 15.02.1985

Autor: Bečvář Josef

Značky: obsahem, filtrací, příměsí, filtr, plynů, tuhých, látkový, vysokým, zejména

Zhrnutie / Anotácia:

Látkový filtr pro filtraci plynů s vysokým obsahem tuhých částic má výsypku, v níž jsou za vstupem prašného vzduchu rozvodné štěrbiny vytvořené tvarovanými žaluziemi, majícími funkci předodlučovače.

Látkový filtr vzdušin

Načítavanie...

Číslo patentu: 214530

Dátum: 28.02.1984

Autor: Bečvář Josef

Značky: vzdušin, látkový, filtr

Zhrnutie / Anotácia:

Látkový filtr vzdušin s regenerací filtračních pytlů zpětným proplachem má výztuže, které jsou do pytlů volně vloženy. Jejich hmotnost je menší než je síla působící na půdorysnou plochu filtračních pytlů při nastavení optimální hodnoty tlakového spádu, takže jsou pytle při filtraci zvedány a při regeneraci samovolně klesnou a nárazem oklepou filtrační pytle.