Becker Rainer

Spôsob prípravy kopolymérov tetrahydrofuránu a but-2-ín-1,4-diolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 282367

Dátum: 03.12.2001

Autori: Heilen Gerd, Becker Rainer, Plitzko Klaus-dieter, Sigwart Christoph, Fischer Rolf, Eller Karsten

MPK: C08G 65/20, C08G 65/10

Značky: spôsob, přípravy, tetrahydrofuranu, kopolymérov, but-2-ín-1,4-diolu

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy kopolymérov tetrahydrofuránu a but-2-ín-1,4-diolu katalytickou polymerizáciou tetrahydrofuránu, ktorá sa uskutočňuje na heterogénnom kyslom katalyzátore, ktorý má aciditu kyslých centier pKa < +2 v koncentrácii aspoň 0,005 mmól/g katalyzátora v prítomnosti but-2-ín-1,4-diolu v množstve od 0,04 do 17 % mol., vztiahnuté k tetrahydrofuránu, pričom katalyzátor obsahuje aspoň jeden prvok zo skupín Ib, VIIb alebo VIIIb periodickej...

Spôsob prípravy N-metyl-2-(3,4-dimetoxyfenyl)etylamínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281665

Dátum: 28.04.2001

Autori: Witzel Tom, Heuhauser Horst, Breitscheidel Boris, Fuchs Eberhard, Becker Rainer, Zimmermann Horst

MPK: C07C 213/06

Značky: n-metyl-2-(3,4-dimetoxyfenyl)etylamínu, přípravy, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy N-metyl-2-(3,4-dimetoxyfenyl)etylamínu katalytickou hydrogenáciou 3,4-dimetoxyfenylacetonitrilu metylamínom, pri ktorom sa 3,4-dimetoxyfenylacetonitril hydrogenuje metylamínom všeobecného vzorca (I), v ktorom R1 znamená atóm vodíka, benzylovú alebo terc-butylovú skupinu, a vodíkom v prítomnosti katalyzátora, ktorý obsahuje 0,05 až 50 % hmotn. chromitanu medi, medi, striebra, zlata, železa, kobaltu, niklu, ruténia, ródia,...

Spôsob výroby polytetrahydrofuránu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281653

Dátum: 17.04.2001

Autori: Heilen Gerd, Sigwart Christoph, Hesse Michael, Becker Rainer, Fischer Rolf, Eller Karsten, Plitzko Klaus-dieter

MPK: B01J 23/24, C08G 65/20, C08G 65/10...

Značky: polytetrahydrofuránu, výroby, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby polytetrahydrofuránu alebo polytetrahydrofuránmonoesterov C1- až C10-monokarboxylových kyselín polymerizáciou tetrahydrofuránu na heterogénnom katalyzátore v prítomnosti telogénov vody, 1,4-butándiolu, polytetrahydrofuránu s molekulovou hmotnosťou 200 až 700 Dalton alebo zmesí týchto telogénov, pri ktorom sa ako katalyzátor použije nosičový katalyzátor, ktorý obsahuje katalyticky aktívne množstvo kyslík obsahujúcej wolfrámovej...

Herbicidní prostředek a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 268825

Dátum: 11.04.1990

Autori: Kolassa Dieter, Wuerzer Bruno, Schirmer Ulrich, Meyer Norbert, Theobald Hans, Becker Rainer, Keil Michael

MPK: C07D 261/08, A01N 43/80

Značky: účinných, prostředek, způsob, látek, výroby, herbicidní

Text:

...vzorce I mohou vyrábět tím, že so nechá reagovat sloučoninn obecného vzoroo IIR 2, R 4 a. Y mají shora uvedený význam,so sloučoninou obecného voorookdo R 1 má sboru uvedený význam a x znamená aniont, při teplotách neni. 0 a 90 ŠG, popřípadě n přítomnost. inortního zozpouätädla a popřípad za přídavm pomooná bázo.vhodnými bázomi. Jsou například uhličitany, hydrogommlläitąny, octu. olkozády, oxldy, popřípodč hydroxid olkalloldoh kovů nebo...

Herbicidní prostředek a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 255000

Dátum: 15.02.1988

Autori: Keil Michael, Meyer Norbert, Becker Rainer, Wuerzer Bruno, Jahn Dieter, Kolassa Dieter, Schirmer Ulrich

MPK: A01N 43/90

Značky: způsob, účinných, výroby, látek, herbicidní, prostředek

Text:

...reakci jsou například elkoholy, jako methanol, ethylalkohol, isopropylalkohol nebo cyklohexanol, popřípadě chlorované uhlovrodíky,jako hexan, cyklohexan, ímethylenchlorid,toluen nebo dichlorethan, estery karboxylo» vé kyseliny, jako ethylacetát, nitrily, janko acetonitrll nebo cyklícké ethery, jako tetrahydrofuran.Shora uvedené soli derivátu cyk 1 ohexeno~ nu obecného vzorce l s alkalíckými kovy se mohou získat reakcí těchto sloučenin s...

Herbicidní prostředek a způsob výroby účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 253731

Dátum: 17.12.1987

Autori: Becker Rainer, Meyer Norbert, Keil Michael, Schirmer Ulrich, Jahn Dieter, Wuerzer Bruno

MPK: A01N 43/04

Značky: složky, výroby, účinné, způsob, herbicidní, prostředek

Text:

...vzorce I přicházeji v úvahu soli upotřebitelné pro zemědělské účely, napříklaą soli s alkalickými kovy, zejména soli sodné nebo soli draselné,soli e kovy alkalických zemin, zejména soli vápenaté, soli hořečneté nebo soli barnaté,soli s manganem, mědí, zinkm nebo železem, jakož i soli amoniové, sulfoniové a fosfoniové.Podle tohoto vynálezu se mohou eloučeniny obecného vzorce I pžipravovat reakci trikarbonylových sloučenin obecného vzorce II(II)...

Zapojení kombinovaného omezovače napětí a proudu pro součásti se soustředěnou indukčností v jiskrově bezpečném provedení

Načítavanie...

Číslo patentu: 244647

Dátum: 14.10.1987

Autori: Jahn Dieter, Becker Rainer

MPK: H01H 9/54

Značky: zapojení, indukčnosti, proudu, kombinovaného, součástí, provedení, napětí, soustředěnou, bezpečném, omezovače, jiskrově

Text:

...je připojena paralelní tlumicí dioda v závěrném smeru, k jejím vývodüm jsou připojeny svorky pro připojení jiskrově bezpečného okruhu.Paralelní tlumicí dioda zapojená v závěrném směru zajišťuje absorbování napětových špiček, vznikajících při pŕerušování či zkratování připojeného jiskrově bezpečného okruhu a při obdobných přechodových jevech.Snížení naindukované elektromotorické síly zajištěná paralelní tlumicí diodou se projeví zvýšením...

Herbicidní prostředek a způsob výroby účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 251776

Dátum: 13.08.1987

Autori: Jahn Dieter, Meyer Norbert, Becker Rainer, Schirmer Ulrich, Richarz Winfried, Wuerzer Bruno, Keil Michael

MPK: A01N 35/10

Značky: účinné, herbicidní, způsob, složky, prostředek, výroby

Text:

...fenylovou skupinu, která je substituována trifluormethylovou sku pinou, znamená skupinu obecného vzorceX, R 1, R 2 a R 3 maji shora uvedené významy,nebo A znamená skupinu obecného vzorce R 8-sićkg R 10 kde R 8, R 9 a R 10 znamenaji nezávisle na sobě alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku nebo fenylovou skupinu,nebo A znamená skupinu vzorce 11kde skupiny Y znamenaji nezávisle na sobě kyslík nebo siru aR 11 a R 12 znamenají alkylové skupiny s...

Pojivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 245266

Dátum: 15.06.1987

Autori: Ahle James Leroy, Becker Rainer, Keil Michael, Jahn Dieter, Noguchi Tamio, Kezerian Charles, Ooishi Tadashi

MPK: C04B 7/32, Kanagawa /jp/

Značky: pojivo

Text:

...coomomenm nomIOHGHTOB no Becy Bqacmrmo oóesaomemmñ rmporpauaz Kanbrmx oómeñ QOpMyJLHTamara oópasom, B cocTaBe Bsmymero no nsoóperennm B upouecce Taepneana He oópaaymcsz rmpocynzsçowxmamzarn KaJIHLm mna arrpnnrnamagausnsammze nonumermym nexpopnaaamo IIGMGHTHOPO Karma n cHmeHne ero npoqHocTn.Bxxymee uonyqam nyTeM Tepmooópaóoncn cmecn,cocwoameñ na rmporpaEaToB mnam, usnecrm, RapÓOHaTOB n Kapóoaumnnamon xanxmwi npm rexumeparype 300-50000 B...

Regulátor napětí s držákem kartáčů

Načítavanie...

Číslo patentu: 245255

Dátum: 15.06.1987

Autori: Possanza Genus, Keil Michael, Becker Rainer, Pieroh Ernst Albrecht, Skötsch Carlo, Sanborn James Russell, Jahn Dieter, Joppien Hartmut

MPK: H02K 5/14

Značky: regulátor, napětí, držákem, kartáčů

Text:

...M 3 meTok MřvDa 2 - 370 vsen Dervnqropa HanpnMeHMn M merko uepkarenb c MacTMuHmM Da 3 pe 3 oM 3 aMMMHoM ckoöu, nDMHeM noka 3 aHO 3 nekTpMueckoe coenMHeHMe Mekny DEFVHHTODOM Hanpqmenmn Mmerkonenxarenem. Yaen Derynnropa HanpnmeHMM /wmrypa í/ conepMMT pery nnrop Hanpqmenmný Ha kopnyce koToporo.MMeeTcq 3 aMMMHaq ckoôaMenoö 3 /wMryDa 1/. KOHTakTHMe Busonu DGFVHQTODG HanDnMeHMn4 M 5 /mMrypa 2/ npyMHMcTMe M B co 6 paHHoM BMne BMecTe c M...

Herbicidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 231993

Dátum: 15.12.1986

Autori: Rohr Wolfgang, Jahn Dieter, Siegel Hardo, Wuerze Bruno, Himmele Walter, Becker Rainer

MPK: A01N 43/02, C07D 309/06

Značky: prostředek, herbicidní

Zhrnutie / Anotácia:

Herbicidní prostředek, vyznačující se tím, že obsahuje pevný nebo kapalný nosič a jako účinnou látku derivát cyklohexandionu obecného vzorce I ve kterém R1 představuje alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, R2 představuje alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, alkenylovou skupinu se 3 až 4 atomy uhlíku nebo halogenalkenylovou skupinu se 3 nebo 4 atomy uhlíku a 1 atomem halogenu, X znamená přímou nebo rozvětvenou alkylenovou skupinu s 1 až 5...

Herbicidní prostředek a způsob výroby účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 227688

Dátum: 15.02.1986

Autori: Goetz Norbert, Wuerzer Bruno, Becker Rainer, Jahn Dieter

Značky: způsob, složky, účinné, prostředek, výroby, herbicidní

Zhrnutie / Anotácia:

Herbicidní prostředek, vyznačující se tím, že jako účinnou složku obsahuje alespoň jeden derivát cyklohexan-1,3-dionu obecného vzorce I v němž R1 znamená pětičlenný nebo šestičlenný aromatický heterocyklický zbytek s jedním nebo dvěma atomy dusíku, který může obsahovat jeden nebo dva substituenty ze skupiny tvořené alkylovou skupinou s 1 až 2 atomy uhlíku nebo alkoxyskupinou s 1 až 2 atomy uhlíku, R2 znamená vodík, methoxykarbonylovou skupinu...

Herbicidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 226035

Dátum: 15.02.1986

Autori: Rohr Wolfgang, Jahn Dieter, Wuerzer Bruno, Goetz Norbert, Becker Rainer

Značky: prostředek, herbicidní

Zhrnutie / Anotácia:

Herbicidní prostředek, vyznačující se tím, že obsahuje jako účinnou složku alespoň jeden derivát cyklohexan-1,3-dionu obecného vzorce I v němž R1 znamená popřípadě 1 až 3 methylovými skupinami substituovanou cyklohexenylovou skupinu, X znamená vodík, alkoxykarbonylovou skupinu s 1 až 2 atomy uhlíku v alkoxylové části, R2 znamená alkylovou skupinu s 1 až 3 atomy uhlíku a R3 znamená allylovou skupinu s 1 až 3 atomy uhlíku, alkenylovou skupinu se...

Způsob přípravy 1,2-bis(nikotinamido)propanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 241475

Dátum: 16.07.1985

Autori: Saito Ikuo, Schwarz Richard, Wuerzer Bruno, Spiegler Wolfgang, Kamoshita Katsuzo, Becker Rainer, Pabst Horst, Ueda Yosihiko, Keil Michael, Jahn Dieter, Goetz Norbert

MPK: C07D 213/82

Značky: způsob, přípravy, 1,2-bis(nikotinamido)propanu

Text:

...při 23 QC 10 l 1-C 14-arachidonové kyseliny 80 nM, 4,8 Ci mo v- 0,1 M vodném roztoku hydrogenuhličitanu sodného pro iniciaci reakce, poté se reakce ukončila přídavkem 50 l 0,5 M vodného roztoku kyseliny citrónové a směs se extrahovala 8 ml ethylacetátu. Organídká vrstva se regenerovala a ko-ncentrovala do sucha za sníženého tlalku. Zbytek se rozpustil ve 100 1 ethylacetá-tu a po-drobil se Chromatografii v tenké vrstvě za použití...