Becker Martin

Súčasti parného generátora alebo komponenty elektrární s obrokovaným povrchom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16583

Dátum: 19.12.2007

Autori: Klauke Friedrich, Becker Martin

MPK: B24C 1/10, C21D 7/06, C21D 6/00...

Značky: povrchom, generátora, obrokovaným, elektrární, komponenty, súčastí, parného

Text:

...poznatku, že je možné, aby pamé generátory elektrární novej generácie mali výstupné teploty nad 600 °C, najmä 2 700 °C, a v porovnaní so skôr používanými kvalitami oceli-í je možné použiť ocele alebo oceľové materiály s výrazne zmenšeným obsahom chrómu, ak majú byť oblasti povrchových plôch vystavené oxídačným podmienkam. Pretože sa hlavne jedná o potrubné vedenie, tak sa teda vnútorné plochy príslušných potrubí alebo potrubných telies ošetria...

Flotační sběrač pro flotaci oxidických cínových rud

Načítavanie...

Číslo patentu: 251219

Dátum: 11.06.1987

Autori: Becker Martin, Rosenbaum Alexander, Neuber Christian, Püchner Klaus, Voigt Beate, Mosch Ekkehard, Lehmann Karl, Seidel Heinz

MPK: B03D 1/02

Značky: oxidických, sběrač, flotací, flotační, cínových

Text:

...ůoc moHonoüxncnoTm~önaronpnnrcrnyer Taxxe oxpane. npuponm. Ho 3 mmaeTcn raxme aàąmexwnhuocrb npouecca Hsuenbqeunu, Tax Kax B cnnsu c 5 oaMoxHocTbm mnoTauuH öoneê xpynuoň mpakuuá noammaercu Hnmunü npeen neoöxonnnoň ronxocru usnenbnenna.Hnme nsoöpewenue ñonee nonpoöno noncnàewcn na npnuepe acnonneuun napHaHTa. Hpuuep Hčnonuenna aapuanraHeoöxonnuü nan Konnexropnoü cuecu öuonnnnnnañ axcrpaxr nouyuamr Kax.no-I öoqnmň npoyxr or sxcrpaxunonnoü...