Becker Karl

Hadicový pásový dopravník

Načítavanie...

Číslo patentu: 282619

Dátum: 23.09.2002

Autor: Becker Karl

MPK: B65G 17/02

Značky: pásový, dopravník, hadicový

Zhrnutie / Anotácia:

Hadicový pásový dopravník (1), obsahujúci predĺžený pás (2), ktorý môže byť prehnutý do uzavretej hadice. Pri okrajoch je vybavený zosilnenými časťami (3), ktoré sú počas sformovania hadice umiestnené tak, že spočívajú vzájomne proti sebe. Tieto zosilnené časti ohraničujú časť v tvare V, ktorá sa rozširuje v smere od hadice sformovanej pásom (2). Táto časť v tvare V podľa tohto vynálezu je umiestnená medzi dvoma hnacími valčekmi (12). Bolo...

Geotextilie pro dočasné komunikace

Načítavanie...

Číslo patentu: 245923

Dátum: 01.07.1988

Autori: Leonov Ilja Gennadjevie, Prag Manfrfd, Becker Karl

MPK: D04H 1/46

Značky: dočasné, komunikace, geotextilie

Text:

...soustava armujících nití nebo svazky vláken provazující rouno působením ostnů vpichovacích jehel případně se soustavou nití, jsou vytvořeny převážně z vláken podléhajících půdním mikkoorganismům nebo působení vodného prostředí. Vazná resp. armující vlákna mohou být tvořena vlákny na bázi celulőzy jako například vlákna bavlněná, viskozová, z eterů nebo esterů celu lőzy nebo živočišná. Vazná vlákna na bázi eelulőzy mohou být245 923 s výhodou...

Způsob přípravy kyseliny (4-fluor-2-(4-isopropylfenylthio)fenyl)octové

Načítavanie...

Číslo patentu: 247050

Dátum: 15.01.1988

Autori: Dirksen Joachim, Becker Karl, Prag Manfred

MPK: C07C 57/32

Značky: 4-fluor-2-(4-isopropylfenylthio)fenyl)octové, přípravy, způsob, kyseliny

Text:

...kyseliny 4-fluor-2-jodbenzoové Rajšner M. et al., collect. Czech. Chem. Commun. 40, 719, 1975 a 4-isopropylthlofenolu Valenta V. et al., Collect. Czech. Chem. Commun. 39, 783, 1974.K roztoku 340 ghydroxidu draselnéhoyv 3,5 l vody se za michání při 50 až 6,0 °C přidá 254 g 4-isopropylthiofeno 1 u a po 15 min mlchání 15 g .mědi a 440 g kyseliny 4-Íluor-z-jodbenzoove. Směs se vyhřeje pod zpětným chlavdičetm k varu a vaří se 8 h. Po částečném...

Sieťovateľná polymérna zmes

Načítavanie...

Číslo patentu: 241570

Dátum: 15.09.1987

Autori: Becker Karl, John Heino, Burks William, Bohlmann Dieter, Doane Elliott

MPK: C08L 23/08, C08K 5/14, C08L 31/4...

Značky: polymérna, sieťovateľná

Text:

...valcov 1,25 1 a nasledne po pridaní 4 hmotnostných percent 1,1-di-terc.butylperoxy-3,3,5-trimetylcyklohexánu rozpusteneho v kvapalnom flegmatizačnom činidle sa domieša ďalšie 3 min. Hodnota Mooney pripravenej zmesi,vyjadrujüca jej spracovatelskü bezpečnosť pri 110 °C je 49 min. Z tejto zmesi sa lisovali doštičky s hrúbkou 0,8 až 1 mm postupným roztláčanim materiálu pri teplote 100 až 110 °C na max. tlak 20 MPa, po dosiahnutí ktorého sa...

Spôsob úpravy polypropylénových textilných materiálov pred farbením katiónovými farbivami

Načítavanie...

Číslo patentu: 241569

Dátum: 15.09.1987

Autori: Franke Hermann, Limmer Heinz, Schütter Hartmut, Döhler Erhard, John Heino, Becker Karl, Hergeth Heinz

MPK: D08P 3/79, D06M 15/21

Značky: farbivami, farbením, textilných, úpravy, polypropylénových, spôsob, katiónovými, materiálov

Text:

...rofilizovaného polýetylénglykolom A 0 číslo 21.8 627, ako aj na báze hydrofilizovaného nizkomolekulárnelío polyetylénového vosku A 0 207 060.Problematika farbenia polypropylénových textilných materiálov katiónovými farbivami rieši spôsob úpravy týchto materiálov pred ich farbením podľa vynálezu, ktorého pod~ stata spočíva v. tom, že polypropylénov-ý textilný materiál sa impregnuje v roztoku pozostávajúcim z 5 hmot. dielov...

Způsob výroby olefinových, diolefinových a aromatických uhlovodíků

Načítavanie...

Číslo patentu: 249755

Dátum: 15.04.1987

Autori: Zimmermann Gerhard, Klotzsche Heiner, Becker Karl, Grossmann Manfred, Pfeiffer Fritz, John Hans-heino, Nette Wolfgang, Koetter Gudrun, Nowak Siegfried, Thiele Eberhard, Günschel Hubert

MPK: C10G 45/44, C07C 5/10, C07C 4/02...

Značky: výroby, aromatických, způsob, diolefinových, uhlovodíku, olefinových

Text:

...Merannoa VI~oünxVIII-oň nonrpynn nepnonnqeckoü cncrenm snemeuwon, npenmymecraéuno 5 Bane oxnceñ,KOTODHE MOPYT raxme coepmarb nopncruñ Marepuan c öonbmoñ HOBBDXHOCTBD,c.nocnenymmHM nnponusou, no KOTOPOMY, cornacno usoöpeŕeunm, conepmamueca B ucxonou yrneaonopoaou npoyxwe ön- H onnrouxnnqecxue apomaruqecnne yrneaonopou, Bxnwuaa unxnoanxenoapomawnqecxue yrnenonoponu, uaxonmneca yme B ucxoHoMnponyxTe n oöpasymmnecs Bo npema npouecca na...

Způsob hydrogenační izomerace směsí alkanaroamatických uhlovodíků

Načítavanie...

Číslo patentu: 248289

Dátum: 12.02.1987

Autori: Becker Karl, Schraf Peter, Berrouschot Hans-dieter, Klempin Jürgen, John Heino, Lippold Felix, Neubauer Hans Dieter, Schreiber Erhard, Franke Hermann, Doms Hans-georg, Schütter Hartmut, Weber Manfred

MPK: C07C 15/08, B01J 29/22, B01J 35/10...

Značky: hydrogenační, uhlovodíku, izomerace, způsob, směsi, alkanaroamatických

Text:

...o uerupex pyxaso, KOTODHG B ocHOBHOM orpaunqeuu aornywo uaornywunu nonepxnocrnnn H nmemr HaMeTp OT1,3 no 8 MM. Coornomenne qącrnu Káwannaaropa Memy aornywo H BHHYKHO n 3 orHyTuMnoBepxHOCTHMH nemnr B npenenax 11 H 100 l, npn arom panycm nsrnőoa nornyro HBmnyxno nsoruymmx nQBepxHocTeů HMemT cooTHomeHue Mexny 0,5 l H 201.Cneunànqecxuň no cBoeňopMe Karannaawop npouno ycwanannnnáewca B peaKTo pe, uepea KoTopmň npoTeKaeT nónorperax H...

Způsob přípravy kyseliny rhenisté

Načítavanie...

Číslo patentu: 233302

Dátum: 15.08.1985

Autori: Hering Rudolf, Neubauer Hans Dieter, Becker Karl, (dd)

MPK: C01G 47/00

Značky: kyseliny, způsob, rhenisté, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy kyseliny rhenisté s vyšší koncentrací z těžce rozpustných rhenistanů. Podstata vynálezu spořívá v tom, že se suspenze těžce rozpustného rhenistanu, s výhodou rhenistanu draselného, při zvýšené teplotě, s výhodou při teplotě 90 až 100 °C, uvede do styku se silně kyselým katexem v kyselém cyklu zpočátku v mechanicky míchaném loži v prvním pásmu reakce a potom se vznikající roztok uvede ve styk v druhém pásmu...

Způsob regenerace rhenia z použitých katalyzátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 233301

Dátum: 15.08.1985

Autori: Neubauer Hans Dieter, Strauss Renate, Becker Karl, Hering Rudolf, Köhler Wolfgang

MPK: C01G 47/00

Značky: katalyzátoru, regenerace, použitých, způsob, rhenia

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu regenerace rhenia z použitých katalyzátorů, zvláště reformačních katalyzátorů, obsahujících Vedle rhenia jako hlavní složky také kysličník hlinitý a platinu a případně i další složky. Při způsobu podle vynálezu se používá zásadivého loužení odpadního katalyzátoru a použití iontoměničových přyskřyc absorbci rozpustných sloučenin rhenia, obsaženém v zásaditém výluhu. Vhodně volená eluce umožňuje opakované použití přyskřyce...

Způsob hydrogenační rafinace vysokovroucích uhlovodíkových olejů

Načítavanie...

Číslo patentu: 231103

Dátum: 01.04.1985

Autori: Franke Hermann, Limmer Heinz, Rebbe Manfred, Döhler Erhard, Pohl Dietrich, Wittkopf Manfred, Hergeth Heinz, Lorenz Christian, Köhler Richard, Becker Karl, John Heino, Sachse Jürgen, Bierwagen Hans, Berrouschot Hans-dieter, Wrabetz Günter, Shütter Hartmtu

MPK: C10G 45/04

Značky: olejů, uhlovodíkových, způsob, rafinace, hydrogenační, vysokovroucích

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu hydrogenační rafinace vysokovroucích uhlovodíkových olejů, používaných jako suroviny při katalytickém krakování při výrobě benzinu nebo jako suroviny pro výrobu topných olejů s nízkým obsahem síry. V důsledku nalezených příznivých parametrů způsobu separace rafinátu z produktu je tento způsob hydrogenační rafinace velmi eko-nomický.

Způsob hydrogenačně katalytického zpracování destilátů těžkých uhlovodíků

Načítavanie...

Číslo patentu: 216083

Dátum: 15.05.1984

Autori: Schmidt Ferenc, John Heino, Taubert Hans Ulrich, Sachse Dieter, Péter István, Klotzsche Heiner, Nestler Karl-heinz, Sass Lóránt, Weber Manfred, Becker Karl

Značky: těžkých, hydrogenačně, zpracování, destilátů, způsob, uhlovodíku, katalytického

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu hydrogenačně katalytického zpracování destilátů těžkých uhlovodíků na základní složky mazacích olejů a destiláty lehkých uhlovodíků. Podle vynálezu se hydrogenačně katalytická reakce provádí v reaktoru, u něhož poměr výšky reakčního prostoru k průměru reakčního prostoru je ( 40 : 1, přičemž podíl průměru reakčního prostoru k průměru zrn katalyzátoru činí maximálně 200. Podle výhodné formy provedení způsobu podle vynálezu...

Způsob získávání rhenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 215751

Dátum: 01.05.1984

Autori: Neubauer Hans Dieter, Becker Karl, Hering Rudolf

Značky: získavání, rhenia, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu získání rhenia ve formě kyseliny rhenisté a případně dalších kovů z roztoku, obsahujícího rhenium, s různou hodnotou pH použitím aniontoměničových pryskyřic. Po absorpci rhenistanových aniontů, s výhodou na silně bázickém aniontoměniči, následuje eluce rhenistanových aniontů kyselinou halogenovodíkovou. Eluce rhenistanových aniontů se s výhodou provádí při teplotě 70 až 110 °C s použitím 4 až 8 molárního roztoku kyseliny...

Způsob získávání aromatických uhlovodíků

Načítavanie...

Číslo patentu: 217430

Dátum: 09.04.1984

Autori: Thomas Wilhelm, Franke Hermann, Neubauer Hans Dieter, Vieweg Hans-günther, Anders Klaus, Becker Karl, Nowak Siegfried, Kögler Wolfgang, Gramm Reinhard, Limmer Heinz, Klempin Jürgen

Značky: aromatických, způsob, uhlovodíku, získavání

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu získávání aromatických uhlovodíků heterogenní katalytickou přeměnou uhlovodíků v rozsahu teploty varu benzinů v přítomnosti vodíku nebo plynů s vysokým obsahem vodíku za zvýšené teploty v rozmezí tlaku od normálního do nízkého. Cílem vynálezu je zvýšení stupně selektivní přeměny uhlovodíků jednoduchým a technicky reálným způsobem použitím mnohosložkového katalyzátoru nového typu zejména přeměny C6 uhlovodíků na...

Způsob aktivace, reaktivace a selektivizace katalyzátorů pro aromatizaci

Načítavanie...

Číslo patentu: 217426

Dátum: 09.04.1984

Autori: Franke Herman, Vieweg Hans-günther, Thomas Wilhelm, Gramm Reinhard, Anders Klaus, Kögler Wolfgang, Nowak Siegfried, Neubauer Hans Dieter, Becker Karl, Klempin Jürgen, Limmer Heinz

Značky: aktivace, způsob, selektivizace, katalyzátoru, aromatizaci, reaktivace

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu aktivace, reaktivace a selektivizace katalyzátorů pro aromatizaci, které mohou být použity zejména pro přeměnu uhlovodíků v rozsahu teplot varu benzinů na aromatické uhlovodíky. Podle vynálezu je toto umožněno nad katalyzátory složenými z gama-kysličníku hlinitého a zejména eta-kysličníku hlinitého jako nosiče, s katalyticky účinnými látkami sestávajícími z jednoho nebo několika prvků a/nebo jejich sloučenin VIII...