Bayer Artúr

Prípravok na skúšanie únavovej pevnosti ozubenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 267097

Dátum: 12.02.1990

Autor: Bayer Artúr

MPK: G01M 13/02

Značky: ozubenia, prípravok, pevnosti, únavovej, skúšanie

Text:

...prípravku.Na stole ll vibrátora je uložený stojan Q prípravku, v ktorom je prostredníctvom dolného čapu § uložená skriňa 1, v ktorej je prostredníctvom horného čapu 3 uložené rameno l. Kruhový koniec ramena l je opatrený vencom gg pre uloženie ozubeného segmentu 5 skúšaněho ozubeného kolesa, ktorý sa k vencu lg upevní prítlačnou doskou 3 spojenou s vencom lg pomocou skrutiek g prevlečených cez diery ozubeného segmentu lg. Prítlačná...

Zariadenie na rovnanie rúrok

Načítavanie...

Číslo patentu: 263367

Dátum: 11.04.1989

Autori: Viskup Vladimír, Bayer Artúr

MPK: B21D 3/10

Značky: zariadenie, rovnanie, rúrok

Text:

...podľa vynálezu spočívajú V tom, že umožňuje prácu ťahových stolíc v automatickom cykle bez potreby rovnania polotovarov.Príklad prevedenia zariadenia pre rovnanie rurok podľa vynálezu je znázornený na výkrese, na ktorom je schematicky znázornený prieěny rez cez zariadenie.Na prívode ł nevyrovnaných rúrok g sú umiestnené pracovné dávkovacie valce g ktorých priebežné piestnice Q sú opatrené palcami 5. §. Na spodnom konci prívodu ł sú...

Modifikovaný polyolefin s vyšší odolností proti uhlovodíkovému prostředí

Načítavanie...

Číslo patentu: 241863

Dátum: 01.12.1987

Autori: Soják Ladislav, Bayer Artúr

MPK: G08L 23/02

Značky: odolností, vyšší, proti, uhlovodíkovému, modifikovaný, prostředí, polyolefin

Text:

...či jinou tvářecí technologií. Na rozdíl od nemodifikovaného polymeru umožňuje modifikovaný polyolefin výrobu nádob s výrazně širším upletněním pro skladování chemikálií, organic~ kých produktů - zemědělskä a živočišná výroba ~, léčiv a medi~ ciálních substrátů - zdravotnictví, sanitárni technika ~, nafty a motorových paliv ~ nádrže -, plynové rezervoáry apod. Dle tohotovynálezu se vytváří nový termoplastický materiál, u kterého se...

Zariadenie na vynášanie a orientovanie teliesok valivých ložísk zo zásobníka

Načítavanie...

Číslo patentu: 234066

Dátum: 01.10.1986

Autor: Bayer Artúr

MPK: B65G 47/18

Značky: valivých, orientovanie, zariadenie, ložísk, teliesok, zásobníka, vynášanie

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je zabránenie vzájomného otĺkania sa teliesok valivých ložísk pri ich vynášaní zo zásobníka. Uvedeného účelu sa dosiahne zariadením tvoreným sklzom upraveným pod prepadovým otvorom zásobníka teliesok. Na spodnom konci sklzu je v šikmom vedení upravená vynášacia lišta prepojená cez dvojramennú páku s vačkov a opatrená šikmou nosnou plochou. Pozdĺž vynášacej lišty je pod priečnym dopravníkom upravená stena zabraňujúca spadnutiu...

Zariadenie na montáž valčekových ložísk

Načítavanie...

Číslo patentu: 227190

Dátum: 15.06.1986

Autori: Škorpík Eduard, Bayer Artúr

Značky: valčekových, zariadenie, montáž, ložísk

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na montáž valčekových ložísk pozostávajúce z telesa opatreného šupátkami s pružinou a kladičkami a z pneumatického valca, upraveného na spodnej strane telesa a určeného pre ovládanie taniera vyznačené tým, že na hornej strane telesa (1) hrncovitého tvaru sú zvnútra radiálne usporiadané šupátka (4), zhora vo svojich vedeniach pri držiavane doskou (2), pričom vo vybraniach šupátok (4) sú uložené pružiny (3) a na vidlicových výbežkoch...

Zariadenie pre prevod pohybu vačkového mechanizmu

Načítavanie...

Číslo patentu: 226664

Dátum: 15.05.1986

Autori: Škorpík Eduard, Bayer Artúr

Značky: mechanizmu, převod, vačkového, zariadenie, pohybu

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie pre prevod pohybu vačkového mechanizmu pozostávajúce z vačky, sústavy pák a odpruženého prvku vyznačené tým, že vačka (1) je vo styku s kladkou (2) umiestnenou ma jednom konci jednozvratnej páky (3), ktorá je svojím druhým koncom otočne uložená v pevnej konzole (4), pričom jednozvratná páka (3) je prostredníctvom čapu (5) a kameňa (6) spojená s dvojzvratnou pákou (7), opatrenou na jednom svojom konci šmykadlom (9) posuvne uloženým v...

Zariadenie na orientovanie kuželíkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 219664

Dátum: 01.12.1985

Autori: Bayer Artúr, Škorpík Eduard

Značky: zariadenie, kuželíkov, orientovanie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši zariadenie na orientovanie kuželíkov. Účelom vynálezu je orientovanie kuželíkov valivých ložísk do osového smeru malým čelom dopredu. Uvedeného účelu sa dosiahne zariadením pozostávajúcim zo žlabu 1, oproti ktorému je umiestnený dávkovací bubon 2 opatrený po obvode kapaami 11. Pod dávkovacím bubnom 2 je umiestnená orientačná clona 3, ktorá má prepadovú dieru upravenú tak, že šírka jej strednej časti 10 je minimálne taká ako je...

Zariadenie na vedenie a dávkovanie obežných teliesok valivých ložísk

Načítavanie...

Číslo patentu: 214328

Dátum: 01.06.1984

Autori: Bayer Artúr, Škorpík Eduard

Značky: valivých, obežných, zariadenie, ložísk, teliesok, dávkovanie, vedenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na vedenie a dávkovanie obežných teliesok valivých ložísk do miesta kontroly povrchových vád ich plášťov. Účelom vynálezu je zabezpečenie zvýšenia výkonu pri kontrole povrchových vád plášťov teliesok valivých ložísk. Uvedeného účelu sa dosiahne zariadením, ktoré pozostáva z otočného a v smere svojej priečnej osi posuvného prvého podperného valca 2, ktorého os rotácie je rovnobežná s osou otáčania dávkovacieho kotúča 3 opatreného na...