Baumann Ernst

Spôsob prípravy tioéterov

Načítavanie...

Číslo patentu: 288033

Dátum: 30.11.2012

Autori: Lochtman Rene, Hagen Helmut, Misslitz Ulf, Von Deyn Wolfgang, Rheinheimer Joachim, Baumann Ernst, Rack Michael, Gebhardt Joachim, Götz Norbert, Keil Michael, Witschel Matthias

MPK: C07C 323/09, C07C 201/12, C07C 319/14...

Značky: tioéterov, přípravy, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu prípravy tioéterov vzorca (XIX), v ktorom substituenty majú nasledujúce významy: Rx znamená inertný zvyšok
m predstavuje číslo od 0 do 5, R2 znamená C1-C6-alkyl, ktorý spočíva v tom, že zahŕňa konverziu anilínu vzorca (XX) s dialkyldisulfidom vzorca (VII) v prítomnosti katalyzátora a alkylnitritu.

Spôsob prípravy benzaldoxímov

Načítavanie...

Číslo patentu: 287967

Dátum: 28.06.2012

Autori: Lochtman Rene, Rack Michael, Misslitz Ulf, Gebhardt Joachim, Hagen Helmut, Keil Michael, Witschel Matthias, Baumann Ernst, Von Deyn Wolfgang, Rheinheimer Joachim, Götz Norbert

MPK: C07C 205/44, C07C 201/12, C07C 249/06...

Značky: spôsob, benzaldoxímov, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je spôsob prípravy benzaldoxímov vzorca (XV), v ktorom X znamená NO2, S(O)nRy Rx, Ry predstavujú v každom prípade akýkoľvek inertný zvyšok m znamená 0, 1, 2, 3 alebo 4 n predstavuje 0, 1 alebo 2 ktorý spočíva v tom, že zahŕňa konverziu zlúčenín vzorca (XVI), v ktorom X a (Rx)m majú definované významy, s organickým nitritom vzorca (R-O-NO), kde R znamená alifatický alebo aromatický zvyšok, v prítomnosti zásady, pričom reakcia sa...

Oxímy a ich použitie na prípravu izoxazolin-3-yl-acylbenzénov

Načítavanie...

Číslo patentu: 287758

Dátum: 15.08.2011

Autori: Gebhardt Joachim, Witschel Matthias, Götz Norbert, Misslitz Ulf, Keil Michael, Rheinheimer Joachim, Baumann Ernst, Von Deyn Wolfgang, Hagen Helmut, Lochtman Rene, Rack Michael

MPK: C07C 251/00, C07C 249/06, C07C 251/40...

Značky: použitie, přípravu, oxímy, izoxazolin-3-yl-acylbenzénov

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú oxímy vzorca (III), kde R1 znamená C1-C6-alkyl, a ich použitie na prípravu izoxazolínu vzorca (I), kde substituenty majú nasledujúce významy: R1 znamená vodík, C1-C6-alkyl, R2 predstavuje C1-C6-alkyl, R3, R4, R5 znamenajú vodík, C1-C6-alkyl, alebo R4 a R5 spoločne tvoria väzbu, R6 predstavuje heterocyklický kruh a n znamená 0, 1 alebo 2.

Spôsob prípravy izoxazolin-3-yl-acylbenzénov a medziprodukty na ich prípravu

Načítavanie...

Číslo patentu: 287476

Dátum: 22.10.2010

Autori: Götz Norbert, Baumann Ernst, Lochtman Rene, Gebhardt Joachim, Witschel Matthias, Rheinheimer Joachim, Keil Michael, Hagen Helmut, Von Deyn Wolfgang, Misslitz Ulf, Rack Michael

MPK: C07C 201/00, C07C 249/00, C07C 205/00...

Značky: medziprodukty, přípravy, spôsob, přípravu, izoxazolin-3-yl-acylbenzénov

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy izoxazolénu vzorca (I), kde R1 znamená vodík, C1-C6-alkyl, R2 predstavuje C1-C6-alkyl, R3, R4, R5 znamenajú vodík, C1-C6-alkyl, alebo R4 a R5 spoločne tvoria väzbu, R6 predstavuje heterocyklický kruh a n znamená 0, 1 alebo 2. Uvedený spôsob zahŕňa prípravu medziproduktu vzorca (VI), kde R1, R3, R4 a R5 majú uvedené významy. Po tomto kroku nasleduje halogenácia, tiometylácia, oxidácia a acylácia, pričom sa získajú zlúčeniny...

4-(3-Heterocyklyl-1-benzoyl)pyrazoly, spôsob ich prípravy, kompozície s ich obsahom a ich použitie ako herbicídov

Načítavanie...

Číslo patentu: 286364

Dátum: 18.07.2008

Autori: Walter Helmut, Engel Stefan, Mayer Guido, Misslitz Ulf, Westphalen Karl-otto, Witschel Matthias, Hill Regina Luise, Rheinheimer Joachim, Baumann Ernst, Von Deyn Wolfgang, Wagner Oliver, Otten Martina

MPK: A01N 43/02, A01N 43/72, A01N 43/48...

Značky: obsahom, spôsob, použitie, 4-(3-heterocyklyl-1-benzoyl)pyrazoly, herbicídov, přípravy, kompozície

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané 4-(3-heterocyklyl-1-benzoyl)pyrazoly vzorca (I), kde jednotlivé substituenty majú významy uvedené v nárokoch, a ich poľnohospodársky užitočné soli
spôsob prípravy 4-(3-heterocyklyl-1-benzoyl)pyrazolov
kompozície s ich obsahom a použitie týchto derivátov alebo kompozícií s ich obsahom na kontrolu nežiaducich rastlín.

3-heterocyklyl-substituované benzoylderiváty, spôsob ich prípravy, kompozície s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 286069

Dátum: 06.02.2008

Autori: Misslitz Ulf, Otten Martina, Gebhardt Joachim, Götz Norbert, Baumann Ernst, Von Deyn Wolfgang, Hill Regina Luise, Westphalen Karl-otto, Rack Michael, Walter Helmut, Witschel Matthias, Engel Stefan, Kardorff Uwe, Mayer Guido, Rheinheimer Joachim

MPK: A01N 43/72, A01P 13/00, C07D 261/00...

Značky: benzoylderiváty, spôsob, přípravy, kompozície, obsahom, 3-heterocyklyl-substituované, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú herbicídne účinné benzoylové deriváty všeobecného vzorca (I), v ktorom R1 znamená nitroskupinu, C1-C6-alkyl, C1-C6-halogénalkyl, C1-C6-alkoxy, C1-C6-alkylsulfonyl alebo C1-C6-halogénalkylsulfonyl R2 znamená nitroskupinu, halogén, C1-C6-alkyl, C1-C6-halogénalkyl, C1-C6-alkyltio, C1-C6-alkylsulfinyl, C1-C6-alkylsulfonyl alebo C1-C6-halogénalkylsulfonyl Y znamená CR13R14 R13 a R14 znamenajú atóm vodíka, C1-C4-alkyl, C1-C4-halogénalkyl,...

Bifenyl-N-(4-pyridyl)metylsufónamidy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5085

Dátum: 15.03.2006

Autori: Anspaugh Douglas, Baumann Ernst, Oloumi-sadeghi Hassan, Götz Norbert, Grammenos Wassilios, Grote Thomas, Culbertson Deborah, Cotter, Langewald Jürgen, Puhl Michael, Koradin Christopher, Rheinheimer Joachim, Von Deyn Wolfgang, Lohmann Jan Klaas, Kuhn

MPK: A01N 43/34, C07D 213/00

Značky: bifenyl-n-(4-pyridyl)metylsufónamidy

Text:

...potravy,rastliny, semena, pôdy, plochy, materiálu alebo prostredia, v ktorom živočíšni škodcovia rastú alebo môžu rásť, alebo materiálov, rastlín, semien, pôd, povrchov alebo priestorov, ktoré treba chrániť pred atakom alebo napadnutím týmto škodcom,pesticídne účinným množstvom zlúčeniny vzorca l s tu uvedeným významom alebo jej N-oxidu alebo soli.Vynález konkrétne poskytuje spôsob ochrany plodín, vrátane semien, pred atakom alebo napadnutím...

Substituované 4-benzoylpyrazoly

Načítavanie...

Číslo patentu: 284921

Dátum: 18.01.2006

Autori: Reinheimer Joachim, Westphalen Karl-otto, Götz Norbert, Kardorff Uwe, Baumann Ernst, Von Deyn Wolfgang, Witschel Matthias, Rack Michael, Walter Helmut, Misslitz Ulf, Mayer Guido, Engel Stefan, Otten Martina, Hill Regina Luise

MPK: A01P 13/00, C07D 231/00

Značky: substituované, 4-benzoylpyrazoly

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané zlúčeniny všeobecného vzorca (I), v ktorom jednotlivé symboly majú svoje špecifické významy uvedené v opise, a ich poľnohospodársky užitočné soli
postup na prípravu zlúčenín vzorca (I)
kompozície s ich obsahom a použitie týchto zlúčenín alebo kompozícií ako herbicídu.

2-Benzoylcyklohexán-1,3-dióny, spôsob ich prípravy, kompozície s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 282886

Dátum: 02.12.2002

Autori: Misslitz Ulf, Otten Martina, Rheinheimer Joachim, Kardorff Uwe, Rack Michael, Baumann Ernst, Westphalen Karl-otto, Witschel Matthias, Engel Stefan, Mayer Guido, Von Deyn Wolfgang, Hill Regina Luise, Walter Helmut

MPK: A01N 33/26, A01N 33/24, C07C 251/60...

Značky: přípravy, použitie, 2-benzoylcyklohexán-1,3-dióny, spôsob, kompozície, obsahom

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú zlúčeniny všeobecného vzorca (I), v ktorom R1, R2 znamenajú atóm vodíka, nitroskupinu, halogén, kyanoskupinu, tiokyanátovú skupinu, alkyl, halogénalkyl, alkoxyalkyl, alkenyl, alkinyl, -OR5, -OCOR6, -OSO2R6, -SH, -S(O)nR7, -SO2OR5, -SO2NR5R8, -NR8SO2R6 alebo -NR8COR6 R3 predstavuje atóm vodíka, alkyl, halogénalkyl, alkenyl alebo alkinyl R4 znamená atóm vodíka, nesubstituovaný alebo substituovaný alkyl, cykloalkyl, alkenyl,...