Baumann Ernst

Spôsob prípravy tioéterov

Načítavanie...

Číslo patentu: 288033

Dátum: 30.11.2012

Autori: Gebhardt Joachim, Rheinheimer Joachim, Lochtman Rene, Baumann Ernst, Götz Norbert, Witschel Matthias, Keil Michael, Misslitz Ulf, Hagen Helmut, Von Deyn Wolfgang, Rack Michael

MPK: C07C 201/12, C07C 319/14, C07C 323/09...

Značky: spôsob, tioéterov, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu prípravy tioéterov vzorca (XIX), v ktorom substituenty majú nasledujúce významy: Rx znamená inertný zvyšok
m predstavuje číslo od 0 do 5, R2 znamená C1-C6-alkyl, ktorý spočíva v tom, že zahŕňa konverziu anilínu vzorca (XX) s dialkyldisulfidom vzorca (VII) v prítomnosti katalyzátora a alkylnitritu.

Spôsob prípravy benzaldoxímov

Načítavanie...

Číslo patentu: 287967

Dátum: 28.06.2012

Autori: Misslitz Ulf, Rheinheimer Joachim, Keil Michael, Rack Michael, Gebhardt Joachim, Götz Norbert, Hagen Helmut, Baumann Ernst, Lochtman Rene, Witschel Matthias, Von Deyn Wolfgang

MPK: C07C 201/12, C07C 249/06, C07C 205/44...

Značky: spôsob, přípravy, benzaldoxímov

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je spôsob prípravy benzaldoxímov vzorca (XV), v ktorom X znamená NO2, S(O)nRy Rx, Ry predstavujú v každom prípade akýkoľvek inertný zvyšok m znamená 0, 1, 2, 3 alebo 4 n predstavuje 0, 1 alebo 2 ktorý spočíva v tom, že zahŕňa konverziu zlúčenín vzorca (XVI), v ktorom X a (Rx)m majú definované významy, s organickým nitritom vzorca (R-O-NO), kde R znamená alifatický alebo aromatický zvyšok, v prítomnosti zásady, pričom reakcia sa...

Oxímy a ich použitie na prípravu izoxazolin-3-yl-acylbenzénov

Načítavanie...

Číslo patentu: 287758

Dátum: 15.08.2011

Autori: Gebhardt Joachim, Rheinheimer Joachim, Keil Michael, Witschel Matthias, Hagen Helmut, Von Deyn Wolfgang, Rack Michael, Misslitz Ulf, Lochtman Rene, Baumann Ernst, Götz Norbert

MPK: C07C 249/06, C07C 251/00, C07C 251/40...

Značky: přípravu, izoxazolin-3-yl-acylbenzénov, oxímy, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú oxímy vzorca (III), kde R1 znamená C1-C6-alkyl, a ich použitie na prípravu izoxazolínu vzorca (I), kde substituenty majú nasledujúce významy: R1 znamená vodík, C1-C6-alkyl, R2 predstavuje C1-C6-alkyl, R3, R4, R5 znamenajú vodík, C1-C6-alkyl, alebo R4 a R5 spoločne tvoria väzbu, R6 predstavuje heterocyklický kruh a n znamená 0, 1 alebo 2.

Spôsob prípravy izoxazolin-3-yl-acylbenzénov a medziprodukty na ich prípravu

Načítavanie...

Číslo patentu: 287476

Dátum: 22.10.2010

Autori: Baumann Ernst, Rack Michael, Keil Michael, Misslitz Ulf, Gebhardt Joachim, Witschel Matthias, Hagen Helmut, Lochtman Rene, Götz Norbert, Von Deyn Wolfgang, Rheinheimer Joachim

MPK: C07C 249/00, C07C 201/00, C07C 205/00...

Značky: přípravy, přípravu, medziprodukty, spôsob, izoxazolin-3-yl-acylbenzénov

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy izoxazolénu vzorca (I), kde R1 znamená vodík, C1-C6-alkyl, R2 predstavuje C1-C6-alkyl, R3, R4, R5 znamenajú vodík, C1-C6-alkyl, alebo R4 a R5 spoločne tvoria väzbu, R6 predstavuje heterocyklický kruh a n znamená 0, 1 alebo 2. Uvedený spôsob zahŕňa prípravu medziproduktu vzorca (VI), kde R1, R3, R4 a R5 majú uvedené významy. Po tomto kroku nasleduje halogenácia, tiometylácia, oxidácia a acylácia, pričom sa získajú zlúčeniny...

4-(3-Heterocyklyl-1-benzoyl)pyrazoly, spôsob ich prípravy, kompozície s ich obsahom a ich použitie ako herbicídov

Načítavanie...

Číslo patentu: 286364

Dátum: 18.07.2008

Autori: Witschel Matthias, Wagner Oliver, Otten Martina, Hill Regina Luise, Baumann Ernst, Walter Helmut, Von Deyn Wolfgang, Misslitz Ulf, Engel Stefan, Westphalen Karl-otto, Rheinheimer Joachim, Mayer Guido

MPK: A01N 43/72, A01N 43/48, A01N 43/02...

Značky: herbicídov, přípravy, použitie, 4-(3-heterocyklyl-1-benzoyl)pyrazoly, spôsob, obsahom, kompozície

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané 4-(3-heterocyklyl-1-benzoyl)pyrazoly vzorca (I), kde jednotlivé substituenty majú významy uvedené v nárokoch, a ich poľnohospodársky užitočné soli
spôsob prípravy 4-(3-heterocyklyl-1-benzoyl)pyrazolov
kompozície s ich obsahom a použitie týchto derivátov alebo kompozícií s ich obsahom na kontrolu nežiaducich rastlín.

3-heterocyklyl-substituované benzoylderiváty, spôsob ich prípravy, kompozície s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 286069

Dátum: 06.02.2008

Autori: Misslitz Ulf, Westphalen Karl-otto, Walter Helmut, Kardorff Uwe, Hill Regina Luise, Witschel Matthias, Engel Stefan, Gebhardt Joachim, Rheinheimer Joachim, Baumann Ernst, Rack Michael, Otten Martina, Mayer Guido, Götz Norbert, Von Deyn Wolfgang

MPK: A01N 43/72, A01P 13/00, C07D 261/00...

Značky: benzoylderiváty, obsahom, použitie, 3-heterocyklyl-substituované, přípravy, kompozície, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú herbicídne účinné benzoylové deriváty všeobecného vzorca (I), v ktorom R1 znamená nitroskupinu, C1-C6-alkyl, C1-C6-halogénalkyl, C1-C6-alkoxy, C1-C6-alkylsulfonyl alebo C1-C6-halogénalkylsulfonyl R2 znamená nitroskupinu, halogén, C1-C6-alkyl, C1-C6-halogénalkyl, C1-C6-alkyltio, C1-C6-alkylsulfinyl, C1-C6-alkylsulfonyl alebo C1-C6-halogénalkylsulfonyl Y znamená CR13R14 R13 a R14 znamenajú atóm vodíka, C1-C4-alkyl, C1-C4-halogénalkyl,...

Bifenyl-N-(4-pyridyl)metylsufónamidy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5085

Dátum: 15.03.2006

Autori: Anspaugh Douglas, Oloumi-sadeghi Hassan, Puhl Michael, Grammenos Wassilios, Lohmann Jan Klaas, Rheinheimer Joachim, Langewald Jürgen, Kuhn, Götz Norbert, Grote Thomas, Koradin Christopher, Culbertson Deborah, Cotter, Baumann Ernst, Von Deyn Wolfgang

MPK: C07D 213/00, A01N 43/34

Značky: bifenyl-n-(4-pyridyl)metylsufónamidy

Text:

...potravy,rastliny, semena, pôdy, plochy, materiálu alebo prostredia, v ktorom živočíšni škodcovia rastú alebo môžu rásť, alebo materiálov, rastlín, semien, pôd, povrchov alebo priestorov, ktoré treba chrániť pred atakom alebo napadnutím týmto škodcom,pesticídne účinným množstvom zlúčeniny vzorca l s tu uvedeným významom alebo jej N-oxidu alebo soli.Vynález konkrétne poskytuje spôsob ochrany plodín, vrátane semien, pred atakom alebo napadnutím...

Substituované 4-benzoylpyrazoly

Načítavanie...

Číslo patentu: 284921

Dátum: 18.01.2006

Autori: Walter Helmut, Mayer Guido, Reinheimer Joachim, Von Deyn Wolfgang, Baumann Ernst, Hill Regina Luise, Götz Norbert, Kardorff Uwe, Misslitz Ulf, Rack Michael, Engel Stefan, Otten Martina, Westphalen Karl-otto, Witschel Matthias

MPK: C07D 231/00, A01P 13/00

Značky: 4-benzoylpyrazoly, substituované

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané zlúčeniny všeobecného vzorca (I), v ktorom jednotlivé symboly majú svoje špecifické významy uvedené v opise, a ich poľnohospodársky užitočné soli
postup na prípravu zlúčenín vzorca (I)
kompozície s ich obsahom a použitie týchto zlúčenín alebo kompozícií ako herbicídu.

2-Benzoylcyklohexán-1,3-dióny, spôsob ich prípravy, kompozície s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 282886

Dátum: 02.12.2002

Autori: Von Deyn Wolfgang, Rack Michael, Mayer Guido, Westphalen Karl-otto, Witschel Matthias, Baumann Ernst, Otten Martina, Rheinheimer Joachim, Misslitz Ulf, Hill Regina Luise, Walter Helmut, Kardorff Uwe, Engel Stefan

MPK: C07C 251/60, A01N 33/24, A01N 33/26...

Značky: použitie, 2-benzoylcyklohexán-1,3-dióny, obsahom, kompozície, spôsob, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú zlúčeniny všeobecného vzorca (I), v ktorom R1, R2 znamenajú atóm vodíka, nitroskupinu, halogén, kyanoskupinu, tiokyanátovú skupinu, alkyl, halogénalkyl, alkoxyalkyl, alkenyl, alkinyl, -OR5, -OCOR6, -OSO2R6, -SH, -S(O)nR7, -SO2OR5, -SO2NR5R8, -NR8SO2R6 alebo -NR8COR6 R3 predstavuje atóm vodíka, alkyl, halogénalkyl, alkenyl alebo alkinyl R4 znamená atóm vodíka, nesubstituovaný alebo substituovaný alkyl, cykloalkyl, alkenyl,...