Baumann Ernst

Spôsob prípravy tioéterov

Načítavanie...

Číslo patentu: 288033

Dátum: 30.11.2012

Autori: Witschel Matthias, Misslitz Ulf, Gebhardt Joachim, Lochtman Rene, Keil Michael, Götz Norbert, Baumann Ernst, Rack Michael, Hagen Helmut, Von Deyn Wolfgang, Rheinheimer Joachim

MPK: C07C 323/09, C07C 201/12, C07C 319/14...

Značky: spôsob, přípravy, tioéterov

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu prípravy tioéterov vzorca (XIX), v ktorom substituenty majú nasledujúce významy: Rx znamená inertný zvyšok
m predstavuje číslo od 0 do 5, R2 znamená C1-C6-alkyl, ktorý spočíva v tom, že zahŕňa konverziu anilínu vzorca (XX) s dialkyldisulfidom vzorca (VII) v prítomnosti katalyzátora a alkylnitritu.

Spôsob prípravy benzaldoxímov

Načítavanie...

Číslo patentu: 287967

Dátum: 28.06.2012

Autori: Hagen Helmut, Misslitz Ulf, Rheinheimer Joachim, Gebhardt Joachim, Rack Michael, Götz Norbert, Witschel Matthias, Lochtman Rene, Von Deyn Wolfgang, Keil Michael, Baumann Ernst

MPK: C07C 201/12, C07C 205/44, C07C 249/06...

Značky: benzaldoxímov, přípravy, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je spôsob prípravy benzaldoxímov vzorca (XV), v ktorom X znamená NO2, S(O)nRy Rx, Ry predstavujú v každom prípade akýkoľvek inertný zvyšok m znamená 0, 1, 2, 3 alebo 4 n predstavuje 0, 1 alebo 2 ktorý spočíva v tom, že zahŕňa konverziu zlúčenín vzorca (XVI), v ktorom X a (Rx)m majú definované významy, s organickým nitritom vzorca (R-O-NO), kde R znamená alifatický alebo aromatický zvyšok, v prítomnosti zásady, pričom reakcia sa...

Oxímy a ich použitie na prípravu izoxazolin-3-yl-acylbenzénov

Načítavanie...

Číslo patentu: 287758

Dátum: 15.08.2011

Autori: Rack Michael, Baumann Ernst, Witschel Matthias, Gebhardt Joachim, Misslitz Ulf, Lochtman Rene, Götz Norbert, Rheinheimer Joachim, Keil Michael, Hagen Helmut, Von Deyn Wolfgang

MPK: C07C 249/06, C07C 251/00, C07C 251/40...

Značky: použitie, izoxazolin-3-yl-acylbenzénov, oxímy, přípravu

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú oxímy vzorca (III), kde R1 znamená C1-C6-alkyl, a ich použitie na prípravu izoxazolínu vzorca (I), kde substituenty majú nasledujúce významy: R1 znamená vodík, C1-C6-alkyl, R2 predstavuje C1-C6-alkyl, R3, R4, R5 znamenajú vodík, C1-C6-alkyl, alebo R4 a R5 spoločne tvoria väzbu, R6 predstavuje heterocyklický kruh a n znamená 0, 1 alebo 2.

Spôsob prípravy izoxazolin-3-yl-acylbenzénov a medziprodukty na ich prípravu

Načítavanie...

Číslo patentu: 287476

Dátum: 22.10.2010

Autori: Lochtman Rene, Hagen Helmut, Keil Michael, Von Deyn Wolfgang, Misslitz Ulf, Baumann Ernst, Gebhardt Joachim, Witschel Matthias, Götz Norbert, Rack Michael, Rheinheimer Joachim

MPK: C07C 249/00, C07C 205/00, C07C 201/00...

Značky: přípravy, medziprodukty, spôsob, izoxazolin-3-yl-acylbenzénov, přípravu

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy izoxazolénu vzorca (I), kde R1 znamená vodík, C1-C6-alkyl, R2 predstavuje C1-C6-alkyl, R3, R4, R5 znamenajú vodík, C1-C6-alkyl, alebo R4 a R5 spoločne tvoria väzbu, R6 predstavuje heterocyklický kruh a n znamená 0, 1 alebo 2. Uvedený spôsob zahŕňa prípravu medziproduktu vzorca (VI), kde R1, R3, R4 a R5 majú uvedené významy. Po tomto kroku nasleduje halogenácia, tiometylácia, oxidácia a acylácia, pričom sa získajú zlúčeniny...

4-(3-Heterocyklyl-1-benzoyl)pyrazoly, spôsob ich prípravy, kompozície s ich obsahom a ich použitie ako herbicídov

Načítavanie...

Číslo patentu: 286364

Dátum: 18.07.2008

Autori: Misslitz Ulf, Von Deyn Wolfgang, Engel Stefan, Wagner Oliver, Mayer Guido, Westphalen Karl-otto, Rheinheimer Joachim, Hill Regina Luise, Otten Martina, Walter Helmut, Witschel Matthias, Baumann Ernst

MPK: A01N 43/48, A01N 43/72, A01N 43/02...

Značky: 4-(3-heterocyklyl-1-benzoyl)pyrazoly, použitie, obsahom, přípravy, herbicídov, kompozície, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané 4-(3-heterocyklyl-1-benzoyl)pyrazoly vzorca (I), kde jednotlivé substituenty majú významy uvedené v nárokoch, a ich poľnohospodársky užitočné soli
spôsob prípravy 4-(3-heterocyklyl-1-benzoyl)pyrazolov
kompozície s ich obsahom a použitie týchto derivátov alebo kompozícií s ich obsahom na kontrolu nežiaducich rastlín.

3-heterocyklyl-substituované benzoylderiváty, spôsob ich prípravy, kompozície s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 286069

Dátum: 06.02.2008

Autori: Witschel Matthias, Engel Stefan, Rack Michael, Gebhardt Joachim, Hill Regina Luise, Walter Helmut, Otten Martina, Baumann Ernst, Misslitz Ulf, Kardorff Uwe, Götz Norbert, Mayer Guido, Von Deyn Wolfgang, Rheinheimer Joachim, Westphalen Karl-otto

MPK: A01N 43/72, C07D 261/00, A01P 13/00...

Značky: spôsob, benzoylderiváty, kompozície, přípravy, použitie, obsahom, 3-heterocyklyl-substituované

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú herbicídne účinné benzoylové deriváty všeobecného vzorca (I), v ktorom R1 znamená nitroskupinu, C1-C6-alkyl, C1-C6-halogénalkyl, C1-C6-alkoxy, C1-C6-alkylsulfonyl alebo C1-C6-halogénalkylsulfonyl R2 znamená nitroskupinu, halogén, C1-C6-alkyl, C1-C6-halogénalkyl, C1-C6-alkyltio, C1-C6-alkylsulfinyl, C1-C6-alkylsulfonyl alebo C1-C6-halogénalkylsulfonyl Y znamená CR13R14 R13 a R14 znamenajú atóm vodíka, C1-C4-alkyl, C1-C4-halogénalkyl,...

Bifenyl-N-(4-pyridyl)metylsufónamidy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5085

Dátum: 15.03.2006

Autori: Rheinheimer Joachim, Götz Norbert, Baumann Ernst, Langewald Jürgen, Lohmann Jan Klaas, Grote Thomas, Von Deyn Wolfgang, Koradin Christopher, Kuhn, Cotter, Oloumi-sadeghi Hassan, Culbertson Deborah, Anspaugh Douglas, Puhl Michael, Grammenos Wassilios

MPK: C07D 213/00, A01N 43/34

Značky: bifenyl-n-(4-pyridyl)metylsufónamidy

Text:

...potravy,rastliny, semena, pôdy, plochy, materiálu alebo prostredia, v ktorom živočíšni škodcovia rastú alebo môžu rásť, alebo materiálov, rastlín, semien, pôd, povrchov alebo priestorov, ktoré treba chrániť pred atakom alebo napadnutím týmto škodcom,pesticídne účinným množstvom zlúčeniny vzorca l s tu uvedeným významom alebo jej N-oxidu alebo soli.Vynález konkrétne poskytuje spôsob ochrany plodín, vrátane semien, pred atakom alebo napadnutím...

Substituované 4-benzoylpyrazoly

Načítavanie...

Číslo patentu: 284921

Dátum: 18.01.2006

Autori: Von Deyn Wolfgang, Götz Norbert, Baumann Ernst, Misslitz Ulf, Westphalen Karl-otto, Otten Martina, Mayer Guido, Walter Helmut, Reinheimer Joachim, Rack Michael, Witschel Matthias, Hill Regina Luise, Engel Stefan, Kardorff Uwe

MPK: A01P 13/00, C07D 231/00

Značky: 4-benzoylpyrazoly, substituované

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané zlúčeniny všeobecného vzorca (I), v ktorom jednotlivé symboly majú svoje špecifické významy uvedené v opise, a ich poľnohospodársky užitočné soli
postup na prípravu zlúčenín vzorca (I)
kompozície s ich obsahom a použitie týchto zlúčenín alebo kompozícií ako herbicídu.

2-Benzoylcyklohexán-1,3-dióny, spôsob ich prípravy, kompozície s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 282886

Dátum: 02.12.2002

Autori: Kardorff Uwe, Misslitz Ulf, Mayer Guido, Walter Helmut, Witschel Matthias, Engel Stefan, Otten Martina, Westphalen Karl-otto, Hill Regina Luise, Rack Michael, Rheinheimer Joachim, Baumann Ernst, Von Deyn Wolfgang

MPK: A01N 33/24, C07C 251/60, A01N 33/26...

Značky: 2-benzoylcyklohexán-1,3-dióny, kompozície, spôsob, použitie, obsahom, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú zlúčeniny všeobecného vzorca (I), v ktorom R1, R2 znamenajú atóm vodíka, nitroskupinu, halogén, kyanoskupinu, tiokyanátovú skupinu, alkyl, halogénalkyl, alkoxyalkyl, alkenyl, alkinyl, -OR5, -OCOR6, -OSO2R6, -SH, -S(O)nR7, -SO2OR5, -SO2NR5R8, -NR8SO2R6 alebo -NR8COR6 R3 predstavuje atóm vodíka, alkyl, halogénalkyl, alkenyl alebo alkinyl R4 znamená atóm vodíka, nesubstituovaný alebo substituovaný alkyl, cykloalkyl, alkenyl,...