Battigelli Jean

Minerálna vlna z roztaveného minerálneho materiálu, spôsob jej výroby a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 284033

Dátum: 21.07.2004

Autori: Berthier Guy, Furtak Hans, Bernard Jean Luc, Battigelli Jean

MPK: C03B 37/095, C03C 13/06, C03B 37/04...

Značky: spôsob, materiálů, minerálneho, vykonávanie, minerálna, výroby, spôsobu, tohto, zariadenie, roztaveného

Zhrnutie / Anotácia:

Minerálna vlna s jemnosťou vlákien hodnoty Micronaire pod 6/5 g, s teplotou likvidu nad 1050 °C a s viskozitou pri tejto teplote likvidu menšou ako 320 Pas a obsahujúca hmotnostne menej ako 10 % a zvlášť menej ako 5 % nezvláknených častíc s veľkosťou väčšou ako 100 um na výrobu plsti z minerálnych vlákien, obsahujúca hmotnostne aspoň 9 % oxidov kovov alkalických zemín a výhodne hmotnostne aspoň 3 % oxidov železa. Opísaný je ďalej spôsob jej...

Zmes na sklené vlákna

Načítavanie...

Číslo patentu: 280405

Dátum: 08.05.1996

Autori: De Meringo Alain, Furtak Hans, Battigelli Jean

MPK: C03C 13/00

Značky: sklené, vlákna

Zhrnutie / Anotácia:

Zmes na sklené vlákna, ktoré sú biologicky odbúrateľné, pozostávajúca z nasledujúcich zložiek v hmotnostných percentách: SiO2 45 až 60
Al2O3 menej ako 2
CaO + MgO 10 až 16
Na2O + K2O 15 až 23
B2O3 10 až 18
P2O5 až do 4
BaO až do 1
rôzne až do 2.

Spôsob výroby minerálnej vlny a zariadenie na jeho vykonávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 281343

Dátum: 07.09.1994

Autori: Sainte-foi Daniel, Battigelli Jean, Berthier Guy, Furtak Hans

MPK: C03B 37/04

Značky: vykonávanie, zariadenie, minerálnej, spôsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Pri výrobe minerálnej vlny z materiálu, ktorý je vysoko tekutý pri zvýšenej teplote likvidu, hlavne nad 1 200 °C, s viskozitou nižšou ako 500 Pa.s pri teplote likvidu, sa roztavený minerálny materiál zavádza do odstredivého zvlákňovača. Pritom sa stena zvlákňovača obklopuje po celom obvode prúdom zahriateho plynu prúdiaceho pozdĺž uvedenej obvodovej steny, uvedený prúd zahriateho plynu sa zahrieva prstencovým vonkajším horákom, sústredne...

Spôsob výroby káblových olejov z ropných frakcií

Načítavanie...

Číslo patentu: 240454

Dátum: 15.08.1987

Autori: Battigelli Jean, Pletka Hans-dieter, Bouquet Francois, Koberstein Edgar, Kashiwayama Shinei, Bozon Alfred

MPK: C10G 67/04

Značky: olejov, ropných, káblových, výroby, spôsob, frakcií

Text:

...obsahu aro-matických uhlovodíkov a vzrast viskozitného indexu oleja. V prípade hydrogenácie samotného pseudorafinatu uvedené doprovodné kvalitatívne zmeny ovplyvñujú nepriaznivo proces impregíiácie káblov káblovou hmotou vyrobenou z liydrogenovaného pseudorafinatu. Prídavkom zahustujúcej živice do východiskového pseudoraiinátu sa dosiahne predpísané viskozita a viskozitný index olelâ-Zbytkový benzín a štiepne produkty vzniknuté hyclrogenačnou...

Sklo vhodné ke zvlákňování

Načítavanie...

Číslo patentu: 231953

Dátum: 15.12.1986

Autori: Fezenko Igor, Battigelli Jean, Massol Jean-jaques, Bouquet Francois

Značky: vhodné, zvlákňování

Zhrnutie / Anotácia:

Sklo, vhodné ke zvlákňování a obsahující oxid křemičitý, hlinitý, sodný, draselný, vápenatý, hořečnatý, barnatý, železitý, boritý a sírový, vyznačující se tím, že obsahuje následující složky v uvedené hmotnostní koncentraci: oxid křemičitý 59 až 65 %, oxid hlinitý 5 až 8 %, oxid sodný 12,5 až 18 %, oxid draselný stopy až 3 %, oxid vápenatý 4,5 až 9 %, oxid hořečnatý stopy až 4 %, oxid barnatý stopy až 5 %, oxid železitý 0,1 až 5 %, oxid boritý...

Odstředivka pro zvlákňování termoplastických materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 235504

Dátum: 15.11.1986

Autori: Massol Jean-jacques, Fezenko Igor, Battigelli Jean, Bouquet Francois

MPK: C03B 37/04

Značky: odstředivka, materiálů, zvlákňování, termoplastických

Zhrnutie / Anotácia:

Odstředivka je opatřená zevní stěnou s otvory, jejíž spodní okraj je spojen s prstencem, který vystupuje směrem dovnitř, a jejíž horní okraj má stěnu o menší tloušťce než spodní okraj, přičemž zevní stěna má největší tloušťku ve své spodní části, nejmenší tloušťku ve své střední části a střední tloušťku ve své horní části. Tato odstředivka je vhodná i pro zvlákňování skel o vysoké tvrdosti, tj. skel o vyšší teplotě tání, takže vlákna takto...

Způsob zvlákňování roztaveného skla a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 218590

Dátum: 15.03.1985

Autori: Fezenko Igor, Bouquet Francois, Battigelli Jean, Massol Jean-jacques

Značky: roztaveného, tohoto, zvlákňování, způsobu, provádění, zařízení, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob zvlákňování roztaveného skla, při němž skleněná vlákna se vytváří v několika úrovních a jsou odváděna prstencovitým proudem plynu, přičemž skleněná vlákna se ve vyšší úrovni tvoří rychleji než v nižší úrovni, vyznačující se tím, že se veškeré sklo, určené ke zvlákňování, přivádí na nejvyšší úroveň, čímž vzniká laminární proudění skla z nejvyšší úrovně na nižší úroveň ve formě nepřetržitého a v podstatě neporušeného proudu ve tvaru vrstvy.