Batík Jan

Elektromagnetický dávkovač

Načítavanie...

Číslo patentu: 272507

Dátum: 12.02.1991

Autor: Batík Jan

MPK: G01F 11/02

Značky: dávkovač, elektromagnetický

Zpětný ventil pro agresívní kapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 263129

Dátum: 11.04.1989

Autor: Batík Jan

MPK: F16K 15/00

Značky: kapaliny, zpětný, ventil, agresivní

Text:

...výstupního otvoru gg je zaústěn vývod §Q tekutiny, sedla 19 snpřívodem zg tekutiny zaústěným do vstupního otvoru 13,kuželky 3 g a těžítka AQ. Uvnitř pláště 29, který je v dolní části upreven do tvaru hrdla il, je s velkou vůlí uloženo těžítko AQ, tvořené chemicky odolným pouzdrem.gł, v němž je vloženo těžké jádro Al. V horní části těžítke 39 je vytvořena drážka 53 a ne jeho opečné straně je utvořeno kuželovité dotykové zakončení gg. Pod...

Způsob výroby dílů na bázi polyesterových skelných laminátů technologií vakuoinjektáže

Načítavanie...

Číslo patentu: 260658

Dátum: 12.01.1989

Autori: Batík Jan, Vašátko Eduard

MPK: B29C 45/03

Značky: polyesterových, výroby, bázi, dílů, skelných, vakuoinjektáže, způsob, technologii, laminátu

Text:

...vychází z pružné konstrukce výrohních laminátových forem, brzdicího efektu eklovýztuží a kombinece tlaku a podtlaku ve formách. Podstata epočívá v tom, že se pomocí brzdicího efektu sklovýztuže zvýšením vetřikovací rychlosti pryskyřice nejmáně na 800 g/min vytvoři za eoučasného vakuování v dutině formy přetlak vyvolávající pružnou deformaci nejméně jedné části formy. Deformace trvající i po ukončení vlastního vetřikování napomáha v konečné...

Způsob výroby těles

Načítavanie...

Číslo patentu: 259326

Dátum: 17.10.1988

Autori: Vašátko Eduard, Kubeška Petr, Kyselý Jaroslav, Riess Pavel, Batík Jan

MPK: C23F 17/00

Značky: výroby, způsob, těles

Text:

...se okraje. kovový povrch se očistí od separační vrstvy a povrch se podle potřeby přebrousí a vyleštíazpůsob výroby podle vynálezu přináší řadu výhod. Výrobu je možno provádět bez ohledu na rozměry těleea běžně dostupným zařízením. Proto jsou i výrobní náklady nízke. skořepína je dobře opravitelná a proto vhodná pro tváření reaktoplastů, k čemuž přispívá i nižší hmotnost. Takto vyrobené formy snášejí dobře i vytápění za predpokladu, že se...

Způsob vstřikování do polotuhých forem

Načítavanie...

Číslo patentu: 254762

Dátum: 15.02.1988

Autori: Vašátko Eduard, Batík Jan

MPK: B29C 45/16

Značky: vstřikování, forem, polotuhých, způsob

Text:

...výrobku, ěastěji pak k odlisování části vstřiknuté pryskyřice dlouhotrvajícím odvzdušňováním a tedy k rozlaminováni výrobku a opět vzduchovými bub linami. Uvedené nevýhody do značné míry odstraňuje způsob vstřiko váni podle vynálezu. Protože měření tlaku a podtlaku uvnitř dutiny formy je obvykle značně obtížné a v praxi neproveditelné,spočivá podstata řešení v tom, že je v průběhu vstřikovaeího procesu na jednom nebo několika místech, která...

Zařízení pro rozklady analytických vzorků za zvýšeného tlaku a teploty

Načítavanie...

Číslo patentu: 255028

Dátum: 15.02.1988

Autori: Radil Vojtěch, Vitha František, Batík Jan, Jaroš Jaroslav

MPK: G01N 1/00, G01N 1/28

Značky: tlaku, analytických, zařízení, vzorků, rozklady, teploty, zvýšeného

Text:

...Pod izolační nádobou ll je uložen motor gl ventilátoru gg, na jehož hřídeli gg je umístěno oběžné kolo gą ventilátoru gg. Kolem oběžného kola gą je uložene topná spirála li, která je uchycena sloupky 1. Oběžné kolo g je umístěno mezi dnem izolační nádoby ll a dnem vnitřní nádoby lg. Ve dnu vnitřní nádoby lg je upraven otvor pro cirkulaci vzduchu. K vnějšímu povrchu izolečního víka Q vyhřívací nádoby lg, které je opatřeno držadly 31, je...

Panel na báze dreva

Načítavanie...

Číslo patentu: 243772

Dátum: 15.01.1988

Autori: Charvát Jan, Valdman Vladimír, Batík Jan

MPK: E04C 2/10

Značky: panel, dřeva, báze

Text:

...dosky, schopne prenášať zaťaženie v oboch smeroch. Popísané zníženie rozdielu tuhosti a vytvorenie pevného obvodu pomocou krajných priebežných rebier a priebež 4ného roznášacieho nosníka odstraňuje nutnost použitia spojitej podporypv smere nižšej tuhosti panelu. Panel vyhotovený podľa vynálezu umožňuje rôzne kombinácie podoprenia, od bodového v rohoch až po spojité po celom obvode. Týmto je odstránená nutnost vytvárania podporného...

Způsob přípravy 2-chlor-2, 2-difluorethanolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246495

Dátum: 15.12.1987

Autori: Brandejs Josef, Šesták Jioí, Batík Jan

MPK: C07C 31/34

Značky: 2-chlor-2, 2-difluorethanolu, přípravy, způsob

Text:

...a ve směsích uvedených etherů s uvedenými alkoholy. Redukce uvedeným alanátem se provádí v prostředí aromatických uhlovodíků a s výhodou v benzenu. Tlak utéto reakce kapalných a pevných složek má v oblastí použitých teplot jen zanedlbatelný Vliv na průběh redukce. Reakční teplota je především závislá na použitěm komplexnim hydrídu. U aktívnějšího hydri i 5du se pracuje za chlazení až do teplot -» 40 ° Celsia, reakce méně aktivního...

Způsob měření při potenciometrické titraci

Načítavanie...

Číslo patentu: 239131

Dátum: 01.11.1987

Autori: Novotný Luděk, Vitha František, Batík Jan

MPK: G01N 31/16

Značky: titraci, potenciometrické, měření, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob měření při potenciometrické titraci, založený na přidávání titračního činidla do titrační nádobky, v níž je nadávkovaný kapalný vzorek a roztok maskovacích látek. Potenciál se snímá kombinovanou skleněnou elektrodou. Konstantní přítok titračního činidla se přeruší před dosažením potenciálu odpovídajícího bodu ekvivalence. Pro toto přerušení se odečte velikost spotřeby titračního činidla a po ustálení i hodnota potenciálu. Pak se do...

Zapojení vstupních obvodů

Načítavanie...

Číslo patentu: 246974

Dátum: 15.10.1987

Autor: Batík Jan

MPK: H04B 1/10

Značky: zapojení, obvodů, vstupních

Text:

...proudu na výstupu vstupního obvodu a z toho vyplývající nutnost přiřazení tvarovače signálu.Uvedené nevýhody dosavadního stavu do značné míry odstraňuje zapojení vstupníoh obvodd podle vynálezu, jehož podstatou je, že je tvořeno spínací větví sestávající ze seriového zapojení spínacího prvku, luminiscenční diody e prvního rezistoru, přičemž k anodě luminiscenční diody je připojena katoda ochranné diody, jejíž anoda je spojena s katodou...

Zapojení spínací jednotky

Načítavanie...

Číslo patentu: 243007

Dátum: 15.05.1987

Autor: Batík Jan

MPK: G01K 7/20

Značky: zapojení, spínací, jednotky

Text:

...vývody m, 1 ain jsou vzájemné spojeny e připojeny do bodu § 91 měřicího můstku m.Vstupy 2 m, all au jsou dále spojony se vstupy 19.1 3 L 3 m druhých spínačů19 31 in jejichž výstupy 3,93, 3,13 na jsou propojeny se vstupom A 91 zesilovače gg. Výstup 39 g zesilovače Q je př-ípojen do druhé větve 53 g můstku 29.Řídící vstupy m, al ga prvých spínečů gg, LL 23 jsou spojený s vývody m 1 miQp řídící jednotky 53 jejíž další výstupy Q, m 3 § 13...

Míchací nádobka se samočinným vyprazdňováním

Načítavanie...

Číslo patentu: 250713

Dátum: 14.05.1987

Autori: Makovička Jaroslav, Batík Jan

MPK: B01F 15/02

Značky: nádobka, výprazdňováním, míchací, samočinným

Text:

...ústí ll je umístäno v nejnižším bodě nádobky lg a jejíž výtokový konec 1 g je umístěn níž nežli nejnížäí bod nádobky lg. Nejnižěí bod nádobky lg je možno získat například vychýlením klasické válcově nádobky s plochým dnem od svislé osy, což je nejjednoduěäí způsob jeho dosažení. Vstupní konec §l odvzduěňovací hadičky §g je ve fázi měření čidlem 52 nad hladinou roztoku v nádobce lg, zatímco výstupní konec gg je zaústěn do odpadní trubky...

Odlučovač bublin plynu z kapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 249744

Dátum: 15.04.1987

Autori: Batík Jan, Novotný Luděk

MPK: B01D 19/00

Značky: bublin, kapaliny, odlučovač, plynů

Text:

...z druhé strany. Na výstupní konec 15 navazuje výstupní trubka lg, zatínco vstupní trubka 11 je připojena uprostřed válce odlučovací nádobky lg. Vstupní trubka 11 je pevnä spojene s překlápěcín pouzdra 31 překlopníku ąg,zatínco výstupní trubka lg je otočnč uloiena v radiálnín loäieku gg. Ha výstupní trubku lg navazuje výstupní hadička 59,která je spojene e výstupnín přípojnýa prvken IQ. Obdobne na vstupní trubku ll navazuje vstupní hadička jg,...

Zařízení pro měření tloušťky vyztužených vrstev

Načítavanie...

Číslo patentu: 232025

Dátum: 01.04.1987

Autor: Batík Jan

MPK: G01B 5/00

Značky: zařízení, vrstev, vyztužených, měření, tloušťky

Zhrnutie / Anotácia:

Měřicí zařízení je určené pro měření tloušťky měkkých vyztužených vrstev laminovaných nátěrů či plastů, případně jiných materiálů. Podstatou měření je pohyblivá tyč, která prochází tělesem zařízení fixovaným proti formě několika tupými hroty, jejíž ploška se přikládá k povrchu nezpolymerovaného laminátu. Rozdíl výšek je vynesen na stupnici v milimetrech.

Vyztužující temperační vrstva forem pro tváření plastů

Načítavanie...

Číslo patentu: 234254

Dátum: 01.03.1987

Autori: Batík Jan, Vašátko Eduard, Trubačík Jaroslav, Landa Václav, Lucek Jiří

MPK: B29C 1/04

Značky: tváření, forem, vrstva, plastů, temperační, vyztužující

Zhrnutie / Anotácia:

Vyztužující temperační vrstva forem určených zejména pro vstřikování vyztužených reaktoplastů a tvořených galvanoplastickou skořepinou, pod níž je uložena vyztužující vrstva sestávající z temperační vrstvy se zabudovanými topnými nebo chladicími elementy a z izolační vrstvy. Vyztužující temperační vrstva sestává ze směsi epoxidové pryskyřice a plniva v poměru od 1 : 3 do 1 : 9 dílů hmot., přičemž plnivo sestává z 50 až 100% hmot. kovových...

Laboratorní vibrační extraktor

Načítavanie...

Číslo patentu: 235110

Dátum: 15.02.1987

Autori: Radil Vojtěch, Vitha František, Batík Jan

MPK: B01D 11/04

Značky: vibrační, extraktor, laboratorní

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší laboratorní vibrační extraktor, zejména pro extrakční stanovení uranu v provozních laboratořích. Extraktor sestává z válcové extrakční nádoby, ve které je uložen míchací člen napojený táhlem na vibrační jednotku. Ve dně extrakční nádobky je zaústěno dolní odběrové potrubí. Zátkou extrakční nádoby prochází první přívodní potrubí, druhé přívodní potrubí a horní odběrové potrubí. Vibrační jednotka sestává z prstencového elektromagnetu...

Způsob výroby dílů na bázi vyztužených reaktoplastů se zpevněným povrchem

Načítavanie...

Číslo patentu: 248819

Dátum: 12.02.1987

Autor: Batík Jan

MPK: C08L 67/00

Značky: bázi, výroby, vyztužených, zpevněným, povrchem, reaktoplastů, způsob, dílů

Text:

...pryskyřice na bázi reaktoplastu naplní tryskacimi ocelovými broky o velikosti od 0,1 do 5 mm v množství nejméně 100 a nejvýše 2100 hmotnosti pryskyřice. Upraví se tixotropni vlastnosti směsi a takto připravená hmota se natře, nastřiká nebo nalije na povrch separované formy, kde se ponechá k částečně polymeraoi. Zesilení povrchu se pak provede laminovánim vláknité výztuže, impregnované pryskyřicí, jejiž báze je shodná s bázi povrchové...

Dávkovací zařízení, zejména pro analyzátory kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 234397

Dátum: 15.08.1986

Autor: Batík Jan

MPK: G01N 1/20

Značky: analyzátory, dávkovací, kapalin, zařízení, zejména

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší dávkovací zařízení vhodné zejména pro dávkování malých objemů vzorků kapalin pro automatické analyzátory. Zařízení obsahuje odměrnou pipetu, alespoň jedno čerpadlo, dva trojcestné elektromagnetické ventily, pracovní nádobku a vypouštěcí prostředek, který může být tvořen buď druhým čerpadlem nebo jen přívodním potrubím vzduchu. Horní konec odměrné pipety je spojen přes první trojcestný elektromagnetický ventil jednak s čerpadlem,...

Univerzální stojan formy

Načítavanie...

Číslo patentu: 233807

Dátum: 01.07.1986

Autori: Batík Jan, Vašátko Eduard

MPK: B29C 1/16

Značky: stojan, formy, univerzální

Zhrnutie / Anotácia:

Univerzální stojan formy je určen zejména pro cyklické linky, zaměřené na technologie injekčního tvarování za studena i za tepla tvrditelných reaktoplasů. Stojan sestává z horního rámu horního dílu formy, do něhož zapadá ve zvolené vzdálenosti spodní rám spodního dílu formy. Alespoň jeden rám formy je opatřen zvedacím zařízením a aretačním zařízením. Oba rámy spočívají na vozících, přičemž horní rám formy je opatřen bočním otočným zařízením k...

Zařízení pro dávkování kapalných vzorků

Načítavanie...

Číslo patentu: 230767

Dátum: 01.04.1986

Autor: Batík Jan

MPK: G01F 13/00

Značky: dávkování, kapalných, vzorků, zařízení

Text:

...tří vývodů, jednak se zásobníkem gg činidla přes dávkovací čerpadlo gý se zpětným ventilem, jednak s přívodním potrubím gg vzorku přes elektromagnetický ventil gl. Přívodní potrubí gg vzorku je zaústěno do nádobky gg, přičemž je na něm mezi elektromagnetickým ventilem gl a nádobkou gg upraveno odbočné potrubí 32 s odběrovým čerpadlem gg. Volný konec odbočněho potrubí gg je vyveden do odpadu. Elektriokými přenosowými cestami je s přestavníkem...

Způsob výroby těles z vystužených reaktoplastů

Načítavanie...

Číslo patentu: 223243

Dátum: 15.03.1986

Autori: Batík Jan, Vašátko Eduard

Značky: způsob, reaktoplastů, těles, vystužených, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší způsob výroby těles z vyztužených reaktoplastů, která jsou určena pro vysoká tahová namáhání. Podstata řešení spočívá v tom, že se impregnovaný pramenec navíjí do profilu, vytvořeného ze dvou či více částí děleného jádra a po navinutí předem určeného množství vláken se hotový návin na horních funkčních plochách vylisuje tvarovaným přípravkem, který dosedá na dělené jádro a zaručuje tak požadovaný obsah výztuže i pojiva.

Forma pro výrobu vstřikovacích dílců z vyztužených reaktoplastů

Načítavanie...

Číslo patentu: 229116

Dátum: 01.02.1986

Autori: Batík Jan, Vašátko Eduard

MPK: B29C 1/02

Značky: vstřikovacích, forma, dílců, vyztužených, reaktoplastů, výrobu

Zhrnutie / Anotácia:

Dvoudílná forma je opatřena těsněním a jednoduchou nebo zdvojenou nosnou vrstvou se zabudovanými temperačními elementy. Vnitřní povrch nosné vrstvy spodního a/nebo horního dílu formy je opatřen funkční kompozitní laminátovou vrstvou, sestávající z plněné gelcoatové vrstvy a pláště. V rámu alespoň jednoho dílu formy je vytvořen nejméně jeden rozváděcí žlábek a ve vnitřním a/nebo vnějším okraji rámu je ve vzdálenosti nejvýše 50 mm od rozváděcího...

Automatický diskontinuální fotometrický analyzátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 217217

Dátum: 15.03.1985

Autori: Hejtman Jiří, Batík Jan, Novotný Luděk

Značky: diskontinuální, automatický, analyzátor, fotometrický

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší automatický diskontinuální fotometrický analyzátor, zejména pro stanovení koncentrace uranu v roztocích při hydrometalurgickém zpracování uranových rud. Analyzátor obsahuje jednotku řízení a vyhodnocování, automatickou ředicí jednotku, reakční jednotku, fotometr, hlavní čerpadlo, měnič vzorků, pomocné čerpadlo, volič vzorků, první čerpadlo, první zásobník standardu, druhé čerpadlo, druhý zásobník standardu, první dávkovač, třetí...

Nádrže a potrubí z vystužených plastů

Načítavanie...

Číslo patentu: 215547

Dátum: 15.10.1984

Autori: Průša František, Faldýn Bohumír, Batík Jan, Lucek Jiří, Sucharda Zbyněk, Landa Václav

Značky: nádrže, plastů, potrubí, vystužených

Zhrnutie / Anotácia:

Nádrže a potrubí z vyztužených plastů pro široké použití vzhledem k jejich pevnosti a chemické odolnosti jsou opatřeny kovovou výstelkou nebo mezivrstvou zhotovenou z katodicky vyloučeného kovu.

Pístové dávkovací čerpadlo s magneticky ovládaným pístem

Načítavanie...

Číslo patentu: 217119

Dátum: 01.07.1984

Autor: Batík Jan

Značky: dávkovací, čerpadlo, ovládaným, pístem, pístové, magnetický

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší pístové dávkovací čerpadlo s magneticky ovládaným pístem, zejména pro dávkování chemicky agresivních kapalin v automaticky pracujících analyzátorech. V kruhové trubici opatřené sacím a výtlačným hrdlem se zpětným ventilem je uložen píst s přepouštěcím vedením a přepouštěcím ventilem.Pod pístem je upraven tlačný člen a nad pístem vratný člen.Tlačný i vratný člen je ovládán prstencovými elektromagnety uloženými vně kruhové trubice....

Automatická ředicí jednotka

Načítavanie...

Číslo patentu: 216117

Dátum: 15.06.1984

Autori: Novotný Luděk, Batík Jan, Hejtman Jiří

Značky: jednotka, ředicí, automatická

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru chemie, speciálně do měření koncentrace látek v kapalných roztocích. Řeší automatickou ředicí jednotku, zejména pro automatické diskontinuální fotometrické analyzátory kapalin. Ředicí jednotka obsahuje míchací nádobu, tři elektromagnetické ventily a řídicí jednotku. Míchací nádoba je tvořena vertikální odměrnou trubicí tvaru U, jejíž výstupy přecházejí do válcové části, která je nahoře otevřená a do níž je zaústěno...

Zařízení pro měření stopových koncentrací látek v kapalinách, metodou nakoncentrování na pevný sorbet

Načítavanie...

Číslo patentu: 215582

Dátum: 15.04.1984

Autori: Kotner Václav, Hejtman Jiří, Batík Jan

Značky: pevný, sorbet, koncentrací, nakoncentrování, látek, zařízení, stopových, měření, kapalinách, metodou

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro měření stopových koncentrací látek v kapalinách, metodou nekoncentrování na pevný sorbent. Zařízení sestává z vertikální sorpční komory, uzavřené horním šoupátkovým uzávěrem a dolním šoupátkovým uzávěrem, pod kterým je umístěna měřicí nádoba, zatímco nad horním šoupátkovým uzávěrem je upraven zásobník. Měřící nádoba je rozdělena vertikální přepážkou. Zeřízení je vybaveno soustavou kanálů a potrubí s uzávěry a...