Bartsch Reni

Liečivo na profylaxiu a ošetrovanie neuropatických bolestí

Načítavanie...

Číslo patentu: 286057

Dátum: 09.01.2008

Autori: Bartsch Reni, Dost Rita, Rostock Angelika, Rundfeldt Chris, Tober Christine

MPK: A61P 25/00, A61P 29/00, A61K 31/325...

Značky: neuropatických, liečivo, ošetrovanie, bolesti, profylaxiu

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa použitie 2-amino-4-(4-fluórbenzylamino)-1-etoxykarbonylaminobenzénu, t. j. retigabínu, a jeho farmaceuticky použiteľných solí na profylaxiu a ošetrovanie neuropatických bolestí, najmä alodýnie, hyperalgetických bolestí, fantómových bolestí, neuropatických bolestí pri diabetickej neuropatii a neuropatických bolestí pri migréne.

Použitie 1-ar(alk)ylimidazolin-2-ónu na výrobu liečiva na ošetrovanie stavov strachu a napätia

Načítavanie...

Číslo patentu: 284258

Dátum: 12.11.2004

Autori: Dost Rita, Bartsch Reni, Rundfeldt Chris, Unverferth Klaus, Rostock Angelika, Tober Christine

MPK: A61K 31/535

Značky: stavov, liečivá, použitie, 1-ar(alk)ylimidazolin-2-ónu, napätia, výrobu, ošetrovanie, strachu

Zhrnutie / Anotácia:

Použitie 1-ar(alk)ylimidazolinu-2-ónu všeobecného vzorca (I), v ktorom n znamená 0 alebo 1, m znamená 0, 1, 2, 3, 4 alebo 5, X znamená atóm vodíka, alkylovú skupinu s 1 až 4 atómami uhlíka, alkoxyskupinu s 1 až 4 atómami uhlíka, trifluórmetylovú skupinu alebo atóm halogénu, R1 a R2 predstavujú alkylovú skupinu s 1 až 4 atómami uhlíka alebo znamenajú dohromady alkylénovú skupinu s 2 až 6 atómami uhlíka, pričom jedna metylénová skupina môže byť...

Použitie 2-amino-4-(4-fluórbenzylamino)-1-etoxykarbonylaminobenzénu na výrobu liečiv na profylaxiu a liečenie následkov akútnej a chronickej mozgovej nedokrvenosti mozgu a neurodegeneratívnych chorôb

Načítavanie...

Číslo patentu: 283222

Dátum: 28.02.2003

Autori: Rundfeldt Chris, Tober Christine, Rostock Angelika, Bartsch Reni

MPK: A61K 31/27

Značky: použitie, mozgovej, 2-amino-4-(4-fluórbenzylamino)-1-etoxykarbonylaminobenzénu, liečiv, chorôb, chronickej, následkov, liečenie, neurodegeneratívnych, nedokrvenosti, výrobu, profylaxiu, akútnej, mozgu

Zhrnutie / Anotácia:

Použitie zlúčeniny so vzorcom (I) alebo jej farmaceuticky použiteľných solí na výrobu liečiv na profylaxiu a liečenie následkov chronickej nedokrvenosti mozgu, predovšetkým záchvatov mŕtvice a na liečenie neurodegeneratívnych chorôb.

Nové amidy lysergové kyseliny a způsoby jejich výroby, jakož i terapeutické prostředky obsahující tyto sloučeniny

Načítavanie...

Číslo patentu: 260497

Dátum: 15.12.1998

Autori: Schmidt Joachim, Rostock Angelika, Morgenstern Evelyn, Heidenbluth Karlheinz, Glusa Erika, Grawert Werner, Hempel Roland, Hoffmann Wolfgang, Bartsch Reni, Dauth Christoph

MPK: C07D 457/06

Značky: amidy, prostředky, terapeutické, výroby, nové, sloučeniny, lysergové, jakož, způsoby, obsahující, kyseliny, jejich

Text:

...získané postupem podle vynálezu se výhodné ipřevándějí na adiční soli s kyselinami, které jsou přijatelné z fyzlologického hlediska. ako obvyklé kyseliny,které jsou ,přijatelné -z fyziologického hlediska přicházejí v úvahu napříkladVýroba» těchto adičních solí s kyselinami.se provádí o sobě známym způsobem smí.sením volné báze nebo r-oztoků této báze s odpovídající kyselinou nebo s jejími roztoky v organickêm rozpouštědle, například v...

Nové 5-substituované 5,10-dihydro-11H-dibenzo(b,e)(1,4)-diazepin-11-ony a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 247562

Dátum: 15.01.1987

Autori: Bartsch Reni, Rüger Carla, Schumaun Steffen, Lohmann Dieter, Hoffmann Evelyn, Roehnert Helmut, Bahr Fritz

MPK: C07D 243/38

Značky: výroby, způsob, 5-substituované, 5,10-dihydro-11h-dibenzo(b,e)(1,4)-diazepin-11-ony, nové, jejich

Text:

...zkoumané látky a výsledek byl vyjádřen jako násobek původní šířky zornice.Jako ED byla určena dávka, při níž dojde k trojnásobnému rozšíření zornice ve srovná 3 ní se zjištěnou výchozí hodnotou.Akutni toxicita byla stanovena na skupinách 5 myších samců a 5 myších samic o hmotnosti 18 až 23 g vždy pro jednu dávku zkoumané látky. Zkoumané látky byly podávány perorálne. Hodnota LD 50 byla vypočítávána způsobem podle Litchfielda B...