Bartoš Vladimír

Sposob prípravy kryštalickej močoviny s aditívnymi prísadami a zariadenie pre jeho uskutočnenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 260335

Dátum: 15.12.1998

Autori: Waradzin Walter, Al-ali Irena, Krajčí Pavol, Bartoš Vladimír

MPK: C07C 126/10, C07C 126/08

Značky: uskutočnenie, přísadami, spôsob, přípravy, močoviny, zariadenie, aditívnymi, kryštalickej

Text:

...spracovanie podsitneho podielu močoviny, ktorý ako neštandartný produkt sa doposial známymi postupami rozpúšťa a vracia do procesu kryštalizácie, energetickým náročnejším spôsobom. Systém súčasne nevylučilje V špeciálnych prípadoch takto upravenú kryštalickú močovinu granulovat doposiaľ známymi technologickými postupmi, napr. rozstrekom taveniny prilovacou .technológiou, granulzíciou v tanierovom alebo fluidnom granulatore.Na pľipojenom...

Spôsob prípravy kryštalického dusičnanu amónneho a zariadenie k jeho vykonávaniu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268596

Dátum: 14.03.1990

Autori: Krajčí Pavol, Orság Ivan, Németh Imrich, Bartoš Vladimír

MPK: C01C 1/18

Značky: amonného, přípravy, spôsob, dusičnanu, krystalického, vykonávaniu, zariadenie

Text:

...j a/alebo kondenzátora gg. Mntečný roztok z kryštulickej kaše sa zhromažäuje v zberuči 1 mntečnáho roztoku, kryštalický dusičnan omőnny zo scparačného zariadenia 1 za tronsportným syntámom 15 a 1 § dávkuje do deaorbára 12. Vzdušnina do desorběra 11 so filtruje na flltri vzduchu 22 I ventilátorom Q so vhàňa do kondenzátora žg a do ohriovnča Q. Desorbovnný kryštalioký duničnnn amőnny z desorbéra 11 so zochytl v odlučovoči Q | vzdušnina sa...

Spôsob výroby priemyselných hnojív s pomalým uvolňováním živín

Načítavanie...

Číslo patentu: 265752

Dátum: 14.11.1989

Autori: Bartoš Vladimír, Dočár Jozef, Al-ali Irena, Bízik Ján, Waradzin Walter, Krajčí Pavol

MPK: C05C 9/02, C05D 9/00

Značky: pomalým, uvoľňovaním, hnojiv, priemyselných, živin, výroby, spôsob

Text:

...zinku, manganu, horčíka, železa,kyseliny boritej, tetraboritanu sodného, pričom sa na vysušený produkt dalej pôsobí roztokom lignin sulfonanu vápenatého alebo močovinoformaldehydového kondenzátu pri teplote 50 až 150 °C. Postupom podľa vynálezu sa dosiahne zvýšenie úžitkových vlastností zeolitov jeho obohatením o stopové prvky v pomaly pôsobiacej forme čo sa prejaví zvýšením úrod hustosíatych obilovín resp. kukurice o 10 až 30 oproti...

Spôsob prípravy granulovaných priemyselných solí

Načítavanie...

Číslo patentu: 261516

Dátum: 10.02.1989

Autori: Krajčí Pavol, Bartoš Vladimír, Kern Peter, Pálka Ján, Molnár Alexander, Jaššo Igor

MPK: B01J 2/22

Značky: spôsob, priemyselných, přípravy, solí, granulovaných

Text:

...že v procese granulácie sa využíva len koheznych sil jednotlivých častíc v procese lisovanie, v dôsledku toho má granulát nízku oterovú stálost a menšiu bodová pevnosť. U niektorých produktov, najmä veikotronážneho charaltteru napr. priemyselných hnojiv, kde sa súčasne predpokladá niekoľkonásobne manipulácia i vyššie tlaky pri skladovaní, je uplatnenie tohoto postupu obmedzené až prípadne vylúčené. Pre odstránenie uvádza ných negatívnych...

Sposob prípravy NPK a NP hnojív s obsahom horčíka

Načítavanie...

Číslo patentu: 236223

Dátum: 01.02.1988

Autori: Bartoš Vladimír, Borzová Klára, Krajčí Pavol

MPK: C05C 13/00, C05D 3/00

Značky: spôsob, obsahom, horčíka, přípravy, hnojiv

Zhrnutie / Anotácia:

Podstatou vynálezu je, že na kalizovanú nitrofosforečnú brečku, alebo jej vodný roztok sa pôsobí dusičnanom horečnatým v molárnom pomere vodorozpustného P : Mg 1 : 0,5 až 2,2 v atoniakalnom prostredí, načo sa reakčná zmes samostatne, alebo v zmesi s nitrofosforečnou brečkou dehydratuje. Reakčná zmes sa odfiltruje a filtračný koláč sa samostatne, alebo v zmesi s nitrofosforečnou brečkou dehydratuje. Získaný produkt obsahuje horčík a dusík...

Zariadenie pre prípravu kvapalných hnojív

Načítavanie...

Číslo patentu: 254044

Dátum: 17.12.1987

Autori: Krajčí Pavol, Pálka Ján, Waradzin Walter, Bartoš Vladimír

MPK: B01J 2/06

Značky: kvapalných, přípravu, hnojiv, zariadenie

Text:

...pripojenom obrázku je znázornená zariadenie na prípravu podľa vynálezu, ktorý objasňuje podstatu. Silo 1 pevných hnojivých solí je prepojené výstupnou ríirou 8 prvého okruhu a cirkulačnou rúrou 10 druhého okruhu so zásobnou nádržou 2. Na rúru 6 církulačného čerpadla je napojená rúra 9 cirkulačného okruhu a cirkulačná rúra 11 zásobnej nádrže. Cirkulačnê čerpadlo 4 je prepojené so silom 1 pevných hnojivých solí vstupnou rúrou 12 sila...

Způsob výroby oceli v tandemové peci a přidáváním prachového paliva do lázně roztaveného kovu během zkujňování

Načítavanie...

Číslo patentu: 253686

Dátum: 17.12.1987

Autori: Šotola František, Bartoš Vladimír, Hromek František, Pětroš Jaroslav, Kupka František, Štivar Antonín

MPK: C21C 5/04

Značky: oceli, během, výroby, prachového, zkujňování, způsob, paliva, roztaveného, přidáváním, lázně, tandemové

Text:

...2 min., se do základní kovonosné vsázkw o hmotnosti 225 t,od počátku zkujňování do 10 z údobí celkové doby zkujňování, která činí 1 hodinu, to je do 6 min., přívede 1 lO 0 Nm 3 zkujňovacího kyslíku a 760 kg prachového paliva, což odpovídá hmotnosti 0,690 kg na lNm 3 zkujňovacího kyslíku. V druhé fázi zkujňování, do které patří sázení pece nádobkami, při kterém se sníží jak příkon kyslíku tak prachového paliva do lázně roztaveného kovu, to je...

Rekuperační hořák pro plynná nebo kapalná paliva

Načítavanie...

Číslo patentu: 253316

Dátum: 12.11.1987

Autori: Šmálek Josef, Bartoš Vladimír, Freudl Antonín, Bém Čeněk, Adámek Vladimír

MPK: F23L 15/04

Značky: plynná, rekuperační, horák, kapalná, paliva

Text:

...hořáku pro plynná nebo kapalná paliva, jehož podstata spočíva v tom, žemá vzduchovou část procházející spalinovým kanálem provedenou z nejméně tří rekuperačních trubek spojujících vzduchové těleso a hořakové ústí, kde rekuperační trubky jsou umístěny vně palivové trubky. ěPředností rekuperačního hořáku pro plynná nebo kapalná paliva, prevedeného podle vynálezu, je možnost jeho použití v nejrůznějších pecích, všude tam, kde může procházet...

Zvýšnie protispekavej účinnosti hydrofóbnych látok

Načítavanie...

Číslo patentu: 251543

Dátum: 16.07.1987

Autori: Bartoš Vladimír, Krajčí Pavol, Ondruš Štefan, Waradzin Walter

MPK: C05G 3/04

Značky: protispekavej, zvýšnie, účinnosti, látok, hydrofóbnych

Text:

...180 °C. Po hydrofobizáucii sa pridá 5 (kg mletého zeolitu s distribúciou častíc pod 80 ,um celkom 95 0/0.Na granulovane hnojivá podľa bodu 1 sa.naneste stríekaním 4,5 kg emulzie lignin-sulfonanu váipenatého - minerálneho oleja .a voktabdvecylamínil v pomere 1 1 0,2. Po hydrotobizácii sa pridá 5 .kg mletého zeolitu s distribúciou častíc pod 80 pm celkom 95 .Na granulovane hnojivo podľa bodu 1 sa naneste stríekanĺm 2 kg 30 0/0-nej emulzie...

Spôsob úpravy sypkosti kryštalického síranu železnatého a zariadenie k jeho uskutočneniu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238827

Dátum: 15.05.1987

Autori: Krajčí Pavol, Bartoš Vladimír

MPK: C01G 49/14

Značky: sypkosti, zariadenie, železnatého, síranu, krystalického, spôsob, uskutočneniu, úpravy

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob úpravy sypných vlastností kryštalického síranu železnatého tým, že na povrch kryštálov sa nanáša sikatív ako kysličník železitý, alebo uhličitan vápenatý s obsahom uhličitanu horečnatého, pričom nanášanie sa uskutočňuje v prúde plynu s obsahom sikatívu a/alebo homogenizáciou premiešavaním. Zariadenie pre uskutočnenie spôsobu je prašná komora spojená s transportným zariadením, distribútorom a homogenizátorom, prepojená ventilátorom...

Průchozí ohřívací pec otápěná sálavými hořáky

Načítavanie...

Číslo patentu: 249573

Dátum: 15.04.1987

Autori: Bartoš Vladimír, Freudl Antonín

MPK: F27B 9/12, F27B 9/36

Značky: sálavými, otápěná, hořáky, ohřívací, průchozí

Text:

...spalín a tím zvýšení tepelné účinnosti a výkonu pece. Další předností je zvýšení celkové rychlosti ohřevu, což má za následok snížené okujení ohřívaného materiálu. Rozložení teplot v peci dovoluje i rychloohřev lego~ vaných ocelí náchylných k tvorbě trhlin, protože ohřev do teplot plastíeity je poměrně pozvolný à rychloohřev probíhá již mimo oblast vzniku nebezpečných napětí. Pece podle vynálezu vykazují také podstatné.zkrácení doby...

Prostriedok proti zabraneniu spekania hygroskopických látok

Načítavanie...

Číslo patentu: 248485

Dátum: 12.02.1987

Autori: Walter Waradzin, Bartoš Vladimír

MPK: C05C 1/02

Značky: spekania, proti, hygroskopických, zabraneniu, látok, prostriedok

Text:

...činidla.Výhodou prostriedku podľa predloženého vynálezu je technologické nenáročnost pri skladovaní a príprave a možnost aplikácie bez zvýšenej teploty.ných ratinovaného minerálneho oleja a 2,5 percenta hmotnostných petrosulfátií sodného a 1 0/0 hmotnostné ligninsíílionaníí vápenatélío nanáša sa na liadok amónny s dolomitom alebo kombinované hnojivo striekaním v množstve 0,1 0/0 hmotnostných na hnojivo za pridania 0,3 0/0 hmotnostného...

Spôsob prípravy krmných zmesí

Načítavanie...

Číslo patentu: 233052

Dátum: 01.01.1987

Autori: Brukker Fridrich, Krajčí Pavol, Šmidák Ladislav, Borzová Klára, Bartoš Vladimír

MPK: A23K 1/22

Značky: zmesí, spôsob, krmných, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši spôsob prípravy kŕmnych zmesí pôsobením roztoku 20 až 80 % hmotnostných močoviny s obsahom 1 až 10 % hmotnostných bentonitu a/alebo 0,2 až 30 % hmotnostných vápenatej soli lignínsulfónových kyselín a/alebo melasy. Zabezpečuje se tým, že v rozmedzí -10 až + 30 °C je roztok močoviny dostatočne tekutý, bez vyšších nárokov na energie počas prípravy skladovania a aplikácie a homogenizácie. Zlepšuje sa priľnavosť močoviny na povrchu...

Prostriedok na zníženie sklonu k aglomerovateľnosti močoviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 232626

Dátum: 15.12.1986

Autori: Macho Vendelín, Al-ali Irena, Jankovič Jozef, Waradzin Walter, Borsová Klára, Árendás Peter, Bartoš Vladimír

MPK: C07C 126/10

Značky: sklonu, prostriedok, zníženie, aglomerovateľnosti, močoviny

Zhrnutie / Anotácia:

Pre zníženie aglomerovateľnosti močoviny sa navrhuje prostriedok, ktorý pozostáva z parciálne zmydelneného polyvinylalkoholu, lineárneho alkylbenzénsulfonanu sodného, kyseliny boritej, resp. jej solí a vody. Vodný roztok sa aplikuje povrchovým nanášaním na granule močoviny, ktorá sa môže užívať ako pre priemyselnú, tak aj poľnohospodársku aplikáciu.

Rekuperační hořák pro plynná paliva

Načítavanie...

Číslo patentu: 232964

Dátum: 15.07.1986

Autori: Bém Čeněk, Musil Jiří, Šmálek Josef, Bartoš Vladimír, Buršík Miloš, Adámek Vladimír

MPK: F23D 13/42

Značky: plynná, paliva, horák, rekuperační

Zhrnutie / Anotácia:

Rekuperační hořák je určen pro vyšší využívání tepla spalin u pecí v provozech hutí a strojírenství, kde existuje velké množství pecí s běžně provedenými pecními kanály a komíny. Využívá tepla spalin k ohřevu spalovacího vzduchu. Je sestaven z hořákové desky se vzduchovým,tělesem, ze vzduchové trubky opatřené na vnější straně na vhodném místě konvekčními lamelami, mezi nimiž jsou distanční vložky z pístních kroužků, dále z plynové trubky, z...

Prostriedok pre povrchovú úpravu aglomerovateľných látok

Načítavanie...

Číslo patentu: 226521

Dátum: 15.05.1986

Autori: Bartoš Vladimír, Nagy Gabriel, Borsová Klára, Krajčí Pavol, Jankovič Jozef, Waradzin Walter

Značky: látok, prostriedok, úpravu, povrchovú, aglomerovateľných

Zhrnutie / Anotácia:

Prostriedok pre povrchovú úpravu aglomerovateľných látok na báze polypropylénu izotaktickej, ataktickej a stereoblokovej formy so strednou molekulovou hmotnosťou 11 000 až 40 000 v minerálnom oleji, vyznačujúci sa tým, že obsahuje 0,25 až 10 % hmotnostných asfalténov a 4 až 40 % hmotnostných živicových látok na báze bituménu.

Stabilizovaný roztok močoviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 229135

Dátum: 01.02.1986

Autori: Šmidák Ladislav, Krajčí Pavol, Bartoš Vladimír, Brukker Fridrich, Borzová Klára

MPK: C07C 126/08, C07C 126/10

Značky: stabilizovaný, močoviny, roztok

Zhrnutie / Anotácia:

Stabilizovaný roztok močoviny vyznačený tým, že vodný roztok s obsahom 25 až 80 % hmotnostných močoviny obsahuje 1 až 10 % hmotnostných natrifikovaného bentonitu a/alebo 0,2 až 30 % hmotnostných vápenatej soli lignínsulfónových kyselín.

Spôsob protispekavej stabilizácie priemyselných granulovaných hnojív

Načítavanie...

Číslo patentu: 227622

Dátum: 01.09.1985

Autori: Jatiová Elena, Bartoš Vladimír, Szöcs Ladislav, Waradzin Walter, Buranský Ján, Jankovič Jozef

Značky: spôsob, hnojiv, protispekavej, priemyselných, stabilizácie, granulovaných

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je protispekavá stabilizácia priemyselných granulovaných hnojiv typu NPK a liadku amónneho synergickým účinkom vápenatých solí lignínsulfonových kyselín a alifatického amínu rady Cl0 až C20 v prostredí minerálneho oleja. K povrchovej úprave sa použije emulsie vzniklá miešaním 20 až 50 % ného vodného roztoku vápenatých solí lignínsulfonových kyselín a 3 až 5 % ného roztoku alifatického amínu rady C 0 až C 0 v minerálnom oleji v...

Pec pro ohřev nádob

Načítavanie...

Číslo patentu: 220443

Dátum: 15.04.1985

Autori: Lemfeld Ludvík, Bartoš Vladimír, Freudl Antonín

Značky: ohrev, nádob

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zvýšení tepelné účinnosti a prodloužení životnosti zejména kelímkových, kotlových a vanových pecí. Toho je dosahováno tím, že dolní část ohřívané nádoby je v podstatě rovnoměrně ohřívána sálavými hořáky na plynná paliva, spaliny jsou vedeny podél stěn nádoby a v horní části jsou odváděny velkým množstvím kanálků perforované stěny do odtahového kanálu. Perforovaná stěna přejímá značnou část tepla odcházejících spalin a sálavým...

Spôsob výroby granulovanej močoviny so zvýšenou pevnosťou častíc

Načítavanie...

Číslo patentu: 218089

Dátum: 15.06.1984

Autori: Pálka Ján, Kohút Ján, Nedvěd Josef, Ústí Nad Labem, Jäger Lubomír, Marek Tibor, Hegner Pavel, Harmaniak Ivan, Bartoš Vladimír, Švoňava Marián

Značky: močoviny, částic, výroby, spôsob, pevnosťou, zvýšenou, granulovanej

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši spôsob výroby granulovanej močoviny so zvýšenou pevnosťou častíc na základe pridávania 0,2-3 % hm. močovinoformaldehydového kondenzátu priamo do taveniny, pred granuláciou.

Protispekavý prostriedok pre povrchovú úpravu granulovaných priemyselných hnojiv

Načítavanie...

Číslo patentu: 214306

Dátum: 01.06.1984

Autori: Borsová Klára, Waradzin Walter, Bartoš Vladimír, Jankovič Josef

Značky: úpravu, hnojiv, protispekavý, povrchovú, prostriedok, priemyselných, granulovaných

Zhrnutie / Anotácia:

Povrchová úprava granulovaných priemyselných hnojív za použitia zmesi bitumenóznych látok v minerálnom oleji, ktoré sú modifikované pridaním 0,1-20 % hm, nízkomolekulárnych polyolefinov, polyesterov alebo polyalkoholov. Prítomné polyméry vylepšujú protispekavú účinnosť, zlepšujú priľnavosť ku granuliam a vylepšujú tokové vlastnosti hnojiva, čo má veliký význam pri náväznom použití hnojív, kde tieto vlastnosti okrem obsahu živin a ich formy sú...

Spôsob výroby krmného fosforečnanu močoviny alebo fosforečnanu amonného

Načítavanie...

Číslo patentu: 214520

Dátum: 28.02.1984

Autori: Waradzin Walter, Knopp Rudolf, Pálka Ján, Bartík Richard, Bartoš Vladimír, Buranský Ján, Oravec Eduard, Kollár Jozef, Papp Jozef

Značky: krmného, močoviny, amonného, výroby, spôsob, fosforečnanu

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby krmného fosforečnanu močoviny alebo fosforečnanu amonného z nečistej (extrakčnej) kyseliny fosforečnej je založený na odvodnení reakčného roztoku a extrakcie rozpustných nečistôt z povrchu a jadra častíc nasýteným vodným roztokom fosforečnanu močoviny alebo fosforečnanu amonného. Vyčistený produkt sa potom dosuší a expeduje. Extrahovad1o sa potom spracováva na NP alebo NPK hnojivo.