Bartoš Pavel

Banská prečerpávacia elektráreň s generátorom s dvomi osadenými turbínovými strojmi, so samostatným čerpacím systémom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6844

Dátum: 05.08.2014

Autori: Bartoš Pavel, Kopec Petr, Haladová Petra

MPK: F03B 13/08, E21F 17/16, F03B 13/00...

Značky: dvomi, prečerpávacia, samostatným, elektráren, systémom, osadenými, čerpacím, banská, generátorom, strojmi, turbinovými

Text:

...prívodným potrubím Q,kde prestupuje filtračným systémom Q hrubých sedimentov, v ktorom sa zbaví hrubých usadenin a kalov typických pre špecifické banské prostredie, a ďalej prechádza filtračnou jednotkou gg slúžiacou na separáciu drobných častíc, ktoré by mohli poškodiť aktívne časti turbínového sústroja z. Ako pri filtračnej jednotke L 2,tak pri ñltračnom systéme Q hrubých sedimentov musí byť vykonávaná údržba podľa stanovených...

Banská prečerpávacia elektráreň so samostatným turbínovým sústrojom a samostatným čerpacím systémom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6843

Dátum: 05.08.2014

Autori: Haladová Petra, Studénka Marek, Bartoš Pavel

MPK: E21F 17/16, F03B 13/06, F03B 13/08...

Značky: elektráren, sústrojom, banská, samostatným, čerpacím, prečerpávacia, systémom, turbinovým

Text:

...sa nachádza v homej retenčnej nádrži 1, ďalej prechádzajúceho prívodným potrubim Q,kde prestupuje čistiacim a fíltračným systémom Q hrubých sedimentov, v ktorej sa zbaví hrubých usadenín a kalov typických pre špecifické banske prostredie, a ďalej prechádza ñltračnou jednotkou Q slúžiacou na separáciu drobných častíc, ktoré by mohli poškodiť aktívne časti turbínového sústroja g. Ako pri ñltračnej jednotke Q, tak pri čistiacom a frltračnom...

Robotizovaná linka plnenia a prípravy úložných obalových súborov na hlbinné ukladanie vyhorených palivových článkov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6669

Dátum: 04.02.2014

Autori: Haladová Petra, Polák Daniel, Bartoš Pavel

MPK: G21F 9/00, G21F 9/28

Značky: plnenia, obalových, vyhorených, úložných, robotizovaná, hlbinné, linka, súborov, článkov, ukladanie, palivových, přípravy

Text:

...súborov mimo priestor paralelných koľají úložných obalových súborov obsahuje priestor pre technologické zázemie komory uzatvárania úložných obalových súborov, pričom V homom podlaží komory uzatvárania úložných obalových súborov je robotický manipulátor komory uzatvárania úložných obalových súborov, skladajúci sa z pozdĺžneho pojazdu robotického manipulátora komory uzatvárania úložných obalových súborov, primámeho priečneho pojazdu...

Transportný a manipulačný trojplášťový dvojventilový obalový systém na ukladanie vyhoreného jadrového paliva

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6639

Dátum: 08.01.2014

Autori: Haladová Petra, Bartoš Pavel

MPK: B65D 85/82, G21F 5/005

Značky: transportný, ukladanie, dvojventilový, systém, trojplášťový, manipulačný, obalový, paliva, jadrového, vyhoreného

Text:

...plochách vybavený ochrannou antiko 10róznou vrstvou 22 žiarovým nanášaním kovu alebo povlakovaním, prípadne vrstvou iného vhodného materiálu, napríklad kremičitým povlakom, pričom je vnútomá plocha Q vonkajšieho prebalu zl, vonkajšia plocha ä vonkajšieho plášťa u, vnútomá plocha 3 vonkajšieho plášťa Ľ a vonkajšia plocha Q vonkajšieho plášťa u vybavená žiarovým nástrekom kovu alebo povlakovaním alebo vrstvou iného vhodného...

Způsob přípravy vinylpyridinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 253878

Dátum: 17.12.1987

Autori: Lichtenberg František, Kaisnerová Dana, Kruliš Jan, Čermák Jiří, Pschera Jiří, Vraná Věra, Velešovský František, Šenkýřová Jarmila, Bartoš Pavel, Vala Jiří, Pilz Josef

MPK: C07D 213/24

Značky: přípravy, vinylpyridinů, způsob

Text:

...vody se recykluje do reakční směsi.Při dávkování 2-, popřípadě 4-(2-hydroxyetyl)pyridinu se postupuje tak, že se uvedená látka dávkuje s čistou vodou, popřípadě s vodou z předchozí operace, obsahující 2 až 3,5 g//100 g příslušného vinylpyridinu, popřípadě se dávkuje vodný roztok hydroxyetylpyridinů, který se nastřikuje do reaktoru najednou. AMnožství použitých hydroxidů alkalických kovů při jedné operaci lze snížit až na 10 z celkového...

Způsob přípravy 2,5-dialkoxychlorbenzenů

Načítavanie...

Číslo patentu: 236195

Dátum: 01.12.1987

Autori: Bartoš Pavel, Hajnová Ludmila, Pilz Josef

MPK: C07C 43/225

Značky: 2,5-dialkoxychlorbenzenů, přípravy, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy 2,5-dialkoxychlorbenzenů, kde alkoxyl obsahuje 1 až 5 atomů uhlíku chlorací 1,4-dialkoxybenzenu chloridem sulfurylu v tavenině příslušného 1,4-dialkoxybenzenu za přítomnosti síry jako katalyzátoru chlorace. 2,5-dialkoxychlorbenzeny jsou významné meziprodukty pro přípravu diazotypických matriálů.

Spôsob prípravy oligomérnych polystyrénov s koncovou sírnou reaktivnou funkčnou skupinou

Načítavanie...

Číslo patentu: 245197

Dátum: 15.10.1987

Autori: Novák Miroslav, Jidda Miloslav, Procházka Václav, Bartoš Pavel

MPK: C08F 112/14, C08F 112/08

Značky: polystyrénov, koncovou, sírnou, skupinou, reaktivnou, spôsob, funkčnou, oligomérnych, přípravy

Text:

...v ktorej sa ešte oligomérny polystyrén rozpušća. Koncentrácia Na 0 H V metanole zodpovedala maximálnej rozpustnosti pro laboratórnej teplote. Hydrolýzou v alkalickom prostredí a dusíkovej atmosfére je možné transformovať dialkylditiokarbamidové funkčné skupiny naviazané na alfa-uhlíku polystyrénového reťazca na merakpto skupiny.Hydrolýza V kyslom prostredí sa uskutočnila v rozpúščadlovom systéme dichlörbenzénu a benzylalkoholu V objemovom...

Způsob odstraňování 2-naftolu jako nežádoucí nečistoty v 2-naftol-1-sulfonové kyselině

Načítavanie...

Číslo patentu: 237196

Dátum: 01.10.1987

Autori: Pilz Josef, Bartoš Pavel, Mareš Slavomil, Kunčický Jiří, Roman Jan, Čermák Jiří

MPK: C07C 143/48

Značky: 2-naftol-1-sulfonové, způsob, nečistoty, kyselině, 2-naftolu, nežádoucí, odstraňování

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob odstraňování 2-naftolu z 2-naftol-1-sulfonové kyseliny popřípadě její soli tak, že se na vodný roztok surové 2-naftol-1-sulfonové kyseliny s obsahem 0,2 až 5 mol kyseliny sírové na 1 mol kyseliny působí formaldehydem za teploty 0 až 55 °C. Způsob získávání čisté 2-naftol-1-sulfonové kyseliny jako polotovaru pro přípravu 2-amino-1-naftalen-sulfonové kyseliny používané k výrobě organických barviv.

Způsob výroby 2,5-dialkoxy-4-morfino-anilinů a jejich síranů

Načítavanie...

Číslo patentu: 251252

Dátum: 11.06.1987

Autori: Bartoš Pavel, Pilz Josef, Lakomý Jaroslav, Kabele Josef, Čermák Jiří

MPK: G03C 1/52

Značky: způsob, 2,5-dialkoxy-4-morfino-anilinů, výroby, síranu, jejich

Text:

...v případě jiných rozpuuštědel jako etanolu je nutné suspenzi před filtrací vychladit na nižší teploty, aby se snížily ztráty rozpustností a zvýšil výtěžek.Bylo zjištěno, že pokud se použije k přípravě síranových solí substituovaných anilinů množství kyseliny sírová ve stechiometrickém poměru odpovídajícímu normálnímu síranu nebo kyselému síranu, nevznikají soli jednotného složerĺ, ale směs síranu, kyselého síranu, dále s vyšším obsahom...

Zařízení k dělení tyčového materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248422

Dátum: 12.02.1987

Autori: Bartoš Pavel, Žídek Vladimír

MPK: B21D 43/28

Značky: tyčového, materiálů, dělení, zařízení

Text:

...ll a pevně připevněná pevná čelist lg. K rámu gá podávacího úseku je upevněn podávací válec gł pohánějící podávací čelist gg. Krok podávací čelisti gg je odměřován měřícím zařízením gg. Válečkovádráha g .je k rámu g 6 podávacího úseku na jedné straně připojena odpruženým kloubem Q a na druhé pákou 2, jejíž spodní čep Je ovládán válcem Q. Při sklápění válečkové dráhy g pomocí válce gg JS odbaven na otáčedlo 2 s odpruženým dorazem z. z...

Způsob přípravy 1,4- dialkoxybenzenů

Načítavanie...

Číslo patentu: 236017

Dátum: 01.02.1987

Autori: Hajnová Ludmila, Bartoš Pavel

MPK: C07C 43/205

Značky: způsob, přípravy, dialkoxybenzenů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy 1,4- dialkoxybenzenů, kde alkoxyl obsahuje 1 až 5 atomů uhlíku, spočívá v alkylaci hydrochinonu odpovídajícím alkylbromidem ve vodně etanolickém roztoku hydroxidu draselného při 50 až 80 °C v inertní atmosféře. Alkylbromid se použije v množství 100 až 120 % theorie počítána na výchozí hydrochinon. Do 80 až 96 % vodného etanolu se přidává hydroxid draselný v množství 100 až 120 % theorie počítáno na hydrochinon. Alkylace se...

Způsob přípravy 2,5-dialkoxychlorbenzenů

Načítavanie...

Číslo patentu: 235421

Dátum: 15.11.1986

Autori: Hajnová Ludmila, Pilz Josef, Bartoš Pavel

MPK: C07C 43/225

Značky: způsob, 2,5-dialkoxychlorbenzenů, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy 2,5-dialkoxychlorbenzenů, kde alkoxyl obsahuje 1 až 5 uhlíků chlorací odpovídajících 2,5-dialkoxybenzenů sulfurylchloridem v tavenině 2,5-dialkoxybenzenů v přítomnosti chloridu sirného jako katalyzátoru. 2,5-dialkoxychlorbenzeny jsou meziprodukty pro výrobu komponent diazotypických materiálů používaných v reprografii.

Způsob výroby 2,5-dialkoxy-4-chlor-nitrobenzenů

Načítavanie...

Číslo patentu: 229193

Dátum: 01.01.1986

Autori: Čermák Jiří, Bartoš Pavel, Kubias Jiří, Pilz Josef

MPK: C07C 79/35

Značky: způsob, 2,5-dialkoxy-4-chlor-nitrobenzenů, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby 2,5-dialkoxy-4-chlor-nitrobenzenů obecného vzorce-I, kde R: je alkyl, s 1 až 5 atomy uhlíku, vyznačený tím, že na 2,5-dialkoxy-chlorbenzeny obecného vzorce II, kde R má výše uvedený význam, se působí vodným roztokem kyseliny dusičné o koncentraci 36 až 50 % hm. v množství 2 až 5 mol kyseliny dusičné na mol 2,5-dialkoxy-chlorbenzenu za teploty 30 až 70 °C, ze získaného produktu nitrace se separuje surový...

Způsob přípravy dialkoxychlorbenzenů

Načítavanie...

Číslo patentu: 229183

Dátum: 01.01.1986

Autori: Čermák Jiří, Bartoš Pavel, Pilz Josef

MPK: C07C 43/225

Značky: přípravy, způsob, dialkoxychlorbenzenů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy dialkoxychlorbenzenů obecného vzorce I. kde R alkyl s 1 až 5 atomy uhlíku chlorací 1,4-dialkoxybenzenu obecného vzorce II. kde R má výše uvedený význam sulfurylchloridem, vyznačený tím, že se chlorace provádí v prostředí organického rozpouštědla jako je benzen, toluen, xylen, tetrachlormetan nebo perchloretylen v přítomnosti chloridu sirného jako katalyzátoru. Použitého v množství 0,3 až 2 % hm. počítáno na množství použitého...