Bartoš Josef

Textilní stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 270465

Dátum: 13.06.1990

Autori: Boháč Jaroslav, Mládek Miloš, Buryšek František, Bubata Milan, Bartoš Josef

MPK: D01H 13/00, D01H 1/16

Značky: stroj, textilní

Text:

...prvků Ž, Q , 1 přišroubovaných šrouby Q k jejich vnitřním stěnám. Pritom ve stroji jsou jednmlivé sekce g, łł, § 15 a 11 seŕazeny svými poetranicemi 1, A k sobě a spojeny pomocí běžných spojovecích šroubů. Se zretelem k obr. 1 je v každá sekci 1, gg, głg a QM uspořádán určitý počet sprádaoích zarízení g v ŕadě mezi postranioemi g, 1. S těmito spřádacími zařízeními 2 je pak epřažen podelný hneoí hřídel łg ve funkci odtahovacího válce pro prízi...

Kontrolní ústrojí příze u bezvřetenové spřádací jednotky

Načítavanie...

Číslo patentu: 239015

Dátum: 01.11.1987

Autori: Seidl Pavel, Mládek Miloš, Bartoš Josef

MPK: D01H 13/16

Značky: bezvřetenové, ústrojí, kontrolní, spřádací, jednotky, příze

Zhrnutie / Anotácia:

Jde o ústrojí, kde jako přízi kontrolující detekční člen slouží odváděcí trubka příze vystupující ze spřádacího rotoru, která je svým kontrolním koncem výkyvná napřič k dráze příze a přitom pneumaticky spojena s vnitřním prostorem spřádacího rotoru hlavně prostřednictvím těsnícího členu, který je ve styku s odváděcí trubkou v ose otáčení závěsu, která je současně osou kývání odváděcí trubky, přičemž uchycení odváděcí trubky na závěs je...

Způsob chemické úpravy fluorogrsfitu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239412

Dátum: 16.04.1987

Autori: Šafková Miroslava, Kueera Stanislav, Doležal Zdenik, Jablonec Nad Nisou, Bartoš Josef, Smiták Vincenc, Šafková Ludmila

MPK: C01B 31/04

Značky: chemické, úpravy, fluorogrsfitu, způsob

Text:

...fluorografitů (II) dojde ke nini barvy na černou, k enílení huatoty ( 95 2,4 3/3) a ke enílení hodnoty počátku tepelného roakladu ne by odpovídalo poulru G/F u fluorografitü (I). Prdiková rantgenoetrukturní analýza prokúsala u takto upravených tluonogratitü (II) tři diíúaní linie 640 (o) hkl 002, 219,5 (vv) hkl 100, 127,4 (vv) m 110 lpnl. Porovnání rentgenogranů výchosích (I) a chemicky. upravených nuorografitů (II) je patrno...

Zapojení elektronického přerušovače

Načítavanie...

Číslo patentu: 249345

Dátum: 12.03.1987

Autori: Kočárek Bohuslav, Bartoš Josef, Kučera Stanislav

MPK: B60Q 9/00, B60Q 1/38

Značky: zapojení, elektronického, přerušovače

Text:

...ll-, jednak se zápornou ovládací svorkou lg- elektronického přerušovače směrových světel lg. ostatní části schéma odpovídají obr. 3.Základem zapojení dle tohoto vynálezu je generátor napětí obdélníkového průběhu. Po připojení napajecího napětí je na kondenzátoru § nulové napětí. Toto napětí se rovná í napětí na invertujícím vstupu operačního zesilovače lg. Napětí na neinvertujícím vstupu operačního zesilovače lg je kladné a je dáno...

Kryt elektrického přístroje motorových vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 247857

Dátum: 15.01.1987

Autori: Doležal Zdeněk, Kučera Stanislav, Bartoš Josef, Špalek Josef

MPK: B60K 35/00

Značky: elektrického, prístroje, vozidel, motorových

Text:

...montáži zalisovány do vybrání vytvořených na základně. Nevýhodou tohoto provedení je, že vyžaduje pracnou a materiálověj nanočnou základnu. Q e/ťĺrőpłĺêž. 5,0/ . M/.ťÁJ/Mé jeujcçł/ Uvedené nsäyhody res provedeníkrytu(dÍe vynalezuąřohvodě opatřen prcstřihy, jejichž řezné hrany vytvářejí dosedací plošky pro základna, nesoucí připojovací elektrické svor~ ky a ostatní elektrické součástí. Zajištění spojení krytu se zákäadnou je provedeno několika...

Elektrická signalizační soustava směrových světel

Načítavanie...

Číslo patentu: 234791

Dátum: 15.01.1987

Autori: Mlejnek Jaroslav, Kučera Stanislav, Doležal Zdeněk, Bartoš Josef

MPK: B60Q 1/34

Značky: světel, soustava, signalizační, směrových, elektrická

Zhrnutie / Anotácia:

Elektrická signalizační soustava směrových světel umožňující ovládání varovných světel, zejména s použitím pro automobilové a traktorové soupravy s tažnými jednotkami a připojenými vleky. Cílem vynálezu je vytvoření elektrické signalizační soustavy směrových světel s ovládáním varovných světel v použití víceokruhových systémů automobilových souprav tažných a vlečných vozidel o vyšší provozní spolehlivosti a při snížení vlastních provozních a...

Izolační rychlospojka pro spojení elektrických vodičů v pyrotechnice

Načítavanie...

Číslo patentu: 233002

Dátum: 15.08.1986

Autori: Kanta Štěpán, Zoulík Miroslav, Bartoš Josef

MPK: F42B 3/10

Značky: izolační, rýchlospojka, elektrických, vodičů, spojení, pyrotechnice

Zhrnutie / Anotácia:

Rychlospojka je tvořena mimostředově přehnutým páskem kelímkového kartónu, který je na povrchu laminován fólií z vodivého kovu. Vnitřní prostor sáčku je naplněn konzervačním tukem a potom uzavřen příčným svarem.

Elektronický přerušovač

Načítavanie...

Číslo patentu: 230743

Dátum: 15.06.1986

Autori: Bartoš Josef, Kučera Stanislav, Kubáček Ludvík, Doležal Zdeněk

MPK: B60Q 1/34

Značky: přerušovač, elektronický

Text:

...elektronického přeruěoveče budou vysvätleny v souvislosti s popisom konkrétních příkladd provedení s následným vyobrazením. Hlavní výhody uspořádání elektronického přeruiovače podle tohoto výnálszu spočívejí V tom,že dosahuje konstrukčnä a výrobu jednoduchého e nenáročnáho spojení výstupního vykonového elektromagnetického relé s deskou s pŕipojovacími konektory v kolmém smêru k desce s tiätänými spojí nesoucí součástí elektronického...

Elektrický bezpečný rozněcovač

Načítavanie...

Číslo patentu: 228663

Dátum: 15.03.1986

Autori: Kulhánek Jaroslav, Bartoš Josef, Koňařík Jaroslav, Čunek Richard

MPK: F42C 11/00

Značky: bezpečný, rozněcovač, elektricky

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je elektrický bezpečný rozněcovač mžikový nebo časovaný, který sestává ze dvou samostatných částí, z nichž prvá se skládá z elektrického palníkového systému s třaskavinovou náplní a krycí vrstvičkou trhaviny a se vznětlivou či zpožďovací složí uzavřené v nerozebíratelném celku a druhá je tvořena trhavinovým tělískem.

Způsob výroby v poloze 9 substituovaných derivátů 4-oxo-4H-pyrido[1,2-a]-pyrimidinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244698

Dátum: 31.08.1985

Autori: Jandus Jan, Bartoš Josef, Pavlíeek Jioí, Idda Jaromír, Ružieka Jan, Volfová Eva, Beránek Ivan, Linka Viktor, Novák Ladislav, Švarc Josef

MPK: C07D 471/04, A61K 31/505

Značky: poloze, derivátů, výroby, způsob, 4-oxo-4h-pyrido[1,2-a]-pyrimidinu, substituovaných

Text:

...alkanoyllaminoskupínou s 1 až 4 atomy uhliku v každéalkylové částí, nitroskupinou nebo trifluormetylovou skupinou.Obzvlášť výhodnýmí vlastnostmi se vyznačuji ty sloučeniny obecného vzorce I, ve kterém R znamená vodík, R 1 znamená metylovou skupinu vázanou v poloze 6, R 2 znamená vodík,R 3 znamená karboxylovou skupinu/ R 4 znamená popřípadě substituovaný fenylový zbytek, R 5 znamená voáík a jejich farmaceuticky vhodné soli.Sloučeniny...

Způsob snížení nebezpečí vzniku horských otřesů v uhelné sloji za pomoci výbuchu trhavin

Načítavanie...

Číslo patentu: 221859

Dátum: 15.06.1985

Autori: Raszka Jan, Bartoš Josef, Šlachta Milan

Značky: vzniku, nebezpečí, snížení, způsob, otřesů, horských, trhavin, sloji, uhelné, výbuchu, pomocí

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu snížení nebezpečí vzniku horských otřesů v hlubinných dolech. Podstata vynálezu spočívá v tom, že před dobýváním uhelné sloje se ve vývrtech v uhlí, rovnoběžných s porubní frontou, kratších než její délka, s průměrem větším než 42 mm provede výbuch trhaviny velkého rozsahu.

Odlučovač vody z brzdové kapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 216372

Dátum: 01.07.1984

Autori: Doležal Zdeněk, Hofmanová Helena, Bartoš Josef, Kučera Stanislav, Dymeš Lubor

Značky: brzdové, odlučovač, kapaliny

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká kapalinových brzd a řeší vylučování vody z brzdové kapaliny. V brzdové kapalině jsou umístěny alespoň dvě elektrody, na kterých se po přivedení elektrického proudu na ně, vylučuje hlavně plynný vodík a kyslík. Tyto elektrické elektrody jsou umístěny na některé elektricky nevodivé části brzdy v jejímž prostoru se nachází brzdová kapalina jako je například nádržka brzdové kapaliny. Mezi elektrodami je umístěna vrstva z elektricky...

Zařízení k vývodu příze ze spřádací jednotky bezvřetenových spřadacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 213671

Dátum: 01.04.1984

Autori: Bartoš Josef, Blaško Michal, Mládek Miloš

Značky: bezvřetenových, příze, spřadacích, spřádací, vývodu, jednotky, zařízení, strojů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení k vývodu příze ze spřádací jednotky bezvřetenových dopřádacích strojů, obsahující výměnnou vývodku příze a pružně uloženou odtahovou trubici a vyznačuje se tím, že konec odtahové trubice 6 je opatřen pružným blokem 5, kterým odtahová trubice 6 prochází a který na jedné straně pružně dosedá na opěrnou plochu pouzdra bloku 51 a na druhé straně pružně dosedá na koncovou část vývodky 4 příze, spojené s pouzdrem bloku 51,...