Bartoš Arnošt

Způsob výroby 2,5-disubstituovaných nitroacetanilidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 265428

Dátum: 13.10.1989

Autori: Vojtíšek Vratislav, Terč Jiří, Pokorný Miroslav, Bartoš Arnošt, Zíma Jiří

MPK: C07C 103/127

Značky: způsob, 2,5-disubstituovaných, nitroacetanilidů, výroby

Text:

...připouštění kyseliny sírové např. ke 80 až 100 °C teplé soustavě 5-chlor-2-methylacetanilidu a kyselině octové, dochází nejprve k částečně krystalizaci acetanilidu, který vytváří ze začátku dávkoväní přechodně dobře míchatelnou suspenzi, asi po 20 vydávkované kyseliny sírové z jejího celkového množství dochází na homogenní systém. Je nutné acetylační reaktor ohladit studenou vodou, aby nedošlo vlivem uvolněného krystalizačního tepla...

Způsob výroby 2,5-dimethyl-4-nitroanilinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255228

Dátum: 15.02.1988

Autori: Terč Jiří, Pokorný Miroslav, Bartoš Arnošt, Vojtíšek Vratislav, Zíma Jiří

MPK: C07C 87/52

Značky: způsob, výroby, 2,5-dimethyl-4-nitroanilinu

Text:

...je stéricky stíněna sousední metylskupinou. Snížení elektronové hustotyv jádře protonizací je zde však kompenzováno kladným indukčním efektem obou metylovýchskupin včetně případné hyperkonjugace vodíkových vazeb metylových substituentů. Tato interakce všech vlivů zpúsobuje, že nedochází k významné změně v rozložení nitroizomerů mezi protonovaným volným eminem a v acetylované formě.Tento princip byl využít při vypracování technologie. Podle...

Spôsob prípravy 2-aikyltio-4, 6-diamino-s-triazínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 245065

Dátum: 15.12.1987

Autori: Eerný Antonín, Tere Jioí, Eervinková Jana, Kožíšek Pavel, Bartoš Arnošt

MPK: C07D 251/52

Značky: 6-diamíno-s-triazínov, přípravy, 2-aikyltio-4, spôsob

Text:

...z vody resp. zo zmesi acetón - voda. Ziskalo sa 118,0 g produktu t. t. 101-103 °C, ktorý podla analýzy plynovou chromatografiou obsahoval 98,0 Z-etylamíno-é-metyimerkapto-G-tercbutylamíno-s-triazín.K 93,1 g 99 O/o-ného kyanurchloridu (0,5 molu sa pridalo 500 cm 5 toluénu a za intenzívneho miešania sa k roztoku pridalo 66,2 g 44,7 Vo-ného izopropylamínu (0,5 môlu a 133,4 g 15 Vo-ného vodného roztoku hydroxidu sodného 0,5 mólu pri...

Způsob výroby N,N-diethyl-m-toluidinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248798

Dátum: 12.02.1987

Autori: Pokorný Miroslav, Terč Jiří, Červinková Jana, Bartoš Arnošt

MPK: C07C 87/56

Značky: způsob, n,n-diethyl-m-toluidinu, výroby

Text:

...komponenty. Celkový výtěžek separovaného dietylovaného m-toluidinu rektifikací je poměrně nízky v rozmezí 35 až 45 , vztaženo na m-toluidin.Cílem vynálezu bylo propracovat takový průmyslový proces dietylace m-toluidinu, při kterém by vznikal N,N-dietyl-m-toluidin o 90 až 95 čistotě, což by dávalo předpoklad k vynechání celého separačnlho rektifikačního stupně včetně hospodářství s recykly. Pro tento cíl se jevil etanol jako málo energické...

Způsob přípravy methansulfonamidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235626

Dátum: 15.11.1986

Autori: Bartoš Arnošt, Červinková Jana, Terč Jiří

MPK: C07C 143/74

Značky: způsob, přípravy, methansulfonamidu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy methansulfonamidu reakcí methansulfonylchloridu s plynným čpavkem tak, že se reakce uskuteční v prostředí toluenu při 40 až 50 °C a vzniklý methansulfonamid se oddělí od doprovodného NH4Cl v soustavě toluen-ethanol a po oddestilování rozpouštědel toluen-ethanol na 30 až 50 % původního objemu se izoluje sulfonamid při teplotě 0 až 5 °C. Methansulfonamid je žádaný meziprodukt při syntéze vývojek pro barevnou fotografii.

Způsob výroby Cléve kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 223913

Dátum: 15.11.1985

Autori: Mudroch Jaroslav, Nerad Zdeněk, Bartoš Arnošt

Značky: cléve, způsob, kyselin, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby Cléve kyselin sulfonací naftalenu kyselinou sírovou, vyznačený tím, že se sulfonace provádí v molárním poměru H2SO4 : naftalenu = 1,05 až 1,55, s výhodou 1,1, vzniklá příměs naftalen-1-sulfonové kyseliny se hydrolyzuje přehřátou vodní parou za vzniku naftalenu a H2SO4, naftalen se z reakční směsi odstraní, zachytí a vrátí do procesu, pak se upraví koncentrace H2O v reakční směsi popřípadě částečným oddestilováním H2O nebo přísadou...