Bartko Michal

Lamela pre stropný alebo stenový vykurovací/chladiaci panel a lamelový vykurovací/chladiaci panel

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7320

Dátum: 07.01.2016

Autor: Bartko Michal

MPK: F24D 3/12

Značky: panel, stěnový, lamelový, lamela, stropný

Text:

...aj neobnoviteľných zdrojov, prípadne len zemská kôra a/alebo len samotná podzemná studená alebo termálna voda potrebná na vykurovanie a/alebo chladenie, potrebného na chladenie interiérov energeticky autonómnych stavieb. Pod vykurovanými alebo chladenými stropmi, stenami interiéru budovy, ktorých sa tento vynález týka, sa rozumie každý taký strop, stena alebo tvarovaný podhľad, ktorej aspoň jedna štvrtina plochy je pokrytá lamelami alebo...

Usporiadanie na uchovanie tepelnej, resp. chladovej energie vo vykurovaných alebo chladených objektoch

Načítavanie...

Číslo patentu: 288135

Dátum: 10.10.2013

Autor: Bartko Michal

MPK: E04C 2/54, F24D 15/04, B32B 3/26...

Značky: resp, chladovej, uchovanie, vykurovaných, objektoch, chladených, energie, tepelnej, usporiadanie

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané usporiadanie pozostáva z pevného alebo pohyblivého rámu prekrytia, v ktorom je minimálne medzi dvoma vrstvami krytiny umiestnená kapilárna rohož napojená na zdroj tvorby tepla a/alebo chladu. Základom je sendvičové usporiadanie minimálne v dvoch vrstvách krytiny a jednej kapilárnej rohože napríklad v poradí zvonku prekrytia krytina kapilárna rohož, krytina, prípadne ďalšia kapilárna rohož a krytina. V chladnom počasí je alebo sú...

Usporiadanie na uchovanie tepelnej, resp. chladovej energie vo vykurovaných alebo chladených objektoch

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5563

Dátum: 07.10.2010

Autor: Bartko Michal

MPK: E04C 2/54, F24D 3/12, B32B 3/26...

Značky: uchovanie, energie, objektoch, chladovej, tepelnej, chladených, resp, usporiadanie, vykurovaných

Text:

...rohoží.Rám prekrytia môže byt v kovovom a/alebo plastovom a/alebo drevenom vyhotovení, kde potom krytina môže byť z priehľadného a/alebo priesvitného a/alebo nepriehľadného materiálu napríklad z polykarbonátu(komôrkovej polykarbonátovej tepelnoizolačnej platne) a/alebo skla. Na krytinu a/alebo rám je z vonkajšej a/alebo vnútomej strany nanesená energeticky úspomá náterová hmota na akrylátovej báze, ktorá zlepšuje priestorové rozloženie...

Montovaná prenosná ručná autoumyváreň

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5140

Dátum: 05.03.2009

Autor: Bartko Michal

MPK: B60S 3/00

Značky: autoumyváreň, prenosná, ručná, montovaná

Text:

...recyklačné filtre, koalesenčný filter a sorpčný filter s hladinovým spínačom. Na zadnú stranu haly 1 cez prechodovú rampu 6 nadväzuje kopula 7 so spodnou časťou 8 na ručné čistenie interiéru vozidla a vrchnou časťou 9 na poskytnutie občerstveniar Vonkajšie steny spodnej časti 8 kupoly 7 sú vyrobené z priesvitného polykarbonátu a vonkajšie steny vrchnej časti 9 sú vyrobené z tmavého polykarbonátu vo výhodnom riešení odrážajúceho UV žiarenie,...

Zařízení pro zavzdušnění palivové nádrže přetlakováním

Načítavanie...

Číslo patentu: 244281

Dátum: 01.05.1988

Autor: Bartko Michal

MPK: B64D 37/10

Značky: přetlakováním, zavzdušnění, zařízení, palivové, nádrže

Text:

...venn tilu je nad jeho odpouštěoí částí uložen odpružený sběrač hrncou vitého tvaru, který je spojen potrubím jednak se zavzdušňovaným prostorem palivové nádrže a jednak S koncovou trubioí, ústící pod trupem letounu.vvýhodou zařízení podle vynálezu je využití odpadního vzduchu bez nároku na další odběr z motoru a nízká hmotnost zařízení. Další výhodou je, že při zvýšeném odběru média z nádrže nedojde k nežádouoímu nasávání nečistot a vody s...

Způsob výroby zesíťovaného kopolymeru

Načítavanie...

Číslo patentu: 242886

Dátum: 15.03.1988

Autori: Šoveík Štefan, Kukueka Hieroným, Bartko Michal

MPK: C08F 283/12

Značky: zesíťovaného, výroby, kopolymerů, způsob

Text:

...lineárních polysiloxandiolů také bis- a trismetakryláty diolů a triolú, ve kterých jsou funkční skupiny obsaženy V postranních řetězcích a nikoliv v terminálních polohách hlavního polysiloxanového řetězce a dále sloučeniny, která jsou připojeny k polysiloxanům prostřednictvím bisuretanových vazeb. Všechny tyto látky jsou však hydrogely a hodí se proto pouze pro výrobu měkkých kontaktních čoček.Tvrdá čočky obsahující tuhý silikonový polymer...

Planétová prevodovka pre komínovaciu súpravu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251503

Dátum: 16.07.1987

Autori: Šovčík Štefan, Bartko Michal, Křišta František, Bátora Pavel

MPK: F16H 1/36

Značky: planetová, komínovaciu, súpravu, převodovka

Text:

...46, ktoré poistené voči pootočeniu pomocou pier 45. Plalnétový náboj 39 je pre montáž do pr-otikusu na ľavej strane pri pohľade na vołbr. 1 vy-bavený axiálnym ložiskom 38, l-ožisk-om 49, ktoré je d-otláčainé krúžkom 41.a utesnené tesniacim krúžkom 42.Ďalej je plawnétový náboj 39 vybavený brúse-ným puzd-rom 43 s otvormi, ktoré je uresnene tesniacimi knrüžkami 44, ktoré utesňtjjú otvory do stredu tplanétového náboje 39. Planéuto-vý náb-oj 39 je...

Válcovité věžové silo k plnění nesamočinně plynoucími sypkými materiály a k jejich vyprazdňování, zejména kukuřičných směsí

Načítavanie...

Číslo patentu: 244427

Dátum: 15.07.1987

Autori: Bartko Michal, Šoveík Štefan

MPK: B65G 65/34

Značky: vyprazdňování, materiály, jejich, plnění, nesamočinně, sypkými, směsi, plynoucími, kukuřičných, věžové, zejména, válcovité

Text:

...plměné hmoty.Kolmá šachta i věžovdho sila L eeatává podle příkladu provedení n čtyř svislých podpěr 4 a, 53, 15, 1 d, například v podobě ůhlových profilů, jež podle obr. 3 svírsjí v průŕezu prakticky čtverec a jejichž úhlová hrany jsou zaměřeny dovnltř, Může být výhodná,jestlíže se ćtvercove průřezovš plochy, lenovaná profily, shora dolů zvětšují.Přes určitou výšku počítanou cda dna všžoveho sila l zůstávají vždy mezi dvěma ze svislých...

Rotačné tesniace zariadenie vody a oleja

Načítavanie...

Číslo patentu: 248994

Dátum: 12.03.1987

Autori: Bartko Michal, Šovčík Štefan

MPK: F16J 15/06

Značky: oleja, rotačné, zariadenie, tesniace

Text:

...reze znázornený pohlad na zostavu rotačného tesniaceho zariadenia vody a oleja. Na výkrese je šípkou znázornený smer pohybu výplachovej vody.Rotačné tesniace zariadenie vody a oleja sa vyznačuje tým, že vnútri telesa 11 je uložené rotačná puzdro 1, v ktorom je na jednej strane privarený čap i, k ziaisteniu puzdra 1 oproti pootočeniu, zasahujúci do vnútorného priestoru puzdra 1. Z tej istej strany sú na stupňovite osadenom povrchu puzdra 1...

Poloautomatické zariadenie pre riadenie vŕtacej jednotky

Načítavanie...

Číslo patentu: 235206

Dátum: 15.02.1987

Autor: Bartko Michal

MPK: E21B 7/04

Značky: poloautomatické, riadenie, zariadenie, jednotky, vŕtacej

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka oboru banského, pričom rieši riadenie vŕtacej jednotky, t.j. hydraulicky ovládané vŕtacie zariadenia pre mechanizované vŕtanie prevažne rovnobežných, ale i šikmých vrtov určených k trhacím prácam pri razení. Zariadenie podľa vynálezu rieši poloautomatické riadenie vŕtacích jednotiek, ktorými sa obvŕtava čelba banského diela podľa dopredu určenej vrtnej schémy. Zariadenie podľa vynálezu má elektronickú časť pozostávajúcu zo...

Delená rozširovacia hlava komínovacej súpravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 248592

Dátum: 12.02.1987

Autori: Šovčík Štefan, Křišta František, Bartko Michal

MPK: E21D 3/00

Značky: rozširovacia, komínovacej, delená, hlava, súpravy

Text:

...je taktiež dosiahnuté u hlavy samovodiaceho účinku. VNa pripojených výkresoch je zjednodušene znázornená prikladné prevedenie delenej rozširovacej hlavy podľa vynálezu, kde na obr.1 je schematicky v pôdorysnom pohľade znázornená osadenie ľ 0 Z 7 širovacej hlavy tromi konzolami. na obr.2 je rozširovania hlavaosadené piatimi konzolami a na obr.3 je znázornená osadenie rozširovacej hlavy siedmymi konzolami.Obr.4 znázorňuje rez a osadenie...