Barták Jiří

Spoj na oceľové konštrukcie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2032

Dátum: 02.12.1998

Autori: Kasková Jana, Barták Jiří, Maule Petr, Šůcha František

MPK: F16S 3/00

Značky: konštrukcie, ocelové

Text:

...ešte aj následné celkové povlečenie spoja plastickou hmotou výrazne obmedzí nežiaduce pôsobenie elektrického článku na spoj a vznik hrdze v jeho častiach. Tým sa odstraňuje nebezpečenstvo havárie stožiara zlomením nosnikov v mieste ich spojenia a tak sa eliminuje miesto, znižujúce jeho životnosť. Tento spoj je možné uplatniť tak pri nových konštrukciách, ako ajnim nahradit spoje už existujúce.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické...

Protikorózny uzáver päty stožiara

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1891

Dátum: 05.08.1998

Autori: Kasková Jana, Šůcha František, Maule Petr, Barták Jiří

MPK: F16S 3/00

Značky: protikorózny, uzáver, stožiara, paty

Text:

...voda,odrážajúca sa za dažďa od betónovej pätky. Jedná sa 0 výšku 300 až S 00 mm. Na zvýšenie pevnosti novej betónovej výplne a tým aj celej päty stožiara je možné opatrit ju armovaním. Niekedy je vhodné zvýšiť celú pätku dobetónovaním nad úroveň okolitej vegetácie. Súčasne je možné zvýšiť sklon jej horných plôch,zvýšiť tak výšku ostrekovej zóny a tým urýchliť odtekanie dážďovej vody z pätky.Je účelné utesnit Škáru medzi hornou hranou...

Navařovací hubice pro navařování dvěma páskami

Načítavanie...

Číslo patentu: 262897

Dátum: 11.04.1989

Autori: Barták Jiří, Bělohubý Vladimír, Hasch Zdeněk

MPK: B23K 31/00

Značky: hubice, dvěma, navařovací, navařování, páskami

Text:

...ąutomatů jako u dosevedních způsobůtak, že pomocí jediného šroubu se uchytí hubice podle vynilozua vzhledem k oddělení současně navařovaných lízní je možnopoužít stávající svařovací parametry bez nových zkoušek. Podstatnou výhodou použití hubice podle vynílezu je zvýšení navařovaoích výkonů o 100 .Príklad skutočného provedení navařovecí trubice podle vynňlezu je znízornňn na připojenén výkresu, kdo obr. 1 představuje nárys hubice a obr....

Rozprostírací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 262358

Dátum: 14.03.1989

Autori: Janota Jiří, Havelka Josef, Barták Jiří, Podrázský Bohumír, Kremláček Vítězslav

MPK: B65G 65/28

Značky: zařízení, rozprostírací

Text:

...opatřený ve své volné části štítem pro usměrñování toku skrývkových hmot do násypky drtiče, neho pásového dopravníku a řídící kabinou jehož podstata je, že na spodní části rámu jeho otočné vrchní stavby je uložen hydraulický prvek a jeho zdvížný článkový dopravník je rychlostně regulovatelný a je pro zdvih opatřen dvěma hydromotory.Výhody docílené rozprostíracím zařízením podle vynâlezu spočívají ve snížení nákladů na přeprava skrývkových...

Transportní zařízení pro přepravu těžkých břemen

Načítavanie...

Číslo patentu: 236176

Dátum: 01.12.1987

Autori: Podrázský Bohumír, Beneš Jiří, Svoboda Arnošt, Střelec Miloš, Táborský Jiří, Barták Jiří, Peterka František, Štěpánek Jan, Kraus Ivan, Drba Jaroslav

MPK: E02F 9/02, B65G 41/02

Značky: zařízení, břemen, těžkých, prepravu, transportní

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem zařízení je umožnit ekonomické nakládání, přepravy a skládání celků pásové dopravy na povrchových lomech bez nutnosti jejich demontáže na lehčí díly, a to buď jejich najetím na transportní zařízení, nebo spuštěním na transportní zařízení po jejich předchozím vyzvednutí a podjetí transportního zařízení. Zařízení je tvořeno rámem (l) spojujícím housenicové podvozky (2) opatřeným v horní části rovinnou plošinou (3), jejíž délka v podélném...

Způsob navařování vnitřních povrchů válcových nádob s otvory

Načítavanie...

Číslo patentu: 250827

Dátum: 14.05.1987

Autori: Barták Jiří, Hoskovec Jiří

MPK: B23K 9/04

Značky: nádob, navařování, otvory, válcových, způsob, povrchu, vnitřních

Text:

...povrchů vúlcovych nádob s otvory je onázornäna na připojenám výkresu. Na jeho obr. 1 je znázorněn řez ohranidujícím núvarem a housenkou první vrstvy ploäného návaru, na obr. 2 je znázorněn řez dvěma vrstvsmí ohraničujícího 1 ploänáho návsru.Z obr. 1 přiloženáho vykresu je patrno, že přes první vrstvu L ohraničujícího nňvaru je po obrobení jejich okrajů a povrchu přetažena první vrstva plošného návaru tak, aby na ohraničujícím núvaru...

Zapojení programovatelného generátoru impulsního kódu

Načítavanie...

Číslo patentu: 227211

Dátum: 15.11.1985

Autori: Škrdlant Bohdan, Kočí Jiří, Barták Jiří

Značky: impulsního, kódu, zapojení, generátoru, programovatelného

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení programovatelného generátoru impulsního kódu, zejména povelového kódu pro řízení vysílačů hromadného dálkového ovládání v elektrizačních soustavách, opatřené selektorem vstupních dat a časovou základnou, řízenými řadičem a adresovým dekodérem, vyznačené tím, že na adresové výstupy (A0 až A8) časové základny (ČZ) jsou zapojeny jednak adresové vstupy (A0 až A3) multiplexorů (MPX1, MPX2, MPX3) startovacího impulsu, zabezpečovací mezery a...

Podložný pásek pro formování kořene jednostranných svarů

Načítavanie...

Číslo patentu: 220204

Dátum: 15.11.1985

Autori: Bělohubý Vladimír, Barták Jiří, Bervida Bohumil

Značky: formování, pásek, kořene, svárů, podložný, jednostranných

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru jaderné energetiky a řeší podložný pásek pro formování kořene jednostranných svarů. Vynález řeší zajištění kvalitního provaření kořene jednostranných svarů u některých způsobů svařování. Podložný pásek pro formování kořene jednostranných svarů je tvořen kovovým páskem s pevnou žáruvzdornou vrstvou difúzně s ním spojenou. Vynález může být využit při svařování.

Zařízení na odstraňování spadaného materiálu pro dálkovou pásovou dopravu

Načítavanie...

Číslo patentu: 218671

Dátum: 15.04.1985

Autori: Felcman František, Zelenka Jaroslav, Škarda Bohdan, Barták Jiří

Značky: dopravu, spadaného, zařízení, dálkovou, odstraňování, materiálů, pásovou

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení na odstraňování spadaného materiálu pro dálkovou pásovou dopravu, zejména pod středními díly pásových dopravníků v povrchových hnědouhelných dolech. Zařízení na odstraňování spadaného materiálu pro dálkovou pásovou dopravu je řešené jako samostatné vozidlo s vlastním nebo nuceným pohonem, které obkračuje konstrukci dálkové pásové dopravy a pojíždí podél pásového dopravníku na kolejovém, housenicovém nebo kolovém...