Barta Jiří

Zařízení pro přípravu biologických kalů pro separační postupy

Načítavanie...

Číslo patentu: 268075

Dátum: 14.03.1990

Autori: Čižinská Simona, Barta Jiří, Havlín Vladimír, Maixner Jiří

MPK: C02F 11/14

Značky: separační, zařízení, přípravu, postupy, biologických, kalů

Text:

...iá propojen s oosazovacím reaktorem łg. Ddsazovací reaktor 39 je ve sve horní části propojen potrubím 22 s hydrocyklonem ll a ve své dolní části je spojen armaturou 31 přes kohout 15 s dekantační odstředivkou lg, přes kohout 11 s íiltraćním prvkem 31, oŕes kohout lg s kalolísem 22 a potrubím Ži přes kohout gg s dolní částí nydrocyklonu ll. Horní část hydrocyklonu li je pak spojene potrubím 22 přes průtokoměr 12 s výměníkem tepla łł....

Způsob přípravy kluzných kompozitních desek s řízeným gradientem plniva metodou aniontové polymerace 6-kaprolaktamu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267231

Dátum: 12.02.1990

Autori: Barta Jiří, Škudrna Jaroslav, Holý Ladislav, Horský Jaroslav

MPK: B29K 77/00, B29C 41/04

Značky: metodou, kluzných, gradientem, polymerace, 6-kaprolaktamu, desek, způsob, kompozitních, řízeným, aniontové, přípravy, plniva

Text:

...směsi do formy. Lioí forma je při napouštění odkloněna od vodorovné polohy pod úhlem 10 až 80 stupňů,její plnění se řídí odvzdušněním v horní části formy a po naplnění je ustavena do vodorovné polohy za účelem vytvoření koncentračního gradientu plniva. Alespoň jedno z použitých- 3 - 267231 plniv je vakuově odplyněno a případně je upraveno nánosem tekutého maziva v množství 2 až 40 hmotnostních procent na hmotu plníva.Vlçuwlhi...

Způsob denitrifikace pitných, podzemních, povrchových, užitkových a odpadních vod imobilizovanými buněčnými agregáty

Načítavanie...

Číslo patentu: 259972

Dátum: 15.11.1988

Autori: Vojtíšek Vladimír, Čermák Ján, Matějů Vít, Havlín Vladimír, Maixner Jiří, Krumphanzl Vladimír Člen Korespondent Čsav, Čižinská Simona, Barta Jiří

MPK: C12N 11/08

Značky: imobilizovanými, odpadních, podzemních, buněčnými, způsob, agregáty, pitných, denitrifikace, užitkových, povrchových

Text:

...ošetření částic) se zatím nesetkaly s úspěchem. 1Ve snaze po odstranění tohoto technologického limitu výroby a využití buněčných biokatalyzátorů V různých průmyslových odvětvích byla vypracovánapodstatně zjednodušená a do značné míry univerzální technologie výroby různých imobilizovaných prokaryontních a eukaryontních buněk, jejichž částice obsahují různé enzymy resp. celé sekvence enzymově katalyzovaných metabolických drah a jsou...

Způsob provedení disimilační denitrifikace vod buněčnými agregáty

Načítavanie...

Číslo patentu: 252628

Dátum: 17.09.1987

Autori: Čižinská Simona, Vojtíšek Vladimír, Maixner Jiří, Krumphanzl Vladimír Člen Korespondent Čsav, Barta Jiří

MPK: C02F 3/02

Značky: způsob, agregáty, provedení, buněčnými, disimilační, denitrifikace

Text:

...zásobování musí obsahovat minimálně 50 nnsycení kyslíkem. Zároveň je zbráněno průběhu anaerobních pochoduů, které jsou provázeny tvorbou zapáchajících látek.Podstatou řešení podle předmětného vynálezu je způsob provedení disimilační denitrifikace vod buněčnými agregáty s denitrifikační aktivitou, které je vyznačeno tím, že vody obsahující dusičnany a/nebo dusitany v rozmezí koncentrací 0,001 mg.litr 1 až 2 000 mg.litr 1,se uvádí ve styk s...

Způsob dočištění odpadních vod intenzifikací procesu biologické flotace

Načítavanie...

Číslo patentu: 251844

Dátum: 13.08.1987

Autori: Slavíček František, Havlín Vladimír, Čižinská Simona, Maixner Jiří, Barta Jiří

MPK: C02F 3/12, C02F 11/14

Značky: flotace, biologické, odpadních, dočištění, procesu, způsob, intenzifikaci

Text:

...flotsčním činidlem, t.j. dusičnenem vápenatýn, popř. využít vápenatých iontů pŕítomných v odpadní vodě.Na odstranění anorgenickáho fosrátu z odpadnícb vod má zároveň vliv poměr zdroje organickáho uhlíku a dusíku k toeforu. Při limitu dúsíkem dochází rovněž k akumulaci fosforečnsnd. Nedostetek zdroje makronutrientů lze řešit přídevkem kalove vody. Akumulovany fosforečnan může sloužit i jako zdroj fosforu pro růet buněk při nedostatku...

Způsob zlepšování jakosti sušených kvasnic

Načítavanie...

Číslo patentu: 235134

Dátum: 15.02.1987

Autori: Krumphanzl Vladimír, Karnet Jiří, Rut Miloslav, Štros František, Adámek Lubomír, Barta Jiří

MPK: C12N 1/16

Značky: zlepšování, způsob, sušených, kvasnic, jakosti

Zhrnutie / Anotácia:

Vedle ve světě obvyklých ukazatelů jakosti sušených kvasnic předpisují československé normy navíc ještě nejvyšší přípustnou hodnotu kyselosti vodního výluhu. Příčina zvýšené kyselosti vodního výluhu kvasnic nebyla dosud plně objasněna a proto bývá tento ukazatel často příčinou nestandardní jakosti sušených kvasnic. Vynález vychází ze zjištění, že příčinou zvýšené kyselosti kvasnic jsou kyselina fosforečná a volné aminokyseliny, které jsou...

Kmen mikroorganismu Candida utilis sp. RIBM C 8

Načítavanie...

Číslo patentu: 247949

Dátum: 15.01.1987

Autori: Verner Miroslav, Kujan Petr, Barta Jiří, Bartová Marta, Matějů Vít, Krumphanzl Vladimír

MPK: C12N 1/16

Značky: candida, utilis, mikroorganismu

Text:

...uvedených inhibitorů minimální obsah celkových bílkovin v sušině biomasy 50 .Přednosti tohoto kmene je rovněž skutečnost, že nepatrí mezi patcgenní ani potenciálně patogennŕ druhy a neprodukuje intrecelulárni nebo extracelulárni toxiny. Jeho biomasa je pro to vhodná pro použití ve výživě zvířat a při dobré purifikaci, zaručujĺcí dokonalé odstranění residuí sulfitového výluhu z kvasničného mléka před usušenim, může sloužit 1 k...

Způsob zahuštění biologických, zejména aktivovaných kalů

Načítavanie...

Číslo patentu: 228403

Dátum: 15.04.1986

Autori: Barta Jiří, Pardus Ivo, Veselý Dobromil, Aronsson Gunnar, Verner Miroslav

Značky: způsob, zejména, zahuštění, kalů, aktivovaných, biologických

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob zahuštění biologických aktivních kalů, vyznačený tím, že ke kalům se přidají kyslíkaté sloučeniny dusíku s výhodou dusičnany nebo dusitany, v množství 50 až 2 000 g/m3 za teploty 5 až 45 °C při pH 5 až 8,5, načež se po 15 minutách až 2 hodinách enzymatickou činností vzniklé kalové vločky se změněnou fyzikální strukturou přímo zahušťují centrifugací.

Způsob kontinuální kultivace kvasinek v médiích s více zdroji uhlíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 221113

Dátum: 15.01.1986

Autori: Matějů Vít, Kujan Petr, Štross František, Verner Miroslav, Krumphanzl Vladimír, Barta Jiří

Značky: kvasinek, kultivace, kontinuální, médiích, způsob, zdroji, více, uhlíku

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu kontinuální kultivace kvasinek v médiích s více zdroji uhlíku, obohacených přídavkem zdroje růstových látek a stopových prvků při optimálních hodnotách teploty a pH. Počáteční fáze kultivačního procesu je vedena za nejméně desetiprocentního přebytku kyslíku a potřebných minerálních živin v médiu, a že zřeďovací rychlost se z počáteční hodnoty 0,15 h-1, s výhodou 0,1 h-1, během kultivace zvyšuje skokem hodnotu nejvýše 0,1...

Vyvazovací páska pro svazkování vodičů

Načítavanie...

Číslo patentu: 225862

Dátum: 15.10.1985

Autori: Václav Stanislav, Knotek Karel, Barta Jiří, Kabát Antonín

Značky: vyvažovací, svazkování, páska, vodičů

Zhrnutie / Anotácia:

Vyvazovací páska pro svazkování vodičů s ramenem vyvazovací pásky opatřeným bočním ozubením, vyznačená tím, že její pravoúhlá samosvorná závěrná hlava je opatřena pravoúhlým otvorem (6), na jehož stranách, rovnoběžných s bočním ozubením (2) ramene (1) vyvazovací pásky jsou pružné boční závěrné postranice (3), opatřené na svých koncích nejméně jedním ozubem (7), zatímco na stranách pravoúhlého otvoru (6), kolmých na boční ozubení (2) ramene (1)...