Barkóczy József

Spôsob prípravy kryštalickej polymorfnej formy hemivápenatej soli atorvastatínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 288276

Dátum: 25.05.2015

Autori: Kótay Nagy Peter, Cselenyák Judit, Katona Zoltán, Németh Norbert, Vereczkeyné Donáth György, Nagy Kalman, Szent-kirallyi Zsuzsanna, Barkóczy József, Ruzsics György, Simig Gyula, Bartha Ferenc

MPK: A61K 31/40, A61P 3/06, C07D 207/34...

Značky: kryštalickej, polymorfnej, hemivápenatej, atorvastatínu, formy, přípravy, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je spôsob prípravy kryštalickej polymorfnej formy B-52 hemivápenatej soli atorvastatínu [vápenatá soľ (3R,5R)-7-[3-fenyl-4-[(fenylamino)karbamoyl]-2-(4-fluorofenyl)-5-(1- metyletyl)-1H-pyrol-1-yl]-3,5-dihydroxy-heptánovej kyseliny)].

Deriváty dihydro-oxazolobenzodiazepinónu, spôsoby ich prípravy a farmaceutické kompozície s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15728

Dátum: 07.03.2012

Autori: Hársing László, Lévay György, Barkóczy József, Ling István, Spedding Michael, Antoni Ferenc, Gacsályi István

MPK: A61K 31/551, C07D 498/04

Značky: farmaceutické, spôsoby, deriváty, kompozície, obsahom, přípravy, dihydro-oxazolobenzodiazepinónu

Text:

...Pod arylskupinou sa rozumie nafłylskupina, substituovaná prípadne jednou alebo viacerými identickými alebo rozdielnymi skupinami, volenými medzi atómom halogénu,alebo alkylovousubstituovanou jedným alebo viacerými atómami halogénu lineámou alebo rozvetvenou (C. líneámou rozvetvenou(C 1-C 5) skupinou, nesubstítuovanou alebo C 5) alkoxyskupinou lineámou alebo rozvetvenou (C 1-C 5) alkylkarbonylovou skupinou karboxyskupinou lineámou alebo...

Spôsob prípravy amorfnej vápenatej soli atorvastatínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 286861

Dátum: 29.05.2009

Autori: Balázs László, Nagy Kalman, Seres Péter, Szent Királlyi Zsuzsa, Greff Zoltán, Bartha Ferenc, Domán Imre, Rátkai Zoltán, Vereczkeyné Donáth Györgyi, Kótay Nagy Peter, Simig Gyula, Barkóczy József

MPK: C07D 207/00

Značky: amorfnej, spôsob, přípravy, vápenatej, atorvastatínu

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy amorfnej vápenatej soli atorvastatínu rekryštalizáciou atorvastatínu z organického rozpúšťadla, ktorý zahŕňa rozpustenie surovej vápenatej soli atorvastatínu v nižšom alkanole obsahujúcom 2 až 4 atómy uhlíka alebo v zmesi týchto alkanolov za zahrievania, a izoluje sa amorfná vápenatá soľ atorvastatínu vyzrážaného po ochladení. Získaný atorvastatín je známou látkou použiteľnou na liečenie hyperlipidémie a hypercholesterolémie.

Deriváty 2,3-benzodiazepínu, spôsob ich prípravy a ich použitie, farmaceutická kompozícia s ich obsahom a spôsob jej prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 286680

Dátum: 20.02.2009

Autori: Blaskó Gábor, Simig Gyula, Gigler Gábor, Egyed András, Barkóczy József, Simó Annamária, Szabó Géza, Tihanyi Károly, Rátkai Zoltán, Greff Zoltán, Martonné Markó Bernadett, Lévay György

MPK: A61K 31/551, C07D 243/00, A61P 25/00...

Značky: 2,3-benzodiazepínu, přípravy, kompozícia, použitie, spôsob, farmaceutická, obsahom, deriváty

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú 2,3-benzodiazepínové deriváty všeobecného vzorca (I), kde R1 znamená metyl, formyl, karboxyskupinu, kyanoskupinu, -CH=NOH, -CH=NNHCONH2 alebo -NR5R6, kde R5 a R6 sú navzájom nezávislé a predstavujú atóm vodíka alebo nižší alkyl, alebo spolu s dusíkovým atómom, ku ktorému sú pripojené, tvoria 5- alebo 6-členný, nasýtený alebo nenasýtený heterocyklický kruh prípadne obsahujúci jeden alebo viac ďalších atómov dusíka, síry a/alebo...

2,3-Benzodiazepínové deriváty, ich použitie a farmaceutické kompozície s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 286620

Dátum: 21.01.2009

Autori: Rátkai Zoltán, Hársing László Gábor, Barkóczy József, Szabó Géza, Szénasi Gábor, Végh Miklós, Greff Zoltán, Gigler Gábor, Lévay György, Simig Gyula, Ling István, Martonné Markó Bernadett

MPK: C07D 243/00, A61P 25/00, A61K 31/551...

Značky: 2,3-benzodiazepínové, použitie, deriváty, farmaceutické, obsahom, kompozície

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú 2,3-benzodiazepínové deriváty všeobecného vzorca (I) a farmaceutické prípravky obsahujúce ich ako aktívnu zložku. Zlúčeniny majú antispastické neuroprotektívne vlastnosti a pôsobia ako svalové relaxans. Vo všeobecnom vzorci (I) X reprezentuje atóm vodíka, atóm chlóru alebo metoxyskupinu Y znamená atóm vodíka alebo atóm halogénu, Z znamená metylovú skupinu alebo atóm chlóru, substituent R je C1-4alkylová skupina alebo skupina...

Spôsob prípravy farmaceutických medziproduktov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10567

Dátum: 27.11.2008

Autori: Lukács Gyula, Molnár Enikő, Vajjon Mária, Szulágyi János, Volk Balázs, Mezei Tibor, Barkóczy József, Porcs-makkay Márta

MPK: C07C 49/577, C07C 45/68

Značky: farmaceutických, přípravy, spôsob, medziproduktov

Text:

...pretože je lacnejšie a aplikované množstvo menšie v dôsledku menšej molekulovej hmotnosti než pri0009 Spôsoby prípravy opísané V maďarskom patente č. 211 876 nie sú vhodne na prípravu liečiva v priemyselnom meradle, pretože je prečistenie uskutočňované stĺpcovou chromatograñou a tento spôsob čistenia nie je vhodný na prípravu veľkého množstva finálneho produktu. Na prečistenie je teda potrebné veľké množstvo činidiel, čo je...

Liečebný prostriedok na zlepšenie kognitívnych funkcií a neuroprotekcie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7790

Dátum: 03.07.2007

Autori: Gacsályi István, Barkóczy József, Móricz Krisztina, Szénasi Gábor, Agoston Márta, Lévay György, Kertész Szabolcs, Kompagne Hajnalka, Gigler Gábor, Simig Gyula, Hársing László Gábor

MPK: A61K 31/00, A61P 25/00

Značky: liečebný, funkcií, kognitívnych, prostriedok, zlepšenie, neuroprotekcie

Text:

...chemicky podobný risperidón (3-(2-(4-(6-fluór-1,2-benzdízoxazol-3-yl)-l -piperidínyl)-etyl)-6,7,8,9-tetrahydro-2 metyl-4 H-pyrido 1,2-ajpyrimidin-4-ónł vzorca (II)alebo iné antipsychotiká taký účinok nemajú. Teda je možné povedať, že hore uvedenýneuroprotektívny účinok nesúvisí so známym antipsychotickým účinkom zlúčeniny vzorca (I).0014 Vďaka tomuto rozpoznanému neuroprotektívnemu účinku môže byť 4-chlór-5-(2-4-(6 ñuór-1,2-benzdizoxazol-3...

Spôsob prípravy vysoko čistého 4-(3,4-dichlórfenyl)-3,4-dihydro-1(2H)-naftalén-1-ónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 284671

Dátum: 28.07.2005

Autori: Simig Gyula, Balázs László, Kótay Nagy Peter, Sztuhár Ilona, Domán Imre, Seres Péter, Clementis György, Greff Zoltán, Barkóczy József, Rátkai Zoltán

MPK: C07C 45/51, C07C 45/81, C07C 49/697...

Značky: přípravy, čistého, vysoko, 4-(3,4-dichlórfenyl)-3,4-dihydro-1(2h)-naftalén-1-ónu, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy vysoko čistého 4-(3,4-dichlórfenyl)-3,4-dihydro-1(2H)-naftalén-1-ónu vzorca (I) reagovaním o-dichlórbenzénu a alfa-naftolu v prostredí rozpúšťadla v prítomnosti Friedel-Craftsovho katalyzátora, ktorý zahrnuje kryštalizáciu surového reakčného produktu vzorca (I) aspoň raz z polárneho rozpúšťadla a aspoň raz z nepolárneho rozpúšťadla, pričom kryštalizačné kroky sa uskutočňujú v ľubovoľnom poradí. Zlúčenina vzorca (I) sa získa vo...

3-(((4-fenyl)-piperazín-1-yl)-alkyl)-3-alkyl-1,3-dihydro-2H-indol- 2ónové deriváty a súvisiace zlúčeniny na liečenie porúch centrálneho nervového systému

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6043

Dátum: 11.05.2005

Autori: Lévay György, Kapillerné Dezsofi Rita, Gacsályi István, Sziray Nóra, Móricz Krisztina, Simig Gyula, Leveleki Csilla, Egyed András, Barkóczy József, Gigler Gábor, Volk Balázs, Pallagi Katalin, Hársing László Gábor, Szénasi Gábor, Flórian Endréné, Mezei Tibor

MPK: C07D 209/00

Značky: zlúčeniny, systému, 3-(((4-fenyl)-piperazín-1-yl)-alkyl)-3-alkyl-1,3-dihydro-2h-indol, 2ónové, poruch, liečenie, centrálneho, nervového, deriváty, súvisiace

Text:

...Na liečenie hore uvedených klinických stavov sú najviac používané liečivá, ktoré vykazujú aktivitu na benzodiazepínovom systéme (napr. diazepam) alebo na centrálnych 5-HT 1 A receptoroch (napr. buspiron, ziprasidon). V prípade psychosomatických ochorení je anxiolytická terapia často dopĺňa podaním farmaceutík s antihypertenzívnou0009 Avšak anxiolytiká benzodiazepínového typu majú niekoľko nežiaducich vedľajších účinkov. Majú silný...

Piperazínové deriváty alkyloxindolov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5123

Dátum: 11.05.2005

Autori: Mezei Tibor, Sziray Nóra, Hársing László Gábor, Simig Gyula, Lévay György, Pallagi Katalin, Móricz Krisztina, Leveleki Csilla, Volk Balázs, Egyed András, Gigler Gábor, Barkóczy József, Szénasi Gábor, Gacsályi István, Kapillerné Dezsofi Rita

MPK: C07D 209/00, A61P 25/00, A61K 31/40...

Značky: deriváty, alkyloxindolov, piperazinové

Text:

...vaskulárnych demencii a senilnej demencie sa stalo sociálnym problémom.alkylpiperazinyl-arylovou skupinou, ktoré sú iné než zlúčeniny podľa predloženého vynálezu, vktorých alkylovou skupinou je etylová skupina a nie butylová skupina. Zlúčeniny majú vysokú afinitu voči S-HTM receptoru. Zlúčeniny môžu byť používané na liečenie porúch centrálneho nervového systému. Fundamentálny rozdiel medzi zlúčeninamí podľa predloženého vynálezu a...

Deriváty indol-2-ónu na liečenie porúch centrálneho nervového systému, gastrointestinálnych a kardiovaskulárnych porúch

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3204

Dátum: 11.05.2005

Autori: Leveleki Csilla, Szénasi Gábor, Volk Balázs, Simig Gyula, Gigler Gábor, Móricz Krisztina, Kapillerné Dezsofi Rita, Hársing László Gábor, Sziray Nóra, Egyed András, Gacsályi István, Barkóczy József, Pallagi Katalin, Lévay György, Mezei Tibor

MPK: C07D 401/00, A61K 31/403, A61P 25/00...

Značky: kardiovaskulárnych, deriváty, centrálneho, gastrointestinálnych, poruch, nervového, indol-2-ónu, liečenie, systému

Text:

...môžu byť používané na liečenie porúch centrálneho nervového systému.0012 Predložený vynález je založený na vynáleze, že 3,3-dialkyl-substituované deriváty indol-2-ónu všeobecného vzorca (I) majú signíñkantný anxiolytický účinok,ale prekvapivo, na rozdiel od zlúčenín podľa doterajšieho stavu techniky, ktoré majú podobnú štruktúru, sa neviažu na S-HTM receptory. V dôsledku toho nemajú zlúčeniny podľa vynálezu vedľajšie účinky, ktoré sú...

Piperazínové deriváty alkyloxindolov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5124

Dátum: 10.05.2005

Autori: Barkóczy József, Simig Gyula, Mezei Tibor, Szénasi Gábor, Hársing László Gábor, Egyed András, Lévay György, Leveleki Csilla, Pallagi Katalin, Kapillerné Dezsofi Rita, Gigler Gábor, Gacsályi István, Sziray Nóra, Móricz Krisztina, Volk Balázs

MPK: A61P 25/00, A61K 31/40, C07D 209/00...

Značky: deriváty, alkyloxindolov, piperazinové

Text:

...a inhibicii sinaptosomálneho vychytávanía serotonínu.0011 Zrýchlenie technicko-sociálneho vývoja v dvadsiatom storočí vytvára permanentný tlak na adaptáciu ľudí, ktorý v nepriaznivých prípadoch môže viesť k výskytu adaptačných porúch,ktoré predstavujú významný rizikový faktor pri vývoji ochorení duševného alebo psychosomatického pôvodu, napr. anxiolytického syndrómu, stresovej poruchy, depresie, schizofrénie,poruchy zmyslových orgánov,...

Spôsob prípravy 1-[9'H-karbazol-4'-yloxy]-3-[{2''-(2'''--fenoxy)-etyl}-amino]- 2-propanolu (karvedilolu)

Načítavanie...

Číslo patentu: 284109

Dátum: 11.08.2004

Autori: Barkóczy József, Cselenyák Judit, Nagy Kalman, Seres Péter, Simig Gyula, Rátkai Zoltán, Balázs László, Greff Zoltán, Szabó Tibor, Vereczkey Donáth Györgyi, Németh Norbert, Gregor Tamás, Domán Imre, Kótay Nagy Peter

MPK: C07D 209/82, C07D 209/88

Značky: 2-propanolu, 1-[9'h-karbazol-4'-yloxy]-3-[{2''-(2'''--fenoxy)-etyl}-amino, karvedilolu, přípravy, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je spôsob prípravy 1-[9'H-karbazol-4'-yloxy]-3-[{2''-(2'''--fenoxy)-etyl}-amino]- 2-propanolu (karvedilolu), ako aj jeho opticky aktívneho R alebo S enantioméru, zmesí enantiomérov a adičných solí týchto zlúčenín s kyselinou, reakciou 4-(oxiranylmetoxy)-9H-karbazolu alebo jeho R alebo S enantioméru so sekundárnym amínom N-[2-(2'--fenoxy)-etyl]-benzylamínom za vzniku 1-[N-{benzyl}-2'-({2''--fenoxy)-etyl}-amino-3-[9'''H-karbazol-...

8-Chlór-2,3-benzodiazepínové deriváty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5043

Dátum: 29.07.2004

Autori: Ling István, Szabó Géza, Simig Gyula, Végh Miklós, Barkóczy József, Szücs Gyula, Szénasi Gábor, Gigler Gábor, Kertész Szabolcs, Hársing László Gábor

MPK: C07D 243/00

Značky: deriváty, 8-chlór-2,3-benzodiazepínové

Text:

...zlúčeniny všeobecného vzorca (I) obsahujúce na mieste substituenta R nižší alkyl, výhodne alkyl, ktorý má l až 4atómy uhlíka, najmä potom metyl alebo etyl, a navyše ich farmaceuticky prijateľné soli.0011 Ďalšia podskupina zlúčenín podľa predloženého vynálezu reprezentuje zlúčeniny všeobecného vzorca (I), kde substituent R znamená -NH-Rl skupinu, v ktorej substituent R 1 reprezentuje 1-4 alkyl alebo 3-6 cykloalkyl, najmä potom metyl alebo...

Spôsob prípravy imínového medziproduktu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4489

Dátum: 19.07.2004

Autori: Barkóczy József, Jákfalvi Elemér, Simig Gyula, Vereczkeyné Donáth Györgyi, Krasznai György, Kótay Nagy Peter, Nagy Kalman, Mémeth Norbert, Gregorné Boros Livia

MPK: C07C 209/00

Značky: imínového, medziproduktu, přípravy, spôsob

Text:

...éterovćho typu, najmä v tetrahydrofuráne.0010 Zámerom predloženého vynálezu je eliminovať hore uvedene nevýhody známych postupov a poskytnúť nový spôsob prípravy 4(S,R)-(3,4-díchlórfenyl)-3,4-díhydro-1(2 H)naftalén-1-ylídćn-metylamín vzorca I v priemyselnom meradle.001 l Hore uvedený zámer je dosiahnutý spôsobom podľa predloženého vynálezu.0012 Predložený vynález poskytuje spôsob prípravy 4(S,R)-(3,4-dichlórfenyl)-3,4-dihydro 1(2...

Spôsob prípravy kryštalického polymorfu liečiva na báze inhibítora agregácie doštičiek

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7459

Dátum: 30.06.2004

Autori: Simig Gyula, Farkas Béla, Gregor Tamás, Kótay Nagy Peter, Nagy Kalman, Vereczkeyné Donáth Györgyi, Körtvelyessy Gyuláné, Barkóczy József, Szent-kirallyi Zsuzsanna

MPK: C07D 495/00

Značky: krystalického, liečivá, agregácie, polymorfu, doštičiek, inhibítora, přípravy, spôsob, báze

Text:

...riadenej polymorfnej formy 2, okrem prípadu, keď je použitý 2-propanol. V tomto prípade vzniká polymorfná forma IV.0011 Rôzne výsledky sú získané V prípade, keď je roztok klopidogrel hydrogensulfátu odparovaný do sucha a zvyšok je triturovaný s ďalším rozpúšťadlom alebo je iné rozpúšťadlo, Vktorom je rozpustnosť klopidogrelu nízka, tzv. antirozpúšťadlo, pridané do roztoku klopidogrelhydrogensulfátu, čím sa zníži rozpustnosť V danej zmesi a...

Nové polymorfy hydrochloridu olanzapínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4306

Dátum: 22.04.2004

Autori: Kótay Nagy Peter, Petho János, Simig Gyula, Barkóczy József, Szent Királlyi Zsuzsa

MPK: A61K 31/551, C07D 495/00, A61P 25/00...

Značky: polymorfy, nové, olanzapínu, hydrochloridu

Text:

...formy II olanzapínu získané spôsobom podľa európskeho patentu EP 733,635, ktoré je možné konvertovať na polymorfnú formu II olanzapínu sušením za vákua vykonávaným pri teplote pohybujúcej sa v rozmedzí od 40 do 70 °C. Výhoda tohto spôsobu spočíva V tom, že bezvodá, polymorfná, kryštalická forma II,ktorá je považovaná za najstabilnej šiu kryštalickú formu, môže byť pripravená cez0009 V patente US č. 5 637 584 sú opísané a nárokované...

Nové piperidinyl-alkylamino-pyridazinónové deriváty, spôsob ich prípravy a farmaceutické kompozície s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 544

Dátum: 28.12.2002

Autori: Simig Gyula, Barkóczy József, Kótay Nagy Peter, Gacsályi István, Schmidt Éva, Hársing László Gábor, Lévay György

MPK: A61P 25/00, C07D 401/00, A61K 31/50...

Značky: kompozície, spôsob, přípravy, deriváty, piperidinyl-alkylamino-pyridazinónové, nové, farmaceutické, obsahom

Text:

...atómy fluóru, chlóru, brómu a jódu, výhodne fluóru.Farmaceuticky prijateľné adičné soli zlúčením všeobecného vzorca (I) s kyselinou môžu byť pripravené s anorganickými kyselinami (napr. kyselina chlorovodíková,bromovodíková, sírová, fosforečná, atď.) alebo organickými kyselinami (napr. kyselina rnravčia, octová, maleínová, fumárová, mliečna, vínna, jantárová (sukcínová), citrónová,benzénsulfónová, p-toluénsulfónová, metánsulfónová, atdĺ)....

Substituované alkylaminopyridazinónové deriváty, spôsoby ich prípravy a farmaceutická kompozícia s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 113

Dátum: 26.09.2002

Autori: Kótay Nagy Peter, Gacsályi István, Kompagne Hajnalka, Egyed András, Martonné Markó Bernadett, Barkóczy József, Szénasi Gábor, Hársing László Gábor, Simig Gyula, Schmidt Éva, Miklósné Kovács Anikó, Leveleki Csilla, Wellmann Janos, Lévay György

MPK: A61P 25/28, A61K 31/50, A61P 25/22...

Značky: substituované, farmaceutická, spôsoby, deriváty, přípravy, obsahom, alkylaminopyridazinónové, kompozícia

Text:

...(I), sú tie deriváty, v ktorých substituent R. je atóm vodika Xje atóm vodika nje 1 Q a W sú nezávisle jeden od druhého -N alebo -CH a substituemy R 4 a R 5 reprezentujú nezávisle jeden od druhého atóm vodika, chlór,fluór. triiluórmetyl alebo metoxyskupinu aich farmaceutický prijateľné adičné soli s kyselinou.0008 Nasledujúce zlúčeniny všeobecného vzorca (l) majú veľmi výhodné farmaceutické vlastnosti. 5- 2-...

Substituované alkylaminopyridazinónové deriváty, spôsob ich prípravy a farmaceutická kompozícia s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 109

Dátum: 26.09.2002

Autori: Egyed András, Kompagne Hajnalka, Leveleki Csilla, Wellmann Janos, Kótay Nagy Peter, Simig Gyula, Gacsályi István, Schmidt Éva, Hársing László Gábor, Barkóczy József, Miklósné Kovács Anikó, Szénasi Gábor, Lévay György, Martonné Markó Bernadett

MPK: A61K 31/50, A61P 25/22, A61P 25/28...

Značky: farmaceutická, obsahom, kompozícia, alkylaminopyridazinónové, deriváty, spôsob, substituované, přípravy

Text:

...má l - 4 atómy uhlíka alebo aryl-(CH alkyl) Z znamená kyslík alebosubstitueíit R 3 a Z spoločne so skupinami nachádząiúcimi sa medzi nimi vytvárajú piperazínový kruh aa ich farmaceuticky prijateľné adičně solí s kyselinou.0007 Podľa ďalšieho tískutočnenia poskytuje predložený vynález spôsob prípravy zlúčenín všeobecného vzorea Isubstitucnt R je atóm votlíka alebo alkyl, ktorý má l - 4 arómy uhlíkajedno z X a Y znamená atóm vodíka alebo...

Nové deriváty 2H-pyridazín-3-ónu, farmaceutické kompozície s ich obsahom a spôsob prípravy aktívnej zložky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7934

Dátum: 24.07.2002

Autori: Szénasi Gábor, Barkóczy József, Simig Gyula, Miklósné Kovács Anikó, Schmidt Éva, Egyed András, Gacsályi István, Kótay Nagy Peter, Pallagi Katalin, Lévay György, Wellmann Janos, Raczne Bajnogel Judit

MPK: A61K 31/00, C07D 413/00

Značky: zložky, přípravy, spôsob, 2h-pyridazín-3-ónu, nové, farmaceutické, kompozície, deriváty, aktívnej, obsahom

Text:

...endokrinné vedľajšie účinky.0006 Konkrétne sa predložený vynález týka nových derivátov 2 H-pyridazín-3 -ónu vzorcakde substituent R znamená atóm vodíka alebo Cmalkylovú skupinu, X a Y reprezentuje, nezávisle, atóm vodíka, atóm halogénu alebo skupinu vzorca(N) s výhradou spočívajúcou v tom, že jedno z X a Y znamená vždy skupinu vzorca II a potom druhe znamená atóm vodíka alebo atóm halogénu, kde vo vzorci IIn má význam l alebo...

Způsob výroby 2E, 4E dodekadienových kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 268682

Dátum: 11.04.1990

Autori: Reiter József, Barkóczy József, Körtvélyessy Gyula

MPK: C07C 69/52, C07C 57/02, C07C 57/03...

Značky: výroby, způsob, kyselin, dodekadienových

Text:

...dalšího postupu popsaného v tento patentu se dihydrocitronellsl obecného vzorce III kondenzuje s acetyliden obecného vzorce XIR 3 znamená lithium, sodík, draslík nebo hořčík,nečež se acetylonový derivát obecného vzorce IIItakto získaný zpracuje a ortho-eateren v přítonnosti slabé kyseliny Jako ketalyzétoru a dostane se allenester obecného vzorce XIII .kde R 1 má význam uvedený výše,načez se tento produkt převede v nlkalickém prostředí...

Způsob výroby esterů nenasycené karboxylové kyseliny o stereokonfiguraci 2E, 2Z

Načítavanie...

Číslo patentu: 266596

Dátum: 12.01.1990

Autori: Reiter József, Barkóczy József, Pataki Sándor, Körtvélyessy Gyula

MPK: C07C 69/587

Značky: karboxylové, esterů, výroby, kyseliny, stereokonfiguraci, nenasycené, způsob

Text:

...obecného vzorce VIIICH 3-CEC~R 2 (VIII). ve kterém R 2 znamená lithimn, soątk, draslik nebo hcl-čtk,vzniklý acetylenový derivát vzorce Ix ,OHse přeměni v allenový ester obecného vzorce xR má výše uvedený význam, působením ortho-esteru V přítomnosti slabé kyseliny jakožto katalyzátoru, načež se vzniklý produkt přemění ve směs isomerních esterů obecných vzorců I a IV, ve kterých X znamená vodĺk a R má výše uvedený význam. Během přeměny se...

Způsob výroby derivátů 3,5-diamino-1,2,4-triazolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253739

Dátum: 17.12.1987

Autori: Barkóczy József, Görgényi Frigyes, Pongó László, Krajcsi Péter, Reiter József

MPK: C07D 249/14

Značky: derivátů, 3,5-diamino-1,2,4-triazolu, způsob, výroby

Text:

...symbolu Z, jejíž přítomnost má za účel eliminovat vznik isomerního triazolového derivátu obecného vzorce IX v reakčnim stupni, v němž probíhá cyklizace za vzniku triazolového kruhu. Je totiž známo, že analogická reakce dimetyl-N-kyanimino-díthiokarbamátu a N~metylhydrazinu vede k vzniku isomerů typu sloučenin obecných vzorců I a IX viz J. org. Chem. 33, 1 522 (1974.Podle další reakce popsané v belgickém patentovém spisu č. 875 846 se...