Bareš Richard

Antistatická podlahovina a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 265708

Dátum: 14.11.1989

Autori: Bareš Richard, Fára František, Škarda Václav

MPK: C08K 3/04

Značky: antistatická, výroby, její, způsob, podlahovina

Text:

...s elektrovodivými sazem vibraci v rozsahu 9 000 až 15 000 kmitů za minutu.ině podle vynálezu jsou částice elektrovodivých sazí z převážněV antistatické podlahov která tak vytvářísou rovnoměrně rozptýleny v syntetické pryskyřici, miry rozdruženy a j kem sazí vysokofrekvenčnimizejména při zpracování pryskyřice s přidav i a vytvoření řetězců jednotlivýchelektrovodivé pojivo. i se dosahuje rovnoměrného rozptýleni shluků sazjejí pevnosti,...

Zařízení pro synchronizaci přístupu do paměti displeje řídicím mikroprocesorem typu Z 80 s jejím čtením při obnovování obrazu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242370

Dátum: 01.12.1987

Autori: Kubánek Vladimír, Bareš Richard, Langer Ivan

MPK: H04N 5/14, G06F 9/00

Značky: synchronizaci, řídicím, přístupu, čtením, pamětí, jejím, obnovování, obrazů, displeje, zařízení, mikroprocesorem

Text:

...podle vynálezu je znázorněno na blokovém.schematu na obr. 1. Výstup oscilátoru 1 je připojen navstup čtyřmístného binárního čítače g. Výstup Q tohoto čtyřmístného binárního.čítače g je připojen k hodinovému vstupu Qłä mikroprocesoru 2. Výstup Q čtyřmístněho.binárního čítače g je připojen k prvnímu vstupu obvodu A pro logický součet, zatímco ke druhému vstupu tohoto obvodu 1 pro logicky součet je připojen výstup EBQ žádosti o přístup do...

Způsob výroby vrstvených výrobků ze dřeva a/nebo lignocelulózových hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 253205

Dátum: 15.10.1987

Autori: Navrátil Jan, Vašíček Alois, Bareš Richard

MPK: B32B 7/04

Značky: způsob, dřeva, výrobků, výroby, lignocelulózových, vrstvených

Text:

...podle vynâlezu je možno vyrábět překližky, vrstvené dřevotřískové hmoty a desky apod., nalepovat dýhy na dřevěné, dřevotřískové, dřevovláknité a jiné podklady,zejména desky, popřípadě je možno způsobu podle vynálezu využít k hotovení lepených spojů dřevěných prvků, protože pevnost spoje je dostatečná pro přenášení smykových i jiných sil a namáhání. Zvláště výhodné je hotovení vrstveného výrobku, jehož střední jádro je tvořeno...

Kompozitní materiál na bázi částic rostlinného materiálu a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 237607

Dátum: 16.02.1987

Autori: Bareš Richard, Navrátil Jan, Vašíček Alois

MPK: B32B 21/00

Značky: částic, materiál, materiálů, bázi, způsob, výroby, kompozitní, rostlinného

Zhrnutie / Anotácia:

Kompozitní materiál je tvořen částicemi rostlinného materiálu s obsahem polysacharidů, celulózy a ligninu, pojenými navzájem furfurylaldehyd-furfurylalkohol-ligninovýu pojivem kopolymerního typu, navázaným na základní strukturní jednotky celulózy v rostlinných částicích kovalentní vazbou a odvozeným ze základního materiálu částic způsobem podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že na částice se nanese aktivační hydrolyzační činidlo,...

Nekonečná vlákna z vyvřelých hornin, zejména čedičů

Načítavanie...

Číslo patentu: 248881

Dátum: 12.02.1987

Autori: Bareš Richard, Sisr Oldřich

MPK: C03C 13/06, C04B 14/14

Značky: hornín, nekonečná, vlákna, vyvřelých, čedičů, zejména

Text:

...vláken vůči alkáliim v souvislosti s dodržením mechanických vlastnostiUvedené nevýhody se odstraní nebo podstacně omezí řešením podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že vlákna obsahují v hmotnosti koncentraci 50 až 62 oxidu křemičitého SiO 2, 10 až 15 , oxidh hlinitého A 12 O 3, 2 až 5 2 oxidu hořečnatého M 90, 5 až 12 oxidu vápenatého Cao, 5 až 12 oxidu sodného Nazo anebo draselného KZO, 3,5 až 14 oxidu železnatého Feo...

Zařízení pro stanovení doby vytvrzování směsí

Načítavanie...

Číslo patentu: 239319

Dátum: 15.11.1986

Autori: Vašieek Alois, Hoš?álek Miloslav, Glóza Antonín, Bartoo Jan, Barák Mojmír, Navrátil Jan, Bareš Richard

MPK: B22C 9/12

Značky: zařízení, směsi, vytvrzování, stanovení

Text:

...noropoñ ycrauonnean namepnrenbaue ummuzpnqecxne anemrpomi, KOBKCKMLHO pacnonoxeanue 0 mm naywpn .upyroro n repuernqno coenunennne Mamy coöoü, npuqeu aapyxuuü snem V pon cnaóxeu mzyuepou mm nqnauu raaoodpasuoro Karamxsaropa a uenanemponnoe npocwpaucrno caaqxeao emcocun mm xunxoro xawannsazropa n .uoanpymlnu ycvrpoiłe-rnou, pas genneunm anywpn. nanpammmero mrama n caaóneunuu aapyxaoñ umcpomerpnecxoü roaxomcoñ. nnyrpeaanu umcpouerpnqecunu...

Prostředek ke zlepšení stupně účinnosti při rozmnožování kulturních rostlin in vitro

Načítavanie...

Číslo patentu: 239936

Dátum: 14.03.1985

Autori: Bareš Richard, Vašieek Alois, Kraus Peter, Zorec Jozef, Matura Karel, Brunner Juraj, Šedý Václav

MPK: A01N 37/18

Značky: prostředek, rostlin, zlepšení, vitro, kulturních, rozmnožování, stupně, účinnosti

Text:

...(například kyselina linolová a kyselina linolěnováž hrají při flexibilitě buněčnýcn membrán, a tím i při přízpůsobivostí root» lin významnou úlohu. Jestliže v buněčné membráně schází vyšší nenasycené alífatické karboxyveda to k tomu, že se významnou měrou snižuje přizpüsobívost rostlin.Tyto pokusy potvrdily, že u rostlin, rozmnožcvaných in vitro, biosyntéza vosku povrchu listů 3 v nrvní ŕadě vyšší alifatické kerboxylové kyseliny ořítomné...

Sendvičová konstrukce chemicky odolné stoky

Načítavanie...

Číslo patentu: 216125

Dátum: 15.06.1984

Autori: Čermák Vladimír, Bareš Richard

Značky: stoky, sendvičová, odolné, chemicky, konstrukce

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zlepšení konstrukce chemicky odolných stok větších rozměrů, zvýšení chemické odolnosti a životnosti, zjednodušení výstavby a snížení pracnosti zhotovení. Uvedeného účelu se dosáhne sendvičovou konstrukcí chemicky odolné stoky. Konstrukce pozůstává z předvyrobených dvojvrstvových obloukových segmentů vnější železobetonová vrstva je nosná, vnitřní plastbetonová vrstva je ochranná. Segmenty se vyrábějí v dělených kruhových...

Způsob spojení ztvrdlé a čerstvé cementové směsi

Načítavanie...

Číslo patentu: 223547

Dátum: 01.05.1984

Autori: Weiss Vladimír, Bareš Richard, Alexandrová Josefa

Značky: způsob, směsi, čerstvé, cementové, ztvrdlé, spojení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší spojení ztvrdlé cementové směsi, zejména předtím vystavené působením kyselých látek s čerstvou cementovou směsí. Jeho podstata spočívá v tom, že se na ztvrdlou cementovou směs, po případném odstranění narušených vrstev působí jednoduchým případně vícenásobným nátěrem alkalického roztoku, s výhodou louhu draselného nebo sodného.