Barboriak Anton

Způsob přípravy hydroxidu hlinitého

Načítavanie...

Číslo patentu: 242674

Dátum: 01.04.1988

Autori: Kohlíeek Jaromír, Radler Alfréd, Barboriak Anton, Hudoba Miroslav Ing

MPK: C01F 7/02

Značky: přípravy, způsob, hydroxidů, hlinitého

Text:

...reakční teploty je reakční doba 9 až 4 hodiny. Po ukončení reakce obsahuje reakční směs hydroxid hlinitý, pevný síran amonný a nasycený roztok síranu amonného v uvolněné krystalové vodě výchozího síranu hlinitoamonného při dané teplotä. Tato smšs se promývá destilovanou vodou do vymizení reakce na síranové ionty. Uvedené nevýhody odstraňuje způsob přípravy hydrozidu hlinitého z krystalického síran hlinitoamonného podle vynálezu. Jeho...

Automatický napínací mechanizmus reťaze

Načítavanie...

Číslo patentu: 238428

Dátum: 15.05.1987

Autor: Barboriak Anton

MPK: F16G 13/02

Značky: reťaze, automatický, napínací, mechanizmus

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka automatického napínacieho mechanizmu rýchlobežnej puzdrovej reťaze, ktorý je začlenený do reťazového pohonu tak, aby sa napínací mechanizmus pohyboval iba v jednej vetvi reťazového pohonu. Možnosť použitia u všetkých reťazových pohonov, kde reťaz neobieha dookola a kde nie sú žiadúce časté intervaly údržby reťazového pohonu v priebehu životnosti napríklad u priemyselných robotov.

Zariadenie na prenos dvoch pohybov jedným hnacím hriadeľom

Načítavanie...

Číslo patentu: 231798

Dátum: 15.12.1986

Autori: Procházka Dušan, Barboriak Anton, Závodský Juraj

MPK: F16H 37/14

Značky: jedným, hnacím, zariadenie, hriadeľom, prenos, dvoch, pohybov

Zhrnutie / Anotácia:

Využitie vynálezu je možné u priemyselných robotov a manipulátorov. Zariadenie umožňujúce prenos dvoch pohybov jedným hnacím hriadeľom sa vyznačuje tým, že rotačný pohyb hnacieho hriadeľa odvádzaný od ozubených kolies je prenášaný na pracovné zápästie prostredníctvom pier, v dôsledku čoho pracovné rameno vykonáva rotačný pohyb vzhľadom na os telesa pracovného zariadenia totožnej s osou hnacieho hriadeľa a zároveň posuvný pohyb hnacieho hriadeľa...

Způsob navařování vrstvy jiného kovu na hliník

Načítavanie...

Číslo patentu: 240417

Dátum: 15.12.1986

Autori: Lux Ladislav, Barboriak Anton, Jediný Vladimír, Ružieka Dalibor, Krištín Ján, Kopál Pavel, Behula František, Tureány Jozef, Gálová Miriam, Paulieek Rudolf, Ježek František

MPK: B23K 9/16

Značky: vrstvy, navařování, jiného, způsob, hliník

Text:

...I,2-5,0 pas.B npennaraemom cnocoóe.cBapKu H Haanaaxn B 805 mon nepsoñ crannn npouecca npencraanaer coóoü cuuomuoň nnmepMeTa 1 nMn,TaK nan npncanoqxuñ mamepzan né ycnenaem pannoMepno pacupenennwscn B oóaeme aannu. Hpm noaropnom ero nepeunaaneHnm,Ho c ycnosuem ,qwo EOBHŽ BEĽĽK no oósemy He npesmaer crapuñ óonee nem B 5 pa 3,nHTepMeTannnn pasMenmaaewca no Bcemy oóseuw caapounoü sauna c nouqenmem onnoponnoro ma,Ho conepmamero uHTepMeTannMnH,óonee...