Bang Keukchan

Nový amidový derivát na inhibíciu rastu rakovinových buniek

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20339

Dátum: 05.06.2008

Autori: Chae Yun Jung, Kim Maeng Sup, Ahn Young Gil, Lee Kwang-ok, Ko Mi Young, Lee Gwan Sun, Jung Young Hee, Cha Mi Young, Park Bum Woo, Kim Se Young, Choi Bo Im, Kim Mi Ra, Lee Chang Gon, Bang Keukchan, Kim Han Kyong

MPK: C07D 401/12, C07D 403/12, C07D 401/14...

Značky: rakovinových, nový, rastu, buniek, inhibíciu, amidový, derivát

Text:

...tumorov a významnému predĺženiu dĺžky života pacienta alebo poskytnutiu terapeutíckých výhod.0006 Inhibítory signálneho transferu s malou molekulou, obsahujúce EGFR tyrozín kinázy, majú bežné štruktúme vlastnosti chinazolínovej časti. Inhibítory tyrozín kinázy s chinazolínovou časťou sú opísané V publikáciách International Publication č. W 0 99/006396, W 0 99/006378, W 0 97/038983, W 0 2000/031048, W 0 98/050038, W 0 99/024037, W 0...