Banda Imrich

Zmes ceruloplazmínu, transferínu, sekretorických IgA a sérových imunoglobulínů IgG, IgA a IgM pre aplikáciu na sliznice gastrointestitálneho traktu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260162

Dátum: 15.12.1998

Autori: Banda Imrich, Pastierik Ladislav, Bulík Jozef, Lučanský Anton, Stachý Alfréd, Barla Ivan

MPK: A61K 39/395

Značky: sérových, ceruloplazmínu, sliznice, traktu, transferinu, imunoglobulinů, aplikáciu, gastrointestitálneho, sekretorických

Text:

...IgG, IgA, IgM imunogl-obulínov pre intrevenóznu, intraperitoneálnu a intratekalnu aplikáciu, ktorú používame u septických ochorení v. dutine brušnej, pri zápalových »ochoreniach centrá-lneho nervového systému, kde .ako vyvolávatel stoja v popredí aeróbne mikroorganizmy. U Čs. AD 242 310 ide o ochranu zmesi IgG-7 S ralebo IgG, IgA, IgM pre vonkajšie použitie, ktorá je vhodná v liečbe hnisavých popálenín, bercvových vredov, chronických...

Spôsob zníženia hypotenzívnych látok u prípravkov z ludskej plazmy

Načítavanie...

Číslo patentu: 263557

Dátum: 11.04.1989

Autori: Ješič Milovan, Kohút Anton, Bulík Jozef, Stachý Alfréd, Banda Imrich, Nicák Andrej

MPK: A61K 35/16

Značky: prípravkov, ludskej, zníženia, spôsob, hypotenzívnych, látok, plazmy

Text:

...pre klinické účely, čím vznikajú jednak značne finančné straty a tiež vzniká nedostatok veľmi žíadaných prípravkov v zdravotníckom teréne. Podstata nového spôsobu zníženia hyplotenzívnych látok u prípravkov pripravovaných z ľudskej krvnej plazmy spočínva v tom, že prípravok vykazujúci zvýšený hypotenzivny účinok sa nechá exponovať pri teplote 4 až 10 °C v tme po dobu 6 až 24 mesiacov. Prednost uvedeného spôsobu zníženia hypotenzívnych látok...

Prípravok na báze ceruloplazmínu a transferínu v zmesi s 7S imunoglobulínami alebo s IgC, IgA, IgM imunoglobulínami pre vonkajšie použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 256563

Dátum: 15.04.1988

Autori: Novotná Lýdia, Banda Imrich, Lučanský Anton, Bulík Jozef, Kováč Blažej, Andrašina Jozef, Stachý Alfréd

MPK: A61K 39/395

Značky: prípravok, použitie, ceruloplazmínu, zmesí, báze, transferinu, vonkajšie, imunoglobulínami

Text:

...funkciu transferínu. Ceruloplazmin je súčasťou alfa-Z-globulínovej frakcie, viaže v krvnej plazme med, ma molekulârnu hmotnost 160 000 a obsahuje 8 atómov- Cu v jednej molekule. Musil, j. a spol. Biochemie v obrazoch a schématech. Avicenum, zdravotnícke nakladatelství, Praha 1976, str. 366, Šantavy, F. a spol. Biochemie. Avicenum, zdravotnícke nakladatelství, Praha 1975, str. 671, Wald, I., MorawskL K.,Szatbol, W. Chemické a...

Prípravok obsahujúci imunoglobulíny a stabilizátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 254672

Dátum: 15.01.1988

Autori: Banda Imrich, Bulík Jozef, Stachý Alfréd

MPK: A61K 37/04

Značky: obsahujúci, stabilizátor, prípravok, imunoglobulíny

Text:

...znižuje stupeň agregácie imunoglobulínových moiekúi,čo ,má vplyv na bezpečnosť prípravku z hľadiska recipienta. Good R. A. Intravenous gamma glvobuiin therapy. I. Clin. Immunoi. 1982 Apr., V 01. 2/2 Spupl/, str. 485,. Fernandes P. M., Lundblad . L. Preparation of a stabiie intravenous gammaglobulin process desing and scale up., Vox. Sang. 1980 Aug.,Vol. 39/2/, str. 101 112, Ochs H D., ot al. Safety and pacient acceptabiiity of intrave 4nous...

Zapojení diagnostického obvodu výkonového polovodičového prvku

Načítavanie...

Číslo patentu: 240842

Dátum: 01.01.1988

Autori: Banda Imrich, Bustinová Branislava, Eechovie Rudolf, Blaško Imrich

MPK: G01R 31/26

Značky: polovodičového, diagnostického, výkonového, obvodů, zapojení, prvků

Text:

...l je spojene s nulovousvorkou gł obvodupro zpracování řídicích optických impulsů tyristoru 2. Druhá výstupní svorka 11 napájecího zdroje .L je spojenese vstupní svorkou 2 J. obvodu pro zpracování řídicích optických im pulsůutyristoru 2. První výstupní svorka g obvodu pro zpracování řídicích optických impulsů tyristoru 2 je spojene se vstupní svorkou 1. napájecíbo zdroje ł. Druhá výstupní svorka g obvodu pro zpracování řídicích optických...

Zařízení pro sklizeň řepy, zejména krmné

Načítavanie...

Číslo patentu: 245372

Dátum: 15.09.1987

Autori: Halmo Stanislav, Zumr Václav, Stachý Alfréd, Banda Imrich, Bulík Jozef, Kadlec Stanislav, Kováe Anton, Lichtenberg Ladislav

MPK: A01D 27/00

Značky: sklizeň, zařízení, krmné, řepy, zejména

Text:

...více paralelne vedlesebe uvedených vytahovacích a odlisčovacích jednotek É a navazujíoíeh částí, pro současnou sklizeň více řádků řepy. vlastní vytahovací a odlisčovací jednotka § je popisována jen v hrubýoh rysech. Sestává ze dvou soustav g, łg rotujících a posuvných vytahovacích tyčí łł, přičemž každá soustava je vedena po jedné straně řádku řepy, aby chrást byl naváděn mezi tyto řečené soustavy 2, łg (obr. 2. V každé soustavě 2, łg je v...

Inaktivovaná adsorbátová vakcína proti chrípke koní a sposob jej prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 252389

Dátum: 13.08.1987

Autori: Fitzek Jaroslav, Žuffa Tomáš, Banda Imrich, Ragač Pavol

MPK: A61K 39/145

Značky: spôsob, přípravy, inaktivovaná, koní, chrípke, adsorbátová, vakcína, proti

Text:

...navondi včasnú a dlhotrvajúcu chránenost očkovjaných zvierat proti »ochorenia a infekcii jednotlivými kmeňmi subtypov A equi 1 a A equi 2.c. je použitelná na profylakticke aj metiatylaktické UČKGVBÁHŤ ed. cestou materinckých protilátok, očkovaných žrebných kobýl zabezpečí pasívnu chránenost žriebät až do obdobia, v ktorom môžu byt aktívne imuinizovianě.Tri kmene vírusu chrípky koní subtypov A equi 1 a A equi 2 s označením 138 AEqui 1...

Mäkčené polyméry vysokoodolné voči vode a ropným materiálom

Načítavanie...

Číslo patentu: 239596

Dátum: 15.06.1987

Autori: Szekházi Imrich, Lueanský Anton, Bulík Jozef, Belayová Jana, Banda Imrich, Stachý Alfréd, Mojsej Michal

MPK: C08L 27/06

Značky: polyméry, materiálom, ropným, voči, vysokoodolné, mäkčené

Text:

...dcstupnými poląymértiymi zmäkčevadlami, ako vysokú tvarovú stálosť a stabilitu, dobrú odolnosť v-oči vode i organickým rozpúštadlám.Ako zmäkčovadlo na prípravu mäkčených polymérov podľa tohto vynálezu možno použit hlavne polyesterpolyowly, pripravené polýesterili-kaciou popísauott napriklad v čs. autorskom osvedčení 229429 alebo modifikovaním postupu výroby povlymérneho zmäk.čovadla podiĺa čs, .autorských osvedčení č. 230 443 a PV...

Prípravok pre intravenózne použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 237866

Dátum: 15.03.1987

Autori: Banda Imrich, Bulík Jozef, Stachý Alfréd

MPK: A61K 39/395

Značky: použitie, prípravok, intravenózne

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata spôsobu prípravy imunoglobulínov typu IgG, IgA a IgM určených pre intravenózne použitie spočíva v tom, že koncentrovaná zmes imunoglobulínov IgG, IgA a IgM izolovaných z Cohnovej frakcie III v množstve 400 až 700 mg/l sa rozpustí v 100 mililitroch 4,5 až 5,5 % pasteurizovaného roztoku ľudského albumínu a pH sa upraví na hodnotu 6,4 až 7,4. Získaný bielkovinový roztok sa sterilizuje filtráciou a rozplňuje po 10, 50 a 100 ml.

Zmes imunoglobulínu IgG-7S a transferínu pre intravenózne a intraperitoneálne použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 248956

Dátum: 12.03.1987

Autori: Lučanský Anton, Banda Imrich, Stachý Alfréd, Bulík Jozef

MPK: A61K 37/04

Značky: transferinu, imunoglobulinů, igg-7s, intraperitoneálne, intravenózne, použitie

Text:

...je aktuálne zvlášť V urgentných -klinických situáciach u ťažkých bakterialnych infekcií, hlavne vyvolaných gramnegatívnymi baktériami, a to v prípadoch, kde terapia antibi-otikmi a chemoterapeutikami čast zlyhá.Nahrhovaný prípravok zmesi imunoglobulínov a transferínu rieši tento problém tým, že obdobným zložením jednotlivých zložiek ako v ľudskej plazme dosahuje sa žiadaný terapeutický efekt.Technologické zvládnutie zníženia...

Zmes imunoglobulínov typu IgG, IgA, IgM a transferínu pre intravenózne a intraperitoneálne použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 248954

Dátum: 12.03.1987

Autori: Stachý Alfréd, Bulík Jozef, Lučanský Anton, Banda Imrich

MPK: A61K 37/04

Značky: transferinu, intravenózne, použitie, intraperitoneálne, imunoglobulínov

Text:

...obdobným zložením jednotlivých zložiek ako v. ľudskej plazme dosahuje sa žiadaný terapeutický efekt.Práce zahraničných autor-ov ukazujú, že jediný prípravok obsahujúci vyššiu koncentráciu imunoglobulínov typu IgM je konzerva sérových bielkovín o koncentrácii 5 9/0 Duswald K. H., Müller K., Seitert J., Ring I.,Münch. Med. Wschr. 122, 22, 832 - 836, rok 1980.Význačíiý baktoriostatický účinok transferínu na jeho Juiesto v obrane proti...

Zmes ceruloplazmínu a transferínu s 7 S imunoglobulínami alebo s IgG, IgA, IgM imunoglobulínami pre aplikáciu na sliznice

Načítavanie...

Číslo patentu: 249225

Dátum: 12.03.1987

Autori: Novotná Lýdia, Banda Imrich, Lučanský Anton, Bulík Jozef, Andrašina Jozef, Stachý Alfréd

MPK: A61K 37/04

Značky: sliznice, aplikáciu, transferinu, imunoglobulínami, ceruloplazmínu

Text:

...procesoch bakteriálnych ako aj viru-sových.V poslednom čase sa stále viacej venuje pozornosť problematike bakteriostatickêho účinku tran-sferinu. Ceruloplazmín má význačnú intalytickü funkciu pri oxidácii plazmaticvkého železa a tým umožňuje jeho väzbu na transferín, a tak .podporuje bakteriostatiokú a ostatné funkcie ixmunostimulačné travnsferínu Wald l., Morawski K.,Szaübol W. Chemické a enzymatické vlastnosti ceroloplazmínu Post. Hig. i...

Zmes ceruloplazmínu, tranferínu, IgG, IgA, IgM-imunoglobulínov pre intravenóznu, intraperitoneálnu a intratekálnu aplikáciu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249222

Dátum: 12.03.1987

Autori: Lučanský Anton, Bulík Jozef, Banda Imrich, Stachý Alfréd, Pastierik Ladislav

MPK: A61K 37/04

Značky: intratekálnu, ceruloplazmínu, tranferínu, aplikáciu, igm-imunoglobulínov, intraperitoneálnu, intravenóznu

Text:

...funkcie transferínu. Wald,I., M-orawski, K., Szatbol, W. Chemické a enzimłatické vlastností ceruloplazmínu. Post. Hig. i Med. Dosw. 13, 697, 1959, Samuel, I. Relationsnips lbetwen ceruloplazmin and viral immunity. Virol-ogie, 33/1/ 63 až 72,1982, Letendre, E. D. Ceruloplasmin and regulation of transferin iren during Neisiseria meningitis infektion in mice. Infect. lmmun. 45/1/, 133 až 138, 1984.Priemerný obsah ceruloplazmínu v krvnej...

Zmes celuropazmínu, transferínu a IgG 7 S imunoglobulínov pre intravenóznu, intraperitoneálnu a intrakekálnu aplikáciu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249221

Dátum: 12.03.1987

Autori: Banda Imrich, Bulík Jozef, Andrašina Jozef, Lučanský Anton, Stachý Alfréd

MPK: A61K 37/04

Značky: celuropazmínu, intrakekálnu, intraperitoneálnu, imunoglobulínov, intravenóznu, aplikáciu, transferinu

Text:

...tran-sferínu, ceruloplazmínu. PosIt. Hig. i Med. Dosw. 13, 697,1959, Samuel, I. Relatíonsnips between ceruloplazamin and viral imunity, Virologie,33/1/1 63 až 72, 1982, Letendre E. D. Ceruloplasmin and regulation of transferin iren during Neisseria meningitidis infection in mice. lnfect. Immun. 45/1/, 133 až 138,1984.Priemerný obsah ceruloplasminu v krivnej plazme činí 0,03 g na 100 ml.Zmes ceruloplazmínu, transferínu a IgG 7 S...

Prípravok pre vonkajšie použitie obsahujúci transferín

Načítavanie...

Číslo patentu: 248460

Dátum: 12.02.1987

Autori: Kováč Blažej, Stachý Alfréd, Lučanský Anton, Bulík Jozef, Novotná Lýdia, Banda Imrich

MPK: A61K 39/395

Značky: obsahujúci, vonkajšie, prípravok, transferín, použitie

Text:

...1975. Lokálna aplikácia transferínu samostatného či zmesi s imunoglobulinami predstavuje nové liečebné možnosti zápalových ochorení telesného povrchu mikrobalne ekzémy,flegmúný roznej lokalizácie, bercové vredy,chronické fistulujüce osteomýelitídy a pod..-Potencovanie účinku antibiotík imunoglobulínami popisuje Ronnenberger a Zwisler 1982 Ronnenberger H., Zwisler O. Fortschritte auf dem gebiet der Antibiotika und Immuntherapie, A. K....

Sposob izolácie ludských plazmatických bielkovín obsahujúcich albumín

Načítavanie...

Číslo patentu: 248241

Dátum: 12.02.1987

Autori: Stachý Alfréd, Banda Imrich, Bulík Jozef

MPK: A61K 35/16, C07G 7/00

Značky: plazmatických, bielkovín, ľudských, obsahujúcich, albumín, spôsob, izolácie

Text:

...po dobu 1 až 12 hodín. Vyzrážané balastné bielkoviny sa od roztoku obsahujúceho stabilné plazmatické bielkoviny, prevažne albumín, oddelujú filtráciou alebo centrifugáciou. Takto pripravený bielkovinový roztok sa rozplňuje, namrazuje, ly-ofilizuje .a farmaceutický spracúvava bežným technologickým postupom. Prednosti uvedenej technológie sú v tom,že kombináciou peroxidu vodíka, etanolu akyseliny kaprylovej sa dosahuje dokonalejší...

Stabilizovaný roztok ľudského gamaglobulínu o nízkej koncentrácii bielkovín

Načítavanie...

Číslo patentu: 221172

Dátum: 15.03.1986

Autori: Bulík Jozef, Stach Alfréd, Banda Imrich

Značky: koncentrácii, bielkovín, ľudského, nízkej, roztok, stabilizovaný, gamaglobulínu

Zhrnutie / Anotácia:

Využitie nachádza v imunologicko-biologickej výrobe liečebných prípravkov. Účelom vynálezu je zlepšenie stability a vzhľadu výrobku, ako aj zvýšenie výťažnosti. Zvýšeného účinku, najmä stability roztoku ľudského gamaglobulínu o nízkej koncentrácii bielkovín, sa dosahuje tým, že k zriedenému roztoku ľudského gamaglobulínu, ktorý obsahuje 0,1 - 6,0 hmotnostných % bielkovín, pridá sa injekčný roztok ľudského albumínu ako stabilizátor, v množstve...

Fungicidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 242884

Dátum: 22.08.1985

Autori: Banda Imrich, Modran Alojz, Majer Jozef, Turek Ivan, Kreík Marián

MPK: A01N 59/20

Značky: fungicidní, prostředek

Text:

...prostředky, jako jsou roztoky, emulze,suspenze, prášky, pěny, pasty, granuláty, aerosoly, přírodní a syntetické látky impregnované účinnými látkami, prostředky enkapsulované v polymerních látkach a obalovací hmoty pro osivo, dále na prostředky se zápalnými přísadami, jako jsou kouřové patrony, kouřové dózy, kouřové spirály apod., jakož i na ULV-prostředky, které se aplikují formou studené a teplé mlhy.Tyto prostředky se připravuji známým...

Způsob přípravy 3-[2-hydroxy-4(substituovaného)fenyl]cykloalkanonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242880

Dátum: 22.08.1985

Autori: Banda Imrich, Ižold Viliam

MPK: C07C 49/385

Značky: způsob, 3-[2-hydroxy-4(substituovaného)fenyl]cykloalkanonu, přípravy

Text:

...zásaditý esterový podíl, R 2 aminoalkylovou skupinu a R aminoskupí nu, jsou vhodné pro přípravu takových adičních solí s kyselinami.Sloučeniny obecného vzorce I popřípadě II, ktxré maii více než jednu zásaditou skupinu, jsou Ostatné vhodné pro přípravu polyadićnich soli s kyselinami.Jakožto typické příklady takových farmaceutický vhodných adičních solí s kyselinami se uvádějí soli s minerálními kyselinami, jako jsou hydrochlorid,...