Bán Ivan

Spôsob a zariadenie na obohacovanie a stabilizáciu konjugovaných estrogénov z moču kobýl

Načítavanie...

Číslo patentu: 287663

Dátum: 27.04.2011

Autori: Ahnsorge Jürgen, Bán Ivan, Rasche Heinz-helmer

MPK: A61K 35/00, C07J 75/00

Značky: zariadenie, kobýl, moču, obohacovanie, konjugovaných, spôsob, estrogénov, stabilizáciu

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob koncentrovania a stabilizácie zmesí konjugovaných estrogénov (CE) z moču žrebných kobýl, ktorý je praktický a decentralizovaný a ktorý sa vyznačuje tým, že prirodzená zmes konjugovaných estrogénov obsiahnutá v moči žrebných kobýl (PMU) sa koncentruje a stabilizuje na tuhom nosiči pri ktorom vopred určené maximálne celkové množstvo zozbieraného moču, ktoré sa prípadne predbežne hrubo mechanicky očistilo, sa nepretržite čerpá zo...

Spôsob získavania prírodnej zmesi konjugovaných konských estrogénov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5653

Dátum: 08.10.2003

Autori: Gerling Klaus-guenther, Bán Ivan, Wachsmann Stefan, Mueller Hans-joerg

MPK: A61K 35/22, A61K 38/22

Značky: zmesí, estrogénov, prírodnej, konjugovaných, získavania, konských, spôsob

Text:

...organickým rozpúšťadlom ako napr. pyridínom a následným odstránením rozpúšťadiel získa vodný koncentrát,ktorý obsahuje väčšinu vo vode rozpustných estrogénovýchzložiek pôvodne použitého PMU. Zatiaľ čo v US patente č. 2 429398 sa koncentrát ďalej čistí extrakciou s benzénonl a/alebo éterom, tak US patent Č. 2 551 205 opisuje, že koncentrát sa okyslí na hodnotu pH medzi 2 a 6, výhodne medzi 4 a 5 a potom sa rýchlo extrahuje s vodou sotva...

Spôsob získavania estrogénov z moču kobýl

Načítavanie...

Číslo patentu: 281368

Dátum: 08.10.1999

Autori: Mechtold Gerhard, Rasche Heinz-helmer, Heinemann Henning, Bán Ivan

MPK: C07J 75/00, A61K 35/22

Značky: estrogénov, získavania, moču, spôsob, kobýl

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob získavania extraktu obsahujúceho prirodzenú zmes konjugovaných estrogénov z moču kobýl sa uskutočňuje extrakciou pevnej fázy zmesi konjugovaných estrogénov z moču žrebných kobýl na neiónových semipolárnych polymérnych adsorpčných živiciach.

Spôsob získavania estrogénov z moču kobýl

Načítavanie...

Číslo patentu: 281367

Dátum: 08.10.1999

Autori: Rasche Heinz-helmer, Borchers Friedrich, Heinemann Henning, Bán Ivan

MPK: A61K 35/22, C07J 75/00

Značky: estrogénov, získavania, spôsob, kobýl, moču

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob získavania extraktu obsahujúceho prirodzenú zmes konjugovaných estrogénov z moču kobýl je uskutočňovaný extrakciou pevnej fázy zmesi konjugovaných estrogénov z moču žrebných kobýl na hydrofobizovanom RP-silikagéli.