Balúch Jozef

Sposob pre utesnenie prechodu rotujúcich strojných častí do prašného alebo fluidného prostredia a zaradenie k jeho prevádeniu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260343

Dátum: 15.12.1998

Autori: Zatloukalová Viera, Martinovič Karol, Balúch Jozef

MPK: F16J 15/44

Značky: fluidného, prevádeniu, strojných, spôsob, zaradenie, přechodu, rotujúcich, částí, prašného, utesnenie, prostredia

Text:

...na vonkajšej strane íluidného zariadenia tak, že coz ňu prechádza aspoň jeden hriadeľ miešadla, pričom z vonkajšej strany je pri hriadeli miešadla utesnená upcháv 4kou. Upchávka môže byt statická alebo rotačná. Výhodou riešenia podľa vynálezu je,že sa zníži alebo úplne odstráni prášnosť prostredia v okolí fluidizačných a iných zariadení ako aj zníži nalepovanie materiálu na steny technologického zariadenia.Na priloženom výkrese je...

Antimigrenózna zmes

Načítavanie...

Číslo patentu: 277525

Dátum: 17.03.1993

Autori: Rác Pavel, Balúch Jozef

MPK: A61K 31/05, A61K 31/19

Značky: antimigrenózna

Filmotvorná disperzia pre obaľovanie pevných liekových foriem a iných materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 234828

Dátum: 15.01.1987

Autori: Zatloukalová Viera, Chalabala Milan, Líkařová Eva, Kodet Jozef Csc, Balúch Jozef

MPK: C08L 3/10

Značky: liekových, obaľovanie, iných, materiálov, filmotvorná, foriem, disperzia, pevných

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka filmotvornej disperzie, ktorá sa používa na nanášenie filmotvorných poťahov na farmaceuticky tvarované výrobky ako sú tablety, granule, pelety alebo v iných odboroch chemickej výroby, v potravinárstve ako i v poľnohospodárstve na obaľovanie semien. Podstatnou zložkou disperzie sú chemicky modifikované škroby, najmä estery a étery oxidovaných škrobov, ďalej obsahuje polyetylénglykoly a ďalšie prísady.

Polotuhý instantný čaj

Načítavanie...

Číslo patentu: 232145

Dátum: 15.12.1986

Autori: Zatloukalová Viera, Martinovič Karol, Chalabala Milan, Balúch Jozef

MPK: A23F 3/16

Značky: polotuhý, instantný

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru farmaceutickej a potravinárskej výroby - spracovanie čajovín. Rieši zloženie polotuhého instantného čaju pre farmaceutické a potravinárske použitie, ktorý pozostáva z 10 až 55 perc. hmotnostných extraktu drogy vo vode alebo ich zmesi s obsahom sušiny 38 až 42 perc. hmotnostných. Ďalej obsahuje 1 až 36 perc. hmotnostných dextránu, 0,1 až 53 % hmotnostných esterov alebo éterov škrobov, 0,1 až 4,0 % hmotnostných vo vode...

Spôsob prípravy suchých instantných čajov a extraktov z liečivých rastlín

Načítavanie...

Číslo patentu: 232144

Dátum: 15.12.1986

Autori: Zatloukalová Viera, Balúch Jozef, Martinovič Karol

MPK: A23F 3/16

Značky: spôsob, extraktov, instantných, liečivých, čajov, suchých, přípravy, rastlín

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru farmaceutických výrob. Rieši spôsob prípravy suchých instantných čajov a extraktov z liečivých rastlín. Postupuje sa tak, že vodné extrakty z drog sa vo fluidnom zariadení dehydratujú za prítomnosti nosiča, ktorým je laktóza, sacharóza škroby a/alebo ich deriváty pri teplote do 60 °C, za súčasného intenzívneho rozrušovania vsádky čo umožňuje prietok sušiaceho média pod prahovou rýchlosťou fluidizácie. K suchej zmesi je...

Spôsob prípravy mikropeliet, peliet a mikrodražé a zariadenie pre vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 229985

Dátum: 01.02.1986

Autori: Zatloukalová Viera, Balúch Jozef, Martinovič Karol, Chalabala Milan

MPK: A61K 9/16

Značky: zariadenie, spôsob, mikrodražé, přípravy, spôsobu, tohto, vykonávanie, mikropeliet, peliet

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka sposoba prípravy mikropaliet, paliet, mikrodráže a iných tuhých nosičov liečiv pri ktorom sa postupuje tak, že liečivo sa v prúde vzduchu teploty 30 až 120 oC obdukuje obaľovacou látkou za súčasného mechanického oddělovania častíc pri 300 až 1500 obrátok .min-l. Zariadenie s reguláciou teploty pozostáva zo skrine s kolmými stenami prierezu kruhového alebo pravidelného štvoruholníka, v ktorej hornej časti je otvor pre odvod média...

Léčivé přípravky pro orální aplikaci

Načítavanie...

Číslo patentu: 218412

Dátum: 15.03.1985

Autori: Ježek Ladislav, Ludva Jaroslav, Balúch Jozef, Skarnitzl Rudolf, Chládek Kornel, Radějová Eva

Značky: aplikaci, orální, léčivé, přípravky

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká léčivých přípravků pro orální aplikaci v pevné kusové nebo prášková formě, stabilizovaných proti rozmnožování nežádoucí mikroflóry,, podmíněnou přítomností vlhkosti, přísadou aktivovaného bezvodého molekulového síta na bázi syntetického hlinitokřemičitanu alkalického kovu nebo kovu alkalických zemin.