Baloun Stanislav

Zpětné regenerace dusičnanových iontů z anexu po eluci uranu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270490

Dátum: 13.06.1990

Autori: Baloun Stanislav, Holub Jaroslav, Parobek Pavel, Hrb Karel, Urbánek Ludvík, Zdvořák Jaroslav

MPK: C01G 43/00

Značky: uranu, regenerace, iontů, zpětné, dusičnanových, anexu, eluci

Text:

...elučniho roztoku, kde se spoji s kyselinou dusičnou nebo roztokom kyseliny dusične s jeji soli, který vzniklHlavní výhoda způsobu podle vynálezu spočivá ve snížení spotreby kyseliny dusičné minimálně o 30 x a dále činidls pro neutrslizaci eluátu s objemové nsdbilance elučně srážecího okruhu.e) Mstečný louh po sráženi chemického koncentrátu uranu, obsahující 47 g NH 4 N 03/1,265 g (NH 4)2 s 04/1, so kontaktoval s anexem po sorpci uranu,...

Způsob snížení kyselosti eluátu po eluci kovů, zejména uranu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269468

Dátum: 11.04.1990

Autori: Urbánek Ludvík, Zdvořák Jaroslav, Holub Jaroslav, Baloun Stanislav, Parobek Pavel, Hrb Karel

MPK: C01G 43/00

Značky: eluátů, kyselosti, eluci, způsob, kovů, snížení, zejména, uranu

Text:

...nebo zpět mimo kontury louženě oblasti ložiska, po předchozí separaci urenu, případně jiných kovů,- nebo na. neutrelizaoi vápnem či vápence e čištění před vypouštěním do vodoteče.Realizací účinného promytí anexu od kyseliny před elucí uramz, případně jiných kovů, způsobem podla vynálezu dojdeke snížení epotřeby čpavlcu, resp. louhn sodného, případně sady při zpracování łqselého eluátu, e tím i ke snížení solnostní nsdbilnnoe z elnčně...

Způsob zpracování obtížně loužitelných jemných podílů rud

Načítavanie...

Číslo patentu: 269061

Dátum: 11.04.1990

Autori: Homolka Václav, Fiala Petr, Baloun Stanislav

MPK: C22B 3/00, C22B 60/02

Značky: podílu, loužitelných, obtížně, způsob, zpracování, jemných

Text:

...řeiení ,je vysoká využití kyseliny sírová při loxúení. Konoentreoi kyseliny síl-dve v první výluhu xžitkovýoh složek lze udrłovnt ns nejnižší hodnotě,při ktoré Ještě zůstsnou žádeně složky v roztoku, Vyšší koncentrace kyseliny odnházíkopaninou fáz oąošsněho produktu loužoni. Množství. této kąpąlná râzo Jo- nízká o závisí.no. kvulitě oddělení. pevné Lao po nioení Řešení. unožňujo využití. kyseliny sírová, odpodąjioi z .jiných proud) při....

Způsob kyselého loužení rud pískovcového typu, zejména uranových

Načítavanie...

Číslo patentu: 268942

Dátum: 11.04.1990

Autori: Hinterholzinger Otto, Fiala Petr, Baloun Stanislav

MPK: C22B 60/02, C22B 3/00

Značky: pískovcového, uranových, zejména, kyselého, typů, loužení, způsob

Text:

...tvoří společně 3 roztokeo uiitkových složek produkty určené k dalšínu xprocovàní. Další zlepšeni tohoto způsobu se dosahuje odtřídčnín častíc menších na 0,01 až 0,5 II 2 těchto produktů, určených k dalšínu zprocovàní. Třídění lze také provadět na základě obsahu užitkové složky. ľakto vzniklé obohacenb podíly se vyloułi v kyseline sirovt, přičemž so po probéhlén loužení může provést oddilcni pevne ilze z takto získaných výluhů. výluh s...

Způsob zpracování silně kyselých technologických roztoků s obsahem uranu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267210

Dátum: 12.02.1990

Autori: Homolka Václav, Vaněk Jiří, Baloun Stanislav, Plevač Stanislav, Hinterholzinger Otto, Zubček Ladislav, Hrb Karel, Parobek Pavel, Holub Jaroslav, Zdvořák Jaroslav

MPK: C01G 43/00

Značky: uranu, kyselých, roztoku, způsob, silně, zpracování, technologických, obsahem

Text:

...že se kyselý technologický roztok- 2 267210 neutralizuje hořečnatými surovinami, s výhodou odpady obsahujícími volný oxid hořečnatý, uhličitan hořečnatý nebo kombinaci obou. Kyselý eluát se neutralizuje odpaními hořečnetymi surovinami do pH 1 až 4 při teplotě 15 az 90 °c v závislosti na reaktivnosti hořečnatých surovín a případně se odfiltruje nerozpustný zbytek. Vysrážení uranu ve formě převážně diuranátu hořečnatého se provede malým...

Zařízení pro směšování rudného rmutu s kyselinou

Načítavanie...

Číslo patentu: 266676

Dátum: 12.01.1990

Autori: Fiala Petr, Vebr Zdeněk, Pirkovskij Sergej, Baloun Stanislav

MPK: B01F 13/10

Značky: zařízení, kyselinou, směšování, rudného, rmutu

Text:

...v důsledku zkrácení prostojů nutných k odstraňováníporuch způsobenýoh korozí a potřebou odstranovat inkrustace. Uvedených účinku se dociluje bez výrazných nároku na energie. Je možno jednoduše řídit homogenizaci těchto médií kombinací jejich rychlostí toku s několika možnými variantami jejich přívodu. Výroba a údržba zařízení je jednoduchá, s minimálními nárokyna materiály. Na přiloženěm výkresu jsou znázorněny tři příklady prove dení zařízení...

Způsob zvýšení účinnosti sorpce uranu z kyselých rmutů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258343

Dátum: 16.08.1988

Autori: Vaněk Jiří, Vebr Zdeněk, Parobek Pavel, Hinterholzinger Otto, Baloun Stanislav, Homolka Václav

MPK: C01G 43/00

Značky: účinnosti, zvýšení, rmutu, způsob, uranu, kyselých, sorpce

Text:

...1 W W AUvedená nedostatky odstraňuje způsob zvýšení účinnosti sorpce uranu z kyselých rmutů podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že se pH kyselých rmntů upraví na hodnotu 2,5 až 4 alkalickými činidly, s výhodou alkalickým rmutem, vápen. ným m 1 ékem,3 emnštm 1 etým vápencem nebo sodou, případně jejich kombinacemí. Potom se upravený rmut přiveda do kontaktu s iontomšničem, jehož pH bylo před tím upraveno na rozmezí 2,5 až 4. 4...

Způsob frakcionovaného loužení rud

Načítavanie...

Číslo patentu: 258051

Dátum: 15.07.1988

Autori: Hinterholzinger Otto, Forman Miroslav, Baloun Stanislav, Vandas Jiří, Martínek Konstantin, Polanský Milan

MPK: C22B 3/00

Značky: loužení, způsob, frakcionovaného

Text:

...frakoionovoného. Ioužení tak, že rozpojená ruda ve stavu vyaúäeném,v 1 hkém či ve vodné suspenzi se zavede po inteuztvní homogenizací a loúr žícímméd 1 em do loužení. Zde se vy 1 ouäí.o oevná fáze dofáze . kepalné jeden nebo několik prvků. Po doaazoní maxim jejich rozpouštění se proces 1 ouženíprudcevzagtgý 1,Axgp,1 ng fáze 3 e oddälí a její objem tvoří první fŕakcł,obsahoáíoípouzeVjeden Aprvek či několik prvků. Pevná fáze tmutu pak,...

Způsob oxidace při kyselém loužení rud neželezných kovů, zejména uranových

Načítavanie...

Číslo patentu: 255769

Dátum: 15.03.1988

Autori: Baloun Stanislav, Křepelka Jan, Zubček Ladislav, Martínek Konstantin, Vebr Zdeněk, Lasica Štefan

MPK: C01G 43/00

Značky: loužení, neželezných, zejména, kovů, způsob, oxidace, uranových, kyselém

Text:

...100 kg na tunu zpracovávené rudy.A Úlety z výroby feroslitin, zachycovené na odprešovacích filtrech elektrických tavících pecí, jsou ve formě jemného prachu s částicemi menšími než 0,2.mm e obsahují 30 až 40 oxidů menganu, z toho zhruba polovina jako oxid mangeničitý. Veškeré železo přítomné v úletech je v trojmocné formě. Úlety jsou zcela suché a vhodné pro pneumatiokou dopravu.Použitím úletů k oxideci podle vynálezu je možno odstranit...

Způsob snížení koncentrace vodíkových iontů v kyselém aniontovém eluátu a zapojení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254803

Dátum: 15.02.1988

Autori: Baloun Stanislav, Plevač Stanislav, Parobek Pavel

MPK: B01J 41/08

Značky: provádění, snížení, způsobu, zapojení, aniontovém, kyselém, iontů, vodíkových, způsob, koncentrace, tohoto, eluátů

Text:

...určeného k přípravě kyselého aniontového elučního roztoku. Katex nasorbovaný vodíkovými ionty se eluuje a promývá s výhodou nadbilančním roztokem z elučně srážecího okruhu.Podstata zapojení podle vynálezu, které je zařazeno do technologického procesu eluce uranu a které lze zapojit v kontinuálním nebo diskontinuálním uspořádání, spočívá v tom, že je tvořeno prvním a druhým stupněm přípravy aniontového kyselěho elučního roztoku, mezi...

Způsob zpracování síranových roztoků

Načítavanie...

Číslo patentu: 251408

Dátum: 16.07.1987

Autori: Hinterholzinger Otto, Přibáň Václav, Zubček Ladislav, Baloun Stanislav, Novák Luboš

MPK: C01F 11/46

Značky: zpracování, způsob, roztoku, síranových

Text:

...úplnému převedení všech složek obsežených ve zpracovávaných roztocích v hodnotné využitelné produkty, zejména na síru a koncentráty kovů,vychází použití postupu podle vynálezu pro většinu typů síranových roztoku ekonomicky velmi příznivě ve srovnání s postupy běžně používanými.Koncentrovaný roztok barnaté eloučeniny, zejména eulfidu,hydroxidu nebo chloridu, se sísí ve etechiometriokém poměru vzhledem ke koncentraci barya a žádené míře...

Způsob kyselého kontinuálního loužení rud

Načítavanie...

Číslo patentu: 234229

Dátum: 01.03.1987

Autori: Fiala Petr, Polanský Milan, Baloun Stanislav

MPK: B03B 5/28

Značky: kyselého, kontinuálního, způsob, loužení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu kyselého kontinuálního loužení rud, zejména suspenze mleté rudy nebo suspenze jemných podílů rudy s obsahem alumosilikátů z fyzikální úpravy rud. Suspenze rudy se smísí s produktem předchozího kyselého loužení. Vzniklá směs se podrobí tlakovému loužení při teplotách 105 °C až 250 °C a kyselostech 30 g/l až 900 g/l kyseliny v kapalné fázi směsi.

Způsob kontinuálního tlakového loužení rud

Načítavanie...

Číslo patentu: 234228

Dátum: 01.03.1987

Autori: Baloun Stanislav, Polanský Milan, Fiala Petr

MPK: B03B 5/28

Značky: způsob, kontinuálního, loužení, tlakového

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu kontinuálního tlakového loužení rud a jemných podílů z fyzikální úpravy rud s obsahem jílovitých složek při tlaku vyšším než je tlak okolní atmosféry. Ve směšovacím zařízení se na suspenzi působí anorganickou kyselinou, například kyselinou sírovou, při teplotě 105 °C až 250 °C. Vzniklá směs se pak louží v autoklávu bez prováděného míchání.

Způsob oxidace dvojmocného železa v síranu železnatém na trojmocné železo v přítomnosti rmutu uranové rudy

Načítavanie...

Číslo patentu: 248634

Dátum: 12.02.1987

Autori: Starý Pavel, Křepelka Jan, Homolka Václav, Baloun Stanislav, Kříž Jan, Lasica Štefan, Veselý Vladimír, Urban Pavel, Mohyla Oldřich

MPK: C22B 60/02

Značky: železo, způsob, oxidace, trojmocné, dvojmocného, železnatém, síranu, rmutu, železa, přítomnosti, uranové

Text:

...po čúetech.U věteirw rud je přídevkem síranu železnatáho možne dosáhnout pH v rozmesí hodnot 4 až 6 podle typu rudy, což je v oblasti, která umožňuje poměrně snadnou oxidaci dvojmocnebo leleza na železo trojmocná. S výhodou je k tomuto účelu možno použít. odpadního sírenu elemeteho z výroby titenové běloby, což je v současné době dále nevyužitelny odpad, ktorý kvolidvojnocného železa obsahuje i část železa v trojmooné formě. Trojmocné...

Způsob loužení uranových rud s obsahem stříbra

Načítavanie...

Číslo patentu: 229048

Dátum: 15.03.1986

Autori: Martínek Konstantin, Hejl Vladimír, Baloun Stanislav

MPK: C22B 11/04

Značky: způsob, uranových, stříbra, obsahem, loužení

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob loužení uranových rud s obsahem stříbra, vyznačující se tím, že na rozemletou rudu nebo produkty fyzikální úpravy rud se působí v míchaných reaktorech roztokem kyseliny sírové o koncentraci 150 až 300 kg H2SO4 . m-3 v množství 2 až 5 m3 roztoku H2SO4 na 1 t rudy za současného přídavku oxidu manganičitého v množství 5 až 15 % vztaženo na hmotnost rudy, po dobu 5 až 20 hodin při udržování teploty v rozmezí 50 až 95 °C.