Balogh Gábor

Priemyselný spôsob syntézy 17-acetoxy-11ß-[4-(dimetylamino)-fenyl]-21-metoxy-19-norpregna-4,9- dién-3,20-diónu a kľúčových medziproduktov tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10933

Dátum: 19.06.2008

Autori: Molnár Csaba, Horváth Zoltán, Terdy László, Mahó Sándor, Bódi József, Tuba Zoltán, Balogh Gábor, Széles János, Csörgei János, Visky György, Sánta Csaba, Aranyi Antal

MPK: C07J 21/00, C07J 41/00, C07J 51/00...

Značky: kľúčových, syntézy, priemyselný, spôsobu, 17-acetoxy-11ß-[4-(dimetylamino)-fenyl]-21-metoxy-19-norpregna-4,9, dién-3,20-diónu, tohto, spôsob, medziproduktov

Text:

...21-monometylácie l 7 oL,21-dihydroxyderivátu, ktorý bol chránený v polohách 3 a 20, bol uskutočnený v prítomnosti zmesi 11 trímetyl-oxónium(tetrafluór-borátovej) solí a činidla odťahujúceho protón l,8-bis-(dimetylamíno)nalłalén. Získaný produkt - 3,32020-bisl,2-etándiyl-bis(oxy)-17-hydroxy-21-metoxy-l 9-nor-pregna-5(l 0),9(11)-dićn - bol izolovaný z dichlónnetánu v 79 výťažku a používaný v nasledujúcom0013 Tvorba epoxídu na dvojitej...

Farmaceutická kompozícia, ktorá má antipsychotickú, antidepresívnu alebo antiepileptickú aktivitu so zníženým vedľajším účinkom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8918

Dátum: 23.07.2007

Autori: Bernáth Sándor, Sümegi Balázs, Mandl József, Vigh László, Brownstein Mike, Tory Kálmán, Roth Jesse, Literati Nagy Péter, Kolonics Attila, Szilvássy Zoltán, Takács Kálmán, Balogh Gábor, Egri János

MPK: A61K 31/19, A61K 31/40, A61K 31/4545...

Značky: antipsychotickú, kompozícia, farmaceutická, antidepresívnu, antiepileptickú, zníženým, účinkom, vedľajším, aktivitu, ktorá

Text:

...žiarenia,aplikáciou derivátu kyseliny hydroxímovej, zahrnujúceho BGP-15 na pôsobenie na povrch0010 US patent č. 6,451,851 sa týka spôsobu liečby pacienta, ktorý trpí vírusovou infekciou, zahrnujúceho podávanie pacientovi farmaceutický účinného množstva známeho antivírusovo aktívneho činidla, spoločne sderivátom kyseliny hydroxímovej, vrátane0011 US patent č. 6,440,998 sa týka farmaceutickej kompozície, ktorá má protinádorovú aktivitu, so...

Zníženie nadváhy alebo obezity

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8847

Dátum: 23.07.2007

Autori: Egri János, Sümegi Balázs, Kolonics Attila, Vigh László, Szilvássy Zoltán, Bernáth Sándor, Takács Kálmán, Balogh Gábor, Literati Nagy Péter, Mandl József, Tory Kálmán

MPK: A61P 3/04, A61K 31/4545

Značky: nadváhy, zníženie, obezity

Text:

...pacienta trpíaceho vírusovou infekciou,ktorý zahŕňa podávanie farmaceutický účinného množstva známeho antivírotika spoločnes derivátom hydroxímovej kyseliny vrátane BGP-15.0011 VUS č. 6,440,998 je uvedená farmaceutická kompozícia, ktorá má protinádorovú účinnosť so zníženými vedľajšími účinkami, ktorá obsahuje cisplatinu alebo karboplatinu a derivát hydroxímovej kyseliny vrátane BGP-lS. V US č. 6,656,995 je uvedená farmaceutická kompozícia,...

Použitie hydroxylamínového derivátu na prípravu farmaceutického alebo kozmetického prostriedku na zvýšenie produkcie molekulových chaperónov, hydroxylamínový derivát a farmaceutické alebo kozmetické prostriedky s jeho obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 284823

Dátum: 14.11.2005

Autori: Medzihradszky Dénes, Török Zsolt, Dormán Gyorgy, Korányi László, Biró Katalin, Márványos Ede, Ürögdi László, Duda Ernő, Jednákovits Andrea, Literati Nagy Péter, Vigh László, Horváth Ibolya, Kovács Eszter, Balogh Gábor, Jaszlits László, Kürthy Mária, Hegedüs Erzsébet, Barabás Mihály, Szilbereky Jenö, Glatz Attila, Mézes Bea, Farkas Beatrix, Udvardy Éva

MPK: C07D 213/78, C07C 259/02, A61K 31/44...

Značky: derivát, prostriedku, molekulových, chaperónov, kozmetické, přípravu, zvýšenie, derivátů, produkcie, prostriedky, hydroxylamínového, kozmetického, hydroxylamínový, použitie, farmaceutického, farmaceutické, obsahom

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísané použitie chemickej zlúčeniny na prípravu farmaceutického prostriedku na zvýšenie expresie molekulových chaperónov exprimovaných bunkou alebo v eukariotickej bunke, ktorá je vystavená fyziologickému stresu, na zvýšenie expresie molekulového chaperónu v bunke nad množstvo vyvolané daným fyziologickým stresom, alebo na liečenie choroby spojenej s funkciou chaperónového systému alebo spojenej s poškodením bunkovej membrány alebo membrány...

Spôsob prípravy gama-laktónu 17-hydroxy-6beta,7beta;15beta,16beta-bismetylén-17alfa-pregn-4-én-3- ón-21-karboxylovej kyseliny a kľúčových medziproduktov pre tento proces

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7483

Dátum: 11.10.2005

Autori: Balogh Gábor, Horváth Judit, Tuba Zoltán, Sörös Béla, Mahó Sándor, Gálik György

MPK: C07J 1/00, C07J 53/00

Značky: přípravy, gama-laktónu, medziproduktov, ón-21-karboxylovej, kyseliny, proces, spôsob, kľúčových, 17-hydroxy-6beta,7beta;15beta,16beta-bismetylén-17alfa-pregn-4-én-3

Text:

...pivalovej kyseliny v prítomnosti 4-dimetylaminopyridínu, čím bol získaný zodpovedajúci 3 B-pivaloyloxy-derívát. Uvedený pivaloyloxy-derivát sa nechal reagovať s tercbutylhydroperoxídom v prítomnosti VO (acetonylacetonáth ako katalyzátora za vzniku 50,63 epoxy-derivátu, ktorý sa následne nechal reagovať s trifenylfosfínom a tetrachlórmetánom v dichlórmetáne, čim bol získaný 7 oL-chlór-derivát. Uvedený 7 oc-chlór-derivát sa nechal reagovať...

Priemyselný spôsob prípravy gama-laktónu 17-hydroxy-6beta, 7beta; 15beta, 16beta-bismetylén-3-oxo-17alfa-pregn-4-én-21-karboxylovej kyseliny a kľúčových medziproduktov pre tento proces

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7791

Dátum: 11.10.2005

Autori: Bódi József, Aranyi Antal, Horváth Judit, Balogh Gábor, Sörös Béla, Mahó Sándor, Tuba Zoltán, Gálik György

MPK: C07J 53/00

Značky: 17-hydroxy-6beta, kyseliny, priemyselný, medziproduktov, kľúčových, 7beta, 15beta, gama-laktónu, spôsob, 16beta-bismetylén-3-oxo-17alfa-pregn-4-én-21-karboxylovej, přípravy, proces

Text:

...za vzniku zodpovedajúceho 3 B-pivaloyloxyderivátu. Daný pivaloyloxyderivát sa nechal reagovať s terc-butylhydroperoxidom vprítomnosti katalyzátora VO (acetonylacetonát) za vzniku SBÁB-epoxyderivátu, ktorý sa hnednechal reagovať s trifenylfosfínom a tetrachlórmetánom v dichlóimetáne, čím sa získal 70.chlórderivát. Daný 7 u-chlórderivát sa nechal reagovať so zinkom v zmesi octovej kyseliny a tetrahydrofuránu za vzniku...