Balog Michal

Konštrukcia šikmého oporného múru z opotrebovaných plášťov pneumatík

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7434

Dátum: 01.06.2016

Autori: Hrehová Stella, Flimel Marián, Balog Michal, Durbák Vladimír

MPK: E02D 29/02, E04B 1/00, E02D 17/20...

Značky: opotřebovaných, šikmého, oporného, múru, pneumatik, konštrukcia, plastov

Text:

...plášťov pneumatík, obrázok 2 pôdorysnú schému kladenia jednotlivých prvkov V tretej vrstve a na obrázku 3 je detail spájania plášťov pneumatík.Na obrázkoch l, 2 a 3 je uvedený príklad uskutočnenia konštrukcie oporného múra z opotrebovaných plášťov pneumatík V terénom záreze pôvodnej zeminy l, ktorého podstata spočíva V tom, že na železobetónovom tvarovanom základe z s Vystupujúcou výstužou 5 sú horizontálne uložené plášte pneumatík z...

Železničný vozeň s elektronickou kontrolou technického stavu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7259

Dátum: 02.10.2015

Autori: Balara Milan, Balog Michal, Matisková Darina

MPK: B61K 9/04, B60R 21/01

Značky: elektronickou, technického, kontrolou, stavu, vozeň, železničný

Text:

...blokové usporiadanie funkčných častí zariadenia a ich vzájomného prepojenia.Na obrázku l je uvedený príklad uskutočnenia technického riešenia. Znázorňuje jeho celkové blokové usporiadanie a vzájomné väzby jeho funkčných častí. Železničný vozeň s elektronickou kontrolou technického stavu je klasický železničný vozeň doplnený o dátovú centrálu l, ktorá prijíma informácie zo snímača g otáčok, zo snímača à teploty, zo snímača A tlaku, snímača...

Prúdový ventil vodného trkača

Načítavanie...

Číslo patentu: 233103

Dátum: 01.01.1987

Autori: Balog Michal, Koreis Jozef, Turza Jozef

MPK: F04F 7/02

Značky: vodného, prúdový, trkača, ventil

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka usporiadania prúdového ventila vodného trkača, ktorým sa rieši zjednodušenie nastavenia dynamických parametrov a prispôsobenie premenným vstupným parametrom. Podstata riešenia prúdového ventila podľa vynálezu spočíva v tom, že kúžeľka ventila je umiestená medzi dvoma pružinami, pričom vedenie kúžeľky ventila je nepohyblivé a predpätie oboch pružín sa uskutočňuje jednou vymedzovacou skrutkou.